Bugün : 26 Mart 2017, Pazar

Favorilere Ekle!

ultraviolet nedir?

ultraviolet : n. Ultraviyole, mor ötesi (dalga boyu 2000-4000 angstrom olan ışın).

 • A

  Tıp Terimleri A

 • B

  Tıp Terimleri B

 • C

  Tıp Terimleri C

 • D

  Tıp Terimleri D

 • E

  Tıp Terimleri E

 • F

  Tıp Terimleri F

 • G

  Tıp Terimleri G

 • H

  Tıp Terimleri H

 • I

  Tıp Terimleri I

 • J

  Tıp Terimleri J

 • K

  Tıp Terimleri K

 • L

  Tıp Terimleri L

 • M

  Tıp Terimleri M

 • N

  Tıp Terimleri N

 • O

  Tıp Terimleri O

 • P

  Tıp Terimleri P

 • Q

  Tıp Terimleri Q

 • R

  Tıp Terimleri R

 • S

  Tıp Terimleri S

 • T

  Tıp Terimleri T

 • U

  Tıp Terimleri U

 • V

  Tıp Terimleri V

 • W

  Tıp Terimleri W

 • X

  Tıp Terimleri X

 • Y

  Tıp Terimleri Y

 • Z

  Tıp Terimleri Z

cavitis : n. Vena cava (anatoplardamar) iltihabı.


cholaemia : n. Kanda safra bulunması cholaemic.


cincophen : n.biochem. Damla (gut) hastalığı ve romatizmada kullanılan küçük, beyaz billurlar (C16H11NO2).


cytolysis : n. Hücrelerin dejenerasyon dağılma, mahvolma veya parçalanma, ayrılma gibi durumlarla karşılaşması.


demucosation : n. Herhangi birorgan mukozasının ameliyatla çıkarılması.


eosinophilous : a. 1. Eozin'le kolayca boyanan; 2. Eozinofili gösteren.


fasciculation : n. Liflerin demet halinde diziliş göstermesi, bir kısım sinir veya kas liflerinin bir araya gelerek demet oluşturması.


globulin (e) : n. biochem. Kandaki protein, globülin.


hydrophobia : n. Sudan korkma, kuduz hastalığı, hidrofobi.


hyperbaria : n. Yüksek atmosfer basıncına maruz kalışın sebep olduğu vücutta bazı belirti ve bozukulklarla belirgin patolojik durum.


mildew : n. Bitki yüzeyi üzerinde mantarların gelişmesi sonucu oluşan, pasa benzer tabaka.


neuro-induction : n. Zihni telkin.


parenchymitis : n. See: Parenchymatitis.


phlebogram : n. Ven içine opak bir madde zerkederek yapılan radyografi, flebogram.


prepubertal : a. Puberte çağından önce.


pulpefaction : n. Pulpa halinialma.


quinone : n. biochem. Kinik asidin oksidasyonundan elde edilen bir madde (C6H4O2).


rupophobia : n. Pis şeylerden aşırı tiksinme, pislikten aşırı derecede iğrenme.


spondylalgia : n. Omurga ağrısı, spondilalji.


staphylodialysis : n. Küçük dilin gevşemesi.