Bugün : 26 Haziran 2017, Pazartesi

Favorilere Ekle!

ulotic nedir?

ulotic : a. 1. Nedbeye ait; 2. Nedbeleştiren.

 • A

  Tıp Terimleri A

 • B

  Tıp Terimleri B

 • C

  Tıp Terimleri C

 • D

  Tıp Terimleri D

 • E

  Tıp Terimleri E

 • F

  Tıp Terimleri F

 • G

  Tıp Terimleri G

 • H

  Tıp Terimleri H

 • I

  Tıp Terimleri I

 • J

  Tıp Terimleri J

 • K

  Tıp Terimleri K

 • L

  Tıp Terimleri L

 • M

  Tıp Terimleri M

 • N

  Tıp Terimleri N

 • O

  Tıp Terimleri O

 • P

  Tıp Terimleri P

 • Q

  Tıp Terimleri Q

 • R

  Tıp Terimleri R

 • S

  Tıp Terimleri S

 • T

  Tıp Terimleri T

 • U

  Tıp Terimleri U

 • V

  Tıp Terimleri V

 • W

  Tıp Terimleri W

 • X

  Tıp Terimleri X

 • Y

  Tıp Terimleri Y

 • Z

  Tıp Terimleri Z

boron : n. biochem. B sembolü ile bilinen, atom no: 5 ve atom ağırlığı: 10 olan kimyasal element, boron.


chemism : n. biochem. Kimyasal faaliyet.


cumulation : n. Birikme, yığılma, toplanma devamlı alınan herhangi bir ilaç veya maddenin dokularda birikim göstermesi.


dermal, dermatic : a. Deriye ait, cildî.


exocrinology : n. Dış salgı bezleri tarafından salgılanan salgıları konu alan bilim dalı.


ganglionated : a. Düğümlü, gangliyonlu, gangliosus.


gastrostomize : v. Karın duvarı ile mide arasında ameliyatla geçit oluşturmak.


tenostosis : n. Kirişin kemikleşmesi.


hemostatic : a.&n. 1. Kan dindirici (ilaç); 2. (pl.) n. See: Hemodynamics.


hyperglobulinemia : n. Kanda globülin fazlalığı.


hypnosia : n. Uyku basması ve uyuşuklukla belirgin durum.


ischiatic : a. Siyatike (iskiyuma) ait.


ketonuria : n. İdrarla keton çıkarılması, ketonüri.


menoplania : n. Adet esnasında uterus dışı herhangi bir organ veya bölgeden kan gelişi, vikaryöz menstrüasyon.


methyldopa : n. Dekarboksilazın inhibisyonuna sebep olan bir madde.


neo : pref. Yeni.


neurodermatosis : n. Sinir kaynaklı dermatoz.


paraphia : n. Dokunma duyusu bozukluğu, parafi.


pulverize : v. Toz halineg etirmek.


radiotherapeutic : a. Radyoterapi ile ilgili.