Bugün : 26 Eylül 2017, Salı

Favorilere Ekle!

ultraligation nedir?

ultraligation : bir damarın başlangıç noktasının ötesinden bağlanması.

 • A

  Tıp Terimleri A

 • B

  Tıp Terimleri B

 • C

  Tıp Terimleri C

 • D

  Tıp Terimleri D

 • E

  Tıp Terimleri E

 • F

  Tıp Terimleri F

 • G

  Tıp Terimleri G

 • H

  Tıp Terimleri H

 • I

  Tıp Terimleri I

 • J

  Tıp Terimleri J

 • K

  Tıp Terimleri K

 • L

  Tıp Terimleri L

 • M

  Tıp Terimleri M

 • N

  Tıp Terimleri N

 • O

  Tıp Terimleri O

 • P

  Tıp Terimleri P

 • Q

  Tıp Terimleri Q

 • R

  Tıp Terimleri R

 • S

  Tıp Terimleri S

 • T

  Tıp Terimleri T

 • U

  Tıp Terimleri U

 • V

  Tıp Terimleri V

 • W

  Tıp Terimleri W

 • X

  Tıp Terimleri X

 • Y

  Tıp Terimleri Y

 • Z

  Tıp Terimleri Z

black : a. Siyah, kara.


chemobiotic : n. biochem. Bir antibiyotik ile kemoterapötik bir maddenin birleşmesinden meydana gelen cisim.


encephalometer : n. Kafatasını ölçme aleti, ensafalometre.


fibromium : n. İçinde bağ ve kas dokusu bulunan ur.


gastrosis : n. Mide hastalığı.


gomphosis : n. Dişleri yuvalarına rapteden sinir, kakılmış eklem (dişlerle alveoller arasındaki mafsallanma şekli).


hydremia : n. Kanın aşırı sulanması, hidremi.


imperforation : n. Açık olması gereken bir deliğin doğuştan kapalı oluşu, imperforasyon.


lipoprotein : n. biochem. Bir proteinle bir yağ asidinin birleşmesinden meydana gelen madde.


lymphoglandula : n. (pl. lymphoglandulae), Lenf düğümü, lymphonodus.


meniscitis : n. Diz eklemi yarımay şeklindeki kıkırdağın iltihabı.


ossiculectomy : n. Kulak kemikçiklerini çıkarma ameliyesi, osikülektomi.


ostectopia : n. Kemiğin yer değiştirmesi.


pathologic : a. 1. Hastalığa ait; 2. Hastalıktan doğan.


percussion : n. Vücude parmaklarla özel bir şekilde vurarak alınan sese göre oradaki organ ve boşlukların durumunu muayene usülü, perküsyon.


plasty : suff. Bir organ veya kısmın plastik tamiri.


rhinologist : n. burun hastalıkları (rinoloji) mütehassısı, rinolog.


scleritic : a. Sertleşmiş, sert.


secrete : v. İfrazat meydana getirmek, ifraz etmek, salgılamak.


serous : a. Serumlu, seröz, sulu, seruma ait, ecrosus