Bugün : 24 Ağustos 2017, Perşembe

Favorilere Ekle!

ulorrhea nedir?

ulorrhea : n. Dişeti kanaması.

 • A

  Tıp Terimleri A

 • B

  Tıp Terimleri B

 • C

  Tıp Terimleri C

 • D

  Tıp Terimleri D

 • E

  Tıp Terimleri E

 • F

  Tıp Terimleri F

 • G

  Tıp Terimleri G

 • H

  Tıp Terimleri H

 • I

  Tıp Terimleri I

 • J

  Tıp Terimleri J

 • K

  Tıp Terimleri K

 • L

  Tıp Terimleri L

 • M

  Tıp Terimleri M

 • N

  Tıp Terimleri N

 • O

  Tıp Terimleri O

 • P

  Tıp Terimleri P

 • Q

  Tıp Terimleri Q

 • R

  Tıp Terimleri R

 • S

  Tıp Terimleri S

 • T

  Tıp Terimleri T

 • U

  Tıp Terimleri U

 • V

  Tıp Terimleri V

 • W

  Tıp Terimleri W

 • X

  Tıp Terimleri X

 • Y

  Tıp Terimleri Y

 • Z

  Tıp Terimleri Z

divulsion : n. 1. Çekip ayırma, koparıp çıkarma; 2. Darlık gösteren bir kanalı buji v.s. ile zorlayarak genişletme.


dysraphia : n. Embriyonal gelişim esnasında birleşmesi gereken kısımların, arada yarık bırakarak birleşmemesi ile belirgin gelişim anomalisi, özellikle omurga arka kısmının seyri boyunca doğuştan açıkkalması hali.


galactotoxism : n. Süt zehirlenmesi, sütten meydana gelen zehirlenme, galaktotoksizm.


galeophilia : n. Kedilere karşı duyulan anormal sevgi.


hepar : n. Karaciğer.


hypophosphaturia : n. İdrarda fosfat miktarının ileri derecede düşük oluşu.


kinescope : n. Göz refraksiyonu ölçme aleti.


laryngalgia : n. Gırtlak (larenks) ağrısı, larengalji.


meloplasty : n. 1. Yanak plastik ameliyatı; 2. El ve ayakların plastik ameliyatı.


normoglycemic : n. Kan şeker seviyesi normal sınırlar içinde olan.


oxycephalia, oxycephaly : n. Başın yüksekliği veya büyüklüğü, sivri kafalılık, oksisefali, akrosefali.


oxyurifuge : n. See: oxyuricide.


palinal : a. Geriye doğru hareket eden.


parastruma : n. Paratiroid bezi'nin büyümesi, paratiroid'de hipertorfi sonucu meydana gelen şişkinlik.


peripheral, peripheric : a. Dış yüzeye ve kenara ait periferal, periferik, çevresel.


preagonal : a. Komadan hemen önce.


revival : n. Canlandırma, cnalanma.


roentgenologist : n. Radyoloji (röntgen) mütehassısı, radyolog.


spermatocystectomy : n. Seminal vezikülü çıkarma ameliyatı.


unilaminar : a. tek tabakalı.