Bugün : 21 Şubat 2017, Salı

Favorilere Ekle!

umbilectomy nedir?

umbilectomy : n. Göbeği çıkarma ameliyatı, omfalektomi.

 • A

  Tıp Terimleri A

 • B

  Tıp Terimleri B

 • C

  Tıp Terimleri C

 • D

  Tıp Terimleri D

 • E

  Tıp Terimleri E

 • F

  Tıp Terimleri F

 • G

  Tıp Terimleri G

 • H

  Tıp Terimleri H

 • I

  Tıp Terimleri I

 • J

  Tıp Terimleri J

 • K

  Tıp Terimleri K

 • L

  Tıp Terimleri L

 • M

  Tıp Terimleri M

 • N

  Tıp Terimleri N

 • O

  Tıp Terimleri O

 • P

  Tıp Terimleri P

 • Q

  Tıp Terimleri Q

 • R

  Tıp Terimleri R

 • S

  Tıp Terimleri S

 • T

  Tıp Terimleri T

 • U

  Tıp Terimleri U

 • V

  Tıp Terimleri V

 • W

  Tıp Terimleri W

 • X

  Tıp Terimleri X

 • Y

  Tıp Terimleri Y

 • Z

  Tıp Terimleri Z

carboxypolypeptidase : n. biochem. Bir polipeptidden serbest karboksil gruplarını açığa çıkaran enzim.


ceptor : n. 1. Dış uyarıyı alan hassas sinir ucu, özellikle sinirsel uyarının çevreden merkeze iletimi esnasında uyarıyı komşu nörondan alan sinir hücresi uzantısı; 2. Enfeksiyon etkenine karşı gelişen ve onunla birleşme yeteneğine sahip bağışıklık cisimciği, antikor.


chondroxiphoid : a. 1. Ensiform kıkırdak (processus xiphoideus)'la ilgili; 2. Kaburgaların kıkırdak uçları ve ensiform kıkırdak'la ilgili.


commensalism : n. Farklı iki organizmadan birinin faydalandığı diğerinin ise, bu durumdan etkilenmediği müşterek yaşama şekli.


enterospasm : n. Barsak koliği.


enthesis : n. Harabiyete uğramış doku veya oluşum yerine dışardan metal ve benzeri madde yerleştirilmesi.


epididymovasos1stomy : n. Epididim ile vas (ductus) deferens'in son kısmı arasında ameliyatla yeni geçit oluşturma.


lactovorous : a. Sütle beslenen, yaşamını sütle sürdüren.


hydrosynthesis : n. Kimyasal reaksiyon sonucu su oluşması; hidrosentez.


hypoacidity : n. Mide suyundaki asidin azalması, hipoasidite.


ischomenia : n. Aybaşı kanının akmaması, adet görmeme.


leukocyte : n. Beyaz kan hücresi; akyuvar, lökosit.


malignancy : n. Habaset.


narcissism : n. Bir şahsın (kadın veya erkek) kendi vücuduna karşı duyduğu cinsi arzu, kendi şahsına aşık olma psikozu, nar(si)sizm.


nepiology : n. Çocukbilim, nepyoloji.


ovariocele : n. Yumurtalık fıtığı, ovaryosel.


perineuritis. : n. Perineurium'un iltihabı.


pheochrome : n. biochem. Krom tuzları ile koyu boyanabilen.


phonocardiogram : n. Fonokardiograf aracılığıyla elde edilen, kalb seslerini gösterir çizelge.


pitocin : n. biochem.Oksitosinin ticari adı, pitosin.