Bugün : 19 Ocak 2017, Perşembe

Favorilere Ekle!

ultramicrobe nedir?

ultramicrobe : n. Dikroskopla görülenmeyecek kadar küçük mikro-organizma, ultramikrop.

 • A

  Tıp Terimleri A

 • B

  Tıp Terimleri B

 • C

  Tıp Terimleri C

 • D

  Tıp Terimleri D

 • E

  Tıp Terimleri E

 • F

  Tıp Terimleri F

 • G

  Tıp Terimleri G

 • H

  Tıp Terimleri H

 • I

  Tıp Terimleri I

 • J

  Tıp Terimleri J

 • K

  Tıp Terimleri K

 • L

  Tıp Terimleri L

 • M

  Tıp Terimleri M

 • N

  Tıp Terimleri N

 • O

  Tıp Terimleri O

 • P

  Tıp Terimleri P

 • Q

  Tıp Terimleri Q

 • R

  Tıp Terimleri R

 • S

  Tıp Terimleri S

 • T

  Tıp Terimleri T

 • U

  Tıp Terimleri U

 • V

  Tıp Terimleri V

 • W

  Tıp Terimleri W

 • X

  Tıp Terimleri X

 • Y

  Tıp Terimleri Y

 • Z

  Tıp Terimleri Z

canthitis : n. Canthus iltihabı.


bulbus : n. Soğan, bulbus.


cecostomy : n. Ameliyatla karın duvarından çekum'a açılan geçit oluşturma.


chromicize : v. biochem. Kromla muamele etmek.


cystiform : a. Kist şeklinde, kiste benzeyen.


deferens : n. 1. Taşıyan ileten. 2. See: Ductus deferens.


dehydrogenase : n. biochem. Hidrojen iyonlarının naklini kolaylaştıran enzim.


duodenum : n. Onikiparmak barsağı.


dynamopathic : a. Fonksiyonel.


ejection : n. 1. Dışarı atma, boşaltma, çıkartma; 2. Dışarı atılan madde.


gastrogavage : n. Lastik sonda ile mideye yiyecek gönderilmesi, sun7i besleme.


gastropyloric : a. Mide ve pilora ait.


integrator : n. Vücut yüzeylerini ölçmede kullanılan özel alet.


histozyme : n. biochem. Doku fermantasyonuna sebebiyet veren bir enzim.


hives : n. Ürtiker, urticaria.


hydrate : n. v. biochem. 1. Su ile başka bir maddenin karışmasından vücuda gelen bileşim, hidrat; 2. su ile karışıp terkip yapmak.


iatrogenic : n. Primer bir hastalığın tedavisi sırasında ortaya çıkan v bu tedaviye bağlı olarak gelişen sekonder bir rahatsızlık durumu.


interpolar : a. Kutuplar arası, iki kutup arasında.


kinesodic : a. İstemli kasları harekete yönelten uyarılar veya bu uyarıların iletimiyle ilgili.


kleptomania : n. Çalma (Hırsızlık) hastalığı, kleptomani.