Bugün : 30 Nisan 2017, Pazar

Favorilere Ekle!

ultramicropipet nedir?

ultramicropipet : n. Çok küçük hacimlerdeki sıvıları ölçmekte kullanılan pipet.

 • A

  Tıp Terimleri A

 • B

  Tıp Terimleri B

 • C

  Tıp Terimleri C

 • D

  Tıp Terimleri D

 • E

  Tıp Terimleri E

 • F

  Tıp Terimleri F

 • G

  Tıp Terimleri G

 • H

  Tıp Terimleri H

 • I

  Tıp Terimleri I

 • J

  Tıp Terimleri J

 • K

  Tıp Terimleri K

 • L

  Tıp Terimleri L

 • M

  Tıp Terimleri M

 • N

  Tıp Terimleri N

 • O

  Tıp Terimleri O

 • P

  Tıp Terimleri P

 • Q

  Tıp Terimleri Q

 • R

  Tıp Terimleri R

 • S

  Tıp Terimleri S

 • T

  Tıp Terimleri T

 • U

  Tıp Terimleri U

 • V

  Tıp Terimleri V

 • W

  Tıp Terimleri W

 • X

  Tıp Terimleri X

 • Y

  Tıp Terimleri Y

 • Z

  Tıp Terimleri Z

chloralism : n. 1. Keyif verici etkisi sebebiyle devamlı kloral kullanma alışkanlığı; 2. Devamlı veya aşırı kloral kullanımına bağlı zehirlenme hali, kloral zehirlenmesi.


cholecytectasia : n. Safra kesesinin genişlemesi.


citrated : a. biochem. Sodyum sitratla muamele görmüş.


crystalluria : n. İdrarda kristal bulunması, kristalüri.


cyllosis : n. Ayakta herhangi bir şekil bozukluğu, özellikle yumru ayak.


dermolipoma : n. Epitelyal dokulardan fakir, yağ dokusundan zengin bir cins dermoid tümör (Özellikle orbita'da görülür).


disinfect : v. Dezenfekte etmek.


diverticular : a. Divertikül ile ilgili.


frustration : n. Herhangi bir arzuyu tatmin edememenin veya gayret gösterdiği halde amaca ulaşamamanın sebep olduğu ruhsalg erilim hali.


glomeriform : a. Yumakbiçim, glomerül şeklinde.


humectation : n. 1. Nemlenme, rutubetlenme; 2. Nemlendirme, tedavi amacıyla nemli tutma; 2. Doku hücreleri arasına seröz sıvı sızması.


isoenergetic : a. Eşit enerji arzeden.


levigate : v. Bir maddeiy henüz nemli iken ezip toz haline getirmek, düz etmek.


lubrication : n. Kaygan hale getirme, yağ, krem v.b. bir madde sürerek herhangi bir yüzey veya oluşumu kaygan hale getirme.


melissophobia : n. Arılardan aşırı korkma.


metameric : a. Metameri ile vasıflı.


nudomania : n. Marazi çıplaklık arzusu, çıplak dolaşmaktan zevk alma, nüdomani.


odontolith : n. Diş taşı.


perocephalus : n. Başı şekilsiz olan fetüs.


phocomely : n. See: Phocomelia