Bugün : 17 Ekim 2017, Salı

Favorilere Ekle!

ultrasonogram nedir?

ultrasonogram : n. Tümörün yerini ve sınırlarını belirleme amacıyla farklı yoğunlukta dokulardan geçirilen yüksek frekanslı dalgaların çizdiği çizelge.

 • A

  Tıp Terimleri A

 • B

  Tıp Terimleri B

 • C

  Tıp Terimleri C

 • D

  Tıp Terimleri D

 • E

  Tıp Terimleri E

 • F

  Tıp Terimleri F

 • G

  Tıp Terimleri G

 • H

  Tıp Terimleri H

 • I

  Tıp Terimleri I

 • J

  Tıp Terimleri J

 • K

  Tıp Terimleri K

 • L

  Tıp Terimleri L

 • M

  Tıp Terimleri M

 • N

  Tıp Terimleri N

 • O

  Tıp Terimleri O

 • P

  Tıp Terimleri P

 • Q

  Tıp Terimleri Q

 • R

  Tıp Terimleri R

 • S

  Tıp Terimleri S

 • T

  Tıp Terimleri T

 • U

  Tıp Terimleri U

 • V

  Tıp Terimleri V

 • W

  Tıp Terimleri W

 • X

  Tıp Terimleri X

 • Y

  Tıp Terimleri Y

 • Z

  Tıp Terimleri Z

carbohemia : n. Kanda normal seviyenin üzerinde karbon dioksit bulunuşu, karbon dioksit'in atılamaması sonucu kanda birikim göstermesi.


coenzyme : n. biochem. Bir apoenzim ile birleştiği zaman hakiki enzim hüviyetini kazanan organik molekül, koenzim.


dacryagogatresia : n. Gözyaşı bezi kanalının tıkanması.


epiplorrhaphy : n. Omentum'un dikilmesi.


exhumation : n. Muayene için cesetin mezardan çıkarılması.


gastropexy : n. Mide düşmesini tedavi için midenin karın ön duvarına dikilmesi, gastropeksi.


submaxillaritis : n. Çenealtı bezi iltihabı.


gyrometer : n. Beyin gruslarını ölçmeye mahsus alet.


haptic : a. Dokunma duyusu ile ilgili, temas hissine ait.


hemofuscin : n. Hemoglobin'in parçalanması sonucu açığa çıkan, sarımsı kahverengi demir ihtiva eden bir pigment, hemofüsin.


hominal : a. İnsanla ilgili, insan cinsi ile ilgili.


louse : n. (pl. lice). Bit.


mesenterectomy : n. Mezenterin ameliyatla çıkarılması.


micromolecular : a. Küçük moleküllerden oluşan.


odontonecrosis : n. Diş nekrozu, dişin tamamen çürümesi.


osteomyelograph : n. Kemik iliğinin röntgenle muayenesi, osteomiyelografi.


pentane : n. biochem. Petrol içinde bulunan uçucu bir gaz (C6H12).


pharygnotomy : n. Yutağı yarma ameliyesi, yutak ameliyatı, farengotomi.


polymicrogyria : n. Beyin korteksinin, yeterince gelişmemiş çok sayıda küçük kıvrım (girus)'lar gösterişi hali, polimikrogiri.


precancer : n. Kanser öncüsü lezyon, kansere döünşme oranı yüksek lezyon.