Bugün : 24 Şubat 2017, Cuma

Favorilere Ekle!

ultramicropipet nedir?

ultramicropipet : n. Çok küçük hacimlerdeki sıvıları ölçmekte kullanılan pipet.

 • A

  Tıp Terimleri A

 • B

  Tıp Terimleri B

 • C

  Tıp Terimleri C

 • D

  Tıp Terimleri D

 • E

  Tıp Terimleri E

 • F

  Tıp Terimleri F

 • G

  Tıp Terimleri G

 • H

  Tıp Terimleri H

 • I

  Tıp Terimleri I

 • J

  Tıp Terimleri J

 • K

  Tıp Terimleri K

 • L

  Tıp Terimleri L

 • M

  Tıp Terimleri M

 • N

  Tıp Terimleri N

 • O

  Tıp Terimleri O

 • P

  Tıp Terimleri P

 • Q

  Tıp Terimleri Q

 • R

  Tıp Terimleri R

 • S

  Tıp Terimleri S

 • T

  Tıp Terimleri T

 • U

  Tıp Terimleri U

 • V

  Tıp Terimleri V

 • W

  Tıp Terimleri W

 • X

  Tıp Terimleri X

 • Y

  Tıp Terimleri Y

 • Z

  Tıp Terimleri Z

brucellergin : n. See: Brucellergen.n. Brucella cinsi bakterilerin kanda bulunuşu.


carbometer : n. biochem. Karbon dioksid nispetini belirleyen alet, karbometre.


climatology : n. İklimlerin tesirini araştıran bilgi, klimatoloji.


cramp : n. Kas veya kas grubunun aniden istem dışı ağrılı kasılması, kramp.


devascularization : n. Herhangi bir vücut bölgesinde kan akımının kesilmesi.


diastasis, : Kemiklerin kırık olmaksızın birbirlerinden ayrılması, ayrık, diyastaz.


diethyl : a. biochem. İki etil grubunu ihtiva eden.


encephalography : n. Beynin hava veya kontrast maddeler şırıngasından sonra röntgenle muayenesi, ansefalografi.


endoplasm : n. Protoplazmanın yumuşak iç tabakası, iç plazma, edoplazma.


febrifacient : a. Ateş veren, sıcaklık verici.


glycorrhachia : n. Beyin-omurilik sıvısında şeker miktarı.


hyperphosphatasia : n. Vücut dokularında ve kanda aşırı miktarda alkalen fosfataz bulunuşu.


interspinal : a. İki dikensi çıkıntı arası, iki dikensi çıkıntı arasında (özellikle omurların dikensi çıkıntıları veya ischium kemiklerindeki spina ischiadica'lar arası).


intracapsular : a. Kapsül içinde olan veya vücuda gelen, kapsüliçi.


isotonia : n. 1. Farklı iki eriyiğin ozmotik basınçlarının birbirinin aynı oluşu; 2. Aynı tonüs'e sahip olma hali, iki şeyin tonüslerinin eşit oluşu.


kysthoptosis : n. Vagina duvarlarının aşağıya doğru sarkması, vagina prolapsusu.


labiomycosis : n. Mantarların dudakta sebep olduğu hastalık, dudakta görülen mantar hastalığı.


microscope : n. Mikroskop.


neck : n. Boyun, cervix.


nephelometry : n. Sıvı bulanıklığını ölçme (bilgisi).