Bugün : 23 Haziran 2017, Cuma

Favorilere Ekle!

ultraviolet nedir?

ultraviolet : n. Ultraviyole, mor ötesi (dalga boyu 2000-4000 angstrom olan ışın).

 • A

  Tıp Terimleri A

 • B

  Tıp Terimleri B

 • C

  Tıp Terimleri C

 • D

  Tıp Terimleri D

 • E

  Tıp Terimleri E

 • F

  Tıp Terimleri F

 • G

  Tıp Terimleri G

 • H

  Tıp Terimleri H

 • I

  Tıp Terimleri I

 • J

  Tıp Terimleri J

 • K

  Tıp Terimleri K

 • L

  Tıp Terimleri L

 • M

  Tıp Terimleri M

 • N

  Tıp Terimleri N

 • O

  Tıp Terimleri O

 • P

  Tıp Terimleri P

 • Q

  Tıp Terimleri Q

 • R

  Tıp Terimleri R

 • S

  Tıp Terimleri S

 • T

  Tıp Terimleri T

 • U

  Tıp Terimleri U

 • V

  Tıp Terimleri V

 • W

  Tıp Terimleri W

 • X

  Tıp Terimleri X

 • Y

  Tıp Terimleri Y

 • Z

  Tıp Terimleri Z

cholecystitis : n. Safra kesesi iltihabı, kolesistit.


egest : v. Sindirilemeyen gıda artıklarını barsaklar yoluyla dışarı atmak.


euchromatin : n. biochem. Kromozomlardaki gibi boyanan kromatin maddeis.


fugue : n. Kişiyi evinden ve çevresinden ayrılarak gayesiz gezip dolaşma gibi davranışlara iten, bir ölçüde karakter değişimi ile belirgin geçici durum (Kişi bu tablo'dan sıyrıldığı zaman olanları hatırlamaz).


subilium : n. İlyumun en alt parçası.


tenontitis : n. Kiriş iltihabı, tenontit.


hemianalgesia : n. Vücudun tek tarafında olananaljezi, yarım analjezi.


hemoconcentration : n. Alyuvar hacminin, plazma hacmına oranla daha çok olması, kanın koyu olması.


hydrencephalocele : n. Bir kısım beyin dokusunun kafatasındaki yarık aracılığıyla, üzerini menenjlerin örttüğü bol serebrosinal sıvı ile dolu kese halinde dışarı taşması, hidrensefalosel.


macronucleus : n.Büyük vejetatif hücre nüvesi.


metaphysis : n. Bir uzun kemik diyafizin epifizle birleştiği son parçası, metafiz.


odontoprisis : n. Dişlerin birbirine sürtünmesi sonucu gıcırtı meydana gelmesi, diş gıcırdaması, odontopriz.


oxyphil : a. biochem.Asit boya ile boyanabilen, oksifil.


periglottis : n. Dil derisi, periglot.


pharyngoscope : n. Yutak muayenesine mahsus alet, farengoskop.


pleurolysis : n. see: Pneumonlysis.


precornu : n. Yan karıncığın önboynuzu.


prosopalgia : n. Yüz felci.


pupillotonia : n. Gözbebeğinin anormal tonik reaksiyonu.


radiotherapy : n. Röntgen tedavisi.