Bugün : 24 Mart 2017, Cuma

Favorilere Ekle!

ultravirus nedir?

ultravirus : n. Filtreden geçen virüs.

 • A

  Tıp Terimleri A

 • B

  Tıp Terimleri B

 • C

  Tıp Terimleri C

 • D

  Tıp Terimleri D

 • E

  Tıp Terimleri E

 • F

  Tıp Terimleri F

 • G

  Tıp Terimleri G

 • H

  Tıp Terimleri H

 • I

  Tıp Terimleri I

 • J

  Tıp Terimleri J

 • K

  Tıp Terimleri K

 • L

  Tıp Terimleri L

 • M

  Tıp Terimleri M

 • N

  Tıp Terimleri N

 • O

  Tıp Terimleri O

 • P

  Tıp Terimleri P

 • Q

  Tıp Terimleri Q

 • R

  Tıp Terimleri R

 • S

  Tıp Terimleri S

 • T

  Tıp Terimleri T

 • U

  Tıp Terimleri U

 • V

  Tıp Terimleri V

 • W

  Tıp Terimleri W

 • X

  Tıp Terimleri X

 • Y

  Tıp Terimleri Y

 • Z

  Tıp Terimleri Z

blepharoptosis : n. Göz kapağı.


denudation : Bir kısmın soyulması veya çıplaklaştırılması.


galactophorous : a. Süt taşıyıcı, süt nakleden, galaktofor.


integumentary : a. 1. Biroluşumu dıştan sarantabaka ile ilgili; 2. Vücudu örtentabaka ile ilgili, deri ile ilgili.


interictal : a. Nöbet sırasında gelen, krizde olan.


physiopathology : n. Hastalığın organ veya sistemde yarattığı görev bozukluklarını konu alan tıp dalı, fizyopatoloji.


hemarthrosis : n. Eklem boşluğuna kan dolması, hemartroz.


heteropyknotic : a. 1. Heteropiknoz ile ilgili; 2. Heteropiknoz gösteren.


hydroxylysine : n. biochem. tabii bir aminoasit.


hypertrichiasis : n. Aşırı derecede akıl bulunması.


jacket : n.Caket.


leukomyelitis : n. Beyin beyaz maddesinin veya omuriliğin iltihabı, lökomiyelit.


melanonychia : n. Siyah tırnaklılık, tırnağın siyah olması hali.


oncoma : n. Tümör, şiş, ur.


paliphrasia : n. Konuşmada kelime veya cümlelerin gereksiz ve anlamsız şeklide tekrar edilmesi, palifrazi.


paracoele : n. See: Paracele.


preconscious : a. Bilinç öncesine ait.


rostrate : a. Gagalı.


somatopleure : n. Ektoderm ve somatik mezoderm.


subacetate : n. biochem. Bazik asetat.