Bugün : 24 Ağustos 2017, Perşembe

Favorilere Ekle!

ultrasonic nedir?

ultrasonic : a. İnsan kulağının duyamayacağı kadar yüksek frekanslı ses dalgalarına ait.

 • A

  Tıp Terimleri A

 • B

  Tıp Terimleri B

 • C

  Tıp Terimleri C

 • D

  Tıp Terimleri D

 • E

  Tıp Terimleri E

 • F

  Tıp Terimleri F

 • G

  Tıp Terimleri G

 • H

  Tıp Terimleri H

 • I

  Tıp Terimleri I

 • J

  Tıp Terimleri J

 • K

  Tıp Terimleri K

 • L

  Tıp Terimleri L

 • M

  Tıp Terimleri M

 • N

  Tıp Terimleri N

 • O

  Tıp Terimleri O

 • P

  Tıp Terimleri P

 • Q

  Tıp Terimleri Q

 • R

  Tıp Terimleri R

 • S

  Tıp Terimleri S

 • T

  Tıp Terimleri T

 • U

  Tıp Terimleri U

 • V

  Tıp Terimleri V

 • W

  Tıp Terimleri W

 • X

  Tıp Terimleri X

 • Y

  Tıp Terimleri Y

 • Z

  Tıp Terimleri Z

bladder : n. 1. Mesane, idrar kesesi, sidik torbası, vezika; 2. İçinde sıvı veya gaz bulunan membranöz yapıda kese.


curare : n. Tborkürarinin elde edildiği ham madde.


cystotome : n. 1. Göz merceği kapsülüne kesit yapmada kullanılan özel bistüri; 2. Mesane veya safra kesesine kesit yapmada kullanılan bistüri.


eosinophilous : a. 1. Eozin'le kolayca boyanan; 2. Eozinofili gösteren.


fracture : n. Kırık, fraktür.


tentiginous : a. 1. Aşırı cinsel arzu gösteren, şehvete düşkün; 2. Cinsel arzu uyandırıcı, şehvetli.


hemolysis : n. Kırmızı kürelerdeki hemoglobinin intoksikasyon veya bakteri toksinleri ile dışarı çıkması, hemoliz.


hemoptysis : n. Akciğerler veya solunum yollarından, ağız yoluyla kan gelmesi, kan tükürme, hemoptiz.


histocytosis : n. See: Histiocytosis.


intrascrotal : a. Skrotum içi, skrotum içinde.


lavage : n. 1. Şırınga v.s. ile temizleme, lavaj; 2. Mideyi yıkama.


lobotomy : n. See: Leucotomy.


mood : n. 1. Haletiruhiye, ruh haleti, hal; 2. Huy, mizaç, meşrep; 3. (pl.) Hiddet, terslik, huysuzluk.


morcellation : n. İri bir tümör ve oluşumun parçalara ayrılarak çıkarılması.


myelosarcoma : n. Plazma hücreli miyelom.


myolysis : n. Kas dokusu dejenerasyonu, miyoliz.


ovomucin : n. Yumurta beyazında bulunan bir glikoprotein.


parenchyma : n. Organların özel dokusu, parenkima.


phlyctenule : n. 1. Çok küçük kabarcık; 2. Korena veya konjonktiv düğümcüğünün ülserli hali.


prognathometer : n. Çenenin ileriye doğru çıkıntı derecesini ölçen alet.