Bugün : 24 Ağustos 2017, Perşembe

Favorilere Ekle!

ulotomy nedir?

ulotomy : n. Dişetini yarma ameliyatı, 2. Nedbeyi kesme ameliyatı.

 • A

  Tıp Terimleri A

 • B

  Tıp Terimleri B

 • C

  Tıp Terimleri C

 • D

  Tıp Terimleri D

 • E

  Tıp Terimleri E

 • F

  Tıp Terimleri F

 • G

  Tıp Terimleri G

 • H

  Tıp Terimleri H

 • I

  Tıp Terimleri I

 • J

  Tıp Terimleri J

 • K

  Tıp Terimleri K

 • L

  Tıp Terimleri L

 • M

  Tıp Terimleri M

 • N

  Tıp Terimleri N

 • O

  Tıp Terimleri O

 • P

  Tıp Terimleri P

 • Q

  Tıp Terimleri Q

 • R

  Tıp Terimleri R

 • S

  Tıp Terimleri S

 • T

  Tıp Terimleri T

 • U

  Tıp Terimleri U

 • V

  Tıp Terimleri V

 • W

  Tıp Terimleri W

 • X

  Tıp Terimleri X

 • Y

  Tıp Terimleri Y

 • Z

  Tıp Terimleri Z

collodium : n. See: Collodion.


electropuncture : n. Elektrik iğnelerle dokuları delme ameliyesi.


embryology : n. doğumdan önceki devrede gelişmeyi öğreten bilim, embriyoloji.


enterodynia : n. Barsak ağrısı, enterodini.


mia string : Gözü hareket ettiren sinir veya kas.


fragilocytosis : n. Kanda frajilositlerin bulunması, frajilositoz.


galactidrosis : n. Süte benzer ter salgılanması.


intergluteal : a. İki kalça arasında, kaba etler arasında.


phycoerythrin : n. Kırmızı deniz yosunlarından elde edilen kırmızı boya maddesi.


submembranous : a. Zar altı.


gymnocyte : n. Duvarsız hücre, jimnosit.


hydrocholeretic : a.1. Hidroklerez'le ilgili, 2. Hidrokolerez gösteren; 3. Hidrokolerez'e sebep olan (madde, ilaç).


imago : n. 1. Kişinin çocukluk çağında sevip bağlandığı bir kimse (çok kere anne veya baba)'nin daha sonra da hafıtasında örnek bir tip olarak yaşayan hayali; 2. Ergin böcek, özellikle erişkin şeklini kazanmış sinek.


immaturity : n. 1. Tam gelişmeme; 2. Olgunlaşmama.


incise : v. Bistüri ile kesit yapmak, yarmak.


malic : a. biochem. Elma veya üzüm gibi meyvalarda bulunan malik aside ait.


medius : n. Orta.


pseudo-parkinsonism : n. Postensefalitik kaynaklı olmayan paralysis agitans semtom ve belirtileri.


rectococcypexy : n. Rektum'un dikişle koksiks'e tesbit edilmesi, rektokoksipeksi.


rubefaciens : n. Cilde tatbik edildiği zaman bölgenin kızarmasına sebep olan madde.