Bugün : 23 Haziran 2017, Cuma

Favorilere Ekle!

umbilectomy nedir?

umbilectomy : n. Göbeği çıkarma ameliyatı, omfalektomi.

 • A

  Tıp Terimleri A

 • B

  Tıp Terimleri B

 • C

  Tıp Terimleri C

 • D

  Tıp Terimleri D

 • E

  Tıp Terimleri E

 • F

  Tıp Terimleri F

 • G

  Tıp Terimleri G

 • H

  Tıp Terimleri H

 • I

  Tıp Terimleri I

 • J

  Tıp Terimleri J

 • K

  Tıp Terimleri K

 • L

  Tıp Terimleri L

 • M

  Tıp Terimleri M

 • N

  Tıp Terimleri N

 • O

  Tıp Terimleri O

 • P

  Tıp Terimleri P

 • Q

  Tıp Terimleri Q

 • R

  Tıp Terimleri R

 • S

  Tıp Terimleri S

 • T

  Tıp Terimleri T

 • U

  Tıp Terimleri U

 • V

  Tıp Terimleri V

 • W

  Tıp Terimleri W

 • X

  Tıp Terimleri X

 • Y

  Tıp Terimleri Y

 • Z

  Tıp Terimleri Z

cancerolysis : n. Kanser hücrelerinin tahrip edilmesi, eritilip yok edilmesi.


blastoderm : n. Gelişen embriyoda üç ana tabaka (ectoderm, entoderm, mesoderm)'nın belirlendiği devredeki hücre kümesi.


bulimia : n. Çok kuvvetli iştah, doymaz iştah hastalığı.


colo(u)r : n. 1. Renk; 2. Boya.


duritis : n. Dura mater iltihabı.


epicystitis : n. İdrar kesesi üstü iltihabı, episistit.


epitympanic : a. Timpanüstü, epitimpan, epitympanicus.


tentum : n. Erkek cinsiyet organı, penis.


histo- : pref. See: Hist-.


hydrometry : n. Hidrometre ile sıvı yoğunluğunun ölçülmesi.


iridorrhexis : n. İris yırtılması.


Jerk : n. Büzülme, burulma (kas).


keratocele : n. Korneanın en iç tabakasının fıtığı, keratosel.


languor : n. 1. Halsizlik, dermansızlık, bitkinlik; 2. Gevşeklik, uyuşukluk, ağırlık, isteksizlik.


lienography : n. Dalağın röntgenle muayenesi, liyenografi.


myasthenic : a. 1. Miyasteni ile ilgili; 2. Miyasteni gösteren, miyasteni ile belirgin.


nosogeny : n. See: Pathogenesis.


paries : n. (pl. paritees). Duvar, çeper, cidar.


parasympathotonia : n. See: Parasympathicotonia.


pneumopericardium : n. Perikard içinde hava veya gaz bulunması, pnömoperikard.