Bugün : 21 Ağustos 2017, Pazartesi

Favorilere Ekle!

ultrasonograph nedir?

ultrasonograph : n. Ultra ses kulallanarak elde edilen görüntü.

 • A

  Tıp Terimleri A

 • B

  Tıp Terimleri B

 • C

  Tıp Terimleri C

 • D

  Tıp Terimleri D

 • E

  Tıp Terimleri E

 • F

  Tıp Terimleri F

 • G

  Tıp Terimleri G

 • H

  Tıp Terimleri H

 • I

  Tıp Terimleri I

 • J

  Tıp Terimleri J

 • K

  Tıp Terimleri K

 • L

  Tıp Terimleri L

 • M

  Tıp Terimleri M

 • N

  Tıp Terimleri N

 • O

  Tıp Terimleri O

 • P

  Tıp Terimleri P

 • Q

  Tıp Terimleri Q

 • R

  Tıp Terimleri R

 • S

  Tıp Terimleri S

 • T

  Tıp Terimleri T

 • U

  Tıp Terimleri U

 • V

  Tıp Terimleri V

 • W

  Tıp Terimleri W

 • X

  Tıp Terimleri X

 • Y

  Tıp Terimleri Y

 • Z

  Tıp Terimleri Z

collodion : n. biochem. Kolodyon: Yara veya filime sürülünce ince ve şeffaf bir tabaka oluşturan sıvı, kolodyon, trinitroselüloz. (eritici maddeler uçunca zara benzer bir tabaka kalır ve yaraları korumak için kullanılır).


deflection : n. 1. Bir tarafa dönme, bir yana hareet etme, sapma; 2. Elektrokardiyogram'da görülen dalga şeklindeik eğri; 3. Fikir ve düşüncelerin bilinç kontrolundan uzaklaşması, baskı altındaki fikir ve düşüncelerin kontrolsuz hale dönüşmesi; 4. Fetüs başının doğum esnasında, çenesi sternum'dan uzaklaşmak üzere ekstensiyon hareketi yapması.


drooping : n.Aşağı düşük, sarkık.


epiploenterocele : n. İçinde omentum'la beraber bir kısım barsak bulunan fıtık.


erythroclasis : n. Eritrositlerin parçalanması.


heterocyclic : n. Halkasında karbon atomundan başka atom bulunan nesneler (pirol gibi), heterosiklik.


hydrogymnastics : n. Sualtı cimnastiği (idmanı).


hypokinetic : a. 1. Hipokinezi ile ilgili; 2. Hipokinezi gösteren.


mannerism : n. Kendine mahsus hareket veya davranışlar gösterme, yapmacık tavırlar içinde bulunma.


megalocyte : n. Normalden çok büyük eritrosit, megalosit.


monoparesthesia : n. Tek taraflı parestezi.


myelorrhaphy : n. Omuriliğin dikilmesi, miyelorafi.


nephrolysis : n. 1. Nefroliz; Böbrek parankimasının erimesi; 2. Böbreğin komşu dokulara olan yapışıkılklarından kurtarılması.


neurogenous : n. Sinir sisteminden doğan, nötrojen.


orificium : n. (pl. orificia). See: orifice.


orthognathic : a. Ortognatiye ait.


osteopath : n. Osteopati uzmanı.


pedionalgia : n. Ayak tabanında hissedilen ağrı.


peridiverticulitis : n. Barsak divertikülü çevresinin iltihabı.


polyorrhomenitis : n. Seröz zarların habis iltihabı.