Bugün : 23 Ocak 2017, Pazartesi

Favorilere Ekle!

ultrafiltration nedir?

ultrafiltration : n. Basınç altında süzme.

 • A

  Tıp Terimleri A

 • B

  Tıp Terimleri B

 • C

  Tıp Terimleri C

 • D

  Tıp Terimleri D

 • E

  Tıp Terimleri E

 • F

  Tıp Terimleri F

 • G

  Tıp Terimleri G

 • H

  Tıp Terimleri H

 • I

  Tıp Terimleri I

 • J

  Tıp Terimleri J

 • K

  Tıp Terimleri K

 • L

  Tıp Terimleri L

 • M

  Tıp Terimleri M

 • N

  Tıp Terimleri N

 • O

  Tıp Terimleri O

 • P

  Tıp Terimleri P

 • Q

  Tıp Terimleri Q

 • R

  Tıp Terimleri R

 • S

  Tıp Terimleri S

 • T

  Tıp Terimleri T

 • U

  Tıp Terimleri U

 • V

  Tıp Terimleri V

 • W

  Tıp Terimleri W

 • X

  Tıp Terimleri X

 • Y

  Tıp Terimleri Y

 • Z

  Tıp Terimleri Z

boric : a. biochem. Borik, borakslı.


cyclopropane : n. biochem. Genel anestezide kullanılan renksiz ve çabuk alevlenir bir gaz (C3H6).


echo viruses : n. İlk kez sağlam çocukların gaitalarında tesbit edildikleri için bu şekilde isimlendirilen virus grubu.


endopathy : n. İç sebeplerden doğan hastalık.


epithelioma : n. Bir deri kanseri tipi, epitelden başlangıcını alan ur, epitelyom.


frustration : n. Herhangi bir arzuyu tatmin edememenin veya gayret gösterdiği halde amaca ulaşamamanın sebep olduğu ruhsalg erilim hali.


gonotoxemia : n. Belsoğukluğu cerahati ile birlikte toksemi görülesi.


lactophosphate : n. biochem. Laktik ve fosforik asitlerin tuzu, laktofosfat.


insect : n. Böcek, haşere.


isometric : a. Aynı ölçüde, aynı ölçü veya uzunluğa ait,izometrik.


lycomania : n. See: Lycanthropy.


mastadenoma : n. Meme bezinden gelişen iyi huylu tümör, meme adenomu.


pericystic : a. Mesane kesesine ait.


perioophorsalpingitis : n. Yumurtalığı ve salpenksi saran dokuların iltihabı.


precocity : n. Vaktinden önce gelişme (akli veya bedeni olarak), prekosite.


presenile : a. 1. Erken yaşlanma ile ilgli; 2. Erken yaşlanma gösteren, erken yaşlanmış.


preventorium : n. Prevantoryum, ihtiyat teadvisi yapılan hastane.


sacralgia : n. Sakrum ağrısı.


spermatocelectomy : n. Spermatoseli çıkarma ameliyesi.


spinocellular : a. Bağ dokusu hücrelerine ait.