Bugün : 28 Nisan 2017, Cuma

Favorilere Ekle!

ultrasome nedir?

ultrasome : n. Mikroskopla görülemeyecek kadar ufak herhangi bir unsur, ancak ultramikroskopla görülebilen unsur.

 • A

  Tıp Terimleri A

 • B

  Tıp Terimleri B

 • C

  Tıp Terimleri C

 • D

  Tıp Terimleri D

 • E

  Tıp Terimleri E

 • F

  Tıp Terimleri F

 • G

  Tıp Terimleri G

 • H

  Tıp Terimleri H

 • I

  Tıp Terimleri I

 • J

  Tıp Terimleri J

 • K

  Tıp Terimleri K

 • L

  Tıp Terimleri L

 • M

  Tıp Terimleri M

 • N

  Tıp Terimleri N

 • O

  Tıp Terimleri O

 • P

  Tıp Terimleri P

 • Q

  Tıp Terimleri Q

 • R

  Tıp Terimleri R

 • S

  Tıp Terimleri S

 • T

  Tıp Terimleri T

 • U

  Tıp Terimleri U

 • V

  Tıp Terimleri V

 • W

  Tıp Terimleri W

 • X

  Tıp Terimleri X

 • Y

  Tıp Terimleri Y

 • Z

  Tıp Terimleri Z

canicola eever : n. Fare, köpke, domuz, tilki, tarla faresi gibi hayvanların insanlara bulaştırdığı ve Leptospira conicola'nın etken olduğu bir enfeksiyon (leptospirosis).


chromatogram : n. Kromatografi yöntemi ile elde olunan kayıt, trase.


cushing's syndrome : n. Klinik bakımından Cushing hastalığına benzer.


dacryocyst : n. Gözyaşı kesesi.


decomposition : n. biochem. Ayrışma, ayrışım.


dysgerminoma : n. Fazla habis olmayan ovarium t ümörü.


encranial : a. Kafatas içinde bulunan.


flatulent : a. Mide veya barsakta yel (gaz) hasıl eden, bu yele ait.


fomentation : n. Pansuman yapma.


gastroatonia : n. Mide kaslarının normal tonüsünü kaybetmesi, mide atonisi.


idiopathic : a. Başlı başına, idyopatik.


incudectomy : n. Örs kemiğinin ameliyatla çıkarılması.


infibulation : n. 1. Kadında, cinsel birleşimi önlemekm üzere büyük dudakların birbirine dikilmesi; 2. Erkekte, cinsel birleşimi önlemek üzere glans penis üzerindeki sünnet derisinin dikilmesi; 3. Kesit yeri veya yara dudaklarının, agraflarlabirleştirilmesi.


methylate : n. biochem. Metil alkol ile bir baz bileşimi, metilat.


multipara : n. İkiden fazla doğum yapan kadın, çok doğuran kadın.


ophthalmencephalon : n. Retina görme siniri ve beyin görme cihazı.


perfrication : n. Merhem veya sıvı ile oğma.


phalacrosis : n. Kellik.


sella : n. (pl. sellae). Eğer, eğersi çukur.


set : v. 1. Koymak, yerleştirmek, kırık veya çıkığı, uygunsuz yöntemlerle normal yerine koymak; 2. Tesbit etmek, kılımdamaz hale getirmek; 3. Sertleştirmek veya sertleşmek; 4. Herhangi bir tıbib müdahale esnasında kullanılan alet ve araçların oluşturduğu takım, alet takımı.