Bugün : 24 Mayıs 2017, Çarşamba

Favorilere Ekle!

ultrafiltration nedir?

ultrafiltration : n. Basınç altında süzme.

 • A

  Tıp Terimleri A

 • B

  Tıp Terimleri B

 • C

  Tıp Terimleri C

 • D

  Tıp Terimleri D

 • E

  Tıp Terimleri E

 • F

  Tıp Terimleri F

 • G

  Tıp Terimleri G

 • H

  Tıp Terimleri H

 • I

  Tıp Terimleri I

 • J

  Tıp Terimleri J

 • K

  Tıp Terimleri K

 • L

  Tıp Terimleri L

 • M

  Tıp Terimleri M

 • N

  Tıp Terimleri N

 • O

  Tıp Terimleri O

 • P

  Tıp Terimleri P

 • Q

  Tıp Terimleri Q

 • R

  Tıp Terimleri R

 • S

  Tıp Terimleri S

 • T

  Tıp Terimleri T

 • U

  Tıp Terimleri U

 • V

  Tıp Terimleri V

 • W

  Tıp Terimleri W

 • X

  Tıp Terimleri X

 • Y

  Tıp Terimleri Y

 • Z

  Tıp Terimleri Z

borax : n. Sodyum borat, boraks, (boğaz ve ağız için antiseptik ve müsekkin olarak kullanılır).


buccogingival : a. Yanak ve dişeti ile ilgili.


cavernitis : n. Penis'te corpus cavernosum'un iltihabı


colostrum : n. Doğumdan sonra, bazan memelerden ilk gelen az kazein ve çok albüminli süt, kolostrom.


dermatograph : n. Dermatografi'de deri üzerinde oluşan kabartı.


esoethmoiditis : n. Etmoid sinüslerinin iltihabı.


eviration : n. 1. Testisleri çıkarma, kişiyi hadım etme; 2. Erkeğe has özelliklerin kaybı ile beraber kadınımsı özellikler gösterme; 3. Erkeğin kadın olduğuna inanmasıyla belirgin kuruntu hali, bu belirti ile karakterize paranoya.


force : n. 1. Kuvvet, enerji; 2.Enerji sarfetme (harcama) yeteneği.


fulguration : n.Elektrik kıvılcımları ile yapılan teadvi.


gall : n. (pl. 1. galla). Safra öd; 2. Sürtmekten meydana gelen yara.


impulse : n. 1. İtici kuvvet, tahrik; 2. Tesir; 3. Ani his, saik.


loculated : a. Sayısız boşluklara bölünmüş durumda olan.


lysemia : n. Kan dağılımı, kanın ayrılıp dağılması, lizemi.


megalgia : n. Çok şiddetli ağrı, sancı, megalji.


micrococcus : n. Küre şeklindeki (küresel) bakteriler, mikrokoküs.


oophorosalpingitis : n. Yumurtalık ve Falliop tübü (tuba uterina) nün beraber iltihabı, ooforosalpenjit.


ophthalmoplegic : a. Oftalmite ait.


paliphrasia : n. Konuşmada kelime veya cümlelerin gereksiz ve anlamsız şeklide tekrar edilmesi, palifrazi.


paragrammatism : n. Sözcükleri yerinde kullanamama, sözcüklerden gramer kurallarına uygun cümleler kuramama ile belirgin konuşma bozukulğu, paragramatizm.


percutaneous : a. Perkütan: 1. Deri içine yapılan; 2. deri içi yolu ile.