Bugün : 18 Ekim 2017, Çarşamba

Favorilere Ekle!

ultrasonograph nedir?

ultrasonograph : n. Ultra ses kulallanarak elde edilen görüntü.

 • A

  Tıp Terimleri A

 • B

  Tıp Terimleri B

 • C

  Tıp Terimleri C

 • D

  Tıp Terimleri D

 • E

  Tıp Terimleri E

 • F

  Tıp Terimleri F

 • G

  Tıp Terimleri G

 • H

  Tıp Terimleri H

 • I

  Tıp Terimleri I

 • J

  Tıp Terimleri J

 • K

  Tıp Terimleri K

 • L

  Tıp Terimleri L

 • M

  Tıp Terimleri M

 • N

  Tıp Terimleri N

 • O

  Tıp Terimleri O

 • P

  Tıp Terimleri P

 • Q

  Tıp Terimleri Q

 • R

  Tıp Terimleri R

 • S

  Tıp Terimleri S

 • T

  Tıp Terimleri T

 • U

  Tıp Terimleri U

 • V

  Tıp Terimleri V

 • W

  Tıp Terimleri W

 • X

  Tıp Terimleri X

 • Y

  Tıp Terimleri Y

 • Z

  Tıp Terimleri Z

calorific : a. Isıtıcı.


condyloid : a. Lokmamsı, lokmaya ait, kondiloid condyloides.


detrusor : n. İdrar kesesinin adalesi.


egoism : n. Sadece kendini düşünme, yalnızca kendi çıkarını gözetme, bencillik ,egoizm.


epiglottidectomy : n. Epiglotun ameliyatla çıkarılması, epiglotidektomi.


fix : v. 1. biochem. Katılaş(tır)mak; 2. Sabitleştirmek.


interfascicular : a. Fasiküllerarası.


hydrochlorothiazide : n. Chlorathiazid'e oranla daha güçlü bir diüretik.


hypouricuria : n. İdrarda ürik asit miktarının ileri derecede azalışı.


isothermic : a. See: isothermal.


oxygenator : n. Kalb cerrahisinde kullanılan yapay akciğer cihazı.


parectasis : n. Organın aşırı genişleme göstermesi.


paraphrenia : n. Akıl hastalığı, bunama, parafreni.


region : n. Bölge, nahiye, regio.


retroperitoneal : a. Peritonardı, karınzarı ardı, retroperitonealis


septuplet : n. Bir arada doğan yedi çocuktan biri, yediz.


sequestrotomy : n. Çürümüş veya yerinden çıkmış bir kemiği ameliyat ile alma, sekesteri çıkarma ameliyatı, sekestrotomi.


sidero : pref. Demir anlamına önek.


syncytiotrophoblast : Koryon vilüslarını çevreleyen trofoblast'ın dış tabakası, sinsityotrofoblast, sinsityum.


synoviparous : a. Eklem sıvısı (synovia) salgılayan.