Bugün : 19 Ekim 2017, Perşembe

Favorilere Ekle!

ulosis nedir?

ulosis : n. Nedbeleşme, sikatrizasyon.

 • A

  Tıp Terimleri A

 • B

  Tıp Terimleri B

 • C

  Tıp Terimleri C

 • D

  Tıp Terimleri D

 • E

  Tıp Terimleri E

 • F

  Tıp Terimleri F

 • G

  Tıp Terimleri G

 • H

  Tıp Terimleri H

 • I

  Tıp Terimleri I

 • J

  Tıp Terimleri J

 • K

  Tıp Terimleri K

 • L

  Tıp Terimleri L

 • M

  Tıp Terimleri M

 • N

  Tıp Terimleri N

 • O

  Tıp Terimleri O

 • P

  Tıp Terimleri P

 • Q

  Tıp Terimleri Q

 • R

  Tıp Terimleri R

 • S

  Tıp Terimleri S

 • T

  Tıp Terimleri T

 • U

  Tıp Terimleri U

 • V

  Tıp Terimleri V

 • W

  Tıp Terimleri W

 • X

  Tıp Terimleri X

 • Y

  Tıp Terimleri Y

 • Z

  Tıp Terimleri Z

disulphuric : a. biochem. Disülfürik.


dyslalia : n. Kelimelerin telaffuzunda bozukluk.


epizoonosis : n. Deri üzerinde parazit olarak yaşayan havyansal mikroorganizmaların meydana getirdiği hastalık.


goniometer : n. Açıları ölçme aleit, gonyometre.


gynephobia : n. Kadınlardan tiksinme, kadınlara karşı anormal şekilde korku ve çekingenlik gösterme, kadın korkusu.


hematochometer : n. Kan akımlarının süratini ölçme aleti.


hemicardia : n. Yarım kalb ağrısı.


histotoxic : a. Dokular üzerine toksik etki gösteren,dokuya zararlı.


hutchinson's teeth : n. Konjenital sifilizli çocuklarda üst merkezi kesicilerde görülen karakteristik durum.


kinesthetic : a. Kinesteziye ait.


leptocyte : n. Anormal şekilde ince ve yassı eritrosit, leptosit.


metrorrhagia : n. Adetle ilgisi olmayan uterus kanamaları, metroraji.


miligram(me) : n. Bir gramın binde biri, miligram (mg.).


myocardiograph : n. Kalp kasları hareketlerini kaydeden alet.


overproduction : n. Normal miktarın üstünde oluşma (Normalin üstünde salgı meydana gelişi gibi).


para-urethral : a. Uretra yakınında yer alan.


pectoralgia : n. Nevraljik göğüs ağrısı.


pentad : n. biochem. Beş değerli bir element.


phosphorous : a. biochem. 1. Fosfor'la ilgili; 2. Fosfor ihtiva eden, fosforlu; . Fosfor niteliğinde, fosfor'a benzeyen.


pleonemia : n. Vücudun bir kısmında kan hacminin çoğalması, pleonemi.