Bugün : 22 Haziran 2018, Cuma

Favorilere Ekle!

Bağış Bitcoin:1CcfTTwmUtTcDLxR3mkWRrsxFyGQUj59C4

ulotic nedir?

BINANCE.COM Kripto Para Al - SatDünyanın en büyük kripto para borsasında işlem yapın, kazanmaya başlayın.

ulotic : a. 1. Nedbeye ait; 2. Nedbeleştiren.

 • A

  Tıp Terimleri A

 • B

  Tıp Terimleri B

 • C

  Tıp Terimleri C

 • D

  Tıp Terimleri D

 • E

  Tıp Terimleri E

 • F

  Tıp Terimleri F

 • G

  Tıp Terimleri G

 • H

  Tıp Terimleri H

 • I

  Tıp Terimleri I

 • J

  Tıp Terimleri J

 • K

  Tıp Terimleri K

 • L

  Tıp Terimleri L

 • M

  Tıp Terimleri M

 • N

  Tıp Terimleri N

 • O

  Tıp Terimleri O

 • P

  Tıp Terimleri P

 • Q

  Tıp Terimleri Q

 • R

  Tıp Terimleri R

 • S

  Tıp Terimleri S

 • T

  Tıp Terimleri T

 • U

  Tıp Terimleri U

 • V

  Tıp Terimleri V

 • W

  Tıp Terimleri W

 • X

  Tıp Terimleri X

 • Y

  Tıp Terimleri Y

 • Z

  Tıp Terimleri Z

centrosclerosis : n. Kemik iliğinin, fibrosis sonucu sertleşmesi, kemik iliği sklerozu.


choreoathetosis : n. Kore'de ve athetosis'de görülen hareketlere benzer hareketlerin birarada bulunuşu.


coliform : n. Eschercihia coli'ye benzeyen, E.coli şeklinde.


earth : n. 1. Toprak; 2. Yanmaz birkaç çeşit madeni oksitler.


uviform : a. Üzüm şeklinde, üzümsü.


heterology : n. 1. Yapı, şekil veya oluşum tarzı bakımından normalden uzaklaşma, özellikle yeni gelişen hücrelerin, yapı ve gelişim tarzı bakımından ana hücrelerden farklı oluşu, normal dışı gelişme; 2. Yapı bakımından benzer olmalarına rağmen bazı maddelerin farklı özellikler göstermesi hali.


hypertrophic : a. Hipertrofi ile vasıflı, hipertrofik.


intrafebrile : a. Ateşli devrede, ateşli edvre esnasında.


isoiconia : n. Her iki retinada oluşan görüntünün birbirine eit oluşu.


lithokonion : n. Mesane taşlarını ezip toz haline getirmede kullanılan alet.


lipocardiac : a. Kalbin yağ dejenerasyonuna ait.


nematode : n. Nematoda sınıfı herhangi bir solucan.


pelvisacral : a. Pelvis boşluğunu muayenede kullanılan ucu ışıklı alet, pelviskop.


pleural : a. Plevraya ait, plevral.


preparation : n. 1. Hazırlama, hazır hale getirme; 2. Hazırlanmış ilaç, belli bir formüle göre yapılmış ilaç; 3. Mikroskopik muayene için hazırlanmış oduk örneği, fiksatif eriyik içinde muhafaza edilen organ veya doku, preparat.


scillaren : n. biochem. Adasoğanı glikozidlerinin bir karışımı.


spasmotoxin : n. Clostiridium tetani tarafından salgılanan toksik madde, tetanos toksini, spazmotoksin.


ulotrichous : a. Kısa sık kıvırcık saçlı.


umbtdtform : a. Göbek şeklinde.


unilaminar : a. tek tabakalı.