Bugün : 18 Ağustos 2017, Cuma

Favorilere Ekle!

ultimisternal nedir?

ultimisternal : a. Hançersi (zifoid) kıkırdağa ait.

 • A

  Tıp Terimleri A

 • B

  Tıp Terimleri B

 • C

  Tıp Terimleri C

 • D

  Tıp Terimleri D

 • E

  Tıp Terimleri E

 • F

  Tıp Terimleri F

 • G

  Tıp Terimleri G

 • H

  Tıp Terimleri H

 • I

  Tıp Terimleri I

 • J

  Tıp Terimleri J

 • K

  Tıp Terimleri K

 • L

  Tıp Terimleri L

 • M

  Tıp Terimleri M

 • N

  Tıp Terimleri N

 • O

  Tıp Terimleri O

 • P

  Tıp Terimleri P

 • Q

  Tıp Terimleri Q

 • R

  Tıp Terimleri R

 • S

  Tıp Terimleri S

 • T

  Tıp Terimleri T

 • U

  Tıp Terimleri U

 • V

  Tıp Terimleri V

 • W

  Tıp Terimleri W

 • X

  Tıp Terimleri X

 • Y

  Tıp Terimleri Y

 • Z

  Tıp Terimleri Z

cerebrovascular : n. Beyin kan damarlarına ait olan, beyin kan damarları ile ilgili.


chromoma : n. Pigment hücrelerinden gelişen kötü huylu tümör.


deradenitis : n. Boyun bezleri iltihabı.


destructive : a. 1. Tahrip edici, harap edici, organ veya vücudu yıkıcı; 2. Tahribat gösteren, harabiyet gösteren.


devitalization : n. 1. Cansızlaştırma, canlılığını yok etme; 2. Hassas diş pulpasını duyarsız hale getirme, diş sinirini öldürme.


erythrocytosis : n. see: erythrocythemia.


footdrop : n. Bacağın ön kaslarının felcinden dolayı ayağın düşmesi.


Freud : n. Sigmunt Freud (1856-1939), nöroloji ve psikiyatri dallarında çalışmalarıyla tanınmış, modern psikiyatri ve psikoanalizin kurucusu sayılan Avusturyalı hekim.


hemochromatosis : n. Demir metabolizması ile alakalı konjenital bir bozukluk nedeniyle, cildin koyu kahverengi olması ve karaciğerde siroz gelişemsi.


hordeolum : n. Gözkapağı bezi iltihabı.


hyperpepsia : n. Mide salgısındaki hidroklorik asit fazlalığı nedeniyle gelişen hazımsızlık hali, hidroklorik asit fazlalığına abğlı sindirim bozukluğu.


icteroid : a. Sarılığa benzer, ikteroyid.


methyl phenidate : n. Merkez sinir sistemini uyarmak yoluyla etki eden antidepresan bir ilaç.


nematosis : n. See: Nematodiasis.


overstress : n. Fazla çalışmadan doğan aşırı gerginlik.


pneumonopexy : n. Akciğerin göğüs duvarına tesbiti.


pseudomyxoma : n. içinde mukustan oluşan koyu kıvamda yapışkan madde ihtiva eden tümör, psödomiksom.


pyopneumothorax : n. Plevra boşluğunda cerahat ve hava toplanması, piyopnömotoraks.


pyretogenic : a. Vücut ısısının yükselmesine sebep olan ateş yükseltici.


rhizoneure : n. Sinir kökünü oluşturan sinir hücresi.