Bugün : 26 Nisan 2017, Çarşamba

Favorilere Ekle!

ululation nedir?

ululation : n. Histerik şahsın bağırması.

 • A

  Tıp Terimleri A

 • B

  Tıp Terimleri B

 • C

  Tıp Terimleri C

 • D

  Tıp Terimleri D

 • E

  Tıp Terimleri E

 • F

  Tıp Terimleri F

 • G

  Tıp Terimleri G

 • H

  Tıp Terimleri H

 • I

  Tıp Terimleri I

 • J

  Tıp Terimleri J

 • K

  Tıp Terimleri K

 • L

  Tıp Terimleri L

 • M

  Tıp Terimleri M

 • N

  Tıp Terimleri N

 • O

  Tıp Terimleri O

 • P

  Tıp Terimleri P

 • Q

  Tıp Terimleri Q

 • R

  Tıp Terimleri R

 • S

  Tıp Terimleri S

 • T

  Tıp Terimleri T

 • U

  Tıp Terimleri U

 • V

  Tıp Terimleri V

 • W

  Tıp Terimleri W

 • X

  Tıp Terimleri X

 • Y

  Tıp Terimleri Y

 • Z

  Tıp Terimleri Z

cobraism : n. Kobra zehirlenmesi.


corresponding : a. Ugyun gelen, karşılayan, yerini alan.


dichloride : n. biochem. Başka bir elementle iki atom klordan mürekkep kimyasal bir madde, diklorür.


endomyocardium : a. Endokardi ve miyokardı birlikte ilgilendiren.


erythrotoxin : n. biochem. Eritrositlere etki yapan bir toksin.


estroenic : a. biochem. Estrus yapan, estrojenik.


hyperglycoenolysis : n. Glikojen'in aşırı şekilde glükoza yıkılması.


incest : n. Akraba (hısım) lar arasında cinsi münasebet, akraba ile zina.


intratonsillar : a. Bademcik (tonsil) içi, bademcik içinde.


introspection : n. Kend idüşünce ve hislerini inceleme, iç gözlem.


isoiconia : n. Her iki retinada oluşan görüntünün birbirine eit oluşu.


isotropic : a. 1. Her t arafı aynı özellikleri gösteren; 2. Her yerinde ışığı eşit olarak kıran veya gçiren.


Jerk : n. Büzülme, burulma (kas).


livor : n. Deri üzerinde morumsu renk gösteren leke.


microvolt : n. Voltun milyonda biri, mikrovolt (µv).


myc(o) : pref. Mantar.


oligosialia : n. Salya salgısının patolojik olarak çoğalması.


peripyloric : a. Piloru saran.


phonology : n. See: Phonetics.


potatorium : n. Ayyaşlık, alkolizm, potatoryum.