Bugün : 24 Ocak 2017, Salı

Favorilere Ekle!

ultimisternal nedir?

ultimisternal : a. Hançersi (zifoid) kıkırdağa ait.

 • A

  Tıp Terimleri A

 • B

  Tıp Terimleri B

 • C

  Tıp Terimleri C

 • D

  Tıp Terimleri D

 • E

  Tıp Terimleri E

 • F

  Tıp Terimleri F

 • G

  Tıp Terimleri G

 • H

  Tıp Terimleri H

 • I

  Tıp Terimleri I

 • J

  Tıp Terimleri J

 • K

  Tıp Terimleri K

 • L

  Tıp Terimleri L

 • M

  Tıp Terimleri M

 • N

  Tıp Terimleri N

 • O

  Tıp Terimleri O

 • P

  Tıp Terimleri P

 • Q

  Tıp Terimleri Q

 • R

  Tıp Terimleri R

 • S

  Tıp Terimleri S

 • T

  Tıp Terimleri T

 • U

  Tıp Terimleri U

 • V

  Tıp Terimleri V

 • W

  Tıp Terimleri W

 • X

  Tıp Terimleri X

 • Y

  Tıp Terimleri Y

 • Z

  Tıp Terimleri Z

busulphan : n. Kronik myeloid lösemide kullanılan sitostatik bir ilaç.


duodenostomy : n. Duodenumla bir diğer anatomik açıklık arasında gerçekleştirilen cerrahi fistül.


echinostoma : n. Birço omurgalıların barsaklarında bulunan Trematoda sınıfına mensup bir parazit cinsi.


fasciodesis : n. Hasya'nın tendon'a dikişle tesbit edilmesi, bu amaçla yapılan ameliyat.


fatty : a. 1. Şişman; 2. Yağlı.


uvea : n. 1. Gözün damar tabakası (iris, silyer cisimve koroidden ibarettir); 2. Gözbebeğinin renkli iç zarı, uvea, (göz küresinin üzüm tanesine benzetilen bir tabakası), tunica vasculosa oculi.


hypopselaphesia : n. Deride duyarlığın ileri derecede azalışı, temas duyusunun zayıf oluşu.


katadidymus : n. See: Duplicitas anterior.


keratoglobus : n. Korneanın küresel büyümesi ve çıkıntı yapması.


lip-reading : n. Başkalarının dudak hareketlerinden sağırların söylenen sözü anlamaları.


necromancy : n. Ölmüş kimselerin ruhunu çağırarak geleceğe ait bilgler edinme, nekromansi


nephredema : n. 1. Böbreğin pelvis renalis'te idrar birikimi nedeniyle şişmesi, böbrek ödemi; 2. Böbrek hastalığına bağlı olarak vücudun muhtelif bölgelerinde gelişen ödem.


niche : n. Çöküntü, yuva, mide ülserlerinde röntgen yardımiyle görülen girinti (Haudek belirtisi),


noninflammatory : a. İltihapla ilişkili olmayan, iltihap göstermeyen, çevreye ilerlemeyen (hastalık hakkında).


percussor : n. Perküsyon yapan alet.


peritoneopathy : n. Periton hastalığı.


phosgenic : a. Işık oluşturan, ışık veren.


pregravidic : a. Gebelikten önce olan.


proximal : a. Yakınsal, proksimal (Daha çok, taraflar için kullanılır ve gövdeye yakın anlamındadır), organın bağlanma noktasına yakın, proximalis.


pseudoangina : n. Anjin şeklinde sinir bozukluğu, yalancı anjin.