Bugün : 14 Aralık 2017, Perşembe

Favorilere Ekle!

New Year Istanbul

ulorrhagia nedir?

ulorrhagia : n. Dişeti kanaması.

 • A

  Tıp Terimleri A

 • B

  Tıp Terimleri B

 • C

  Tıp Terimleri C

 • D

  Tıp Terimleri D

 • E

  Tıp Terimleri E

 • F

  Tıp Terimleri F

 • G

  Tıp Terimleri G

 • H

  Tıp Terimleri H

 • I

  Tıp Terimleri I

 • J

  Tıp Terimleri J

 • K

  Tıp Terimleri K

 • L

  Tıp Terimleri L

 • M

  Tıp Terimleri M

 • N

  Tıp Terimleri N

 • O

  Tıp Terimleri O

 • P

  Tıp Terimleri P

 • Q

  Tıp Terimleri Q

 • R

  Tıp Terimleri R

 • S

  Tıp Terimleri S

 • T

  Tıp Terimleri T

 • U

  Tıp Terimleri U

 • V

  Tıp Terimleri V

 • W

  Tıp Terimleri W

 • X

  Tıp Terimleri X

 • Y

  Tıp Terimleri Y

 • Z

  Tıp Terimleri Z

boride : n. biochem. İçinde bor bulunan bir bileşim.


cephalization : Embriyo'da gelişme yeteneğinin ön tarafta başlayıp yoğunlaşması.


cytomorphosis : n. Hücrenin belli bir görevi yüklenmek üzere tedrici olarak değişme göstermesi, hücre farklılaşması.


encephalosclerosis : n. Beyin sertleşmesi.


exothyropexy : n. Büyümüş tiroid bezini, organdaü atrofi oluşturmak amacıyla ameliyatla boyun dışına tesbit etme.


faradotherapy : n. Hastalığın faradik akımla tedavisi.


granular : a. Tanecikli, granüler, granularis, granulosus.


tenositis : n. See: Tenontitis.


herpetism : n. Herpes ve herpes'e benzer derilezyonlarının oluşmasına karşı yapısal eğilim taşıma hali.


hypodactylism : n. See: Hypodactylia.


iodoxyl : n. biochem. Sodyum iyodometamat.


kalium : n.See: Potassium.


lymphotomy : n. Lenf yollarının diseksiyonu, lenfotomi.


mensuration : n. Ölçme, mesaha.


metapodalia : n. Metakarp ve metatars kemikleri.


pancreatropic : a. Pankreas üzerine etki yapan, pankreas'ı uyaran.


perianal : a. Makat (anus) çevresinde bulunan, maksadı saran.


plasmatic : a. Plazmaya ait.


regulation : n. 1. Düzenleme, ayarlama, bir olayın seyir veya gelişimini kontrol altında tutma; 2. Vücudun değişen çevre şartlarına kendisini uydurması, adaptasyon; 3. Kural, kaide, kanun.


resilience : n. Alveol kretinin üstündeki dişetinin lastik gibi yaylanması veya sıkıştırılabilme yeteneği, elastikiyet, rezilyens.