Bugün : 21 Şubat 2017, Salı

Favorilere Ekle!

uloid nedir?

uloid : a. 1. Nedbe şeklinde; 2. Cerahatli nedbe.

 • A

  Tıp Terimleri A

 • B

  Tıp Terimleri B

 • C

  Tıp Terimleri C

 • D

  Tıp Terimleri D

 • E

  Tıp Terimleri E

 • F

  Tıp Terimleri F

 • G

  Tıp Terimleri G

 • H

  Tıp Terimleri H

 • I

  Tıp Terimleri I

 • J

  Tıp Terimleri J

 • K

  Tıp Terimleri K

 • L

  Tıp Terimleri L

 • M

  Tıp Terimleri M

 • N

  Tıp Terimleri N

 • O

  Tıp Terimleri O

 • P

  Tıp Terimleri P

 • Q

  Tıp Terimleri Q

 • R

  Tıp Terimleri R

 • S

  Tıp Terimleri S

 • T

  Tıp Terimleri T

 • U

  Tıp Terimleri U

 • V

  Tıp Terimleri V

 • W

  Tıp Terimleri W

 • X

  Tıp Terimleri X

 • Y

  Tıp Terimleri Y

 • Z

  Tıp Terimleri Z

contrary : a. Ters, zıt, karşı.


cystose, cystous : a. 1. kistleri ihtiva eden, kist gibi; 2. Mesanesi hastalıklı, sidik zorlu.


dermatogen : n. Herhangi bir cilt hastalığı antijeni, dermatojen.


dysesthesia : n. Duyguların herhangi birinin kaybolması.


dysuria : n. Ağrılı işeme, sidik zorluğu, disüri.


electrophoresis : n. Eriyik içinde dağılmış iyonların elektrik akımı etkisiyle, pozitif veya negatif kutba doğru hareketi, elektroforez.


isotherapy : n. See: isopathy.


larvate : a. 1. Maskeli; 2. Saklı, gizli; 3. Larv şeklinde.


lightening : n. doğum sancıları başlamadan iki veya üç hafta evvel uterusun pelvis boşluğuna inmesi.


lymphadenogram : n. Lenfadenografi yolyla elde edilen röntgen filmi.


mamelon : n. Meme başı veya meme başı şeklinde küçük kabartı.


nicotined : a. Nikotinli.


oleate : n. 1. Oleik asit'in tuzu; 2. Etkili maddenin oleik asit içindeki eriyiğinden oluşan ilaç.


oneirogmus : n. Rüya ile birlikte meni (semen) nin akması.


papyraceous : a. Kağıt gibi, kağıtsı, parşömenleşmiş.


paradoxical : a. See: Paradoxic.


photocoagulation : n. Yoğun ışığın ısı enerjisi haline dönmesi suretiyle dokunun tahrip edilmesi, fotookagülasyon.


ponticulus : n. (pl. ponticuli). Köprücük.


primaquine : n. Sıtma ilacı.


psychometry : n. Ruh ölçümü, akli halleri ölçme usulü, psikometri.