Bugün : 30 Mayıs 2017, Salı

Favorilere Ekle!

ululation nedir?

ululation : n. Histerik şahsın bağırması.

 • A

  Tıp Terimleri A

 • B

  Tıp Terimleri B

 • C

  Tıp Terimleri C

 • D

  Tıp Terimleri D

 • E

  Tıp Terimleri E

 • F

  Tıp Terimleri F

 • G

  Tıp Terimleri G

 • H

  Tıp Terimleri H

 • I

  Tıp Terimleri I

 • J

  Tıp Terimleri J

 • K

  Tıp Terimleri K

 • L

  Tıp Terimleri L

 • M

  Tıp Terimleri M

 • N

  Tıp Terimleri N

 • O

  Tıp Terimleri O

 • P

  Tıp Terimleri P

 • Q

  Tıp Terimleri Q

 • R

  Tıp Terimleri R

 • S

  Tıp Terimleri S

 • T

  Tıp Terimleri T

 • U

  Tıp Terimleri U

 • V

  Tıp Terimleri V

 • W

  Tıp Terimleri W

 • X

  Tıp Terimleri X

 • Y

  Tıp Terimleri Y

 • Z

  Tıp Terimleri Z

cathode : n. Negatif elektrik yüklü kutup (tersi: Anod).


cystogram : n. İdrar kesesini gösteren röntgen filmi.


diathesis : n. Organizmanın fonksiyonlarında bozukluk, hastalık ve dış tesirlere karşı aşırı hassasiyet şeklinde beliren bünye anomalisi, hastalık istidadı, diyatez.


hemadynamometry : n. Kan basıncını ölçme, hemadinamometri.


hypercathartic : a. İshal şeklinde dışarı çıkaran ilaç, kuvvetli müshil.


hypomyotonia : n. Kas tonüsünde ileri derecede azalma.


infibulation : n. 1. Kadında, cinsel birleşimi önlemekm üzere büyük dudakların birbirine dikilmesi; 2. Erkekte, cinsel birleşimi önlemek üzere glans penis üzerindeki sünnet derisinin dikilmesi; 3. Kesit yeri veya yara dudaklarının, agraflarlabirleştirilmesi.


iridosclerotomy : n. Sklera ve iris kenarını delme ameliyesi.


karyenchyma : n. Hücre çekirdeğinin sıvı kısmı.


King's Evil : n. sıraca illeti.


leukocytoclasis : n. Lökositlerin parçalanıp dağılması.


lymphangiogram : n. Kontrast bir madde zerkedildikten sonra lenf sisteminin radyolojik olarak incelenmesi.


menopause : n. Adetten kesilme, menopoz.


myoglobin : n. Oksijen taşıma özelliğine sahip olan adale proteini.


nyct- : pref. Gece anlamına önek.


oothecocyesis : n. Yumurtalık dış gebeliği. See: Ovarian pregnancy.


parablepsia : n. See: Parablepsis.


pectose : n. biochem. Olmamış meyvalarda bulunan ve daha sonra pektine çevrilen şekerli madde, pektoz.


phagotherapy : n. Fazla (çok) yedimke suretiyle yapılan tedavi, fagoterapi.


plateletpheresis : n. Verici kanındaki trombositleri ayırarak, trombosit yetersizliği gösteren kimseye transfüzyon yapma.