Bugün : 15 Aralık 2017, Cuma

Favorilere Ekle!

New Year Istanbul

ultrasonography nedir?

ultrasonography : n. Bir tümörün yerini ve sınırlarını tesbit amacıylaf arklı yoğunlukta doku ve organlardan geçen yüksek frekanslı ses dalgaları (ultrazonik dalgalar) yansımasının çizelge halide kaydedilmesi.

 • A

  Tıp Terimleri A

 • B

  Tıp Terimleri B

 • C

  Tıp Terimleri C

 • D

  Tıp Terimleri D

 • E

  Tıp Terimleri E

 • F

  Tıp Terimleri F

 • G

  Tıp Terimleri G

 • H

  Tıp Terimleri H

 • I

  Tıp Terimleri I

 • J

  Tıp Terimleri J

 • K

  Tıp Terimleri K

 • L

  Tıp Terimleri L

 • M

  Tıp Terimleri M

 • N

  Tıp Terimleri N

 • O

  Tıp Terimleri O

 • P

  Tıp Terimleri P

 • Q

  Tıp Terimleri Q

 • R

  Tıp Terimleri R

 • S

  Tıp Terimleri S

 • T

  Tıp Terimleri T

 • U

  Tıp Terimleri U

 • V

  Tıp Terimleri V

 • W

  Tıp Terimleri W

 • X

  Tıp Terimleri X

 • Y

  Tıp Terimleri Y

 • Z

  Tıp Terimleri Z

cornutine : n. biochem. Çavdar mahmuzu alkaloidi.


decalcification : n. Dokuların kireçli maddelerden mahrum kalması, kalsiyum yokluğu.


estromania : n. Kadının aşırı cinsel arzu taşıması hali, östromani.


follicular : a. 1. Folikül veya foliküllerle ilgili; 2.Folikül'e benzeyen, folikül gibi; 3. Foliküller gösteren, foliküllerden oluşmuş.


gravid : a. Gebe, hamile.


histiocyte : n. Fagositik özellik gösteren bağ dokusu hücresi, histiosit (Yabancı cisimleri yapısına alıp imha eder).


hypopotasemia : n. kanda potasyum miktarının ileri derecede azalışı.


incompetence : n. Doğal bir fonksiyonun yerine getirilebilmesi için yeterli miktarda olmama, yetersizlik hali.


insufficiency : n. Kifayetsizlki, yetmezlik, ensüfizans.


ion : n.Elektrik yüklü moleküller, iyon.


kymograph : n. Organlardaik daglalanma hareketlerini kaydeden cihaz, kimogrof.


methacycline : n. Özellikle kronik bronşitte etkili olan bir çeşit antibiotik.


methanol : n. biochem. Berrak, renksiz, çabuk alevlenir bir sıvı olup, kendisine özgü bir kokusu vardır ve alkol, eter ve su ile karıştırılabilir (CH3OH).


monophyletic : a. Belli bir soydan gelen bir kaynaklı.


neoplasty : n. Dokulara uygulanan plastik ameliyat.


pellagrin : n. Pellagralı kimse.


phallicism : n. Penis'i kutsal kabul etme, erkek cinsiyet organına tapınma.


pharyngorrhagia : n. Yutak kanaması, farengoraji.


plate : n. 1. Yassılaştırılmış çıkıntı (kemik); 2. İğreti diş takımı.


premaxilla : n. Üst çene kemiğinin orta ön kısmı.