Bugün : 21 Ağustos 2017, Pazartesi

Favorilere Ekle!

ultrasome nedir?

ultrasome : n. Mikroskopla görülemeyecek kadar ufak herhangi bir unsur, ancak ultramikroskopla görülebilen unsur.

 • A

  Tıp Terimleri A

 • B

  Tıp Terimleri B

 • C

  Tıp Terimleri C

 • D

  Tıp Terimleri D

 • E

  Tıp Terimleri E

 • F

  Tıp Terimleri F

 • G

  Tıp Terimleri G

 • H

  Tıp Terimleri H

 • I

  Tıp Terimleri I

 • J

  Tıp Terimleri J

 • K

  Tıp Terimleri K

 • L

  Tıp Terimleri L

 • M

  Tıp Terimleri M

 • N

  Tıp Terimleri N

 • O

  Tıp Terimleri O

 • P

  Tıp Terimleri P

 • Q

  Tıp Terimleri Q

 • R

  Tıp Terimleri R

 • S

  Tıp Terimleri S

 • T

  Tıp Terimleri T

 • U

  Tıp Terimleri U

 • V

  Tıp Terimleri V

 • W

  Tıp Terimleri W

 • X

  Tıp Terimleri X

 • Y

  Tıp Terimleri Y

 • Z

  Tıp Terimleri Z

cholecystolithiasis : n. Safra kesesinde bir veya daha çok sayıda taş bulunması hali.


curable : a. tedavisi mümkün, iyileşmesi mümkün, şifa bulur.


eccentric : a. See: Abaxial.


effervescent : a. 1. köpüren; 2. Suya atıldığı zaman gaz çıkararak eriyen, efervesan.


hypotrichosis : n. Konjenital kılsızlık (kısmi veya tam olabilir), vücutta doğuştan kıl yokluğu.


intraoral : a.Ağız içinde.


irreversibility : n. Geri döndürülememe hali, tersine çevrilememe durumu.


lampophonia : n. Ses berraklığı, lamprofoni.


laparohysterotomy : n. Karın duvarına yapılan kesit aracılığıyla uterusu açma ameliyatı.


mastocarcinoma : n. Meme kanseri.


metarteriole : n. Küçük arter ile kılcal damar arasında kalan damar.


ovariocyesis : n. Ovaryum gebeliği.


pachyrhinic : a. Düz ve kalın burun gösteren, kalın burunlu.


perifollicular : a. Bir folikül çevresinde olan.


peroxide : n. biochem. Peroksid, oksijenli us.


pigment : n. 1. Boya maddesi, vücuttaki bütün renkli maddeler; 2. Hayvan veya bitki dokularına renk veren madde, pigment (boya), pigmentum.


plasmocyte : n. Beyaz seriden bir hücr olup nüvesi araba tekerleği şeklinde ve eksantriktir, plazmosit.


polymerize : v. biochem. Polimer halinde birleştirmek veya birleşmek.


pyelotomy : n. Piyelonu kesme ameliyesi.


schizomycosis : n. Şizomisetlerden ileri gelen hastalık.