Bugün : 24 Nisan 2017, Pazartesi

Favorilere Ekle!

ultimate nedir?

ultimate : a. Son nihayet, en uzak, ultimum.

ultimate moriens : 1. Trapez kasının üst kısmı; 2. En son ölen anlamına gelir ve ekseriya sağ atriyum için ukllanılır.


 • A

  Tıp Terimleri A

 • B

  Tıp Terimleri B

 • C

  Tıp Terimleri C

 • D

  Tıp Terimleri D

 • E

  Tıp Terimleri E

 • F

  Tıp Terimleri F

 • G

  Tıp Terimleri G

 • H

  Tıp Terimleri H

 • I

  Tıp Terimleri I

 • J

  Tıp Terimleri J

 • K

  Tıp Terimleri K

 • L

  Tıp Terimleri L

 • M

  Tıp Terimleri M

 • N

  Tıp Terimleri N

 • O

  Tıp Terimleri O

 • P

  Tıp Terimleri P

 • Q

  Tıp Terimleri Q

 • R

  Tıp Terimleri R

 • S

  Tıp Terimleri S

 • T

  Tıp Terimleri T

 • U

  Tıp Terimleri U

 • V

  Tıp Terimleri V

 • W

  Tıp Terimleri W

 • X

  Tıp Terimleri X

 • Y

  Tıp Terimleri Y

 • Z

  Tıp Terimleri Z

clasp : n. 1. Herhangi bir şeyin belli bir yere tutunmasını sağlayan araç; 2. Protez'in diş üzerine veya diş etine tutunmasını sağlayan bölümü; 3. Kırık kemki uçlarını birbirine tutturmada kullanılan araç.


consistency : n. Kıvam, herhangi bir maddenin koyuluk veya sertlik derecesi.


dermatothlasia : n. Deriyi devamlı çimdikleme, çürütme veya herhangi bir yere sürtme şeklinde içten gelen, karşı konulmaz arzu.


echinulate : a. Kenarları üzerinde diken veya diş şeklinde küçük çıkıntılar gösteren, dikenli.


erotogenesis : n. Cinsel arzunun oluşması, şehevi hislerin meydana gelişi.


mia tooth : Köpek dişi


exenteritis : n. Barsak serozasının iltihabı.


glutelin : n. biochem. Hububat tanelerinden çıkarılan basit protein.


hematocolpometra : n. Vagina ve uterusta aybaşı kanı toplanması.


hydrocephalus : n. Beyide su toplanması, hidrosefali.


logadectomy : n. Konjonktivin bir parçasının ameliyatla çıkarılması, logadektomi.


melanuria : n. İdrar renginin kararma hastalığı, koyu renkte idrar ifrazı, melanüri.


microbicide : n. Mikropları yokeden faktör, mikrobisit.


myodynia : n. See: Myalgia.


narcotic : a. & n. 1. Uyuşturucu, uyutucu, 2. Uyku verici (uyuşturucu) ilaç, narkotik.


nebula : n. (pl. nebulae). Göz bebeğine arız olan duman, nebula.


ochlophobia : n. Marazi topluluk korkusu, oklofobi.


pachymeter : n. Madde (cisim) lerin kalınlığını ölçme aleti, pakimetre.


parasitologist : n. Parazitoloji uzmanı.


perifocal : a. Bir enfeksiyon mihrakının (odağının) üevresinde, perifokal.