Bugün : 27 Haziran 2017, Salı

Favorilere Ekle!

ulotomy nedir?

ulotomy : n. Dişetini yarma ameliyatı, 2. Nedbeyi kesme ameliyatı.

 • A

  Tıp Terimleri A

 • B

  Tıp Terimleri B

 • C

  Tıp Terimleri C

 • D

  Tıp Terimleri D

 • E

  Tıp Terimleri E

 • F

  Tıp Terimleri F

 • G

  Tıp Terimleri G

 • H

  Tıp Terimleri H

 • I

  Tıp Terimleri I

 • J

  Tıp Terimleri J

 • K

  Tıp Terimleri K

 • L

  Tıp Terimleri L

 • M

  Tıp Terimleri M

 • N

  Tıp Terimleri N

 • O

  Tıp Terimleri O

 • P

  Tıp Terimleri P

 • Q

  Tıp Terimleri Q

 • R

  Tıp Terimleri R

 • S

  Tıp Terimleri S

 • T

  Tıp Terimleri T

 • U

  Tıp Terimleri U

 • V

  Tıp Terimleri V

 • W

  Tıp Terimleri W

 • X

  Tıp Terimleri X

 • Y

  Tıp Terimleri Y

 • Z

  Tıp Terimleri Z

chiropodalgia : n. El ve ayaklarda hissedilen ağrı.


cocainization : n. Kokain ile lokal anestezi meydana getirme.


diaphyiss : n. Kemik (gövdesi), diyafiz.


diverticulosis : n. Özellikle barsaklarda, birçok divertikül mevcut olması.


eupancreatism : n. Pankreas'ın normal çalışması, özellikle pankreatik enzimlerin yeterli salgılanması hali.


excavator : n. 1. Nekrotik dokuları kazımada kullanılan kasık şeklinde cerrahi aleti; 2. Dişte çürümüş kısmı kazıyıp çıkarma ve dolgu için temiz boşluk oluşturmada kullanılan dişçi aleti.


galactophore : n. Sütü ileten kanal, süt kanalı.


galvanism : n. Kimyasal kuvvetle meydana gelen elektrik, galvanik elektrikiyet, galvanizm.


hydro-ureter : n. Üreterlerin aşırı miktarda idrarla dolarak genişlemesi.


hyperepinephrinemia : n. Kanda aşırı miktarda adrenalin bulunması.


myringotomy : n. timpan zarı ameliyatı, miringotomi.


osteoclasis : n. Sakatlığı tedavi maksadiyle bir kemiği kırma ameliyesi, osteoklazi.


pedicle : n. Küçük çıkıntı.


pohnic : a. Sese ait.


pneumomalacia : n. Akciğer dokusunun anormal şekilde yumuşaması, pnömomalasi.


radius : n. (pl. Radii). Döner kemik, dalkemik, önkol kemiği, radyus.


reticulocyte : n. Genç eritrosit.


rhinoantritis : n. Burun mukozasının ve Highmore antrumunun iltihabı.


schist(o)- : pref. Yarık, çatlak.


short comons : Gıda eksikliği.