Bugün : 20 Şubat 2017, Pazartesi

Favorilere Ekle!

ultrafiltration nedir?

ultrafiltration : n. Basınç altında süzme.

 • A

  Tıp Terimleri A

 • B

  Tıp Terimleri B

 • C

  Tıp Terimleri C

 • D

  Tıp Terimleri D

 • E

  Tıp Terimleri E

 • F

  Tıp Terimleri F

 • G

  Tıp Terimleri G

 • H

  Tıp Terimleri H

 • I

  Tıp Terimleri I

 • J

  Tıp Terimleri J

 • K

  Tıp Terimleri K

 • L

  Tıp Terimleri L

 • M

  Tıp Terimleri M

 • N

  Tıp Terimleri N

 • O

  Tıp Terimleri O

 • P

  Tıp Terimleri P

 • Q

  Tıp Terimleri Q

 • R

  Tıp Terimleri R

 • S

  Tıp Terimleri S

 • T

  Tıp Terimleri T

 • U

  Tıp Terimleri U

 • V

  Tıp Terimleri V

 • W

  Tıp Terimleri W

 • X

  Tıp Terimleri X

 • Y

  Tıp Terimleri Y

 • Z

  Tıp Terimleri Z

buccinatorial : a. Üfürten kasa ait, buccinatorius.


cerebroocular : a. Beyin ve gözle ilgili.


constriction : n. 1. Sıkışma, büzülme, daralma (Damar lümeninin daralması gibi); 2. Sıkışma hissi, daralma hissi (Nefes darlığı esnasında olduğu gibi).


ectosteal : a. Kemik dışında bulunan.


fascioplasty : n. Fasyanın plastik tamiri, fasyoplasti.


glymidine : n. Ağız yoluyla kullanılan antidiabetik bir ilaç.


tertiarism : n. Sifiliz'in üçüncü devresine has belirtilerin tümü, tertiarizm.


graph : n. Grafik.


hepatatrophia : n. Karaciğer atrofisi.


hyaloplasm : n. Hücre protoplazmasının daha sıvı kısmı; hiyaloplazma.


imitative : a. Taklit edici.


karyomitotic : a. Mitoza ait.


leptoprosopia : n. Yüzün, uzunluğuna oranla anormal şekide dar oluşu.


micropyle : n. Spermatozoidin yumurtaya girdiği delik, mikropil.


myasthenic : a. 1. Miyasteni ile ilgili; 2. Miyasteni gösteren, miyasteni ile belirgin.


nod : pref. Yumru, düğüm anlamına önek.


oophoropathy : n. Yumurtalık hastalığı.


partner : n. 1. Herhangi bir şey (dans, oyun, yürüyüş v.s.)'de kişiye eşlik eden kimse, eş; 2. Karı veya koca.


plurilocular : a. See: Multilocular.


prolapse : v. & n. Prolaps, prolapsus; 1. İnme, sarkma, düşme, normal yerinden kayma (organ), 2. Yerinden oynamak, sarkmak, düşmek.