Bugün : 15 Aralık 2017, Cuma

Favorilere Ekle!

New Year Istanbul

ultrasonograph nedir?

ultrasonograph : n. Ultra ses kulallanarak elde edilen görüntü.

 • A

  Tıp Terimleri A

 • B

  Tıp Terimleri B

 • C

  Tıp Terimleri C

 • D

  Tıp Terimleri D

 • E

  Tıp Terimleri E

 • F

  Tıp Terimleri F

 • G

  Tıp Terimleri G

 • H

  Tıp Terimleri H

 • I

  Tıp Terimleri I

 • J

  Tıp Terimleri J

 • K

  Tıp Terimleri K

 • L

  Tıp Terimleri L

 • M

  Tıp Terimleri M

 • N

  Tıp Terimleri N

 • O

  Tıp Terimleri O

 • P

  Tıp Terimleri P

 • Q

  Tıp Terimleri Q

 • R

  Tıp Terimleri R

 • S

  Tıp Terimleri S

 • T

  Tıp Terimleri T

 • U

  Tıp Terimleri U

 • V

  Tıp Terimleri V

 • W

  Tıp Terimleri W

 • X

  Tıp Terimleri X

 • Y

  Tıp Terimleri Y

 • Z

  Tıp Terimleri Z

carbonate : n.&v. biochem. Karbonat, karbon asidi ile bir esansın bileşiminden hasıl olan bir tuz, kömür haline koymak, kömürleştirmek, yakmak.


chondri, chnodro : pref. Kıkırdaklı veya kıkırdak türünden.


creosote : n. biochem. Odun katranından çıkarılan sarı renkli çok kırıcı yağ, kreozot.


cytodiagnosis : n. Hücrelerin mikroskopik olarak incelenmesi ile konulan teşhis.


defemination : n. Kadınlık vasıflarından mahrumiyet


emmission : n. Dışarı verme, çıkarma, ihraç inzal: Özellikle uykuda semen (belsuyu)'in akması, emisyon.


excitomotor : a. Hareket yeteneğini uyaran ilaç.


fibrosis : n. Hücre aralarındaki liflerin artması, lif dejenerasyonu, fibrozit.


grow : v. Büyümek, gelişmek, çıkmak.


hamartoma : n. 1. Dokudaki kusurlu gelişime bağlı olarak meydana gelen tümöre benzer yumru şeklinde oluşum, hamartom; 2. Yeni oluşmuş kan damarlarıdan meydana gelen tümör.


hemanalysis : n. Kan tahlili, kan muayenesi.


homozygous : a. Kromozom aynı yerde benzer genler taşıyan.


Kirschner Wire : n. Traksiyon yapılması için kemiğin içinden geçirilen bir tel.


lepromata : n. Cüzamda, görülen granülomatöz deri kabartıları.


leptomeningioma : n. Pia mater ve arachnoid'den gelişen tümör.


lymphadenocyst : n. Lenf düğümü bozukluğu.


mammalgia : n. Meme ağrısı.


mural : a. Duvara ait.


myolemma : n. Çizgili kas liflerini saran bağ dokusundan oluşmuş ince zar.


omphalectomy : n. Göbeğin ameliyatla çıkarılması, omfalektomi.