Bugün : 26 Şubat 2017, Pazar

Favorilere Ekle!

ultracentrifugation nedir?

ultracentrifugation : n. Çok yüksek süratli santrifüj.

 • A

  Tıp Terimleri A

 • B

  Tıp Terimleri B

 • C

  Tıp Terimleri C

 • D

  Tıp Terimleri D

 • E

  Tıp Terimleri E

 • F

  Tıp Terimleri F

 • G

  Tıp Terimleri G

 • H

  Tıp Terimleri H

 • I

  Tıp Terimleri I

 • J

  Tıp Terimleri J

 • K

  Tıp Terimleri K

 • L

  Tıp Terimleri L

 • M

  Tıp Terimleri M

 • N

  Tıp Terimleri N

 • O

  Tıp Terimleri O

 • P

  Tıp Terimleri P

 • Q

  Tıp Terimleri Q

 • R

  Tıp Terimleri R

 • S

  Tıp Terimleri S

 • T

  Tıp Terimleri T

 • U

  Tıp Terimleri U

 • V

  Tıp Terimleri V

 • W

  Tıp Terimleri W

 • X

  Tıp Terimleri X

 • Y

  Tıp Terimleri Y

 • Z

  Tıp Terimleri Z

blennadenitis : n. Mukoza'da mukus salgılayan bezlerin iltihabı.


catadicrotism : n. Arterde ana atımı iki küçük atımın izlemesi (Sphygmogram'ın inen kolu üzerinde iki çentik oluşur).


catalase : n. biochem. Hidrojen peroksidi ayrıştırabilen bir enzim, katalaz.


cat scratch disease : n. Kedi tırmığı hastalığı, tipik birtularemi türü.


coagulase : n. Kanda pıhtı oluşmasını kolaylaştıran enzim, özellikle patojen stafilokoklar tarafından salgılanan kanın pıhtılaşmasınasebep olan bir enzim.


corticoefferent : a. Uyarıları beyin korteksinden çevreye ileten.


demonophobia : n. Kötü ruhlar (şeytan ve cinler9'den aşırı korkma.


diaphragmatic : a. Diyaframa ait, diyafragmatik.


ham : n. 1. Dizin arka kısmı, diz eklemi arkasındaki çukur bölge, popliteal bölge; 2. Uylukların üst kısmı ve kalçaların müştereken oluşturduğu oturak bölgesi.


hypochlorite : n. Hipoklorik asidin tuzlarına verilen isim.


incoherent : a. Tutarsız, birbiriyle ilişkisiz, saçma.


Killians's operation : n. Supra-orbital kısma dokunmadan frontal sinusun kürete edilmesi.


laryngorhinology : n. Gırtlak ve burun hastalıkları bilimi, larengorinoloji.


microphakia : n. Göz merceği (billur cisim) nin normalden küçük olması, mikrofaki.


mucilaginous : a.Erimiş zamk türünden, zamklı, zamka ait.


pachypleuritis, n. Plevra liltihabı ve kalınlaşmas : a. Kalın ayaklı.


paracystium : n. Mesaneyi çevreleyen bağ dokusu.


paraumbilical : a. Göbek yakınında, göbeğe komşu, göbeğe bitişik.


phagocytose : v. Bakterileri ve diğer yabancı maddeleri yoketmek.


pholcodine : n. Kodeine benzeyen ve öksürük merkezi üzerinde depresyon yapan bir ilaç.