Bugün : 20 Ekim 2017, Cuma

Favorilere Ekle!

umbilectomy nedir?

umbilectomy : n. Göbeği çıkarma ameliyatı, omfalektomi.

 • A

  Tıp Terimleri A

 • B

  Tıp Terimleri B

 • C

  Tıp Terimleri C

 • D

  Tıp Terimleri D

 • E

  Tıp Terimleri E

 • F

  Tıp Terimleri F

 • G

  Tıp Terimleri G

 • H

  Tıp Terimleri H

 • I

  Tıp Terimleri I

 • J

  Tıp Terimleri J

 • K

  Tıp Terimleri K

 • L

  Tıp Terimleri L

 • M

  Tıp Terimleri M

 • N

  Tıp Terimleri N

 • O

  Tıp Terimleri O

 • P

  Tıp Terimleri P

 • Q

  Tıp Terimleri Q

 • R

  Tıp Terimleri R

 • S

  Tıp Terimleri S

 • T

  Tıp Terimleri T

 • U

  Tıp Terimleri U

 • V

  Tıp Terimleri V

 • W

  Tıp Terimleri W

 • X

  Tıp Terimleri X

 • Y

  Tıp Terimleri Y

 • Z

  Tıp Terimleri Z

brachymetropia : n. See: Myopia.


bromate : n. biochem. Bromat asidinin tuzu, bromat.


carbamide : n. Bir çeşit üre türevi, suyunu kaybetmiş toz halindeki üre (Tedavide diüretik olarak kullanılır).


ectoplasm : n. Ektoplazma, dış plazma.


garrotting : n. Boğazını sıkarak öldürme.


gastrosuccorrhea : n. Mide suyunun devamlı salgılanması.


teratomatous : a. teratom'a benzer, teratom gibi.


ter in die : adv. Günde üç defa.


herpes : n. Uçuk, içi sıvı ile dolu vezikül, erpes.


hydrochlorothiazide : n. Chlorathiazid'e oranla daha güçlü bir diüretik.


immunotransfusion : n. Alıcıya ait bir faktöre karşı, tekrarlanan inokülasyonlarla bağışık kılınmış olan bir kimseye ait kanın transfüzyonu.


laparorrhaphy : Karın duvarının dikilmesi.


leprotic : a. Cüzama ait, leprotik.


lobectomy : n. Akciğer, beyin veya karaciğer lopunun ameliyatla çıkarılması, lobektomi.


lysinogen : n. biochem. Lizin yapan madde, lizinojen.


machonnement : n. Çenenin çiğneme hareketi.


neuroendocrinology : n. Sinir sistemi ile iç salgı bezleri arasındaki ilişkileri konu alan bilim dalı, nöroendokrinoloji.


oligomorphic : a. Büyümesi sırasında az şekil değişikliği gösteren (mikro-organizmalar hakkında söylenir).


phallalgia : n. Penis'te hissedilen ağrı, penis ağrısı.


piarrhemia : n. See: Lipemia.