Bugün : 26 Haziran 2017, Pazartesi

Favorilere Ekle!

ultramicrobe nedir?

ultramicrobe : n. Dikroskopla görülenmeyecek kadar küçük mikro-organizma, ultramikrop.

 • A

  Tıp Terimleri A

 • B

  Tıp Terimleri B

 • C

  Tıp Terimleri C

 • D

  Tıp Terimleri D

 • E

  Tıp Terimleri E

 • F

  Tıp Terimleri F

 • G

  Tıp Terimleri G

 • H

  Tıp Terimleri H

 • I

  Tıp Terimleri I

 • J

  Tıp Terimleri J

 • K

  Tıp Terimleri K

 • L

  Tıp Terimleri L

 • M

  Tıp Terimleri M

 • N

  Tıp Terimleri N

 • O

  Tıp Terimleri O

 • P

  Tıp Terimleri P

 • Q

  Tıp Terimleri Q

 • R

  Tıp Terimleri R

 • S

  Tıp Terimleri S

 • T

  Tıp Terimleri T

 • U

  Tıp Terimleri U

 • V

  Tıp Terimleri V

 • W

  Tıp Terimleri W

 • X

  Tıp Terimleri X

 • Y

  Tıp Terimleri Y

 • Z

  Tıp Terimleri Z

caecum : n. Sağ fossa iliaca'da bulunan keseye benzer yapıdaki başlangıç bölümü, kör barsak, çekum.


calcipexis : n. Vücut dokularında fazla miktarda kalsiyum tutulması.


dysesthesia : n. Duyguların herhangi birinin kaybolması.


dysodontiasis : n. Diş çıkımında güçlük, çocukluk çağında dişlerin ağrılı veya geç çıkması.


dystopic : a. Normal yerinde bulunmayan, normal yeri dışında yerleşmiş.


ectodermoidal : a. Ektoderma benzeyen


endoperimyocarditis : n. Endokard, perikard ve miyokardın iltihabı, endoperimiyokardit.


entomion : n. Parietal kemiğin mastoid açısının ucu.


flowmeter : n. 1. Boru içinden geçen sıvının akış hızını ölçen alet; 2. Damardan geçen kanın akış hızını ölçen alet.


glenoid : a. Oyuklu, çukursu.


internatal : a. İlyelerarası.


leontiasis : n. Yüzün aslanyüzüne benzer bir ifade aldığı cüzam tipi.


micrometer : n. En küçük ölçüde mesafeleri ölçmek için mikroskopla kullanılan alet, mikrometre.


micronize : v. Çok küçük parçalara bölmek.


pneumolysis : n. Akciğerlerde kollaps meydana getirmek amacıyla her iki plevra yaprağının birbirinden veya dıştaki yaprağın göğüs cidarından ayrılması.


praxiology : n. Haraketbilim.


preputial : a. 1. Sünnet derisine ait; 2. Bızır kılıfına ait.


proptosis : n. Bir organ veya kısmın öne ve aşağıya doğru düşüklüğü, proptoz.


puerpera : n. Lohusalık devresindeki kadın, lohusa.


respire : v. Teneffüs etmek, nefes alıp vermek.