Bugün : 29 Haziran 2017, Perşembe

Favorilere Ekle!

ultrastructure nedir?

ultrastructure : n. Bir maddeyi oluşturan en küçük parçaların yapısı.

 • A

  Tıp Terimleri A

 • B

  Tıp Terimleri B

 • C

  Tıp Terimleri C

 • D

  Tıp Terimleri D

 • E

  Tıp Terimleri E

 • F

  Tıp Terimleri F

 • G

  Tıp Terimleri G

 • H

  Tıp Terimleri H

 • I

  Tıp Terimleri I

 • J

  Tıp Terimleri J

 • K

  Tıp Terimleri K

 • L

  Tıp Terimleri L

 • M

  Tıp Terimleri M

 • N

  Tıp Terimleri N

 • O

  Tıp Terimleri O

 • P

  Tıp Terimleri P

 • Q

  Tıp Terimleri Q

 • R

  Tıp Terimleri R

 • S

  Tıp Terimleri S

 • T

  Tıp Terimleri T

 • U

  Tıp Terimleri U

 • V

  Tıp Terimleri V

 • W

  Tıp Terimleri W

 • X

  Tıp Terimleri X

 • Y

  Tıp Terimleri Y

 • Z

  Tıp Terimleri Z

cardiovascular : a. Kalbe ve kan damarlarına ait olan, her ikisini de ilgilendiren.


decortication : n. Kabuğunu soyma


denudation : Bir kısmın soyulması veya çıplaklaştırılması.


dyspituitarism : n. Hipofiz'in düzensiz çalışması, hipofiz bezindeki işlev bozukluğuna bağlı olarak gelişen durum.


eczematous : a. Ekzemalı.


fibro-sarcoma : n. Fibromun sarkomlaşmış hali.


uteroscopy : n. Rahim boşluğunun uteroskop aracılığıyla muayenesi, histeroskopi, uteroskopi.


haloperidol : n. Özellikle akut manilerde kullanılan bir trankilizan.


hammer : n. See: Malleus.


hemodialysis : n. Bir dializ işlemi aracılığıyla, kandaki ıtrah maddelerinin alınması ve yerine, eksik olan gerekli maddelerin verilmes,i hemodiyaliz.


iliolumbar : a. İlyum ve el bölgelerine ait, ilyolomber.


incorporation : n. Bir maddenin diğer bir madde ile tam olarak karışması, bünyesine girme.


juice : n. 1.Usare; 2. (pl.) insan vücudunun sıvı kısımları.


lithemia : n. Kanda ürik asit fazlalığı, litemi.


malarious : n. Sıtma gösteren, sıtmalı hastalarla dolu (bölge hakkında).


onychomycosis : n. Tırnakların mantarlı enfeksiyonu, onikomikoz.


ophthalmopathy : n. Göz hastalığı, oftalmopati.


paul's tube : n. Barsak, batın yüzeyine ağızlaştırılıdğı zaman kullanılan yüksek kenarlı bir cam tüp.


pharyngoscope : n. Yutak muayenesine mahsus alet, farengoskop.


pregeniculatum : n. Dış dizli csim, corpus geniculatum externus.