Bugün : 23 Ekim 2017, Pazartesi

Favorilere Ekle!

ultramicrobe nedir?

ultramicrobe : n. Dikroskopla görülenmeyecek kadar küçük mikro-organizma, ultramikrop.

 • A

  Tıp Terimleri A

 • B

  Tıp Terimleri B

 • C

  Tıp Terimleri C

 • D

  Tıp Terimleri D

 • E

  Tıp Terimleri E

 • F

  Tıp Terimleri F

 • G

  Tıp Terimleri G

 • H

  Tıp Terimleri H

 • I

  Tıp Terimleri I

 • J

  Tıp Terimleri J

 • K

  Tıp Terimleri K

 • L

  Tıp Terimleri L

 • M

  Tıp Terimleri M

 • N

  Tıp Terimleri N

 • O

  Tıp Terimleri O

 • P

  Tıp Terimleri P

 • Q

  Tıp Terimleri Q

 • R

  Tıp Terimleri R

 • S

  Tıp Terimleri S

 • T

  Tıp Terimleri T

 • U

  Tıp Terimleri U

 • V

  Tıp Terimleri V

 • W

  Tıp Terimleri W

 • X

  Tıp Terimleri X

 • Y

  Tıp Terimleri Y

 • Z

  Tıp Terimleri Z

cacogeusia : n. Hoşa gitmeyen tat, tiksinti yaratan tat.


chemotropism : n. Hücrelerin bazı kimyasal maddelere karşı gösterdikleri yaklaşma veya bu maddelerden uzaklaşma.


cholemesis : n. Safra tükürme.


chromophobic : a. Güç boyanan veya hiç boyanmayan, boya almayan.


disulphide : n. biochem. Disülfür, bir element ile iki atom kükürtten bileşik bir madde.


dizygotic : a. 1. Birbirinden ayrı döllenmiş iki yumurta (zigot)'dan gelişen, dizigotik; 2. Birbirinden ayrı döllenmiş iki yumurta (zigot) ile ilgili.


encephalomere : n. Embriyonik beyini oluşturan segmentlerden biri.


submaxillary : a. Çenealtı, maksilla altında bulunan.


hepatico-enteric : a. Karaciğere ve barsağa ait olan, her iki organı da beraberce ilgilendiren.


horripilation : n. Tüylerin ürpermesi.


hypomyotonia : n. Kas tonüsünde ileri derecede azalma.


karyo- : pref. Çekirdek anlamına önek.


labial : a. Dudağa ait, labialis.


leucopoiesis : n. Lökositlerin oluşumu, lökopoyez.


lithocenosis : n. Urethra'dan geçirilen alet aracılığıyla ezilerek ufalanmış taş parçacıklarının mesaneden dışarı çıkarılması, taşın ezilip parçalanmasını takiben mesanenin, sonda yardımıyla yıkanıp küçük taş parçacıklarının dışarı alınması, bu amaçla yapılan müdahale.


milk : n. Süt.


myotomy : n. 1. Kas anatomisi; 2. Kas ameliyatı, miyotomi.


ophthalmecchymosis : n. Konjunkitva'da kan toplanması.


postcerebral : a. Beyin arkasında.


psychorrhea : n. İnsicamsız düşünce sürüsü, psikore.