Bugün : 25 Şubat 2017, Cumartesi

Favorilere Ekle!

ulotrichous nedir?

ulotrichous : a. Kısa sık kıvırcık saçlı.

 • A

  Tıp Terimleri A

 • B

  Tıp Terimleri B

 • C

  Tıp Terimleri C

 • D

  Tıp Terimleri D

 • E

  Tıp Terimleri E

 • F

  Tıp Terimleri F

 • G

  Tıp Terimleri G

 • H

  Tıp Terimleri H

 • I

  Tıp Terimleri I

 • J

  Tıp Terimleri J

 • K

  Tıp Terimleri K

 • L

  Tıp Terimleri L

 • M

  Tıp Terimleri M

 • N

  Tıp Terimleri N

 • O

  Tıp Terimleri O

 • P

  Tıp Terimleri P

 • Q

  Tıp Terimleri Q

 • R

  Tıp Terimleri R

 • S

  Tıp Terimleri S

 • T

  Tıp Terimleri T

 • U

  Tıp Terimleri U

 • V

  Tıp Terimleri V

 • W

  Tıp Terimleri W

 • X

  Tıp Terimleri X

 • Y

  Tıp Terimleri Y

 • Z

  Tıp Terimleri Z

cardialgia : n. Gerçek kalb ağrısı, çoğu zaman mide yanmalarını belirtmek için kullanılan bir deyim.


chromophobic : a. Güç boyanan veya hiç boyanmayan, boya almayan.


clarity : n. Açıklık, berraklık.


colpo : a. Vaginaya ait.


corium : n. See: Cutis.


cystosarcoma : n. yapısında yer yer kistik oluşumlar gösteren sarkom.


fortuitous : a. Tesadüfi.


gastrostenosis : n. Midenin anormal sıkıması, gastrostenoz.


physical : a. 1. Tabii; 2. Bedeni; 3. Tabiat bilgisine (fiziğe) ait, fiziki.


hepatization : n. Dokuların karaciğeri andıracak şekilde sertleşmes.i


hydrochlorate : n. biochem. Hidroklorik asidin tuzu, hidroklorat.


hysteroid : a. Histeriye benzer.


metatarsalgia : n. Metatars ağrısı.


nausea : n. 1. Mide buluntası; 2. Bulantıdan önce duyulan his, noze.


nephro-ureterectomy : n. Böbrek ve uretranın ameliyatla çıkarılması.


pachycholia : n. Safranın anormal şekilde koyu kıvam gösterişi.


pancreaticoduodenal : a. Pankreas ve duodenuma ait.


pasasge : n. 1. Geçit, yol; 2. Barsak işlemesi.


polyamine : n. Canlı dokularda bulunan bir cins protein, poliamin (cadaverie, spermine v.s.).


reglementation : n. Kanun gereği yapılan sıkı denetim, kanuna dayanan sıkı kontrol (fuhuş kontrolu gibi).