Bugün : 17 Ocak 2017, Salı

Favorilere Ekle!

ultraviolet nedir?

ultraviolet : n. Ultraviyole, mor ötesi (dalga boyu 2000-4000 angstrom olan ışın).

 • A

  Tıp Terimleri A

 • B

  Tıp Terimleri B

 • C

  Tıp Terimleri C

 • D

  Tıp Terimleri D

 • E

  Tıp Terimleri E

 • F

  Tıp Terimleri F

 • G

  Tıp Terimleri G

 • H

  Tıp Terimleri H

 • I

  Tıp Terimleri I

 • J

  Tıp Terimleri J

 • K

  Tıp Terimleri K

 • L

  Tıp Terimleri L

 • M

  Tıp Terimleri M

 • N

  Tıp Terimleri N

 • O

  Tıp Terimleri O

 • P

  Tıp Terimleri P

 • Q

  Tıp Terimleri Q

 • R

  Tıp Terimleri R

 • S

  Tıp Terimleri S

 • T

  Tıp Terimleri T

 • U

  Tıp Terimleri U

 • V

  Tıp Terimleri V

 • W

  Tıp Terimleri W

 • X

  Tıp Terimleri X

 • Y

  Tıp Terimleri Y

 • Z

  Tıp Terimleri Z

bromvaletone : n. Karbromal'e benzer etkide orta şiddetli hipnotik bir sedatif.


cavitis : n. Vena cava (anatoplardamar) iltihabı.


enterogenous : a. Barsaktan doğan, barsaklardan gelişen.


herpetic : a. 1. Herpes'le ilgili; 2. Herpes'e benzeyen, herpes niteliğinde.


hypobulia : n. Anormal irade zayıflığı, iradesizlik, hipobuli.


iridocystectomy : n. İriste yapılan plastik ameliyat, iridosistektomi.


mortification : n. Kangren, mortifikasyon, nekroz.


mucinogen : n. Müsin öncüsü madde, müsinojen.


neurosecretion : n. Bazı sinir hücreleri tarafından, hormon niteliğinde madde salgılanması, nörosekresyon.


normovolemia : n. Normal kan hacmi.


noxa : n. (pl. noxae) 1. Patojen mikro-organizmaları; 2. Zararlı ilaç veya etki.


palograph : n.Arterdeki nabız atımlarının meydana getiridği titreşimleri kaydeden alet, palograf.


paracetamol : n. Etkisi fenasetin'e benzeyen, ancak daha az yan etkileri olduğu için fenaseti'e karşı duyarlık gösteren hastalarda kullanılabilen bir madde.


prolymphocyte : n. Lenfoblast ile lenfosit arasındaki kademelerde bulunan hücrlere verilen genel ad, prolenfosit.


prospective : a. İleriye yönelik ,ileriyi kapsayan.


pubovesical : a. Çatı kemiği (pubis) ve mesaneye ait.


quadrisection : n. dörde bölünme.


radiographer : n. Röntgen teknisyeni.


remittent : a. Artıp eksilen, azalıp çoğalan (ateş).


scybala : n. Yuvarlak, sert gaita parçaları.