Bugün : 22 Ağustos 2017, Salı

Favorilere Ekle!

ultrasonography nedir?

ultrasonography : n. Bir tümörün yerini ve sınırlarını tesbit amacıylaf arklı yoğunlukta doku ve organlardan geçen yüksek frekanslı ses dalgaları (ultrazonik dalgalar) yansımasının çizelge halide kaydedilmesi.

 • A

  Tıp Terimleri A

 • B

  Tıp Terimleri B

 • C

  Tıp Terimleri C

 • D

  Tıp Terimleri D

 • E

  Tıp Terimleri E

 • F

  Tıp Terimleri F

 • G

  Tıp Terimleri G

 • H

  Tıp Terimleri H

 • I

  Tıp Terimleri I

 • J

  Tıp Terimleri J

 • K

  Tıp Terimleri K

 • L

  Tıp Terimleri L

 • M

  Tıp Terimleri M

 • N

  Tıp Terimleri N

 • O

  Tıp Terimleri O

 • P

  Tıp Terimleri P

 • Q

  Tıp Terimleri Q

 • R

  Tıp Terimleri R

 • S

  Tıp Terimleri S

 • T

  Tıp Terimleri T

 • U

  Tıp Terimleri U

 • V

  Tıp Terimleri V

 • W

  Tıp Terimleri W

 • X

  Tıp Terimleri X

 • Y

  Tıp Terimleri Y

 • Z

  Tıp Terimleri Z

caseous : a. Peynir gibi, peynirsi.


enthesis : n. Harabiyete uğramış doku veya oluşum yerine dışardan metal ve benzeri madde yerleştirilmesi.


fibrilla : n. (pl. fibrillae). See: Fibril.


glycocoll : n. biochem. Safra içinde bulunan billüri ve tatlımsı bileşim, amino-asetik asit.


terebinthinisim : n. Terebentin (turpentine) ile zehirlenme.


intrasynovial : a. Sinoviyal bir boşluk ve zar içinde.


latent : a. Gizli, belirti göstermeyen, latant.


mercurialize : v. Cıva ile tedavi etmek.


microdontism : n. See: Microdontia.


olecranal : a. Olekrana ait.


ophthalmoplasty : n. Göz üzerinde yapılan estetik ameliyat, oftalmoplasti.


otiatric : a. Otiyatriye ait.


pachyblepharosis : n. Kronik blefarit, pakiblefarit.


paraphasic : a. 1. Parafazi ile ilgili; 2. Parafazi gösteren.


phimosis : n. Sünnet derisinin doğuştan veya hastalık sonucu anormal şekilde dar olması dolayısiyle penis başının dışarı çıkamaması, fimozis.


phonograph : n. Bant üzerine kaydedilen sesleri gerektiğinde tekrarlayan alet, fonograf.


procreation : n. Üreme, çoğalma.


prostatotm : n. Prostat ameliyatı.


sabulosity : n. Kumluluk.


semi- : pref. Yarı(m), semis.