Bugün : 20 Şubat 2017, Pazartesi

Favorilere Ekle!

ultimate nedir?

ultimate : a. Son nihayet, en uzak, ultimum.

ultimate moriens : 1. Trapez kasının üst kısmı; 2. En son ölen anlamına gelir ve ekseriya sağ atriyum için ukllanılır.


 • A

  Tıp Terimleri A

 • B

  Tıp Terimleri B

 • C

  Tıp Terimleri C

 • D

  Tıp Terimleri D

 • E

  Tıp Terimleri E

 • F

  Tıp Terimleri F

 • G

  Tıp Terimleri G

 • H

  Tıp Terimleri H

 • I

  Tıp Terimleri I

 • J

  Tıp Terimleri J

 • K

  Tıp Terimleri K

 • L

  Tıp Terimleri L

 • M

  Tıp Terimleri M

 • N

  Tıp Terimleri N

 • O

  Tıp Terimleri O

 • P

  Tıp Terimleri P

 • Q

  Tıp Terimleri Q

 • R

  Tıp Terimleri R

 • S

  Tıp Terimleri S

 • T

  Tıp Terimleri T

 • U

  Tıp Terimleri U

 • V

  Tıp Terimleri V

 • W

  Tıp Terimleri W

 • X

  Tıp Terimleri X

 • Y

  Tıp Terimleri Y

 • Z

  Tıp Terimleri Z

caproic : a. biochem. Yağlı bir aside ait, kaproik.


decubation : n. Enfeksiyöz hastalık belirtilerinin kayboluşundan kişinin tamamen eski sıhhatini kazanmasına kadar geçen devre, enfeksiyöz hastalığın iyileşme devresi.


digital : a. El veya ayak parmağına ait, digitalis.


disinfectant : n.&a. 1. Antiseptik madde; 2. Dezenfekte eden, antiseptik.


erotology : n. aşk bilgisi, aşkbilim, erotoloji.


extender : n. Genişletici, büyütücü, uzatıcı.


galen : n. Milattan sonra 130-200 yılları arasında yaşamış, çeşitil hastalıklar hakkında görüşleri ve tedavi usulleri ile ünlü eski Yunan hekimi.


hemoculture : n. Kanın bakteryolojik kültürü.


hemogram : n. Kanı oluşturan maddeleri gösteren cetvel, hemogram.


hemoxial : a. Birbirine benzer eksenleri olan.


immunogenesis : n. Bağışıklığın meydana gelişi.


maim : n. Sakat bırakmak, sakatlamak, kol veya bacak gibi bir organı, çıkarma, harabiyete uğratma v.s. nedenlerle kullanmadan mahrum bırakmak.


metabiosis : n. Bir organizmanın diğer bir organizmaya tabi oluşu.


microblepharism : n. Göz kapaklarının anormal küçüklüğü.


neurosurgeon : n. Sinir sistemi cerrahisi üzerinde uzmanlaşmış kimse, beyin ve sinir cerrahı.


nutritional : a. Beslenme ile ilgili.


osazone : n. biochem. Şekerlerin fenil hidrazin ve asetik asitle ısıtılmasından meydana gelen bileşik maddeler, osazon.


parasitososis : n. Parazitlerin sebep olduğu herhangi bir hastalık, parazitoz.


periureteritis : n. Ureteri saran dokuların iltihabı.


phosphonecrosis : n. Fosfor zehirlenmesinde çene nekrozu.