Bugün : 23 Ocak 2017, Pazartesi

Favorilere Ekle!

umbilical nedir?

umbilical : a. Göbeğe ait, umbilicalis.

ultra cord : Göbek kordonu.


 • A

  Tıp Terimleri A

 • B

  Tıp Terimleri B

 • C

  Tıp Terimleri C

 • D

  Tıp Terimleri D

 • E

  Tıp Terimleri E

 • F

  Tıp Terimleri F

 • G

  Tıp Terimleri G

 • H

  Tıp Terimleri H

 • I

  Tıp Terimleri I

 • J

  Tıp Terimleri J

 • K

  Tıp Terimleri K

 • L

  Tıp Terimleri L

 • M

  Tıp Terimleri M

 • N

  Tıp Terimleri N

 • O

  Tıp Terimleri O

 • P

  Tıp Terimleri P

 • Q

  Tıp Terimleri Q

 • R

  Tıp Terimleri R

 • S

  Tıp Terimleri S

 • T

  Tıp Terimleri T

 • U

  Tıp Terimleri U

 • V

  Tıp Terimleri V

 • W

  Tıp Terimleri W

 • X

  Tıp Terimleri X

 • Y

  Tıp Terimleri Y

 • Z

  Tıp Terimleri Z

colic : n.&a. 1. Colica: Birdenbire nöbet tarzında gelen ağrılar; 2. Barsak iltihabı; 3. Mide ağrısı; 4. Kolona ait, kolik, colicus.


colpohysteropexy : n. Sarkmış uterus'un vagina yoluyla eski yerine tesbiti, bu amaçla yapılan ameliyat.


cord : n. Kiriş, veter, tel, ip, kordon, chorda, tendo.


deutoplasm : n. Döllenmiş ovum'da embriyo'nun gelişmesi için gerekli gıda maddelerinin, sarı granüller halinde içinde bulunduğu oluşum, yolk.


diseased : a. Hasta, mariz, hastalıklı.


fibrinogen : n. biochem. Kanda erimiş halde bulunan ve trombin tesiriyle fibrin şeklini alarak pıhtılaşmayı sağlayan protein, fibrinojen.


flow : a. 1. Akı; 2. Muayyenzamanda akan su v.s.miktarı.


fluoroscope : n. Röntgen ışınlarının yardımı ile iç organların görülebilmesini sağlayan alet, floroskop.


geriatrics : n. İhtiyarlama meseleleri ile ihtiyarlık hastalıklarını inceleyen tıp dalı.


lactalase : n. biochem. Dekstrozu laktik aside çeviren bir enzim, laktaliz.


hyperadrenocorticism : n. Böbreküstü bezi korteksinden, başta hidrokortizonolmak üzere adrenokortikal hormonların aşırı salgılanması hali, hiperadrenokortisizm.


hypofunction : n. fizyolojik fonksiyonun normalden az oluşu.


indigo : n.Çivit.


iridocoloboma : n. İris çatlağı.


odontopisis : n. Diş gıcırdatma.


osteoid : a. Kemik gibi, kemikbiçim, kemiksi.


pemphigoid : a. Pamfigusa benzer.


pericardiorrhaphy : n. Perikard dikilmesi.


pox : n. 1. Frengi; 2.Çiçek v.s. gibi kabarcıkları olan hastalık.


progenia, progeny : n. Zürriyet.