Bugün : 16 Aralık 2017, Cumartesi

Favorilere Ekle!

New Year Istanbul

uloid nedir?

uloid : a. 1. Nedbe şeklinde; 2. Cerahatli nedbe.

 • A

  Tıp Terimleri A

 • B

  Tıp Terimleri B

 • C

  Tıp Terimleri C

 • D

  Tıp Terimleri D

 • E

  Tıp Terimleri E

 • F

  Tıp Terimleri F

 • G

  Tıp Terimleri G

 • H

  Tıp Terimleri H

 • I

  Tıp Terimleri I

 • J

  Tıp Terimleri J

 • K

  Tıp Terimleri K

 • L

  Tıp Terimleri L

 • M

  Tıp Terimleri M

 • N

  Tıp Terimleri N

 • O

  Tıp Terimleri O

 • P

  Tıp Terimleri P

 • Q

  Tıp Terimleri Q

 • R

  Tıp Terimleri R

 • S

  Tıp Terimleri S

 • T

  Tıp Terimleri T

 • U

  Tıp Terimleri U

 • V

  Tıp Terimleri V

 • W

  Tıp Terimleri W

 • X

  Tıp Terimleri X

 • Y

  Tıp Terimleri Y

 • Z

  Tıp Terimleri Z

brash : n. Midede duyulan yanma hissi, mide ekşimesi.


cryosurgery : n. Hastalıklı dokuların tedavisinde veya yerinden çıkarılmasında şiddetli ve kontrollü soğuktan yararlanılması.


dichromophilic : a. Asit ve bazik boyalarla boyanan.


dietl's crisis : n. Bir nephroptosis (yüzen böbrek) komplikasyonu.


epidurography : n. Epidural aralığa kontrast madde zerkedildikten sonra yapılan radyolojik tetkik.


hereditary : a.See: Familial.


submucous : a. Mukoza (tunica mucosa) altında bulunan, mukozaaltı, submucous.


layette : n. Yenidoğan bebeğin giyeceklerinden oluşan takım, bebeğin giyim takımı.


logoplegia : n. 1. Logopleji: Konuşma organı felci; 2. Konuşamamazlık.


mons : n. (p. montes). Dağ, tepe, yükseklik.


mutase : n. biochem. Molekülün inşa tarzını değiştiren bir enzim.


myography : n. 1. Miyografi: kas tanımı ilmi; 2. Miyografın kullanılışı.


nephrosclerosis : n. Böbrek sklerozu, nefroskleroz.


neurobiology : n. Sinir sistemi biyolojisi.


nyctalgia : n. Gece gelen ağrı, gece sancısı, niktalji.


oviferous : a. Yumurtlayan, yumurta yapıcı, yumurta taşıyan.


pectosinase : n. Pektoz'un pektin haline dönüşmesini sağlayan enzim.


pelotherapy : n. Hastalığın, vücuda dıştan çamur uygulanması veya çamur banyosu ile tedavisi, çamur tedavisi.


phallus : n. See: Penis.


proct : pref. 1. Rektum anlamına önek; 2. Anüs anlamına önek.