Bugün : 12 Aralık 2017, Salı

Favorilere Ekle!

New Year Istanbul

ultrasonics nedir?

ultrasonics : n. tümörün ses dalgalarını konu alan bilim dalı.

 • A

  Tıp Terimleri A

 • B

  Tıp Terimleri B

 • C

  Tıp Terimleri C

 • D

  Tıp Terimleri D

 • E

  Tıp Terimleri E

 • F

  Tıp Terimleri F

 • G

  Tıp Terimleri G

 • H

  Tıp Terimleri H

 • I

  Tıp Terimleri I

 • J

  Tıp Terimleri J

 • K

  Tıp Terimleri K

 • L

  Tıp Terimleri L

 • M

  Tıp Terimleri M

 • N

  Tıp Terimleri N

 • O

  Tıp Terimleri O

 • P

  Tıp Terimleri P

 • Q

  Tıp Terimleri Q

 • R

  Tıp Terimleri R

 • S

  Tıp Terimleri S

 • T

  Tıp Terimleri T

 • U

  Tıp Terimleri U

 • V

  Tıp Terimleri V

 • W

  Tıp Terimleri W

 • X

  Tıp Terimleri X

 • Y

  Tıp Terimleri Y

 • Z

  Tıp Terimleri Z

bloat : n. Karın şişkinliği, barsaklardaki gaz sebebiyle oluşan karın gerginliği.


bronchotome : n. Bronş'a kesit yapmada kullanılan bistüri.


cardiomalacia : n. Kalb kaslarının yumuşaması.


ceratitis : n. Kornea iltihabı.


dot : n. Ufak leke.


end-body : n. See: Complement.


lagnosis : n. Erek veya kadında aşırı cinsel arzu.


suboccipital : a. Başın arka kısmı (artkafa) altınad olan (bulunan).


hemometer : n. See: Hemoglobinometer.


hypomenorrea : n. Adetin eksik olarak görülmesi, aybaşı kanı noksanlığı.


inscription : n. Reçetede, verilen ilaçların isim, miktar ve alım dozlarını gösteren bölüm.


mastoideum : n. T emporal kemiğin mastoid çıkıntısı.


menopausal : a. 1. Menopoz'la ilgili, menopoz'a bağlı; 2. Menopoz devresinde görülen, menopoz'a eşlik eden (belirti, kanama vs. hakkında).


narcotize : v. Uyuşturmak veya uyutmak (ilaç v.s. ile).


parenchymatous : n. Parenkimalı, parenkiması çok, parenkimatoz, parenchyamtosus.


petrosa : n. Üç parçadan oluşan temporal kemiğin kalın (petrous) kısmı, pars petrosa.


pharmacophobia : n. Marazi ilaç korkusu.


pilonidal : a. Bir saç yuvası ihtiva eden, içinde saç yuvası bulunan.


pituita : n. Balgam, sümük.


pyocephalus : n. Beyinapsesi, piyosefal.