Bugün : 24 Mart 2017, Cuma

Favorilere Ekle!

ultracentrifugation nedir?

ultracentrifugation : n. Çok yüksek süratli santrifüj.

 • A

  Tıp Terimleri A

 • B

  Tıp Terimleri B

 • C

  Tıp Terimleri C

 • D

  Tıp Terimleri D

 • E

  Tıp Terimleri E

 • F

  Tıp Terimleri F

 • G

  Tıp Terimleri G

 • H

  Tıp Terimleri H

 • I

  Tıp Terimleri I

 • J

  Tıp Terimleri J

 • K

  Tıp Terimleri K

 • L

  Tıp Terimleri L

 • M

  Tıp Terimleri M

 • N

  Tıp Terimleri N

 • O

  Tıp Terimleri O

 • P

  Tıp Terimleri P

 • Q

  Tıp Terimleri Q

 • R

  Tıp Terimleri R

 • S

  Tıp Terimleri S

 • T

  Tıp Terimleri T

 • U

  Tıp Terimleri U

 • V

  Tıp Terimleri V

 • W

  Tıp Terimleri W

 • X

  Tıp Terimleri X

 • Y

  Tıp Terimleri Y

 • Z

  Tıp Terimleri Z

catalyse : v. Katalize etmek, kimyasal reaksiyonun hızını değiştirmek, özellikle reaksiyonu kolaylaştırmak.


chorion : n. 1. Koryon: Ovum'un dış zarı, orta amnion zarı; 2. Deri tabakalarından biri; 3. Mukozanın derin tabakası.


concussion : n. 1. Şiddetli sarsıntı; 2. Şiddetli sarsıntının meydana getirdiği şok hali, şiddetli sarsıntının yumuşak dokuda sebep olduğu zedelenme veya harabiyet.


flocks : n. biochem. Pamuğa benzer parçalar.


gravitational : a. Yerçekimi etkisi altında kalan yerçekimine bağlı olarak meydana gelen.


helminthiasis : n. barsaklarda parazit bulunması.


hematobium : n. Kanda yaşayan bir organizma.


hematosepsis : n. Mikrobun kan dolaşımına geçmesi, septisemi.


hematoxylin : n. biochem. Doku ve hücre boyalarında kullanılan bir boya maddesi.


lippitude : n. 1. Göz sulanması; 2. Göz ağrısı.


megalocornea : n. Kornea çıkığı.


menapthone : a. Kan pıhtılaşmasında K vitaminine benzer bir etkiye sahi polan, yağda eriyebilen sentetik bir madde.


nasopharyngoscope : n. Burundaki geçitlerin ve burun arkasında yer alan boşlukların incelenmesinde kullanılan bir çeşit endoskop.


oligohemia : n. See: oligemia.


parabulia : n. İradi (istemli) hareketlerde anormallik.


pelletierine : n. biochem. Barsak şeritlerine karşı kullanılan ve nar kabuğundan çıkarılan bir alkaloid.


pericapsular : a. Kapsül çevresinde, kapsülü çevreleyen.


phenylalaninase : n. Fenilalanin'i tirozin'e çeviren enzim, fenilalaninaz.


pinealopathy : n. Beyin epifizi hastalığı.


pink-eye : n. Akut bulaşıcı konjunktivit.