Bugün : 24 Nisan 2018, Salı

Favorilere Ekle!

Bağış Bitcoin:1CcfTTwmUtTcDLxR3mkWRrsxFyGQUj59C4

uloncus nedir?

BINANCE.COM Kripto Para Al - SatDünyanın en büyük kripto para borsasında işlem yapın, kazanmaya başlayın.

uloncus : n. Dişeti şişmesi.

 • A

  Tıp Terimleri A

 • B

  Tıp Terimleri B

 • C

  Tıp Terimleri C

 • D

  Tıp Terimleri D

 • E

  Tıp Terimleri E

 • F

  Tıp Terimleri F

 • G

  Tıp Terimleri G

 • H

  Tıp Terimleri H

 • I

  Tıp Terimleri I

 • J

  Tıp Terimleri J

 • K

  Tıp Terimleri K

 • L

  Tıp Terimleri L

 • M

  Tıp Terimleri M

 • N

  Tıp Terimleri N

 • O

  Tıp Terimleri O

 • P

  Tıp Terimleri P

 • Q

  Tıp Terimleri Q

 • R

  Tıp Terimleri R

 • S

  Tıp Terimleri S

 • T

  Tıp Terimleri T

 • U

  Tıp Terimleri U

 • V

  Tıp Terimleri V

 • W

  Tıp Terimleri W

 • X

  Tıp Terimleri X

 • Y

  Tıp Terimleri Y

 • Z

  Tıp Terimleri Z

cholascos : n. periton boşluğuna safra sızışı.


concentrate : v. biochem. Teksif etmek, koyulaştırmak.


crystallin : n. biochem. Göz merceğinden elde edilen bir globülin.


dermographia : n. Cilt üzeri bir kalem veya iğne ile çizildikten sonra meydana gelen bir çeşit ürtiker.


fibrocartilaginous : a. Bağ ve kıkırdak dokusundan oluşan, fibrokartilaj yapı gösteren.


glossomantia : n. Dilin görünümü (paslı v.s)'ne göre hastalığa teşhis koyma.


gnathic : a. Çene ile ilgili.


tephromalacia : n. Beyin ve omurilikte boz cevherin anormal şekilde yumuşama göstermesi, tefromalasi.


hepatic : a. Karaciğere ait, hepaticus.


heroinomania : n. See: Heroinism.


hymenology : n. Himen bilgisi, zar anatomisi veya bilgisi, zarbilim, himenoloji.


hypogalactia : n. Süt salgılanmasında azalma.


lithologist : n. Vücutta patolojik olarak oluşan taşlar (litoloji) uzmanı, litolog.


lucidity : n. 1. Berraklık, saydamlık; 2. Açıklık, kolay anlaşılabilme; 3. Zihin açıklığı, aklı başında olma hali.


medicochirurgial : a. Hem tıbba, hem de cerrahiye ait olan, her iki dalı da ilgilendiren.


multifid : a. Çok yarıklı, çatlaklı, multifidus.


perigastritis : n. Mideyi saran periton tabakasının iltihabı, perigastrit.


phosphene : n. Göz küresine parmakla tazyik yapıldığı zaman, retinanın uyarılması sonucu kişinin kendisini aydınlık bir çevre içindeymişgibi hissedişi, bu durumla belirgin sübjektif his.


pituitarigenic : a. Hipofiz salgılarından meydana gelen.


rhinosporidium : n. İnsanda asalak olarak yaşayan bir çeşit mantar.