Bugün : 26 Mart 2017, Pazar

Favorilere Ekle!

ultrasonography nedir?

ultrasonography : n. Bir tümörün yerini ve sınırlarını tesbit amacıylaf arklı yoğunlukta doku ve organlardan geçen yüksek frekanslı ses dalgaları (ultrazonik dalgalar) yansımasının çizelge halide kaydedilmesi.

 • A

  Tıp Terimleri A

 • B

  Tıp Terimleri B

 • C

  Tıp Terimleri C

 • D

  Tıp Terimleri D

 • E

  Tıp Terimleri E

 • F

  Tıp Terimleri F

 • G

  Tıp Terimleri G

 • H

  Tıp Terimleri H

 • I

  Tıp Terimleri I

 • J

  Tıp Terimleri J

 • K

  Tıp Terimleri K

 • L

  Tıp Terimleri L

 • M

  Tıp Terimleri M

 • N

  Tıp Terimleri N

 • O

  Tıp Terimleri O

 • P

  Tıp Terimleri P

 • Q

  Tıp Terimleri Q

 • R

  Tıp Terimleri R

 • S

  Tıp Terimleri S

 • T

  Tıp Terimleri T

 • U

  Tıp Terimleri U

 • V

  Tıp Terimleri V

 • W

  Tıp Terimleri W

 • X

  Tıp Terimleri X

 • Y

  Tıp Terimleri Y

 • Z

  Tıp Terimleri Z

chorionitis : n. 1. Koryon'un iltihabı; 2. Derinin kalınlaşmasıyla belirgin hastalık, skleroderma.


commensal : a. Tam parazit olmayarak başkasından veya başkası üzerinde veya başkası ile beraber beslenen.


mia lash : (winker), kirpik.


garrot : n. Damara tazyik amacıyla herhangi bir kısmı çepeçevre sıkmak için kullanılan sargı, bir cins turnike.


hernial : a. Fıtıklı.


mazopexy : n. See: Mastopexy.


M. D. : (Doktor of Medicine), Tıp doktoru.


metrorthosis : n. Uterusu eski yerine getirme ameliyesi.


mucopus : n. İris ihtiva eden mukus.


myelocoele : n. Omurilik merkez kanalı miyelosel.


myo-electric : a. Kasın elektriki vasıflarınaait.


nasocope : n. Burun boşluklarını muayenede kullanılan, spekulum şeklinde alet, nazoskop.


ooplasm : n. Yumurta sitoplazması.


orthuria : n. Normal işeme.


pachycephaly : n. Kafatası kemiklerinin anormal şekilde kalın oluşu, pakisefali.


parachordal : a. Embriyonda kafa kemiğinin kıkırdaksı kaidesine ait.


paralyser : n. 1.Felç meydana getirici herhnagi bir madde; 2. Kimyasal maddenin etkisini veya kimyasal reaksiyonu önleyici herhangi bir madde.


paralyzant : a.&n. 1. Felç yapan; 2. Felç meydana getiren ilaç, paralizan.


peritoneum : n. Karınzarı, periton.


phototaxis : n. Işığa yönelme hareketi.