Bugün : 12 Aralık 2017, Salı

Favorilere Ekle!

New Year Istanbul

umbilectomy nedir?

umbilectomy : n. Göbeği çıkarma ameliyatı, omfalektomi.

 • A

  Tıp Terimleri A

 • B

  Tıp Terimleri B

 • C

  Tıp Terimleri C

 • D

  Tıp Terimleri D

 • E

  Tıp Terimleri E

 • F

  Tıp Terimleri F

 • G

  Tıp Terimleri G

 • H

  Tıp Terimleri H

 • I

  Tıp Terimleri I

 • J

  Tıp Terimleri J

 • K

  Tıp Terimleri K

 • L

  Tıp Terimleri L

 • M

  Tıp Terimleri M

 • N

  Tıp Terimleri N

 • O

  Tıp Terimleri O

 • P

  Tıp Terimleri P

 • Q

  Tıp Terimleri Q

 • R

  Tıp Terimleri R

 • S

  Tıp Terimleri S

 • T

  Tıp Terimleri T

 • U

  Tıp Terimleri U

 • V

  Tıp Terimleri V

 • W

  Tıp Terimleri W

 • X

  Tıp Terimleri X

 • Y

  Tıp Terimleri Y

 • Z

  Tıp Terimleri Z

cecoileostomy : n. Çekum ile ileum arasında, ağız ağıza dikerek geçit oluşturma.


cryogenic : n. Işı düşüklüğü sebebiyle meydana gelnen, aynı zamanda düşük ısı elde etmekte yararlanılan aygıtların nitelendirilmesinde de bu deyim kullanılır.


dermosyphilopathy : n. Frengili bir cilt hastalığı, dermosifilopati.


diptera : n. Emici veya delici nitelikte ağız yapısına sahip iki kanatlı böcekler takımı (Sinekler, sivrisinekler v.s.).


endoscope : n. Vücut içi boşluklarını aydınlatarak görebilmek için alet, endoskop.


facial : a. Yüze ait, facialis.


hydrosulphide : n. biochem. Sülfür asidinden çıkarılan bileşim, hidrosülfit.


hysteropia : n. Vizyonun histerik bozukluğu, histeropi.


ischiococcygeal : a. İschium ve coccyx ile ilgili.


isogneesis : n.Gelişimde benzerlik (ayniyet), gelişim eşitliği, izojenez.


laser beam : n. Bir çeşit ışık enerjisi.


lobostomy : n. Akciğer lopunun drenajla kesilmesi, lobostomi.


lymphadenosis : n. Lenf dokusu çoğalmaıs ile ileri gelen lenf kansızlığı.


morpho- : pref. 1. Şekil, biçim anlamına önek; 2. Yapı anlamına önek.


nephroid : a. Böbrek şeklinde, nefroid.


paralyzant : a.&n. 1. Felç yapan; 2. Felç meydana getiren ilaç, paralizan.


phorometer : n. Göz ekseninin sapmasını ölçen alet.


pulmonary : a. 1. Akciğer veya akciğerlerle ilgili; 2. Akciğeri veya akciğerleri tutan, akciğerlerde yerleşen; 3. Pulmoner arterle ilgili, pulmonal, pulmoner, pulmonalis.


repercussion : n. Geri tepme, nüksetme.


rugitus : n. Barsak gurultusu, gaz sebebiyle barsaklarda meydana gelen gurultu.