Bugün : 17 Ekim 2017, Salı

Favorilere Ekle!

ultramicroscope nedir?

ultramicroscope : n. Mikroları boyamadan canlı olarak görmeyi sağlayan ve onları siyah zemin üzerinde beyaz (parlak) olarak gösteren mikroskop.

 • A

  Tıp Terimleri A

 • B

  Tıp Terimleri B

 • C

  Tıp Terimleri C

 • D

  Tıp Terimleri D

 • E

  Tıp Terimleri E

 • F

  Tıp Terimleri F

 • G

  Tıp Terimleri G

 • H

  Tıp Terimleri H

 • I

  Tıp Terimleri I

 • J

  Tıp Terimleri J

 • K

  Tıp Terimleri K

 • L

  Tıp Terimleri L

 • M

  Tıp Terimleri M

 • N

  Tıp Terimleri N

 • O

  Tıp Terimleri O

 • P

  Tıp Terimleri P

 • Q

  Tıp Terimleri Q

 • R

  Tıp Terimleri R

 • S

  Tıp Terimleri S

 • T

  Tıp Terimleri T

 • U

  Tıp Terimleri U

 • V

  Tıp Terimleri V

 • W

  Tıp Terimleri W

 • X

  Tıp Terimleri X

 • Y

  Tıp Terimleri Y

 • Z

  Tıp Terimleri Z

calcar : n. 1. Mahmuz; 2. Hippocampus minor.


cataphoresis : n. Eriyik içinde dağılmış iyonların elektrik akımı etkisiyle katot'a doğru hareket etmesi.


corneoscleral : a. kornea ile sklerayı ilgilendiren, bu oluşumlarla ilgili olan.


energy : n. Enerji, erke, kuvvet, kudret.


ester : n. biochem. Ester: Asitlerle alkollerden kondansasyon usulü ile elde edilen birkaç tertipten biri.


tenontothecitis : n. Kiriş kılıfının iltihabı.


helminthology : n. barsak parazitleri bilgisi, helmintoloji.


irascible : a. Çabuk öfkelenir, kolay kızar.


isopia : n. Her iki gözde görüş gücünün birbirine eşit oluşu.


jaborandi : n. Güney Amerikaya mahsus "jaborand" adlı bitkilerin kurutulmuş yapraklarından alınıp terletmek ve salyayı çoğaltmak için kullanılan ilaç.


lienectomy : n. Dalağın ameliyatla çıkarılması, liyenektomi, splenektomi.


lucidity : n. 1. Berraklık, saydamlık; 2. Açıklık, kolay anlaşılabilme; 3. Zihin açıklığı, aklı başında olma hali.


myelogeny : n. Sinir lifleri miyelin kılıflarının gelişi, miyelojeni.


peptonuria : n. İdrarda pepton bulunması, peptonüri.


periosteum : n. kemik dışzarı, periyost.


phenoxybenzamine : n. Raynaud hastalığında kullanılan çevresel bir damar genişletici.


poliomyelitis : n. Omurilik boz cevherinin iltihabı, daha ziyade çocuklarda görülen ateş, baş ağrısı, kas ağrıları, bulantı, kusma ile aniden başlayıp ağır şekillerinde kaslarda atrofi ve felce uzanan virütik hastalık, çocuk felci, polyomiyelit.


presbyatrics : n. Yaşlılık çağı ve bu çağa bağlı hastalıkları konu alan tıp dalı, geriyatri.


pyocolpos : n. Vagina'da cerahat toplanması.


scrotocele : n. Skrotum fıtığı.