Bugün : 24 Nisan 2017, Pazartesi

Favorilere Ekle!

ulotomy nedir?

ulotomy : n. Dişetini yarma ameliyatı, 2. Nedbeyi kesme ameliyatı.

 • A

  Tıp Terimleri A

 • B

  Tıp Terimleri B

 • C

  Tıp Terimleri C

 • D

  Tıp Terimleri D

 • E

  Tıp Terimleri E

 • F

  Tıp Terimleri F

 • G

  Tıp Terimleri G

 • H

  Tıp Terimleri H

 • I

  Tıp Terimleri I

 • J

  Tıp Terimleri J

 • K

  Tıp Terimleri K

 • L

  Tıp Terimleri L

 • M

  Tıp Terimleri M

 • N

  Tıp Terimleri N

 • O

  Tıp Terimleri O

 • P

  Tıp Terimleri P

 • Q

  Tıp Terimleri Q

 • R

  Tıp Terimleri R

 • S

  Tıp Terimleri S

 • T

  Tıp Terimleri T

 • U

  Tıp Terimleri U

 • V

  Tıp Terimleri V

 • W

  Tıp Terimleri W

 • X

  Tıp Terimleri X

 • Y

  Tıp Terimleri Y

 • Z

  Tıp Terimleri Z

carcinosis : n. 1. Kanser çıbanı çıkarma; 2. Kanser hastalığı, kanserin vücutta yayılması.


celozoic : a. Vücudun herhangi bir boşluğunda yerleşen, özellikle barsaklarda yerleşen (parazitler hakkında).


colporrphaphy : n. 1.Vagina'daki yırtık kenarlarının karşılıklı birleştirilerek dikilmesi; 2. Vagina ön veya arka duvarından üçgen şeklinde parça çıkarılarak kesik kenarların tekrar dikilmesi.


diascope : n. Deri üzerindeki lezyonların muayenesinde kullanılan düz camdan araç. (Deriye bastırılarak kullanılır).


dyschroa : n. Sarılıkta olduğu gibi cilt renginin değişmesi.


fire : n. 1. Ateş; 2. İltihap; 3. Yılancık.


gaseous : a. 1. a) Gazlı; 2. b) Gaz gibi.


gastrocnemial : a. Baldır ikiz kasına ait, gastrocnemialis.


gastrohepatitis : n. Mide ve karaciğerin iltihabı, gastrohepatit.


subjugal : a. Elmacık kemiği altında bulunan.


guanine : n. Hücre çekirdeğinde nukleik asitlerin yapısınag iren organik bir bileşik.


hemocytometer : n. Kan hücrelerinin sayılarını saptamak için kullanılan bir aygıt.


hemorrhoidectomy : n. Hemoroidlerin ameliyatla çıkarılması.


heterochronism : n. See: Heterochronia.


intraluminal : a. Tübe benzer, içi boş bir oluşumun içinde.


leptomeningeal : a. Pia mater ve arachnoid ile ilgili.


neuroepitelial : a. 1. Dış uyarıları alan hücrelerle ilgili, nöroepitelyum'a ait; 2. Uyarıları alan hücrelerden yapılı, bu nitelikte hücrelerden oluşmuş.


oxyuride : n. Oxyuris cinsi herhangi birparazit, kıl kurdu.


parahemophilia : n. Plazamda faktör V (proaccelerin) adlı koagülasyon faktörünün eksikliği nedeniyle gelişne kanama bozukluğu, parahemofili.


pododynia : n. Ayak ağrısı.