Bugün : 23 Ekim 2017, Pazartesi

Favorilere Ekle!

ulotic nedir?

ulotic : a. 1. Nedbeye ait; 2. Nedbeleştiren.

 • A

  Tıp Terimleri A

 • B

  Tıp Terimleri B

 • C

  Tıp Terimleri C

 • D

  Tıp Terimleri D

 • E

  Tıp Terimleri E

 • F

  Tıp Terimleri F

 • G

  Tıp Terimleri G

 • H

  Tıp Terimleri H

 • I

  Tıp Terimleri I

 • J

  Tıp Terimleri J

 • K

  Tıp Terimleri K

 • L

  Tıp Terimleri L

 • M

  Tıp Terimleri M

 • N

  Tıp Terimleri N

 • O

  Tıp Terimleri O

 • P

  Tıp Terimleri P

 • Q

  Tıp Terimleri Q

 • R

  Tıp Terimleri R

 • S

  Tıp Terimleri S

 • T

  Tıp Terimleri T

 • U

  Tıp Terimleri U

 • V

  Tıp Terimleri V

 • W

  Tıp Terimleri W

 • X

  Tıp Terimleri X

 • Y

  Tıp Terimleri Y

 • Z

  Tıp Terimleri Z

cardol : n. biochem. Maun kozalağından çıkarılan tahriş edici yağ.


coccus : n. (pl. cocci). Küresel bir bakteri, koküs.


endoplasm : n. Protoplazmanın yumuşak iç tabakası, iç plazma, edoplazma.


enterozoa : n. Barsaklarda yerleşen havyansal asalaklar.


epizootiology : n. Hayvanların epideimk hastalıklarının bilimsel incelenmesi.


ergotherapy : n. Kişiyi fiziksel bir uğraşıya yönelterek hastalığı tedavi etme.


farcy : n. At cinsinden hayvanlara mahsus nezle gibi, fakat çok tehlikeli bir hastalık, ruam.


gingiva : n. (pl. gingivae). Diş eti.


limbic : a. 1. Kenarlı, kenarı olan, çevresel; 2. Kenara ait, marjinal.


necrospermia : n. Spermatozoidlerin ölmesi, nekrospermi.


neodymium : n. biochem. Nd sembolü ile bilinen, atom no:60 ve atom ağrılığı: 144.27 olan nadir kimyasal element, neodimyum.


nursling : n. Meme (süt) çocuğu.


ovogenesis : n. See: Oogenesis.


paradoxic : a. Doğru olabilmesine rağmen görünüşte zıtlık gösteren, aykırı görünen, tezat oluşturan.


parastruma : n. Paratiroid bezi'nin büyümesi, paratiroid'de hipertorfi sonucu meydana gelen şişkinlik.


poikil : pref. Değişik, düzensiz, dengesiz anlamına önek.


polymeria : n. Vücut kısımlarının aded itibariyle normalden fazla oluşu, polimeri.


propedeutics : n. Bir bilim dalının hazırlayıcı bilgileri, prepedötik.


pseudonnesia : n. Kişinin görmediği şeyleri veya olmamış olayların görülmüş veya olmuş gibi zihinde iz bırakıp hatırlanması ile belirgin hafıza bozukluğu.


psychopathology : n. Hissi ve akli bozuklukların bilimsel incelenmesi, ruh ve akıl hastalıkları ilmi, psikopatoloji.