Bugün : 22 Şubat 2017, Çarşamba

Favorilere Ekle!

umbilical nedir?

umbilical : a. Göbeğe ait, umbilicalis.

ultra cord : Göbek kordonu.


 • A

  Tıp Terimleri A

 • B

  Tıp Terimleri B

 • C

  Tıp Terimleri C

 • D

  Tıp Terimleri D

 • E

  Tıp Terimleri E

 • F

  Tıp Terimleri F

 • G

  Tıp Terimleri G

 • H

  Tıp Terimleri H

 • I

  Tıp Terimleri I

 • J

  Tıp Terimleri J

 • K

  Tıp Terimleri K

 • L

  Tıp Terimleri L

 • M

  Tıp Terimleri M

 • N

  Tıp Terimleri N

 • O

  Tıp Terimleri O

 • P

  Tıp Terimleri P

 • Q

  Tıp Terimleri Q

 • R

  Tıp Terimleri R

 • S

  Tıp Terimleri S

 • T

  Tıp Terimleri T

 • U

  Tıp Terimleri U

 • V

  Tıp Terimleri V

 • W

  Tıp Terimleri W

 • X

  Tıp Terimleri X

 • Y

  Tıp Terimleri Y

 • Z

  Tıp Terimleri Z

chylomicronemia : n. Kanda yağ zerreciklerinin bulunuşu.


dentist : n. Dişçi, diş tabibi.


dienestrol : n. Stilboestrol'e benzeyen, ancak aktivitesi daha az olan bir sentetik östrojen.


dwarfism : n. Boyun ileri derecede kısa oluşu, kollar, bacaklar ve gövdenin normalin çok altında, kısa oluşu ile belirgin durum, cücelik, bodurluk.


follicular : a. 1. Folikül veya foliküllerle ilgili; 2.Folikül'e benzeyen, folikül gibi; 3. Foliküller gösteren, foliküllerden oluşmuş.


gastronomic : a. Mide ve yemeğe ait, gastronomiye ait.


intensity : n. 1. Şiddet; 2. Enerji; 3. Kesafet, yoğunluk.


hiatal : a. 1. Hiatus'la ilgili; 2. Hiatus'u tutan, hiatus'ta yerleşen.


hippocampal : a. Hippocampus'la ilgili, hipocampus'a ait.


hypernormal : a. Normalden fazla, normalin üstünde.


intrafebrile : a. Ateşli devrede, ateşli edvre esnasında.


intra-osseous : a. Kemiğin içinde.


ischio- : pref. İschium anlamına önek.


ischocholia : n. Safra salgılanmasının durması.


malarial : a. Sıtmalı.


mass : n. Kitle, massa, herhangi bir cisimde bulunan madde miktarı.


nasoseptal : a. İki burun boşluğunu ayıran bölme ile ilgili, burun septumu'na ait.


pathocrinia : n. İç salgı bezi veya bezlerine ait herhangi bir bozukluk.


periurethritis : n. Uretra çevresindeki dokunun iltihabı, periuretrit.


phleb(o)- : pref. Toplardamar (vena) larla ilgili.