Bugün : 27 Mart 2017, Pazartesi

Favorilere Ekle!

ultracentrifuge nedir?

ultracentrifuge : n. Aşırı süratle dönme yeteneğine sahip santrifügasyon aleti, ultrasantrifüj.

 • A

  Tıp Terimleri A

 • B

  Tıp Terimleri B

 • C

  Tıp Terimleri C

 • D

  Tıp Terimleri D

 • E

  Tıp Terimleri E

 • F

  Tıp Terimleri F

 • G

  Tıp Terimleri G

 • H

  Tıp Terimleri H

 • I

  Tıp Terimleri I

 • J

  Tıp Terimleri J

 • K

  Tıp Terimleri K

 • L

  Tıp Terimleri L

 • M

  Tıp Terimleri M

 • N

  Tıp Terimleri N

 • O

  Tıp Terimleri O

 • P

  Tıp Terimleri P

 • Q

  Tıp Terimleri Q

 • R

  Tıp Terimleri R

 • S

  Tıp Terimleri S

 • T

  Tıp Terimleri T

 • U

  Tıp Terimleri U

 • V

  Tıp Terimleri V

 • W

  Tıp Terimleri W

 • X

  Tıp Terimleri X

 • Y

  Tıp Terimleri Y

 • Z

  Tıp Terimleri Z

cautery : n. Yakış, dağlayış, dağlama aleti, koter.


electrocoagulation : n. yüksek frekanslı ceryanla dokuların bazı kısımlarının pıhtılaştırılması.


extravasation : n. Damarlardan (kan) fışkırma.


filament : n. Lif.


ganglion : n. (pl. 1. ganglia). Gangliyon: Düğüm, sinir düümü, lenfa bezi: 2. Bazı ufak urlar.


submarginal : a. Hudut veya kenara yakın.


hyperadipositiy : n. See: hyperadiposis.


hypogammaglobulinemia : n. Kandaki gammaglobulin seviyesinin azalması.


lesion : n. Sakatlık, maraz, bozukluk, afet, lezyon (bir dokunun yapı veya vazifesinin patolojik bir sebeple arızaya uğraması).


luteol : n. biochem. Yapraklarda bulunan sarı renkli pigment.


nomogram : n. Birçok değişken arasındaki ilgileri bir arada göstermek için kullanılan grafik.


oligomania : n. Hafif dereceli akıl hastalığı, hafif derecede manyaklık, oligomani.


orthophoria : n. Organların (özellikle gözlerin) normal ve birbirleriyle dengeli çalışacak şekilde yerleşmesi.


orthopneic : a. Ortopneye ait.


perispermatitis : n. Sperma kordonunu saran dokuların iltihabı, perispermatit.


phytotoxic : a. Bitki üzerine toksik etki gösteren.


postanaesthetic : a. Anesteziden sonra, anestezi sonrasına ait.


revascularization : n. Yeniden damarlanma.


sporogenic : a. Spor yapan, sporojen.


stenothorax : n. Dar göğüslülük.