Bugün : 18 Kasım 2017, Cumartesi

Favorilere Ekle!

New Year Istanbul

ultraligation nedir?

ultraligation : bir damarın başlangıç noktasının ötesinden bağlanması.

 • A

  Tıp Terimleri A

 • B

  Tıp Terimleri B

 • C

  Tıp Terimleri C

 • D

  Tıp Terimleri D

 • E

  Tıp Terimleri E

 • F

  Tıp Terimleri F

 • G

  Tıp Terimleri G

 • H

  Tıp Terimleri H

 • I

  Tıp Terimleri I

 • J

  Tıp Terimleri J

 • K

  Tıp Terimleri K

 • L

  Tıp Terimleri L

 • M

  Tıp Terimleri M

 • N

  Tıp Terimleri N

 • O

  Tıp Terimleri O

 • P

  Tıp Terimleri P

 • Q

  Tıp Terimleri Q

 • R

  Tıp Terimleri R

 • S

  Tıp Terimleri S

 • T

  Tıp Terimleri T

 • U

  Tıp Terimleri U

 • V

  Tıp Terimleri V

 • W

  Tıp Terimleri W

 • X

  Tıp Terimleri X

 • Y

  Tıp Terimleri Y

 • Z

  Tıp Terimleri Z

bot : n. İnsan ve hayvanlar üzerinde parazit olarak yaşayan bazı sineklerin larvası.


chronometry : n. Zamanın, kronometre aracılığıyla ölçülmesi.


clivus : n. (pl. clivi). Klivus (artkafa kemiğinin taban parçasının üst yüzü).


dysacousia : n. Bir çeşit işitme bozukluğu.


dysarthria : n. Beyinde bir lezyona bağlı konuşma bozukluğu (kelimeleri telaffuz edememe).


galactoschesis : n. Süt salgısının kesilmesi.


lacrimase : n. Gözyaşı salgısından elde edilen bir enzim.


hectic : n. 1. Kronik iltihaplı hastalıklarda görülen intizamsız fiyevr şekli, hektik, veremli (kimse). 2. Verem nöbeti veya kızartısı.


heli(o) : pref. Güneş.


intrafetation : n. Bir fetüs'ün diğer bir fetüs içinde parazit olarak gelişmesi.


ischiatic : a. Siyatike (iskiyuma) ait.


micrology : n. 1. Mikroplar bilgisi, mikropbilim, mikroloji; 2. Mikroskopi bilimi.


myosinuria : n. İdrarda miyozin bulunuşu, miyozinüri.


myringitis : n. Timpan zarı iltihabı, mirenjit.


nemathelminthiasis : n. Herhangi bir yuvarlak solucanın sebep olduğu enfestasyon.


orchichorea : n. Cremaster kasının kasılmasına bağlı olarak meydana gelen intizamsız testis hareketleri.


paxwax : n. Ense kirişi.


poll : n. Başın saç biten kısmı.


proconceptive : a. 1. Döllenmeyi kolaylaştırıcı, döllenmeye yardım edici; 2. Döllenmeyi kolaylaştırıcı ilaç.


self-hypnosis : n. Kendi kendine telkin ile hipnoz meydana getirme.