Bugün : 21 Ocak 2018, Pazar

Favorilere Ekle!

Bağış Bitcoin:1CcfTTwmUtTcDLxR3mkWRrsxFyGQUj59C4

ulotic nedir?

ulotic : a. 1. Nedbeye ait; 2. Nedbeleştiren.

 • A

  Tıp Terimleri A

 • B

  Tıp Terimleri B

 • C

  Tıp Terimleri C

 • D

  Tıp Terimleri D

 • E

  Tıp Terimleri E

 • F

  Tıp Terimleri F

 • G

  Tıp Terimleri G

 • H

  Tıp Terimleri H

 • I

  Tıp Terimleri I

 • J

  Tıp Terimleri J

 • K

  Tıp Terimleri K

 • L

  Tıp Terimleri L

 • M

  Tıp Terimleri M

 • N

  Tıp Terimleri N

 • O

  Tıp Terimleri O

 • P

  Tıp Terimleri P

 • Q

  Tıp Terimleri Q

 • R

  Tıp Terimleri R

 • S

  Tıp Terimleri S

 • T

  Tıp Terimleri T

 • U

  Tıp Terimleri U

 • V

  Tıp Terimleri V

 • W

  Tıp Terimleri W

 • X

  Tıp Terimleri X

 • Y

  Tıp Terimleri Y

 • Z

  Tıp Terimleri Z

cephalhydrocele : n. Kafatası kemiklerinden herhangi birinin periostu altında seröz sıvı toplanmasına bağlı olarak gelişen kistik oluşum.


circumcision : n. Sünnet.


cytolysis : n. Hücrelerin dejenerasyon dağılma, mahvolma veya parçalanma, ayrılma gibi durumlarla karşılaşması.


diphtheric, diphtheritic : a. Difteriye benzer (ait).


erythrocytes : n. Dolaşım kanında bulunan ve normalde nukleus ihtiva etmeyen kırmızı kan kürecikleri, eritrositler.


fluoridation : n. Fluor ilave edlimesi.


gnathoschisis : n. Üstçenenin konjenital yarığı.


uterovesical : a. 1. Rahimve mesane ile ilgili; 2. Rahim ve mesane arasında oluşmuş (fistül hakkında).


hydroxystilbamidine : n. Aspergillosis tedavisinde kullanılan bir madde.


hyperelectrolytemia : n. Klinik olarak meydana çıkmayan dehidratasyon.


intermittent : a. Gayrimuntazam, fasılalı, intizamsız, entermitan.


karyosome : n. Çekirdeğin kromatin ağı içinde yer yer daha koyu görülen kromatin kümelerinden her biri.


limitans : a. Sınırlayıcı.


mastoptosis : n. Meme sarkması, mastoptoz.


mummy : n. Mumya, iyi muhafaza edilmiş ceset.


nephrauxe : n. Böbrek büyümesi


onychopathy : n. Tırnak hastalığı, onikopati.


onyxis : n. See: Acronyx.


ostembryon : n. Fetusün kemikleşmesi.


periarteritis : n. Arter dış gömleğinin iltihabı, periarterit.