Bugün : 24 Nisan 2017, Pazartesi

Favorilere Ekle!

ultimisternal nedir?

ultimisternal : a. Hançersi (zifoid) kıkırdağa ait.

 • A

  Tıp Terimleri A

 • B

  Tıp Terimleri B

 • C

  Tıp Terimleri C

 • D

  Tıp Terimleri D

 • E

  Tıp Terimleri E

 • F

  Tıp Terimleri F

 • G

  Tıp Terimleri G

 • H

  Tıp Terimleri H

 • I

  Tıp Terimleri I

 • J

  Tıp Terimleri J

 • K

  Tıp Terimleri K

 • L

  Tıp Terimleri L

 • M

  Tıp Terimleri M

 • N

  Tıp Terimleri N

 • O

  Tıp Terimleri O

 • P

  Tıp Terimleri P

 • Q

  Tıp Terimleri Q

 • R

  Tıp Terimleri R

 • S

  Tıp Terimleri S

 • T

  Tıp Terimleri T

 • U

  Tıp Terimleri U

 • V

  Tıp Terimleri V

 • W

  Tıp Terimleri W

 • X

  Tıp Terimleri X

 • Y

  Tıp Terimleri Y

 • Z

  Tıp Terimleri Z

brachygnathous : a. Doğuştan alt çenesi kısa ve içeri çekik olan.


coherence : n. 1. Yapışıklık, birbirine yapışma; 2. Tutarlılık, uygunluk.


constipation : n. Kabız(lık), peklik, inkibaz.


diurnal : a. 1. Gündüze ait; 2. Gündüz oluşan, gündüz görülen.


endoplasm : n. Protoplazmanın yumuşak iç tabakası, iç plazma, edoplazma.


gastroscopy : n. Midenin gözle muayenesi, gastroskopi.


gerodontia : n. Yaşlı insanlnarın diş meseleleriyle uğraşan dişçilik kolu.


tepid : a. & n. 1. Ilık; 2. Kancalı kurt.


hyphephilia : n. Sürtünmekle cinsel zevk alma.


iridocoloboma : n. İris çatlağı.


King's Evil : n. sıraca illeti.


mongoloid : a. Mongolizm gösteren.


nephelometer : n. Sıvı bulanıklığını ölçen alet.


nidus : n. (pl. Nidi). Kuşuyvası (beyinciğin altyüzünün iki tarafındaki çukurlardan biri), nidus avis.


noxa : n. (pl. noxae) 1. Patojen mikro-organizmaları; 2. Zararlı ilaç veya etki.


potency : n. 1. Güç, kuvvet, enerji; 2.Erkeğin cinsel birleşim'de bulunabilme yeteneği, erkekte cinsel kudret; 3. Bir ilacın istenilen etkiyi meydana getirme gücü.


rutin : n. biochem. Damar duvarının geçirgenliğini azaltan bir maded (27H30O163H2O).


scleronyxis : n. Skleranın iğne ile delinmesi.


stype : n. Tampon.


tectocephaly : n. Sagital sütürün erken kemikleşmesisonucu kafanın, çatı şeklinde uzun ve dar biçim gösterişi, tektosefali.