Bugün : 28 Nisan 2017, Cuma

Favorilere Ekle!

umbilectomy nedir?

umbilectomy : n. Göbeği çıkarma ameliyatı, omfalektomi.

 • A

  Tıp Terimleri A

 • B

  Tıp Terimleri B

 • C

  Tıp Terimleri C

 • D

  Tıp Terimleri D

 • E

  Tıp Terimleri E

 • F

  Tıp Terimleri F

 • G

  Tıp Terimleri G

 • H

  Tıp Terimleri H

 • I

  Tıp Terimleri I

 • J

  Tıp Terimleri J

 • K

  Tıp Terimleri K

 • L

  Tıp Terimleri L

 • M

  Tıp Terimleri M

 • N

  Tıp Terimleri N

 • O

  Tıp Terimleri O

 • P

  Tıp Terimleri P

 • Q

  Tıp Terimleri Q

 • R

  Tıp Terimleri R

 • S

  Tıp Terimleri S

 • T

  Tıp Terimleri T

 • U

  Tıp Terimleri U

 • V

  Tıp Terimleri V

 • W

  Tıp Terimleri W

 • X

  Tıp Terimleri X

 • Y

  Tıp Terimleri Y

 • Z

  Tıp Terimleri Z

cancrumoris : n. Zayıf çocuklarda görülen gangrentabiatındaki stomatit.


caplan's syndrome : n. Romatoid pnomokonyoz, pnömokonyozlu kömür ve amyant işçilerinde görülür.


cobalt : n. biochem. Co sembolü ile bilinen, atom no: 2 ve atom ağırlığı: 58.94 olan kimyasal element, kobalt.


congestion : n. Kan toplanması (hücumu), ihtikan, konjestiyon.


fetoscope : n. Fetüs kalb seslrini dinlemede kullanılan alet, fetoskop.


hepatico-enteric : a. Karaciğere ve barsağa ait olan, her iki organı da beraberce ilgilendiren.


hydromyrinx : n. Orta kulakta toplanan sulu sıvı nedeniyle timpan zarının gerilmesi.


ideomotor : a. Bir fikrin ifadesi olarak vücutta hasıl olan ekseriyetle gayrişuuri bir harekete ait.


kefir : n. biochem. Mayalanmış sütten elde edilen besleyici bir madde.


labionasal : a. Üst dudak ve burunla ilgili.


lienorenal : a. Dalakla böbreğe ait.


pancreatitis : n. Pankreas iltihabı, pankreatit.


paracele : n. Beyin yan karıncığı.


parectasia : n. See: Parectasis.


paraphrenic : a. 1. Parafreni ile ilgili; 2. Parafreni gösteren; 3. Diafragma yakınında, diafragma'ya komşu, diafragma'ya bitişik.


perimandibular : a. Mandibula çevresinde, mandibulayı çevreleyen.


pharyngoplasty : n. Yutak plastik ameliaytı, farengoplasti.


pia-arachnoid : n. Pia mater ve arachnoid (arachnoidea)'e birarada verilen isim.


porongraphy : n. Cinsel arzuyu kamçılayıcı müstehçen yazı, resim, fotoğraf, film v.s., pornografi.


radiophosphorus : a. Radyoaktif fosfor (P32).