Bugün : 24 Ağustos 2017, Perşembe

Favorilere Ekle!

ulosis nedir?

ulosis : n. Nedbeleşme, sikatrizasyon.

 • A

  Tıp Terimleri A

 • B

  Tıp Terimleri B

 • C

  Tıp Terimleri C

 • D

  Tıp Terimleri D

 • E

  Tıp Terimleri E

 • F

  Tıp Terimleri F

 • G

  Tıp Terimleri G

 • H

  Tıp Terimleri H

 • I

  Tıp Terimleri I

 • J

  Tıp Terimleri J

 • K

  Tıp Terimleri K

 • L

  Tıp Terimleri L

 • M

  Tıp Terimleri M

 • N

  Tıp Terimleri N

 • O

  Tıp Terimleri O

 • P

  Tıp Terimleri P

 • Q

  Tıp Terimleri Q

 • R

  Tıp Terimleri R

 • S

  Tıp Terimleri S

 • T

  Tıp Terimleri T

 • U

  Tıp Terimleri U

 • V

  Tıp Terimleri V

 • W

  Tıp Terimleri W

 • X

  Tıp Terimleri X

 • Y

  Tıp Terimleri Y

 • Z

  Tıp Terimleri Z

cantharidism : n. Kurutulmuş ispanyol sineklerinden hazırlanmış yakıların aşırı kullanımı sonucu oluşan ağır deri iriasyonu.


choreomania : n. Koreik hareketlerle birarada seyreden mani, özellikle koreik hareketlerin eşlik ettiği gebelik psikozu.


desmogenous : a. Bağ dokusundan gelişen, bağ dokusundan doğan.


galactotoxism : n. Süt zehirlenmesi, sütten meydana gelen zehirlenme, galaktotoksizm.


gastrorrhea : n. Mide bezlerinin aşırı salgısı


gnathology. : n. Çene, çene hastalıları ve tedavilerini konu alan bilim dalı.


hallucinosis : n. Hastanın devamlı olarak hayal kurduğu bir çeşit psikoz.


histotoxin : n. Dokular üzerine toksik etki gösteren madde.


hydroa : n. See: hydroa aestivale.


hypnonarcosis : n. Narkozla birarada uygulanan hipnoz, hipnonarkoz.


inebriation : n. Sarhoş olma hali, sarhoşluk (alkol veya uyuşturucu madde etkisiyle).


lip. : n. 1. Dudak; 2. Yaranın kenarı.


lordoma : n. See: Lordosis.


moron : n. Amerika'da kullanılan bir deyim.


morphinomania : n. Morfin kullanma hastalığı, morfinomani.


normochromasia : n. Hücre veya dokuda normal boyama reaksiyonu, normokromazi.


nourish : v. 1. Beslemke; 2. Emzirmek, meme vermek.


perineoplasty : n. Perinenin plastik tamiri, perineoplasti.


perspiration : n. 1. Terleme; 2. Ter, perspiratio.


pneumatology : n. Gaz ve hava ve bunların tedavi maksadiyle kullanılışını inceleyen bilim, pnömatoloji.