Bugün : 17 Ocak 2017, Salı

Favorilere Ekle!

ultex nedir?

ultex : n. Parçaları aynı zamanda imal edilen iki odaklı mercek.

 • A

  Tıp Terimleri A

 • B

  Tıp Terimleri B

 • C

  Tıp Terimleri C

 • D

  Tıp Terimleri D

 • E

  Tıp Terimleri E

 • F

  Tıp Terimleri F

 • G

  Tıp Terimleri G

 • H

  Tıp Terimleri H

 • I

  Tıp Terimleri I

 • J

  Tıp Terimleri J

 • K

  Tıp Terimleri K

 • L

  Tıp Terimleri L

 • M

  Tıp Terimleri M

 • N

  Tıp Terimleri N

 • O

  Tıp Terimleri O

 • P

  Tıp Terimleri P

 • Q

  Tıp Terimleri Q

 • R

  Tıp Terimleri R

 • S

  Tıp Terimleri S

 • T

  Tıp Terimleri T

 • U

  Tıp Terimleri U

 • V

  Tıp Terimleri V

 • W

  Tıp Terimleri W

 • X

  Tıp Terimleri X

 • Y

  Tıp Terimleri Y

 • Z

  Tıp Terimleri Z

bloodlessness : n. Kansızlık, anemi.


caput : n. Baş, üst kısım.


chondromalacia : n. 1. Kıkırdak dokusunun yumuşaması; 2. Kıkırdak dokusunun habis huylu neoplazması.


cleidal : a. 1. Köprücük kemiği ile ilgili; 2. Köprücük kemiğini tutan.


dextrocularity : n. Sağ göz ile sol göze oranla daha iyi görebilme hali, sağ göz hakimiyeti.


dysoxidizable : a. biochem. Kolaylıkla asitleşemeyen.


encephalosclerosis : n. Beyin sertleşmesi.


gibbus : n. Kambur


interbrain : n. See: Thalamencephalon.


gynoplasty : n. Kadın üreme organları üzerinde yapılan herhangi bir estetik ameliyat.


hypertonic : n. Solüsyonların fazla kesafette olması, hipertonik.


inosituria : n. İnositol işeme.


mastocytoma : n. Mast hücrelerinden müteşekkil tümörm; mastositom.


menoplania : n. Adet esnasında uterus dışı herhangi bir organ veya bölgeden kan gelişi, vikaryöz menstrüasyon.


mutism : n. 1. Konuşma yeteneğinin olmayışı, dilsizlik; 2. Bazıakıl hastalıklarında görülen hastanın konuşmamakta direnme göstermesi hali.


noci-inluence : n. Zarar verici etki, incitici etki.


organonomy : n. Organik hayat ve canlı organizmalar kanunu.


ossiferous : n. Kemikleştiren, kemik yapıcı.


osteotomy : n. Kemiği kesme veya bir parçasını çıkarma ameliyatı, osteotomi.


pachyperitonitis : n. Periton iltihabı ve kalınlaşması, pakiperitonit.