Bugün : 20 Ocak 2017, Cuma

Favorilere Ekle!

uloid nedir?

uloid : a. 1. Nedbe şeklinde; 2. Cerahatli nedbe.

 • A

  Tıp Terimleri A

 • B

  Tıp Terimleri B

 • C

  Tıp Terimleri C

 • D

  Tıp Terimleri D

 • E

  Tıp Terimleri E

 • F

  Tıp Terimleri F

 • G

  Tıp Terimleri G

 • H

  Tıp Terimleri H

 • I

  Tıp Terimleri I

 • J

  Tıp Terimleri J

 • K

  Tıp Terimleri K

 • L

  Tıp Terimleri L

 • M

  Tıp Terimleri M

 • N

  Tıp Terimleri N

 • O

  Tıp Terimleri O

 • P

  Tıp Terimleri P

 • Q

  Tıp Terimleri Q

 • R

  Tıp Terimleri R

 • S

  Tıp Terimleri S

 • T

  Tıp Terimleri T

 • U

  Tıp Terimleri U

 • V

  Tıp Terimleri V

 • W

  Tıp Terimleri W

 • X

  Tıp Terimleri X

 • Y

  Tıp Terimleri Y

 • Z

  Tıp Terimleri Z

cardiologist : n. Kardioloji dalında uzmanlaşmış olan kimse.


chirospasm : n. El kaslarının ağrılı kasılması, özellikle devamlı yazı yazan kimselerde gelişen el spazmı.


craniosacral : a. kafatası ve sakruma ait.


dolichocephaly : n. Kafatası'nın uzun oluşu, kafatasında ön-arka kutrun transvers kuturdan uzun oluşu ile belirgin durum (sefalik indeks 75'in altındadır).


evolutionist : n. Evrim teorisine inanan kimse, bu teori taraftarı.


febriphobia : n. Sıcaklığa karşı duyulan marazi korku.


fig : n. İncir, ficus carica (Müshil ve hazmettiricidir).


homeostasis : n. Organizmada normal şartların devamlılığı, homeostaz.


lumbo-abdominal : a. Bel ve karın nahiyesine ait.


malarial : a. Sıtmalı.


meningioma : n. Meninks tümörü, meninjiyom.


microgastria : n. Midenin konjenital küçüklüğü, mikrogastri.


myelocyst : n. İlkel omurilik kanallarından kaynaklanan kist.


neurocytolysis : n. Sinir hücrelerinin harabiyete uğraması, nörositoliz.


neurotherapy : n. sinir hastalığı tedavisi, nevroterapi, psikoterapi.


phosphite : n. biochem. Fosforlu asit tuzu.


preformation : n. Döllenmiş ovum'da canlının başalngıçtan itibaren, türe hastam oluşmuş en küçük şeklinin bulunduğunu ve gebelki boyunca biçim değiştirmeksizin sadece gelişim gösterdiğini kabul eden eski tıp görüşü, preformasoyn teorisi.


pyostatic : a. Cerahati kesen (durduran), piyostatik


redressment : n. Vücuttaki herhangi bir şekil bozukluğunun düzeltilmesi.


reticuloendothelium : n. Rediküloendotel sistemi dokusu.