Bugün : 26 Mart 2017, Pazar

Favorilere Ekle!

ulotrichous nedir?

ulotrichous : a. Kısa sık kıvırcık saçlı.

 • A

  Tıp Terimleri A

 • B

  Tıp Terimleri B

 • C

  Tıp Terimleri C

 • D

  Tıp Terimleri D

 • E

  Tıp Terimleri E

 • F

  Tıp Terimleri F

 • G

  Tıp Terimleri G

 • H

  Tıp Terimleri H

 • I

  Tıp Terimleri I

 • J

  Tıp Terimleri J

 • K

  Tıp Terimleri K

 • L

  Tıp Terimleri L

 • M

  Tıp Terimleri M

 • N

  Tıp Terimleri N

 • O

  Tıp Terimleri O

 • P

  Tıp Terimleri P

 • Q

  Tıp Terimleri Q

 • R

  Tıp Terimleri R

 • S

  Tıp Terimleri S

 • T

  Tıp Terimleri T

 • U

  Tıp Terimleri U

 • V

  Tıp Terimleri V

 • W

  Tıp Terimleri W

 • X

  Tıp Terimleri X

 • Y

  Tıp Terimleri Y

 • Z

  Tıp Terimleri Z

cannula : n. Vücuda bir sıvı vermek veya bir sıvıyı vücut dışına boşaltmak için kullanılan içi boş tüp, sonda, kanül.


costiveness : n. Kabız, inkibaz.


dysoxidizable : a. biochem. Kolaylıkla asitleşemeyen.


endodiascopy : n. Herhangi bir vücut boşluğu içine yerleştirilen röntgen tüpü (endodiyaskop) aracılığıyla yapılan röntgen muayenesi, endodiyaskopi.


flap : n. 1. Sarkan et parçası; 2. Vücudun bir kısmından kesilip diğer bir kısmına eklenen doku kitlesi.


galloping : a. Süratle ilerleyen, galopan (hastalık).


globulolysis : n. Kanın alyuvarlarının imhası, globüliz.


hemopoiesis : n. Kan ve kan yuvarlarının oluşumu.


hemospastic : a. Kan çekme (hemospazi) ile ilgili.


hypodynia : n. Hafif ağrı.


hyperthrombinemia : n. kanda trombin fazlalığı.


meningeorraphy : n. Zarların dikilmesi.


meteoropathy : n. İklim şartlarının sebep olduğu herhangi bir hastalık.


mucinogen : n. Müsin öncüsü madde, müsinojen.


mutism : n. 1. Konuşma yeteneğinin olmayışı, dilsizlik; 2. Bazıakıl hastalıklarında görülen hastanın konuşmamakta direnme göstermesi hali.


nebulizer : n. Bir sıvının çok ince partiküller (spray) halinde dağıtılmasını sağlayan aygıt.


nephro : n. Pref. Böbreğe ait.


odontoblastoma : n. Diş yuvası tümörü.


pediculicide : n.Bitleri yokeden faktör (ilaç).


Peyer's Patches : n. İnce barsakta ve esas olarak da ileumda yeralan, lenfatik doku plakları.