Bugün : 16 Aralık 2017, Cumartesi

Favorilere Ekle!

New Year Istanbul

ulorrhea nedir?

ulorrhea : n. Dişeti kanaması.

 • A

  Tıp Terimleri A

 • B

  Tıp Terimleri B

 • C

  Tıp Terimleri C

 • D

  Tıp Terimleri D

 • E

  Tıp Terimleri E

 • F

  Tıp Terimleri F

 • G

  Tıp Terimleri G

 • H

  Tıp Terimleri H

 • I

  Tıp Terimleri I

 • J

  Tıp Terimleri J

 • K

  Tıp Terimleri K

 • L

  Tıp Terimleri L

 • M

  Tıp Terimleri M

 • N

  Tıp Terimleri N

 • O

  Tıp Terimleri O

 • P

  Tıp Terimleri P

 • Q

  Tıp Terimleri Q

 • R

  Tıp Terimleri R

 • S

  Tıp Terimleri S

 • T

  Tıp Terimleri T

 • U

  Tıp Terimleri U

 • V

  Tıp Terimleri V

 • W

  Tıp Terimleri W

 • X

  Tıp Terimleri X

 • Y

  Tıp Terimleri Y

 • Z

  Tıp Terimleri Z

cardiopericarditis : n. Kalbte kas (myokart) ve seroza (perikart) tabakalarının beraber iltihabı.


cold : n. Nezle.


elytrocleiss : n. 1. Vagina duvarlarının kanalı kapatmak üzere biribrine yapışması 2. Vagina'nın ameliyatla kapatılması.


excessive : a. Fazla aşırı.


gartner's Bacillus : n. Hareketli, gram negatif bir basil.


genotype : n. 1. Jenotip, aynı herediter karakteri gösteren şahılar grubu; 2. Bir organizmanın herediter esas oluşumu.


gliacyte : n. See: gliocyte.


goundou : n. Burnun osteoplastik periyostiti, gundu.


subencephalon : n. Varol köprüsü, soğanilik, bacaklar ve corpora quadrigemina


jugomaxillary : a.Elmacık kemiği ile üstçeneye ait.


larvivorous : a: See: Larviphagic.


lipopexia : n. Dokularda yağ toplanması, lipopeksi.


nonspecific : a. Deli bir özelliği bulunmayan.


oligohydruria : n. İdrarın anormal derecede yüksek onsantrasyonu.


otopharyngeal : a. Kulak ve farenkse ait.


pellagrous : a. 1. Pellagra ile ilgili; 2. Pellagra gösteren, pellagra'lı.


pendulous : a. Aşağıya doğru asılı durumda olan, sarkan, sarkık.


phentolamine : n. Adrenalin antagonisti.


pleonexia : n. 1. Marazi oburluk; 2. Vücut direncinin artması.


plutonium : n. biochem. Pu sembolü ile bilinen, atom no: 94 v atom ağırlığı: 242 olan kimyasal element, plütonyum.