Bugün : 21 Ağustos 2017, Pazartesi

Favorilere Ekle!

ultracentrifuge nedir?

ultracentrifuge : n. Aşırı süratle dönme yeteneğine sahip santrifügasyon aleti, ultrasantrifüj.

 • A

  Tıp Terimleri A

 • B

  Tıp Terimleri B

 • C

  Tıp Terimleri C

 • D

  Tıp Terimleri D

 • E

  Tıp Terimleri E

 • F

  Tıp Terimleri F

 • G

  Tıp Terimleri G

 • H

  Tıp Terimleri H

 • I

  Tıp Terimleri I

 • J

  Tıp Terimleri J

 • K

  Tıp Terimleri K

 • L

  Tıp Terimleri L

 • M

  Tıp Terimleri M

 • N

  Tıp Terimleri N

 • O

  Tıp Terimleri O

 • P

  Tıp Terimleri P

 • Q

  Tıp Terimleri Q

 • R

  Tıp Terimleri R

 • S

  Tıp Terimleri S

 • T

  Tıp Terimleri T

 • U

  Tıp Terimleri U

 • V

  Tıp Terimleri V

 • W

  Tıp Terimleri W

 • X

  Tıp Terimleri X

 • Y

  Tıp Terimleri Y

 • Z

  Tıp Terimleri Z

bulbus : n. Soğan, bulbus.


chorioretinitis : n. Choroid ve retina tabakalarının birlikte iltihabı.


cordate : a. See: cordiform


cytopenia : n. kan hücrelerinin azalması, sitopeni.


dacryuria : n. Histeri vak'alarında görülen ağlama esnasında idrar gelişi.


dentinitis : n. Dentin iltihabı.


dephlegmate : v. biochem. İspirto ve asitlerdeki fazla suyu çıkarmak, tasfiye etmek.


gastralgokenosis : n. Midenin boş oluşu nedeniyle oluşan ağrı, açlık ağrısı.


phrenocostal : n. Diafragma ve kaburgalarla ilgili.


phylum : n. Bitki veya hayvanların başlıca sınıflarından biri, kol, filum.


hemiatrophy : n. Yarım atrofi (vücudun tek tarafında olan).


hypastenia : n. Hafif derecede kuvvet kaybı, enerji azlığı.


hyponychial : a. Tırnak altında.


keratometry : n. Korneayı ölçme ameliyesi (bilgisi), keratometri.


mala : n. (pl. malae). 1. Yanak; 2. Elmacık kemiği.


otolith : n. 1. Orta kulakta oluşan taş; 2. See: Otoconia.


pentose : n. biochem. Genel formülü C5H10O5 olan herhangi bir şeker, pentoz.


perineuritis : n. Perineurium'un iltihabı.


plasmapheresis : n. 1. Plazma proteinlerinin elektroforez yolu ile birbirlerinden ayrılması; 2. Kanın şekilli elementlerinin santrifugasion yolu ile plazmadan ayrılması.


thyroncus : n. Tiroid bezi büyümesi, guatr.