Bugün : 22 Kasım 2017, Çarşamba

Favorilere Ekle!

New Year Istanbul

ultramicroscopic nedir?

ultramicroscopic : a. Mikroskopla görülemeyecek derecede ufak olan.

 • A

  Tıp Terimleri A

 • B

  Tıp Terimleri B

 • C

  Tıp Terimleri C

 • D

  Tıp Terimleri D

 • E

  Tıp Terimleri E

 • F

  Tıp Terimleri F

 • G

  Tıp Terimleri G

 • H

  Tıp Terimleri H

 • I

  Tıp Terimleri I

 • J

  Tıp Terimleri J

 • K

  Tıp Terimleri K

 • L

  Tıp Terimleri L

 • M

  Tıp Terimleri M

 • N

  Tıp Terimleri N

 • O

  Tıp Terimleri O

 • P

  Tıp Terimleri P

 • Q

  Tıp Terimleri Q

 • R

  Tıp Terimleri R

 • S

  Tıp Terimleri S

 • T

  Tıp Terimleri T

 • U

  Tıp Terimleri U

 • V

  Tıp Terimleri V

 • W

  Tıp Terimleri W

 • X

  Tıp Terimleri X

 • Y

  Tıp Terimleri Y

 • Z

  Tıp Terimleri Z

electroencephalography : n. Beynin muhtelif alanları arasındaki elektrik potansiyel farklarının kaydı ile uğraşan bilim dalı, elektroensifalografi.


erethism : n. 1. Bir organın vakitsiz tekamülü; 2. Aşırı sinirlilik.


erythroid : a. Kırmızı (kızıl) renkli, eritroid


green : a. & n. 1. Kapanmamış (yara); 2. Yeşil; 3. Yeşil boya.


histonuria : n. Histon işeme.


homoerotic : a. 1. Homoerotizm'le ilgili; 2. Homoseksüel, eşcinsel.


impaludism : n. Sıtma, özellikle kişide ileri derecede bitkinliğe uzanan kronik astma.


ligator : n. Parmak uçlarının erişemediği derin kısımlardaki damar veya diğer bir oluşumu bağlamada kullanılan cerrahi alet.


lobulose : a. Küçük loblardan oluşan, küçük loblara ayrılmış.


masseuse : n. Masaj yapan kadın, masöz.


meningomyelocele : n. Meninkslerin ve omuriliğin yaptığı fıtık.


microprosopus : n. Küçük yüze sahip kişi, küçük yüzlü kimse.


myelomenia : n. Adet esnasında omurilikten kanamanın olması, bu nitelikle belirgin vikaryöz menstrüasyon, miyelomeni


oxygenase : n. biochem. Havadan oksijen alınmasını sağlayan bir enzim, oksijenaz.


parthenogenesis : n. Erkek'le birleşme olmaksızın dişinin döl vermesi, erkek cinsiyet hücresi ile döllenmeye gerek duymaksızın dişi cinsiyet hücresi (ovum)'nden yeni bir canlı oluşmasıyla belirgin eşeysiz üreme şekli, partenogenez.


photosensitivity : n. Işığa karşı duyarlık.


polypeptidemia : n. Kanda peptid'lerin bulunuşu, polipeptidemi.


premenarchal : a. İlk adet (menarch) öncesi.


stenocephaly : n. Kafanın anormal darlığı, stenosefali.


thoracicohumeral : a. Göğüs ve humerus'la ilgili.