Bugün : 24 Haziran 2017, Cumartesi

Favorilere Ekle!

ultrabrachycephalic nedir?

ultrabrachycephalic : n. Sefalik endeksi 90'dan büyük olan.

 • A

  Tıp Terimleri A

 • B

  Tıp Terimleri B

 • C

  Tıp Terimleri C

 • D

  Tıp Terimleri D

 • E

  Tıp Terimleri E

 • F

  Tıp Terimleri F

 • G

  Tıp Terimleri G

 • H

  Tıp Terimleri H

 • I

  Tıp Terimleri I

 • J

  Tıp Terimleri J

 • K

  Tıp Terimleri K

 • L

  Tıp Terimleri L

 • M

  Tıp Terimleri M

 • N

  Tıp Terimleri N

 • O

  Tıp Terimleri O

 • P

  Tıp Terimleri P

 • Q

  Tıp Terimleri Q

 • R

  Tıp Terimleri R

 • S

  Tıp Terimleri S

 • T

  Tıp Terimleri T

 • U

  Tıp Terimleri U

 • V

  Tıp Terimleri V

 • W

  Tıp Terimleri W

 • X

  Tıp Terimleri X

 • Y

  Tıp Terimleri Y

 • Z

  Tıp Terimleri Z

chlorite : n. biochem. Klor asidi tuzu, klorit (mikrop kırıcı ve renk açıcıdır).


curve : n. Bir hareketin özel aletlerle kağıt üzerine çizdiği çizgi,


dextrophobia : n. Vücudun sağ tarafında yer alan organ ve oluşumlardan aşırı tiksinme.


effervesce : n. Köpürmek, eridiği zaman küçük gaz kabarcıkları çıkarmak.


exploratory : a. Keşif niteliğinde, açınsama maksadiyle.


fibrillolysis : n.Liflerin erimes,i liflerineriyip kaybolması.


gonadal : a. gonadlardan meydana gelen veya gonadlara ait.


hypoliposis : n. Dokuların gerekli miktarda yağdan marhum oluşu, dokularda yağ eksikliği ile belirgin durum.


microrrhinia : n. Burnun normalden küçük olması, küçük burunluluk.


oligohydruria : n. İdrarın anormal derecede yüksek onsantrasyonu.


ovalbumin : n. biochem. Yumurta akından elde edilen albümin.


phosphoprotein : n. Fosforik asit ve protein bileşiminden oluşan madde, fosfoprotein (casein v.s. gibi).


plexiform : a. Damar veya sinir ağı şeklidne, ağbiçim.


polyostotic : a. Birçok kemikleri ilgilendiren veya tutan (hastalık).


posttyphoid : a. Tifo sonu, tifo sonrası.


pubescence : n. Erginlik çağına gelme, büluğa erme, reşit olma.


pulmonary : a. 1. Akciğer veya akciğerlerle ilgili; 2. Akciğeri veya akciğerleri tutan, akciğerlerde yerleşen; 3. Pulmoner arterle ilgili, pulmonal, pulmoner, pulmonalis.


pykn(o) : pref. Kalın, dolgun, toplu, sık, kesif, koyu.


restenosis : n. Genişletilmiş kanal veya deliğin tekrar daralması.


rupture : n. 1. Bir organın veya damarın yırtılması veya kopması; rüptür, 2. Fıtık; 3. Kopmak, yırtılmak; 4. Fıtık yapmak.