Bugün : 23 Mart 2017, Perşembe

Favorilere Ekle!

umbilicated nedir?

umbilicated : a. Göbekli.

 • A

  Tıp Terimleri A

 • B

  Tıp Terimleri B

 • C

  Tıp Terimleri C

 • D

  Tıp Terimleri D

 • E

  Tıp Terimleri E

 • F

  Tıp Terimleri F

 • G

  Tıp Terimleri G

 • H

  Tıp Terimleri H

 • I

  Tıp Terimleri I

 • J

  Tıp Terimleri J

 • K

  Tıp Terimleri K

 • L

  Tıp Terimleri L

 • M

  Tıp Terimleri M

 • N

  Tıp Terimleri N

 • O

  Tıp Terimleri O

 • P

  Tıp Terimleri P

 • Q

  Tıp Terimleri Q

 • R

  Tıp Terimleri R

 • S

  Tıp Terimleri S

 • T

  Tıp Terimleri T

 • U

  Tıp Terimleri U

 • V

  Tıp Terimleri V

 • W

  Tıp Terimleri W

 • X

  Tıp Terimleri X

 • Y

  Tıp Terimleri Y

 • Z

  Tıp Terimleri Z

certified : Vesayet altında olan, vasi kontrolu altında hareket edebilen kimse.


convergecne : n. Yaklaşma durumu, mesela yakına bakarken gözlerin yaklaşması.


dysthymic : a. Ürkek, korkak.


emmetropia : n. Gözün görüş yeteneğinin normal halde bulunmas4.


epiploitis : n. Eiplon iltihabı, epiploit.


exocrinology : n. Dış salgı bezleri tarafından salgılanan salgıları konu alan bilim dalı.


feverish, feverous : a. 1. Hararetli, ateşli, 2. Sıtmalı, sıtma getiren; 3. Ateş veren.


gizzard : n. Kursak havsala, taşlık, börkenek.


phylogenic : a. See: Phylogenetic.


hemihypertrophy : n. Vücudun tek taraflı büyümesi, vücudun yarısının aşırı büyüklüğü.


ideomotor : a. Bir fikrin ifadesi olarak vücutta hasıl olan ekseriyetle gayrişuuri bir harekete ait.


imponderable : a. Ölçülemez, tartıya gelmez.


indigo : n.Çivit.


iodoform : n. biochem. İyodoform, iyotlu antiseptik sarı bir bileşim.


kaliuretic : a. 1.İdrarla aşırı potasyuma tılışı ile belirgin; 2.İdrarla aşırı potasyum atılışını uyaranmadd e(ilaç).


operculum : n. (pl. opercula). 1. Kapak, operkül; 2. Reil adacığının üstünde bulunan beyin parçası; 3. Beyinde frontal, paryetal ve temporal loblardan insula üzerine, örtü şeklinde uzanan kıvrımlar.


ostectopia : n. Kemiğin yer değiştirmesi.


otogenous : a. Kulaktan kaynaklanan, otojen.


parathyroprivic : a. Paratiroid bezlerinin çıkarılışı sonucu meydana gelen, paratiroid bezlerinin görev görmemesine bağlı olarak gelişen.


phorometer : n. Göz ekseninin sapmasını ölçen alet.