Bugün : 25 Şubat 2017, Cumartesi

Favorilere Ekle!

ultraviolet nedir?

ultraviolet : n. Ultraviyole, mor ötesi (dalga boyu 2000-4000 angstrom olan ışın).

 • A

  Tıp Terimleri A

 • B

  Tıp Terimleri B

 • C

  Tıp Terimleri C

 • D

  Tıp Terimleri D

 • E

  Tıp Terimleri E

 • F

  Tıp Terimleri F

 • G

  Tıp Terimleri G

 • H

  Tıp Terimleri H

 • I

  Tıp Terimleri I

 • J

  Tıp Terimleri J

 • K

  Tıp Terimleri K

 • L

  Tıp Terimleri L

 • M

  Tıp Terimleri M

 • N

  Tıp Terimleri N

 • O

  Tıp Terimleri O

 • P

  Tıp Terimleri P

 • Q

  Tıp Terimleri Q

 • R

  Tıp Terimleri R

 • S

  Tıp Terimleri S

 • T

  Tıp Terimleri T

 • U

  Tıp Terimleri U

 • V

  Tıp Terimleri V

 • W

  Tıp Terimleri W

 • X

  Tıp Terimleri X

 • Y

  Tıp Terimleri Y

 • Z

  Tıp Terimleri Z

blepharelosis : n. Kirpik uçlarının içeriye dönük oluşu, kirpiklerin içeriye doğru bükülmesi.


cri du chat : n. Bebeğin kedi yavrusunun acıklı miyavlamasına benzer şekilde ağlaması ile belirgin, kromozom anomalisine bağlı olarak gelişen kalıtsal durum (Bebekte ayrıca mikrosefali mevcut olup, ileride fiziksel ve mental gerilik sözkonusudur).


dichromophilic : a. Asit ve bazik boyalarla boyanan.


eclectic : 1. Eklektisizm'le ilgili; 2. Çeşitli kaynaklardan seçilen veya toplanan.


genodermatosis : n. Herediter bir cilt hastalığı, jenodermatoz.


gonohemia : n. Gonokokların kana geçmesi, gonokok septisemisi.


subilium : n. İlyumun en alt parçası.


intra-abdominal : a. Karında olan, karıniçi.


leg : n. Bacak.


loculate : a. Yapısında lokül'ler gösteren, loküllere ayrılmış.


masto-occipital : a. Mastoid çıkıntı ile artkafa kemiğine ait.


ophryosis : n. Kaş spazmı.


paravaginal : a. Vagina yakınında yer alan.


persuasion : n. İkna etme, diğer bir kişinin zihnini etkileme, inandırma.


photosensitivity : n. Işığa karşı duyarlık.


poll : n. Başın saç biten kısmı.


potency : n. 1. Güç, kuvvet, enerji; 2.Erkeğin cinsel birleşim'de bulunabilme yeteneği, erkekte cinsel kudret; 3. Bir ilacın istenilen etkiyi meydana getirme gücü.


psychotonic : a. Zihni kuvvetlendirici, zihni uyarıcı.


syndesmology : n. Bağbilim, sindezmoloji, syndesmologia.


teethe : v. Diş çıkarmak.