Bugün : 18 Ağustos 2017, Cuma

Favorilere Ekle!

ultramicropipet nedir?

ultramicropipet : n. Çok küçük hacimlerdeki sıvıları ölçmekte kullanılan pipet.

 • A

  Tıp Terimleri A

 • B

  Tıp Terimleri B

 • C

  Tıp Terimleri C

 • D

  Tıp Terimleri D

 • E

  Tıp Terimleri E

 • F

  Tıp Terimleri F

 • G

  Tıp Terimleri G

 • H

  Tıp Terimleri H

 • I

  Tıp Terimleri I

 • J

  Tıp Terimleri J

 • K

  Tıp Terimleri K

 • L

  Tıp Terimleri L

 • M

  Tıp Terimleri M

 • N

  Tıp Terimleri N

 • O

  Tıp Terimleri O

 • P

  Tıp Terimleri P

 • Q

  Tıp Terimleri Q

 • R

  Tıp Terimleri R

 • S

  Tıp Terimleri S

 • T

  Tıp Terimleri T

 • U

  Tıp Terimleri U

 • V

  Tıp Terimleri V

 • W

  Tıp Terimleri W

 • X

  Tıp Terimleri X

 • Y

  Tıp Terimleri Y

 • Z

  Tıp Terimleri Z

callomania : n. Güzellik kuruntusu kişinin herkesten güzel olduğuna inanması.


cadmium : n. biochem. Cd sembolü ile bilinen atom no:48 ve atom ağırlığı 112.41 olan madeni element, yumuşak ve beyaz bir maden, kadmiyum.


detorsion : n. Büküklüğün düzeltilmesi, eğriliğin normal hale getirilmesi.


echolalia : n. hastanın kendisine söylenen sözleri anlamsız şekilde aynen tekrarlaması.


eupepsia : n. Normal hazım, kolay hazım, öpepsi.


gauze : n. Gaz bezi.


subdorsal : a. Sırtaltı.


grinder's asthma : n. Mental tozlarının inhalasyonuna bağlı olarak gelişen silicosis için kullanılan popüler bir deyim.


incretion : n. 1. İç salgı bezinin salgı faaliyeti; 2. İç salgı bezinin salgıladığı madde, iç salgı.


inflation : n. Hava, gaz veya sıvı ile şişme, şişkinlik, enflasyon.


ionotherapy : n. See: iontophoresis.


Kirschner Wire : n. Traksiyon yapılması için kemiğin içinden geçirilen bir tel.


metabolimetry : n.Bazal metabolizma hızının metabolimetre aracılığıyla ölçülmesi, metabolimetri.


mosaicism : n. Aynı dokuya ati hücrelerin birbirinden farklı kromozom dizisi gösterişi.


osmics : n. 1. Kokubilim; 2. Koklama duyusu ilmi.


otorrhea : n. Kulak akıntısı, otore.


panhysterosalpingectomy : n. Uterus ve salpenksin ameliyatla tamamen çıkarılması.


polyphobia : n. Birçok şeylere karşı duyulan anormal korku, polifobi.


prognosticate : v. Hastalığın muhtemelen seyrini, süresini ve sonuçlarını önceden tahmin etmek.


sarcomagenesis : n. Sarkom oluşumu.