Bugün : 21 Ağustos 2017, Pazartesi

Favorilere Ekle!

uloncus nedir?

uloncus : n. Dişeti şişmesi.

 • A

  Tıp Terimleri A

 • B

  Tıp Terimleri B

 • C

  Tıp Terimleri C

 • D

  Tıp Terimleri D

 • E

  Tıp Terimleri E

 • F

  Tıp Terimleri F

 • G

  Tıp Terimleri G

 • H

  Tıp Terimleri H

 • I

  Tıp Terimleri I

 • J

  Tıp Terimleri J

 • K

  Tıp Terimleri K

 • L

  Tıp Terimleri L

 • M

  Tıp Terimleri M

 • N

  Tıp Terimleri N

 • O

  Tıp Terimleri O

 • P

  Tıp Terimleri P

 • Q

  Tıp Terimleri Q

 • R

  Tıp Terimleri R

 • S

  Tıp Terimleri S

 • T

  Tıp Terimleri T

 • U

  Tıp Terimleri U

 • V

  Tıp Terimleri V

 • W

  Tıp Terimleri W

 • X

  Tıp Terimleri X

 • Y

  Tıp Terimleri Y

 • Z

  Tıp Terimleri Z

bronchoconstriction : n. Bronş lümeninin daralması.


choler : n. Safra choledochus.


conglomeration : n. Bir araya toplanma, küme haline gelme, yığılma.


echinulate : a. Kenarları üzerinde diken veya diş şeklinde küçük çıkıntılar gösteren, dikenli.


ergometry : n. Adaleler tarafından yapılan işin ölçülmesi.


euchromatin : n. biochem. Kromozomlardaki gibi boyanan kromatin maddeis.


formaldehydogenic : a. biochem. Formaldehid yapan.


insulinoma : n. Pankreastaki Langerhans adacıklarının adenomu.


gravity : n. 1. AĞırlık; 2. Cazibe, çekim, yer çekimi.


hematoidin : n. biochem. Kanamalardan sonra dokuda meydana gelen pigment maddesi.


hyperazoturia : n. Azotlu maddelerin idrarda fazla çıkarılması, hiperazotüri.


hypsicephaly : n. See: Acrocephally.


lysozyme : n. Hayvan ve bitki dokularında bulunan ve bakterileri yok eden madde, lisozim.


mendelism : n. Kalıtsal özelliklerin geçiş tarzını izah eden, Mendel tarafından ortaya konulmuş kurallar.


monobacterial : n. Tek türbakteriye bağlı, bir bakteri türünün sebep olduğu (infeksiyon hakkında).


necrobiosis : a. 1. Hücrelerin ve dokuların ölmesi, nekrobiyoz; 2. Pulpanın nekrozu.


orthopantograph : n. Diş ve dişe bitişik oluşumların dışardan filminin alınmasını sağlayan röntgen aleti, ortopantograf.


otocranial : a. Otocranium'a ait.


oxalic acid : n. biochem. Oksalik asit (HOOC.COOG.2H2O).


oxyacetylene : n. biochem. Oksijen ile asetilen terkibinden meydana gelen bir gaz.