Bugün : 26 Nisan 2017, Çarşamba

Favorilere Ekle!

ultraligation nedir?

ultraligation : bir damarın başlangıç noktasının ötesinden bağlanması.

 • A

  Tıp Terimleri A

 • B

  Tıp Terimleri B

 • C

  Tıp Terimleri C

 • D

  Tıp Terimleri D

 • E

  Tıp Terimleri E

 • F

  Tıp Terimleri F

 • G

  Tıp Terimleri G

 • H

  Tıp Terimleri H

 • I

  Tıp Terimleri I

 • J

  Tıp Terimleri J

 • K

  Tıp Terimleri K

 • L

  Tıp Terimleri L

 • M

  Tıp Terimleri M

 • N

  Tıp Terimleri N

 • O

  Tıp Terimleri O

 • P

  Tıp Terimleri P

 • Q

  Tıp Terimleri Q

 • R

  Tıp Terimleri R

 • S

  Tıp Terimleri S

 • T

  Tıp Terimleri T

 • U

  Tıp Terimleri U

 • V

  Tıp Terimleri V

 • W

  Tıp Terimleri W

 • X

  Tıp Terimleri X

 • Y

  Tıp Terimleri Y

 • Z

  Tıp Terimleri Z

bull's regime : n. Geçici üremi tedavisinde, mide yoluyla hastaya glikoz ve yerfıstığı yağı verilmesi.


compensation : n. Sistemler veya organlarda bir bölümün çalışması bozulduğu zaman diğer bir bölümün fazla çalışarak onun işini üzerine alması, kompansasyon.


digit : n. El veya ayak parmağı, digitus.


ectodermal : a. Ektoderm ile ilgili.


enterectasis : n. Barsakların genişlemesi.


eparterial : a. Arterin üstünde, arter üstünde bulunan.


erotographomania : n. Kişide, hastalık derecesinde devamlı aşk mektupları yazma eğilimi.


febricide : a. & n. 1. Ateiş yokeden (kesen); 2. Ateşi kesen bir faktör.


felon : n. Tırnak altında veya yakınında olan ufak yara, dolama.


hectometer : n. yüz metre, 109.36 yarda, hektometre.


hydantoin : n. biochem. Allantoinden elde edilen billüri bazik madde.


hypotrichosis : n. Konjenital kılsızlık (kısmi veya tam olabilir), vücutta doğuştan kıl yokluğu.


incoordinate : a. 1. Vücut hareketlerinde ahenksizlik gösterern, birbiriyle ilişkisiz kas hareketleri gösteren; 2. Hareketlerini, diğerlerinin hareketlerine uyduramayan, uyumsuz.


interofective : a. Organizmanın iç fonksiyonlarını ilgilendiren (otonom sinir sistemine ait bir terim(.


manducation : n.Çiğneme.


map : n. Grafik, şema, harita.


monoplasmatic : a. Belli bir madde veya dokudan oluşmuş.


myalgia : n. Belli başlı bir bozukluk görüleksizin duyulan kas ağrısı, miyalji.


obstruction : n. 1. Mani, engel; 2. Tıkama, tıkanma.


pedialgia : n. Ayakta hissedilen ağrı, ayak ağrısı.