Bugün : 27 Mart 2017, Pazartesi

Favorilere Ekle!

ultrasonograph nedir?

ultrasonograph : n. Ultra ses kulallanarak elde edilen görüntü.

 • A

  Tıp Terimleri A

 • B

  Tıp Terimleri B

 • C

  Tıp Terimleri C

 • D

  Tıp Terimleri D

 • E

  Tıp Terimleri E

 • F

  Tıp Terimleri F

 • G

  Tıp Terimleri G

 • H

  Tıp Terimleri H

 • I

  Tıp Terimleri I

 • J

  Tıp Terimleri J

 • K

  Tıp Terimleri K

 • L

  Tıp Terimleri L

 • M

  Tıp Terimleri M

 • N

  Tıp Terimleri N

 • O

  Tıp Terimleri O

 • P

  Tıp Terimleri P

 • Q

  Tıp Terimleri Q

 • R

  Tıp Terimleri R

 • S

  Tıp Terimleri S

 • T

  Tıp Terimleri T

 • U

  Tıp Terimleri U

 • V

  Tıp Terimleri V

 • W

  Tıp Terimleri W

 • X

  Tıp Terimleri X

 • Y

  Tıp Terimleri Y

 • Z

  Tıp Terimleri Z

centiliter : n. Litre'nin yüzde biri, santilitre.


circumference : n. Çevre, muhit, circumferentia.


craniopathy : n. Kafatası hastalıkları, kranyopati.


dentistry : n. Dişçilik, diş tabipliği.


dermatophylaxis : n. 1. Derinin enfeksiyona karşı korunması; 2. Deri hastalıklarına karşı korunma, deri enfeksiyonuna karşı korunma.


ectorhinal : a. Burun dışında yerleşmiş.


elective affinity : n. biochem. Kimyasal bir maddenin bileşiminde başka özel bir maddeyi tercih eğilimi.


euphoretic : a. & n. 1. Öfori gösteren; 2. Öfori meydana getiren ilaç.


goldthwait belt : n. Sırt yaralanmalarında kullanılan çelik kısımları olan geniş bir kemer.


teratogen : n. Fetal büyümeyi bozan ve malformasyonlara neden oluşturan herhangi faktör.


ketonuria : n. İdrarla keton çıkarılması, ketonüri.


laryngologist : n. Boğaz hastalıkları müteahassısı, larengolog.


liquescent : a. Sıvılaşır, erimeğe müsait.


nutritional : a. Beslenme ile ilgili.


pedal : a. 1. Ayak veya ayaklarla ilgili; 2. Herhangi bir alette ayak olarak nitelendirilen kısımla ilgili, bu kısma ait.


pleochromatism : n. See. pleochroism.


pleonexia : n. 1. Marazi oburluk; 2. Vücut direncinin artması.


poli(o) : pref. Gri madde.


pyrogallate : n. biochem. Pirogalol tuz veya ruhu.


rhacoma : n. 1. Deriyi sıyırma, sıyrılma, sıyrık; 2. Sarkık skrotum testis torbasının sarkık duruşu.