Bugün : 28 Nisan 2017, Cuma

Favorilere Ekle!

ultravirus nedir?

ultravirus : n. Filtreden geçen virüs.

 • A

  Tıp Terimleri A

 • B

  Tıp Terimleri B

 • C

  Tıp Terimleri C

 • D

  Tıp Terimleri D

 • E

  Tıp Terimleri E

 • F

  Tıp Terimleri F

 • G

  Tıp Terimleri G

 • H

  Tıp Terimleri H

 • I

  Tıp Terimleri I

 • J

  Tıp Terimleri J

 • K

  Tıp Terimleri K

 • L

  Tıp Terimleri L

 • M

  Tıp Terimleri M

 • N

  Tıp Terimleri N

 • O

  Tıp Terimleri O

 • P

  Tıp Terimleri P

 • Q

  Tıp Terimleri Q

 • R

  Tıp Terimleri R

 • S

  Tıp Terimleri S

 • T

  Tıp Terimleri T

 • U

  Tıp Terimleri U

 • V

  Tıp Terimleri V

 • W

  Tıp Terimleri W

 • X

  Tıp Terimleri X

 • Y

  Tıp Terimleri Y

 • Z

  Tıp Terimleri Z

choked disc, : n. Herhangi bir sebepten dolayı, göz sinir ve damarlarının göze girip çıktıkları yerde bulunan diskin bulanıklaşması eya tıkanması.


cyclodiathermy : n. Corpus ciliare'nin diatermi ile ortadan kaldırılması,


evolvement : n. Gelişme, tekamül, evrim.


postnatal exercise : Doğumu takiben karın duvarı ve pelvis tabanı kaslarını kuvvetlendirmek, onlara tonüs kazandırmak amacıyla yapılan egzersizler.


gastromegaly : n. Mide genişlemesi, gastromegali.


homilophobia : n. Öğütten özellikle dinsel öğütlerden aşırı korkma.


jejunitis : n.Jejunum iltihabı, jejunit.


leukomyelopathy : n. Omurilik beyaz maddesinin hastalığı, lökomiyelopati.


lipophilic : a. Yağ tutan, yağ emen.


lithuresis : n. Kum işeme.


lymphology : n. Lenf bilgisi, lenfoloji.


nos(o)- : pref. Hastalık.


omphaloproptosis : n. Göbeğin anormal şekilde dışarıya doğru çıkması.


order : n. 1. Sistematik tasnif; 2. Biyolojide sınıfın altında ve ailenin üstünde bulunan kısım; alt sınıf.


parareflexia : n. Refleks bozukluğu.


phleboclysis : n. Ven içine herhangi bir sıvı verilişi, ven enjeksiyonu.


photopathy : n. Uzun süre kuvvetli ışığa maruz kalışın sebep olduğu herhangi bir hastalık veya rahatsızlık.


post prandial : a. Yemekten sonra, yemek sonu.


resulotion : n. Rezolüsyon: 1. Bir cismin kendini yapan elementlere ayrılması; 2. Bir şişliğin yavaş yavaş eriyip kaybolması.


retrotarsal : a. Gözde tarsusun arkasında kalan.