Bugün : 17 Ekim 2017, Salı

Favorilere Ekle!

ultex nedir?

ultex : n. Parçaları aynı zamanda imal edilen iki odaklı mercek.

 • A

  Tıp Terimleri A

 • B

  Tıp Terimleri B

 • C

  Tıp Terimleri C

 • D

  Tıp Terimleri D

 • E

  Tıp Terimleri E

 • F

  Tıp Terimleri F

 • G

  Tıp Terimleri G

 • H

  Tıp Terimleri H

 • I

  Tıp Terimleri I

 • J

  Tıp Terimleri J

 • K

  Tıp Terimleri K

 • L

  Tıp Terimleri L

 • M

  Tıp Terimleri M

 • N

  Tıp Terimleri N

 • O

  Tıp Terimleri O

 • P

  Tıp Terimleri P

 • Q

  Tıp Terimleri Q

 • R

  Tıp Terimleri R

 • S

  Tıp Terimleri S

 • T

  Tıp Terimleri T

 • U

  Tıp Terimleri U

 • V

  Tıp Terimleri V

 • W

  Tıp Terimleri W

 • X

  Tıp Terimleri X

 • Y

  Tıp Terimleri Y

 • Z

  Tıp Terimleri Z

dentilingual : a. Diş ve dile ait.


diastole : n. Kalbin ritmik genişlemesi, diyastol.


dressing : n. 1. Yarayı sarma; 2. Sargı (gaz bezi, pamuk v.s.).


dyscoria : n. Anormal gözbebeği.


epimysium : n. Çizgili kası dıştan saran elastik liflerden zengin tabaka, iskelet kasının dış zarı.


haptene : n. biochem. Natamam antigen başka bir maddeyle birleştikten sonra antikor meydana getirebilen madde.


hemophiliac : n.&a. 1. Hemofilili; 2. Hemofiliye ait.


hippocrates : n. Milattan önce 5. yüzyıl sonları ile 4. yüzyıl başlarında yaşamış hekimliğin babası olarak kabul edilen meşhur Yunan hekimi, Hipokrat.


hypertensinase : n. biochem. Hipertansini tahrip eden bir enzim.


ingrowing : a.İçeriye doğru büyüyen.


keratoacanthoma : n. Derinin hariçle temasta olan bölgelerinde sür'atle gelişen ortası keratin kitlesiyle dolu küçük yumru, keratoakantom (Genellikle yüz derisi üzerinde görülür).


ketonic : a. 1. Keton'la ilgil, 2. Keton'dan meydana gelen.


megalencephaly : n. beyinin normale oranla iri hacim gösterişi, beynin anormal şekilde büyük oluşu.


mesocolic : a. Kolon mezenteri ile ligili.


muliebria : n. Kadın cinsiyet organları.


otocranium : n. 1. Şakak kemiğinin kaya parçasında bulunan ve iç kulağı barındıran boşluk; 2. Kafa kemiğinin işitme ile ilgili kısmı.


parotidic : a. Parotise ait, parotidcus, Ductus parotidicus stenonis.


perilymphatic : a. 1. Lenf damarı çevresinde, lenf damarını çevreleyen; 2. İç kulakta kemik labirent içindeki sıvı ile ilgili, perilenf'e ait.


phlebometritis : n. Uterus venlerinin iltihabı, flebometrit.


phonogram : n. Ses kayıt grafiği, fonogram.