Bugün : 18 Kasım 2017, Cumartesi

Favorilere Ekle!

New Year Istanbul

umbilicated nedir?

umbilicated : a. Göbekli.

 • A

  Tıp Terimleri A

 • B

  Tıp Terimleri B

 • C

  Tıp Terimleri C

 • D

  Tıp Terimleri D

 • E

  Tıp Terimleri E

 • F

  Tıp Terimleri F

 • G

  Tıp Terimleri G

 • H

  Tıp Terimleri H

 • I

  Tıp Terimleri I

 • J

  Tıp Terimleri J

 • K

  Tıp Terimleri K

 • L

  Tıp Terimleri L

 • M

  Tıp Terimleri M

 • N

  Tıp Terimleri N

 • O

  Tıp Terimleri O

 • P

  Tıp Terimleri P

 • Q

  Tıp Terimleri Q

 • R

  Tıp Terimleri R

 • S

  Tıp Terimleri S

 • T

  Tıp Terimleri T

 • U

  Tıp Terimleri U

 • V

  Tıp Terimleri V

 • W

  Tıp Terimleri W

 • X

  Tıp Terimleri X

 • Y

  Tıp Terimleri Y

 • Z

  Tıp Terimleri Z

blastophthoria : n. Kurşun, arsenik, alkol zehirlenmeleri ve sifiliz sonucunda tohum hücrelerinin bozulması.


blistering fluid : n. Karşıt tahriş yapan bir madde.


bouton : n. 1. Yumru veya kabacık şeklinde oluşum, yumru şekli gösteren şişlik; 2. Çıban.


bright hastalığı : n. Böbrek iltihabı.


cervicodorsal : a. Boyun ve sırtla ilgili.


collodion : n. biochem. Kolodyon: Yara veya filime sürülünce ince ve şeffaf bir tabaka oluşturan sıvı, kolodyon, trinitroselüloz. (eritici maddeler uçunca zara benzer bir tabaka kalır ve yaraları korumak için kullanılır).


epizootiology : n. Hayvanların epideimk hastalıklarının bilimsel incelenmesi.


flora : n. Belli bir vücut kısmında bulunan mikroplar.


gastrectasia : n. Mide genişlemesii, gastrektazi.


lactoflavin : n. Vitamin B kompleksini oluşturan unsurlardan biri, riboflavin. See: riboflavin.


hyaloid : a. 1. Camsı, saydam, hialoid; 2. Cama ait.


hypertensor : n. Kan basıncını yükseltici madde (ilaç).


intraligamentous : a.Bağ içi, bağ içinde, özellikle ligamentum latum'un iki yaparğı arasında.


omunono : n. See: Yaws.


oncotic : a. Tümörle ilgili şişe ait, tümörden ileri gelen, tümörle belirli, onkotik.


orificium : n. (pl. orificia). See: orifice.


pelviotomy : n. Pelvis kemiklerini kesme ameliyesi (zor doğumlarda yapılır).


pepsiniferous : a. Pepsin salgılayan


postmenopausal : a. Menopoz meydana geldikten sonra cereyan eden.


pyrexial : a. Hummalı, ateşli.