Bugün : 18 Ocak 2017, Çarşamba

Favorilere Ekle!

ultracentrifugation nedir?

ultracentrifugation : n. Çok yüksek süratli santrifüj.

 • A

  Tıp Terimleri A

 • B

  Tıp Terimleri B

 • C

  Tıp Terimleri C

 • D

  Tıp Terimleri D

 • E

  Tıp Terimleri E

 • F

  Tıp Terimleri F

 • G

  Tıp Terimleri G

 • H

  Tıp Terimleri H

 • I

  Tıp Terimleri I

 • J

  Tıp Terimleri J

 • K

  Tıp Terimleri K

 • L

  Tıp Terimleri L

 • M

  Tıp Terimleri M

 • N

  Tıp Terimleri N

 • O

  Tıp Terimleri O

 • P

  Tıp Terimleri P

 • Q

  Tıp Terimleri Q

 • R

  Tıp Terimleri R

 • S

  Tıp Terimleri S

 • T

  Tıp Terimleri T

 • U

  Tıp Terimleri U

 • V

  Tıp Terimleri V

 • W

  Tıp Terimleri W

 • X

  Tıp Terimleri X

 • Y

  Tıp Terimleri Y

 • Z

  Tıp Terimleri Z

bradyarthria : n. Konuşmada anormal yavaşlık, konuşamazlık.


carcinolysis : n. Kanser hücrelerinin herhangi bir etken (röntgen ışınları, ilaç v.s.) ile tahrip edilmesi, eritilip yok edilmesi.


cavernoscopy : n. Kavernoskop aracılığıyla herhangi bir boşluğu muayene etme.


crack : n. Çatlak.


demonophobia : n. Kötü ruhlar (şeytan ve cinler9'den aşırı korkma.


dendron : n. Sinir hücresinin dallanma gösteren protoplazmki uzantısı, dendrit.


dolichocephaly : n. Kafatası'nın uzun oluşu, kafatasında ön-arka kutrun transvers kuturdan uzun oluşu ile belirgin durum (sefalik indeks 75'in altındadır).


dysbulia : n. 1. Dikkatli belli bir noktada toplayamama, hafıza zayıflığı veya yorgunluğu; 2. İrade zayıflığı, irade bozukluğu.


ectromelus : n. Kol ve bacakları bulunmayan ve yetersiz gelişmiş hilkat garibesi.


encephalodialysis : n. Beyin yumuşaması.


epileptiform, epileptoid : a. Epilepsiye benzer, sar'ası.


explant. : v. 1. Vücuttan alınan dokuyu sun'i ortamda yaşatmak; 2. Vücuttan alını sun'i ortamda yaşatılan doku.


extension : n. 1. Ekstansiyon: Açma, uzatma (kemiği kırılmış organı çekip uzatma ameliyesi), extensio; 2. Uzama, açılma.


facet : n. 1. Ufak yüz; 2. Kemiğin küçük düz yüzeyi, faseta.


gangliectomy : n. Ganglion'un ameliyatla çıkarılması.


holosystolic : a. Bütün sistolü işgal eden.


hydrothermic : a. Suyun hararet etkilerine bağlı, hidroteriik.


heperaldosteronism : n. See Aldosteronism.


ichthophagy : n. Devamlı balık yeme, balık etiyle beslenme alışkanlığı.


interserosal : a. Plevra, periton ve perikard boşluklarını kaplayan seröz zarlar arasında yer alan.