Bugün : 23 Haziran 2017, Cuma

Favorilere Ekle!

ultracentrifuge nedir?

ultracentrifuge : n. Aşırı süratle dönme yeteneğine sahip santrifügasyon aleti, ultrasantrifüj.

 • A

  Tıp Terimleri A

 • B

  Tıp Terimleri B

 • C

  Tıp Terimleri C

 • D

  Tıp Terimleri D

 • E

  Tıp Terimleri E

 • F

  Tıp Terimleri F

 • G

  Tıp Terimleri G

 • H

  Tıp Terimleri H

 • I

  Tıp Terimleri I

 • J

  Tıp Terimleri J

 • K

  Tıp Terimleri K

 • L

  Tıp Terimleri L

 • M

  Tıp Terimleri M

 • N

  Tıp Terimleri N

 • O

  Tıp Terimleri O

 • P

  Tıp Terimleri P

 • Q

  Tıp Terimleri Q

 • R

  Tıp Terimleri R

 • S

  Tıp Terimleri S

 • T

  Tıp Terimleri T

 • U

  Tıp Terimleri U

 • V

  Tıp Terimleri V

 • W

  Tıp Terimleri W

 • X

  Tıp Terimleri X

 • Y

  Tıp Terimleri Y

 • Z

  Tıp Terimleri Z

blotch : n. 1. Deride zuhur eden leke, çil; 2. Leke, çevresine oranla renk farkı gösteren bölge.


dentagra : n.1. Diş ağrısı; 2. Diş çekmeğe mahsus özel alet.


expulsive : a. Çıkartıcı, defedici, ihraç edici.


extraocular : a. Gözküresinin dışında bulunan, ekstraoküler.


favus : n. Kel hastalığı.


subnarcotic : a. Yarı uyutucu.


hydrocele : n. testislerde yaralanma, iltihap ve genel ödem sonunda seröz bir sıvı (mayi) toplanması, hidrosel.


immunize : v. Bağışık kılmak, bağışıklık meydana getirmek.


immunogenesis : n. Bağışıklığın meydana gelişi.


hypnagogue : n. 1. Uyku getirici, uyutucu; 2. Uyutucu faktör.


insufflator : n. Herhangi bir vücut boşluğu veya kanal içine hava veya gaz verme amacıyla kullanılan alet.


multipara : n. İkiden fazla doğum yapan kadın, çok doğuran kadın.


osmose : v. Ozmoz suretiyle yayılmak, geçişmek.


osteoclastoma : n. Dev hücreli kemik tümörü.


pan- : pref.Bütün.


polyphasic : a. Çok safhalı.


prepuce : n. Sünnet derisi.


reanimate : v. Ölümden hayata döndürmek, canlandırmak.


rhodophane : n. Retina konilerinde bulunan kırmızı bir pigment.


rhythmic : a. Düzenli, ritmik.