Bugün : 25 Şubat 2017, Cumartesi

Favorilere Ekle!

ulosis nedir?

ulosis : n. Nedbeleşme, sikatrizasyon.

 • A

  Tıp Terimleri A

 • B

  Tıp Terimleri B

 • C

  Tıp Terimleri C

 • D

  Tıp Terimleri D

 • E

  Tıp Terimleri E

 • F

  Tıp Terimleri F

 • G

  Tıp Terimleri G

 • H

  Tıp Terimleri H

 • I

  Tıp Terimleri I

 • J

  Tıp Terimleri J

 • K

  Tıp Terimleri K

 • L

  Tıp Terimleri L

 • M

  Tıp Terimleri M

 • N

  Tıp Terimleri N

 • O

  Tıp Terimleri O

 • P

  Tıp Terimleri P

 • Q

  Tıp Terimleri Q

 • R

  Tıp Terimleri R

 • S

  Tıp Terimleri S

 • T

  Tıp Terimleri T

 • U

  Tıp Terimleri U

 • V

  Tıp Terimleri V

 • W

  Tıp Terimleri W

 • X

  Tıp Terimleri X

 • Y

  Tıp Terimleri Y

 • Z

  Tıp Terimleri Z

blepharoncus : n. Göz kapağında gelişen tümör, göz kapağı tümörü.


cystelcosis : n. Mesane'de ülser oluşması.


exodic : a. See: Efferent.


fibril : n. Lifcik, iplikcik, fibrilla.


genetics : n. Genetik (jenetik), soya çekim hadiselerini incleeyen biyoloji kolu, şahısların karakterlerinin kaynak ve gelişmelerini inceleyen bilim.


hearing : n. İşitme (kabiliyeti).


homeomorphous : a. Aynı şekil ve bünyede olan.


lithium : n. biochem. Li sembolüi ile bilinen atom no:3 ve atom ağırlığı: 6.940 olan kimyasal element, lityum (en hafif maden).


lorfan : n. Levallorphan'ın müstahzar adı.


lymphoma : n. Lenfoid dokudan başlangıcını almış ur, lenfom, adeni.


mamm- : pref. Meme anlamına önek.


medium : n. & a. (pl. Media). 1. Medyom: Vasıta, araç; . Orta, vasat; 3. Ortada bulunan, orta.


narcotize : v. Uyuşturmak veya uyutmak (ilaç v.s. ile).


nucleopetal : a. Nüveye giden.


omphalic : a. Göbeğe ait.


orchioscirrhus : n. Testis sertleşmesi.


promazine : n. Chloropromazin'e benzeyen, ancak karaciğer üzerindeki toksik etkisi daha az olan bir trankilizan.


radiant : a. Isı ışın v.s. neşreden, ışınsı, radiatus.


rational : a. Mantıki, makul, akıllı.


sacral : a. Sakruma ait, sakral, sacralis.