Bugün : 24 Ekim 2017, Salı

Favorilere Ekle!

ultracentrifugation nedir?

ultracentrifugation : n. Çok yüksek süratli santrifüj.

 • A

  Tıp Terimleri A

 • B

  Tıp Terimleri B

 • C

  Tıp Terimleri C

 • D

  Tıp Terimleri D

 • E

  Tıp Terimleri E

 • F

  Tıp Terimleri F

 • G

  Tıp Terimleri G

 • H

  Tıp Terimleri H

 • I

  Tıp Terimleri I

 • J

  Tıp Terimleri J

 • K

  Tıp Terimleri K

 • L

  Tıp Terimleri L

 • M

  Tıp Terimleri M

 • N

  Tıp Terimleri N

 • O

  Tıp Terimleri O

 • P

  Tıp Terimleri P

 • Q

  Tıp Terimleri Q

 • R

  Tıp Terimleri R

 • S

  Tıp Terimleri S

 • T

  Tıp Terimleri T

 • U

  Tıp Terimleri U

 • V

  Tıp Terimleri V

 • W

  Tıp Terimleri W

 • X

  Tıp Terimleri X

 • Y

  Tıp Terimleri Y

 • Z

  Tıp Terimleri Z

bronchospirometer : n. Akciğerin kapasitesini ölçmekte kullanlılanl bir aygıt.


choroidal : a. Choroid (choroiden) ile ilgili.


chromatic : a. 1. Boyanabilen; 2. Renge ait, kromatik.


desmosis : n. Bağ dokusu hastalığı.


dictyoma : n. Kirpiksi cisim (korpus siliyare)'den gelişen bir tümör.


endospore : n. Yalnızca beslenme fonksiyonuna sahip olan bakteri sporu.


extracerebral : a. Beyin (cerebrum) dışında.


intergrade : n. Ara devre, geçiş devresi.


hormopoietic : a. Hormon yapan.


hypo-osmolarity : n. Bir çözeltiye ait osmolarite değerini, diğer bir çözeltiye oranla daha düşük olması.


isthmospasm : n. İstmus spazmı.


linolenic acid : n. Doymamış temel bir yağ asidi.


myometritis : n. Uterus kası iltihabı, miyometrit.


narcohypnia : n. Uyku sersemliği, uykudan uyanınca duyulan uyuşukluk.


neologism : n. Düşüncelerle ilgili bozuklukları anlatmak için kullanılan bir deyim.


pancreatogenous : a. Pankreastan kaynaklanan, pankreatojen.


phlebograph : n. Venöz nabız atımlarını çizelge halinde kaydeden alet, flebograf.


prosodemic : a. Bulaşıcı, sari bir şahıstan diğerine geçen (hastalık).


pyopericardium : n. Perikardda cerahat bulunması.


radioparent : a. Işınım enerjisinin geçmesine engel olmayan.