Bugün : 27 Nisan 2018, Cuma

Favorilere Ekle!

Bağış Bitcoin:1CcfTTwmUtTcDLxR3mkWRrsxFyGQUj59C4

umbilical nedir?

BINANCE.COM Kripto Para Al - SatDünyanın en büyük kripto para borsasında işlem yapın, kazanmaya başlayın.

umbilical : a. Göbeğe ait, umbilicalis.

ultra cord : Göbek kordonu.


 • A

  Tıp Terimleri A

 • B

  Tıp Terimleri B

 • C

  Tıp Terimleri C

 • D

  Tıp Terimleri D

 • E

  Tıp Terimleri E

 • F

  Tıp Terimleri F

 • G

  Tıp Terimleri G

 • H

  Tıp Terimleri H

 • I

  Tıp Terimleri I

 • J

  Tıp Terimleri J

 • K

  Tıp Terimleri K

 • L

  Tıp Terimleri L

 • M

  Tıp Terimleri M

 • N

  Tıp Terimleri N

 • O

  Tıp Terimleri O

 • P

  Tıp Terimleri P

 • Q

  Tıp Terimleri Q

 • R

  Tıp Terimleri R

 • S

  Tıp Terimleri S

 • T

  Tıp Terimleri T

 • U

  Tıp Terimleri U

 • V

  Tıp Terimleri V

 • W

  Tıp Terimleri W

 • X

  Tıp Terimleri X

 • Y

  Tıp Terimleri Y

 • Z

  Tıp Terimleri Z

coloboma : n. Göz küresinde veya bu organın herhangi bir kısmında mevcut olan konjenital fsitül.


craniotympanic : a. Kafatası ve timpana ait.


esophagitis : n. Özofagus iltihabı, özofajit.


esophagoscopy : n. Özofagusu görerek muayene etme, özofagoskopi.


femorotibial : a. Femur ve tibyaya ait.


focalize : v. 1. Mihraka getirmek, temerküz ettirmek, mihrakı ayar etmek. 2. Muayyen mıntıkaya hasretmek (hastalık).


gamete : n. 1. Gamet, cinsiyet hücresi (yumurta ve spermatozoid); 2. Sıtma parazitlerinin aldıkları özel cinsel şekil.


hydrophthalmia : n. Göz küresi istiksası (gözde su toplanması).


hyperphalangism : n. El veya ayak parmağında normal sayıdan fazla parmak kemiği bulunuşu hali, hiperfalanjizm.


ligator : n. Parmak uçlarının erişemediği derin kısımlardaki damar veya diğer bir oluşumu bağlamada kullanılan cerrahi alet.


mediastinitis : n. Mediyastin(um) iltihabı.


metaphysitis : n. Metafiz iltihabı.


monopolar : a. Tek kutuplu.


mosaicism : n. Aynı dokuya ati hücrelerin birbirinden farklı kromozom dizisi gösterişi.


nephratonia : n. Böbreğin görev gücünün azalması, böbrek yetmezilği.


osteologist : n. Kemik bahsi uzmanı, osteolojist.


pathomania : n. Delilik.


sedan : n. Sedye, tahtıravan.


stove-in chest : n. Kaburgalarda çok sayıda ön veya arka taraf kırıkları mevcuttur.


syssarcosis : n. İki kemğin kaslar (ligamanlar) vasıtasiyle birleşmesi, sisarkoz.