Bugün : 26 Mart 2017, Pazar

Favorilere Ekle!

ultimisternal nedir?

ultimisternal : a. Hançersi (zifoid) kıkırdağa ait.

 • A

  Tıp Terimleri A

 • B

  Tıp Terimleri B

 • C

  Tıp Terimleri C

 • D

  Tıp Terimleri D

 • E

  Tıp Terimleri E

 • F

  Tıp Terimleri F

 • G

  Tıp Terimleri G

 • H

  Tıp Terimleri H

 • I

  Tıp Terimleri I

 • J

  Tıp Terimleri J

 • K

  Tıp Terimleri K

 • L

  Tıp Terimleri L

 • M

  Tıp Terimleri M

 • N

  Tıp Terimleri N

 • O

  Tıp Terimleri O

 • P

  Tıp Terimleri P

 • Q

  Tıp Terimleri Q

 • R

  Tıp Terimleri R

 • S

  Tıp Terimleri S

 • T

  Tıp Terimleri T

 • U

  Tıp Terimleri U

 • V

  Tıp Terimleri V

 • W

  Tıp Terimleri W

 • X

  Tıp Terimleri X

 • Y

  Tıp Terimleri Y

 • Z

  Tıp Terimleri Z

blepharoadenoma : n. Göz kapağı adenomu, göz kapağı kenarlarındaki bezlerden gelişen tümör.


blotchy : a. Lekeler gösteren, lekeli.


burkitt's lymphosarcoma : n. Endemik malarya ve sivrisinek kaynaklı viral hastalıkların fazla miktarda görüldüğü, ayrıca çok aşırı güneş ışığı alan Afrika'daki bazı coğrafik bölgelerde çocukların çenelerinde görülen bir çeşit habibs tümör.


cardiography : n. 1. Kalb ilmi; 2. Kardiyograf aletinin kullanışı, kardiyografi.


cell : n. Hücre, göze, göz kapalı boşluk, odacık, cellula.


cholecystalgia : n. safra koliği


diluted : a. Sulandırılmış, yoğunluğu azaltılmış.


fructosuria : n. İdrarda fruktoz bulunuşu.


gastrocoloptosis : n. Mide ve kolon düşüklüğü, mide ve kolon'un normal yerine oranla aşağıya sarkması hali.


hematischesis : n. kanamanın durdurulması, kanamayı kesme.


heterosexual : a. Karşıt cinse ilgi duyan8.


impaction : n. 1. Sıkıştırıp birbirine kaynatma; 2. İnkibaz peklik.


jejunocolostomy : n. Jejunumu kolonla ameliyatla birleştirme.


leucopoiesis : n. Lökositlerin oluşumu, lökopoyez.


mononucleosis : n. Öpüşme hastalığı (gudde iltihaplanmasına ait olup, ağızdan öpüşme sırasında geçen bir virüsün sebep olduğu ve umumiyetle gençler araında görülen bir hastalık); 2. Kanda tek nüveli lökosit fazlalığı.


nucleosidase : n. biochem. Nükleozidleri parçalayan bir enzim.


odontoclast : n. Süt dişleri köklerinin erimesini sağlayan bir cins hücre (Bu hücreler süt dişi ile devamlı diş arasında bulunurlar).


periarteritis : n. Arter dış gömleğinin iltihabı, periarterit.


pericarditis : n. Perikard iltihabı, perikardit.


polyneuropathy : n. Çeşitli sinirleri saran hasatlık, polinevropati.