Bugün : 26 Mart 2017, Pazar

Favorilere Ekle!

ululate nedir?

ululate : v. 1. Ulumak, inlemek; 2. Feryat etmek, yüksek sesle ağlamak.

 • A

  Tıp Terimleri A

 • B

  Tıp Terimleri B

 • C

  Tıp Terimleri C

 • D

  Tıp Terimleri D

 • E

  Tıp Terimleri E

 • F

  Tıp Terimleri F

 • G

  Tıp Terimleri G

 • H

  Tıp Terimleri H

 • I

  Tıp Terimleri I

 • J

  Tıp Terimleri J

 • K

  Tıp Terimleri K

 • L

  Tıp Terimleri L

 • M

  Tıp Terimleri M

 • N

  Tıp Terimleri N

 • O

  Tıp Terimleri O

 • P

  Tıp Terimleri P

 • Q

  Tıp Terimleri Q

 • R

  Tıp Terimleri R

 • S

  Tıp Terimleri S

 • T

  Tıp Terimleri T

 • U

  Tıp Terimleri U

 • V

  Tıp Terimleri V

 • W

  Tıp Terimleri W

 • X

  Tıp Terimleri X

 • Y

  Tıp Terimleri Y

 • Z

  Tıp Terimleri Z

dialysis : n. biochem. Diyaliz: Parşömen zarı vasıtasiyle bir sıvının içinde çözülmüş maddeleri kolloidlerden ayırma.


femoral : a. Uyluğa ait, femoralis.


galactin : n. biochem. Sütte bulunan bazik cevher.


hepatophyma : n. Karaciğer'de gelişen apse, karaciğer apsesi.


hidrosis : n. 1. Hidroz, bol miktarda terleme; 2. Terin özel bezler tarafından yapılıp dışarı salınması; 3. Terbezi hastalığı.


hyponeuria : n. Sinirsel gücün azalması, sinir zayıflığı.


hysteroneurasthenia : n. Histerik belirtilerin eşlik ettiği nevrasteni şekli.


labialism : n. Dudak sesleriyle görülen konuşma bozukluğu.


lipoxidemia : n. Kanda yağ asidi bulunması, lipoksideim.


lithagogue : n. 1. Böbreklerde veya mesanede hasıl olan kumu çıkarma; 2. Taş çıkaran; 3. Taş (kum) çıkarıcı faktör.


microphysics : n. Maddenin ince yapısını inceleyen bilim.


myometritis : n. Uterus kası iltihabı, miyometrit.


neuroleptanalgesia : n. Bir nörolepti kve bir analjezik ilacın birlikte kullanıldığı anestezi yöntemi.


neurotherapy : n. sinir hastalığı tedavisi, nevroterapi, psikoterapi.


normothermia : n. Vücut ısısının normal sınırlar içinde olması.


pulmonic : a. n. 1. Zatürriyeye ait; 2. Zatürre ilacı; 3. See: Pulmonary.


sphygmoplethysmograph : n. Kol ve bacakta kan hacmini ölçen ve kaydeden alet.


stapediolysis : n. Üzengi kemiği (stapes)'nin yapışıklıklarından kurtarılarak serbest hale getirilişi, bu amaçla yapılan kulak ameliyatı, stapedioliz.


sterile : a. 1. Kısır; 2. Mikropları olmayan, mikropsuz, aseptik.


tardive : a. Yavaş gelişen, geç meydana çıkan, tardif.