Bugün : 11 Aralık 2017, Pazartesi

Favorilere Ekle!

New Year Istanbul

ulotrichous nedir?

ulotrichous : a. Kısa sık kıvırcık saçlı.

 • A

  Tıp Terimleri A

 • B

  Tıp Terimleri B

 • C

  Tıp Terimleri C

 • D

  Tıp Terimleri D

 • E

  Tıp Terimleri E

 • F

  Tıp Terimleri F

 • G

  Tıp Terimleri G

 • H

  Tıp Terimleri H

 • I

  Tıp Terimleri I

 • J

  Tıp Terimleri J

 • K

  Tıp Terimleri K

 • L

  Tıp Terimleri L

 • M

  Tıp Terimleri M

 • N

  Tıp Terimleri N

 • O

  Tıp Terimleri O

 • P

  Tıp Terimleri P

 • Q

  Tıp Terimleri Q

 • R

  Tıp Terimleri R

 • S

  Tıp Terimleri S

 • T

  Tıp Terimleri T

 • U

  Tıp Terimleri U

 • V

  Tıp Terimleri V

 • W

  Tıp Terimleri W

 • X

  Tıp Terimleri X

 • Y

  Tıp Terimleri Y

 • Z

  Tıp Terimleri Z

cacodylic : a. biochem. Kakodile ait.


carcinoid syndrome : n. Barsaklarda bulunan bir karsinoid tümörün veya akciğer karsinomasının 5-hidroksi triptamin salgıladığı, çok ender bir durum.


cavitation : n. Akciğer tüberkülozunda oludğu gibi, kavite oluşumu.


detoxify : v. See: Detoxycate.


dysodontiasis : n. Diş çıkımında güçlük, çocukluk çağında dişlerin ağrılı veya geç çıkması.


ectocardia : n. Kalbin yer değiştirmesi, kalp durumu anomalisi, ektokardi.


electrohysterograhy : n. Uterus kontraksiyonları ersanıda oluşan elektriksel güç değişimlerinin çizelge halinde kaydedilmesi.


elytroclasia : n. Vagina duvarını yırtılması.


endophytic : a. 1. İçeriye doğru gelişen, organın içine doğru gelişme gösteren (Bu nitelikteki lezyon tümör v.s. hakkında); 2. İÇ parazit (endofit) ile ilgili.


enterocolitis : n. İnce ve kalın bağırsak iltihabı, enterokolit.


epiglottidectomy : n. Epiglotun ameliyatla çıkarılması, epiglotidektomi.


esophagogastrostomy : n. Yemek borusu ile mide arasında, ağız ağıza dikilmek suretiyle yeni geçit oluşturma, bu amaçla yapılan ameliyat.


girdle : n. Kuşak kemer.


hemagogue : a. Kan akışını çoğaltan.


homogeneity : n. Bütünüyle aynı yapı ve özellikleri gösterme hali.


hydrorophilic : a. Suyu emebilen, su emici, nem alıcı.


lymphectasia : n. Lenfa şişme (gerilme).


ophthalmagra : n. Ani göz ağrısı.


parotidic : a. Parotise ait, parotidcus, Ductus parotidicus stenonis.


pentane : n. biochem. Petrol içinde bulunan uçucu bir gaz (C6H12).