Bugün : 22 Ocak 2017, Pazar

Favorilere Ekle!

uloncus nedir?

uloncus : n. Dişeti şişmesi.

 • A

  Tıp Terimleri A

 • B

  Tıp Terimleri B

 • C

  Tıp Terimleri C

 • D

  Tıp Terimleri D

 • E

  Tıp Terimleri E

 • F

  Tıp Terimleri F

 • G

  Tıp Terimleri G

 • H

  Tıp Terimleri H

 • I

  Tıp Terimleri I

 • J

  Tıp Terimleri J

 • K

  Tıp Terimleri K

 • L

  Tıp Terimleri L

 • M

  Tıp Terimleri M

 • N

  Tıp Terimleri N

 • O

  Tıp Terimleri O

 • P

  Tıp Terimleri P

 • Q

  Tıp Terimleri Q

 • R

  Tıp Terimleri R

 • S

  Tıp Terimleri S

 • T

  Tıp Terimleri T

 • U

  Tıp Terimleri U

 • V

  Tıp Terimleri V

 • W

  Tıp Terimleri W

 • X

  Tıp Terimleri X

 • Y

  Tıp Terimleri Y

 • Z

  Tıp Terimleri Z

cardiocele : n. Diaframdan geçen kalb fıtığı.


carnose : a. 1. Etle ilgili; 2.Ete benzeyen, et gibi, et kıvamında.


cellobiase : n. biochem. Sellobiyozu glikoza çeviren enzim.


decompose : v. biochem. Bileşik bir cismin eczasını ayırmak, ayrıştırmak, tahhallül ettirmek, halletmek.


flatulent : a. Mide veya barsakta yel (gaz) hasıl eden, bu yele ait.


gastroenterologist : n. Mide barsak hastalıkları mütehassısı.


intemperate : a. 1. Nefsine hakim olamayan, kendini kontrol edemeyen, itidalsiz; 2. İçkiye düşkün, aşırı içki içen (kişi).


subhyoid : a. Dilkemiği (hiyoid) altında bulunan hiyoidaltı, subhyoideus


gynandromorph : n. Jinandromorfizm gösteren kişi.


hematomphalocele : n. Kan ihtiva eden göbek fıtığı.


lipemia : n. Kandaki lipit konsantrasyonunun normalden fazla oluşu, lipemi.


medullated : a. Bir medulla veya ilik bölümü ihtiva eden veya bir medulla kısmı tarafından çevrelenen.


myomagenesis : n. Miyom gelişimi, miyomajenez.


panto- : pref. See: Pant-.


per secundan intentionem : Bir yaranın iki dudağının ancak granülasyon dokusunun aracılığı ile kaynayıp iyileşmesi.


prostatalgia : n. Prostat ağrısı.


psychanopsia : n. Ruhi körlük, psikanopsi.


psychoanalist : n. Psikoanaliz yapan kimse, psikoanalist.


pyloromyotomy : n. Pilor büzgen kasını kesme ameliyesi.


retinochoroiditis : n. Retina ve koroidin iltihabı.