Bugün : 14 Aralık 2017, Perşembe

Favorilere Ekle!

New Year Istanbul

ululate nedir?

ululate : v. 1. Ulumak, inlemek; 2. Feryat etmek, yüksek sesle ağlamak.

 • A

  Tıp Terimleri A

 • B

  Tıp Terimleri B

 • C

  Tıp Terimleri C

 • D

  Tıp Terimleri D

 • E

  Tıp Terimleri E

 • F

  Tıp Terimleri F

 • G

  Tıp Terimleri G

 • H

  Tıp Terimleri H

 • I

  Tıp Terimleri I

 • J

  Tıp Terimleri J

 • K

  Tıp Terimleri K

 • L

  Tıp Terimleri L

 • M

  Tıp Terimleri M

 • N

  Tıp Terimleri N

 • O

  Tıp Terimleri O

 • P

  Tıp Terimleri P

 • Q

  Tıp Terimleri Q

 • R

  Tıp Terimleri R

 • S

  Tıp Terimleri S

 • T

  Tıp Terimleri T

 • U

  Tıp Terimleri U

 • V

  Tıp Terimleri V

 • W

  Tıp Terimleri W

 • X

  Tıp Terimleri X

 • Y

  Tıp Terimleri Y

 • Z

  Tıp Terimleri Z

cacosmia : n. 1. Mevcut olmadığı halde hoşa gitmeyen kokular hissetme hali; 2. Kötü koku, tiksindirici koku.


concrescence : n. Beraber büyüme, birleşme.


connivent : a. Birbirine yaklaşmış, yaklaşan.


dehiscence : n. Bir yarada olduğu gibi, yarmak ve delmek suretiyle bir oluşumun açılması.


fissura : n. (pl. fissurae). See: Fissure.


floating : a. Yer değiştiren, mobil.


gastroplegia : n. Mide fecli.


haptophil : n. Antikor'daki antijenle birleşen atom grubu.


hematophage : n. Eritrositleri, içine alarak imha eden hücre, hematofaj.


HPV : n. 77 numaralı geçiş seviyesinde olacak bir virus.


hydrocholeretic : a.1. Hidroklerez'le ilgili, 2. Hidrokolerez gösteren; 3. Hidrokolerez'e sebep olan (madde, ilaç).


inflection : n. See: inflexion.


kimmelstiel-wilson syndrome : n. Diabetiklerde görülen interkapiler glomeruloskleroz.


kleptophobia : n. 1. Hırsızlık etmekten aşırı korkma; 2. hırsızlardan aşırı korkma, herhangi bir şeyinin çalınmasına karşı aşırı korku besleme.


mesoarium : n. See: Mesovarium.


molilalia : n. Herhagni bir çeşit konuşma bozukluğu.


morphography : n. Canlılarda dış şekillerin tekamülünden bahseden eser, morfografi.


neurotic : a. & n. 1. Sinire ait, 2. Sinirlere tesir eden ilaç; 3. Sinir hastalığı olan kimse, sinir hastası.


operator : n. Cerrah, operatör.


pathfinder : n. Uretra darlığını genişletmede kullanılan ince buji.