Bugün : 21 Ağustos 2017, Pazartesi

Favorilere Ekle!

ultrasonogram nedir?

ultrasonogram : n. Tümörün yerini ve sınırlarını belirleme amacıyla farklı yoğunlukta dokulardan geçirilen yüksek frekanslı dalgaların çizdiği çizelge.

 • A

  Tıp Terimleri A

 • B

  Tıp Terimleri B

 • C

  Tıp Terimleri C

 • D

  Tıp Terimleri D

 • E

  Tıp Terimleri E

 • F

  Tıp Terimleri F

 • G

  Tıp Terimleri G

 • H

  Tıp Terimleri H

 • I

  Tıp Terimleri I

 • J

  Tıp Terimleri J

 • K

  Tıp Terimleri K

 • L

  Tıp Terimleri L

 • M

  Tıp Terimleri M

 • N

  Tıp Terimleri N

 • O

  Tıp Terimleri O

 • P

  Tıp Terimleri P

 • Q

  Tıp Terimleri Q

 • R

  Tıp Terimleri R

 • S

  Tıp Terimleri S

 • T

  Tıp Terimleri T

 • U

  Tıp Terimleri U

 • V

  Tıp Terimleri V

 • W

  Tıp Terimleri W

 • X

  Tıp Terimleri X

 • Y

  Tıp Terimleri Y

 • Z

  Tıp Terimleri Z

cerebropathy : n. Herhangi bir beyin hastalığı, beyindeki lezyona bağlı olarak gelişen zihni bozukluk.


dextran : n. Özel bakterilerin şekere etki etmeleri ile elde olunan ve geçici olarak plasma yerini tutabilen madde.


electroplexy : n. See: electropherapy.


erythroid : a. Kırmızı (kızıl) renkli, eritroid


flavin : n. Hayvanlar ve otlarda bulunan sarı renkli ve suda eriyen bir boya maddesi.


gastritis : n. Mide iltihabı, gastrit.


gentamicin : n. Micromonospora purparea tarafından meydana getirilen bir antibiotik.


heteronomous : a. Normalden farklı, normalden farklı gelişen.


hexad : n. biochem. Altı kıymetli bir atom.


in utero : a. See: intrauterine.


nanosomia : n. Cücelik, vücudun anormal küçüklüğü.


nyctalopia, nyctalopy : n. Gece körlüğü, niktalopi.


orthognathic : a. Ortognatiye ait.


osteopetrosis : n. Uzun kemiklerin epifizlerinde ve küçük kemiklerin kenarlarında oluşan kondansasyon artması, osteopetroz.


pineal : a.&n. 1. Çam kozalağı şeklinde, kozalaksı, pinealis; 2. Beyin epifizi.


plankton : n. Denizlerde ve göllerde yaşayan mikroskopik canlı kolonileri (tek hücreli).


posthioplasty : n. Sünnet derisinin plastik tamiri.


preconscious : a. Bilinç öncesine ait.


presuppurative : a. Cerahatlanmadan önce olan.


pyelitic : a. 1. Piyelit ile ilgili, 2. Pelvis renalis iltihabı gösteren, piyelit'li