Bugün : 18 Ağustos 2017, Cuma

Favorilere Ekle!

ululate nedir?

ululate : v. 1. Ulumak, inlemek; 2. Feryat etmek, yüksek sesle ağlamak.

 • A

  Tıp Terimleri A

 • B

  Tıp Terimleri B

 • C

  Tıp Terimleri C

 • D

  Tıp Terimleri D

 • E

  Tıp Terimleri E

 • F

  Tıp Terimleri F

 • G

  Tıp Terimleri G

 • H

  Tıp Terimleri H

 • I

  Tıp Terimleri I

 • J

  Tıp Terimleri J

 • K

  Tıp Terimleri K

 • L

  Tıp Terimleri L

 • M

  Tıp Terimleri M

 • N

  Tıp Terimleri N

 • O

  Tıp Terimleri O

 • P

  Tıp Terimleri P

 • Q

  Tıp Terimleri Q

 • R

  Tıp Terimleri R

 • S

  Tıp Terimleri S

 • T

  Tıp Terimleri T

 • U

  Tıp Terimleri U

 • V

  Tıp Terimleri V

 • W

  Tıp Terimleri W

 • X

  Tıp Terimleri X

 • Y

  Tıp Terimleri Y

 • Z

  Tıp Terimleri Z

burial : n. Gömme, ölü gömme.


cartilaginous : a. 1. Kıkırdağı çok, kıkırdaklı, cartilaginosus; 2. Kıkırdağa ait, cartilagineus.


celiac : a. Karınla ilgili, karın bölgesi veya karın boluğuna ait.


servicovesical : a. Uterus serviksi ve emsane ile ilgili.


chemiotaxis : n. Canlı hücrelerin kimyasal uyarıya karşı gösterdiği yaklaşma veya uzaklaşma hareketi.


column : n. Kolon, direk, columna.


eponym : n. Hastalık, bulgu, organ, oluşum vs'ye onun üzerinde çalımış kimsenin adına dayanılarak verilen kişi ismi.


intergrade : n. Ara devre, geçiş devresi.


teratophobia : n. Marazi ucube doğurma korkusu, teratofobi


ideoplastia : n. Hipnotize edilen hastada meydana gelen hipnotist'in telkinlerine müsait sakin durum.


libra : n. (pl. librae) 1. 325 gramlık libre; 2. Muvazene, denge.


lunula : n. (pl. lunulae). Aycık.


magnesian : a. biochem. Magnezyuma ait.


malaxate : v. Yoğurmak, hamur haline getirmek.


mentism : n. Zihinde, istemdışı davranışlı olarak hayaler oluşması hali.


myelogone : n. Miyeloid seriden ilkel hücre, miyelogon.


opsonophilia : n. Bakterinin opsoninlerin birleşme eğilimi göstermesi hali, opsonofili.


ovi : n. Ovum'un genitifi.


papaver : n. Bazı türlerinden opium (afyon) elde edilen bir bitki cinsi.n. Fibrin ve diğer bazı proteinleri parçalayan papain maddesi.


pericardosis : n. Perikard hastalığı.