Bugün : 15 Aralık 2017, Cuma

Favorilere Ekle!

New Year Istanbul

ultrasome nedir?

ultrasome : n. Mikroskopla görülemeyecek kadar ufak herhangi bir unsur, ancak ultramikroskopla görülebilen unsur.

 • A

  Tıp Terimleri A

 • B

  Tıp Terimleri B

 • C

  Tıp Terimleri C

 • D

  Tıp Terimleri D

 • E

  Tıp Terimleri E

 • F

  Tıp Terimleri F

 • G

  Tıp Terimleri G

 • H

  Tıp Terimleri H

 • I

  Tıp Terimleri I

 • J

  Tıp Terimleri J

 • K

  Tıp Terimleri K

 • L

  Tıp Terimleri L

 • M

  Tıp Terimleri M

 • N

  Tıp Terimleri N

 • O

  Tıp Terimleri O

 • P

  Tıp Terimleri P

 • Q

  Tıp Terimleri Q

 • R

  Tıp Terimleri R

 • S

  Tıp Terimleri S

 • T

  Tıp Terimleri T

 • U

  Tıp Terimleri U

 • V

  Tıp Terimleri V

 • W

  Tıp Terimleri W

 • X

  Tıp Terimleri X

 • Y

  Tıp Terimleri Y

 • Z

  Tıp Terimleri Z

cardiagra : n. Kalb bölgesinde hissedilen sıkıştırıcı nitelikte ağrı, şiddetli kalb ağrısı.


chondroprotein : n. Kıkırdakta olan bir protein.


cricoidectomy : n. Larenks'te krikoid kıkırdağın ameliyatla çıkarılması.


epithelioma : n. Bir deri kanseri tipi, epitelden başlangıcını alan ur, epitelyom.


exhalation : n. Nefes verme.


facioplasty : n. Yüzün plastik ameliyatı, fasyoplasti


ferrated : a. biochem. Demir ihtiva eder.


gastrosis : n. Mide hastalığı.


hepatorrhexis : n. Karaciğer yırtılması.


karyogonad : n. See: micronucleus.


lithosis : n. Taş tozlarını teneffüs etmekten ileri gelen akciğer hastalığı.


lipedema : n. Derialtı yağ irikintisinden oluşan ödem.


lipofibroma : n. Lifsel elementli lipom.


lymphangiology : n. Lenf cihazları sisteminin anatomisi, lenfanjiyoloji.


orthodiagraphy : n. Paralel röntgen ışınları ile organların özellikle kalbin perspektif hatalradan korunarak resminin alınması, ortodiyagrafi.


overlay : n. Artma, çoğalma, fazlalık.


parachordal : a. Embriyonda kafa kemiğinin kıkırdaksı kaidesine ait.


parallax : n. Gözlemci (müşahit) nin yeri değiştikçe cismin görünüşünde meydana gelen değişiklikler.


pharyngolysis : n. Yutak felci.


resumption : n. Yeniden başlama, kaybolmuş bir işlevin yeniden başlaması.