Bugün : 21 Eylül 2017, Perşembe

Favorilere Ekle!

ultrasonometry nedir?

ultrasonometry : n. Ultra sesleri ölçme cihazı.

 • A

  Tıp Terimleri A

 • B

  Tıp Terimleri B

 • C

  Tıp Terimleri C

 • D

  Tıp Terimleri D

 • E

  Tıp Terimleri E

 • F

  Tıp Terimleri F

 • G

  Tıp Terimleri G

 • H

  Tıp Terimleri H

 • I

  Tıp Terimleri I

 • J

  Tıp Terimleri J

 • K

  Tıp Terimleri K

 • L

  Tıp Terimleri L

 • M

  Tıp Terimleri M

 • N

  Tıp Terimleri N

 • O

  Tıp Terimleri O

 • P

  Tıp Terimleri P

 • Q

  Tıp Terimleri Q

 • R

  Tıp Terimleri R

 • S

  Tıp Terimleri S

 • T

  Tıp Terimleri T

 • U

  Tıp Terimleri U

 • V

  Tıp Terimleri V

 • W

  Tıp Terimleri W

 • X

  Tıp Terimleri X

 • Y

  Tıp Terimleri Y

 • Z

  Tıp Terimleri Z

chloroquine : n. biochem. Sıtma tedavisinde kullanılan ilaç, klorokin.


dentagra : n.1. Diş ağrısı; 2. Diş çekmeğe mahsus özel alet.


determination : n. Kan v.s.'nin muayyen noktaya akışı veya hücumu.


eccritic : a. 1. Yıkım ürünlerinin atılışını hızlandıran; 2. Yıkım ürünlerinin vücuttan atılmasını hızlandıran veya kolaylaştıran madde (ilaç).


erythrocytes : n. Dolaşım kanında bulunan ve normalde nukleus ihtiva etmeyen kırmızı kan kürecikleri, eritrositler.


genoblast : n. 1. Döllenmiş yumurtanın çekirdeği; 2. Olgun cinsiyet hücresi.


healing : a. Tedavi edici, xifa verici.


horner's syndrome : n. Bir taraftaki servikal sempatik sinirlerin felcini takiben ortaya çıkan klinik tablo.


hydroplasm : n. Hücre protoplazmasının sıvı kısmı, hidroplazma.


iliopectineal : a. İlyum ve çatılara ait.


kraurosis : Kuruluk hali, kuruyarak çekilip büzülme ve buruşma.


mesad : a. See: Mesiad


mycelium : n. Mantarın lifsel kısmı.


odontological : a. Diş hastalıklarına ait.


onychoclasis : n. Tırnak kırılması.


osteodermatous : a. Deride kemikleşme ile belirli.


panplegia : n. Her iki kol ve bacağı tutan felç.


perichordal : a. 1. Notochord'la ilgili; 2. Notochord çevresinde, notochord'u çevreleyen.


radiochemistry : n. Radyoaktif maddeleri kimyası, radyokimya.


scarify : v. Deriyi kazıyıp kanatmak, hacamat etmek.