Bugün : 27 Mart 2017, Pazartesi

Favorilere Ekle!

ultrasonometry nedir?

ultrasonometry : n. Ultra sesleri ölçme cihazı.

 • A

  Tıp Terimleri A

 • B

  Tıp Terimleri B

 • C

  Tıp Terimleri C

 • D

  Tıp Terimleri D

 • E

  Tıp Terimleri E

 • F

  Tıp Terimleri F

 • G

  Tıp Terimleri G

 • H

  Tıp Terimleri H

 • I

  Tıp Terimleri I

 • J

  Tıp Terimleri J

 • K

  Tıp Terimleri K

 • L

  Tıp Terimleri L

 • M

  Tıp Terimleri M

 • N

  Tıp Terimleri N

 • O

  Tıp Terimleri O

 • P

  Tıp Terimleri P

 • Q

  Tıp Terimleri Q

 • R

  Tıp Terimleri R

 • S

  Tıp Terimleri S

 • T

  Tıp Terimleri T

 • U

  Tıp Terimleri U

 • V

  Tıp Terimleri V

 • W

  Tıp Terimleri W

 • X

  Tıp Terimleri X

 • Y

  Tıp Terimleri Y

 • Z

  Tıp Terimleri Z

caustic : a. & n. a) Yakıcı, b) Yakıcı madde (bileşim).


crater : n. Etrafı kabarık kenarlarla çevrili çukur bölge, krater (ülserin orta kısmı gibi).


encephalomeningopathy : n. Beyin ve meninkslerle ilgili hastalıklar.


gingivectomy : n. Dişetinin ameliyatla çıkarılması.


phycocyanogen : n. Mavi veya yeşil deniz yosunlarından elde edilen bir boya maddesi.


hemocidal : a. Kan hücrelerini yok eden.


hyperdicrotic : a. Belirgin şekilde dikrotizm gösteren.


hyposecretion : n. Salgı azalması.


mesosternum : n. Sternumun orta parçası.


metabolic : a. 1. Metabolizmayaait; 2. Hastalıklarda vaki olan değişikliklere ait.


mouthwash : n. Ağız ve boğazı çalkalayarak yıkamada kullanılan antiseptik ısvı, gargara.


neurosensory : a. Uyarıyı merkezi sinir sistemine ileten sinirle ilgili, hissi sinire ait.


patholysis : n. Hastalık sebebiyle dokuların erimes.i


peripharyngeal : a. Farenks çevresindeki, farenks'i çevreleyen.


perirenal : a. Böbreği saran.


pregnene : n. biochem. Progesteron'un kimyasal iskeletini oluşturan bileşik cisim.


preicteral : a. Sarılık öncesi, sarılığın oluşmasından önce.


pubescence : n. Erginlik çağına gelme, büluğa erme, reşit olma.


pyramidon : n. Ateşli hastalıklarda kullanılan ilaç.


short breath : Nefes darlığı, astma,