Bugün : 24 Mart 2017, Cuma

Favorilere Ekle!

ultrastructure nedir?

ultrastructure : n. Bir maddeyi oluşturan en küçük parçaların yapısı.

 • A

  Tıp Terimleri A

 • B

  Tıp Terimleri B

 • C

  Tıp Terimleri C

 • D

  Tıp Terimleri D

 • E

  Tıp Terimleri E

 • F

  Tıp Terimleri F

 • G

  Tıp Terimleri G

 • H

  Tıp Terimleri H

 • I

  Tıp Terimleri I

 • J

  Tıp Terimleri J

 • K

  Tıp Terimleri K

 • L

  Tıp Terimleri L

 • M

  Tıp Terimleri M

 • N

  Tıp Terimleri N

 • O

  Tıp Terimleri O

 • P

  Tıp Terimleri P

 • Q

  Tıp Terimleri Q

 • R

  Tıp Terimleri R

 • S

  Tıp Terimleri S

 • T

  Tıp Terimleri T

 • U

  Tıp Terimleri U

 • V

  Tıp Terimleri V

 • W

  Tıp Terimleri W

 • X

  Tıp Terimleri X

 • Y

  Tıp Terimleri Y

 • Z

  Tıp Terimleri Z

cerebellum : n. Beyincik, beynin arka kısmı, serebellum.


cholesterin (E) : n. biochem. İnsan organizmasında yağlı bir madde, kolestrin, kolesterol


cruciate : a. Haç şeklinde olan, ıstavroza benzeyen.


diphenylhydantoin sodium : n. biochem. Konvülsüyonları önleyen beyaz acı toz (C15H11N2NaO2).


experimental : a. Deneysel, denel, tecrübi.


flagellation : n. 1. Protozoon'un yüzeyinde kamçı şeklinde uzantının oluşması; 2. Kendisini kamçılatmak veya başka birisini kamçılamaktan cinsel zevk alma.


frolement : n. 1. Perikart lezyonlarında oskültasyon esnasında duyulan hışırtı sesi; 2. Bir çeşit masaj, avuç içi ile hafifçe bastırmak suretiyle yapılan masaj şekli.


gastrojejunostomy : n. Mid ile jejunum arasında gerçekleştirilien cerrahi anastomoz.


hysteritis : n. Rahim (uterus) iltihabı.


melanedema : n. See: Anthrocosis.


nonseptate : a. Bölme göstermeyen, septumsuz.


nosophobia : n. Hastalıktan korkma, marazi hastalık korkusu, nozofobi.


overstress : n. Fazla çalışmadan doğan aşırı gerginlik.


phlyctenia : n. Cerahatli ve lenfli kabarcık, flikteni.


platyhelmintes : n. Yassı solucanları kapsayan helment kolu (Kapsadığı başlıca sınıflar Cestoidea ve Trematoda'dır).


pole : n. Kutup, polus.


prohormone : n. Hormon öncüsü madde.


pseudocryptorchidism : n. Kremasterik kasın kasılması sonucu testis'in skrotum'dan ayrılarak inguinal kanala doğru çekilmesi ile belirgin durum, yalancı kriptorşidizm.


roaring : n. Hırıltılı soluma meydana getiren at hastalığı.


sedimentator : n. Sıvı içindeki tanecikleri dibe çöktürmede kullanılan alet, santrifüj, sedimantör.