Bugün : 24 Ağustos 2017, Perşembe

Favorilere Ekle!

uloid nedir?

uloid : a. 1. Nedbe şeklinde; 2. Cerahatli nedbe.

 • A

  Tıp Terimleri A

 • B

  Tıp Terimleri B

 • C

  Tıp Terimleri C

 • D

  Tıp Terimleri D

 • E

  Tıp Terimleri E

 • F

  Tıp Terimleri F

 • G

  Tıp Terimleri G

 • H

  Tıp Terimleri H

 • I

  Tıp Terimleri I

 • J

  Tıp Terimleri J

 • K

  Tıp Terimleri K

 • L

  Tıp Terimleri L

 • M

  Tıp Terimleri M

 • N

  Tıp Terimleri N

 • O

  Tıp Terimleri O

 • P

  Tıp Terimleri P

 • Q

  Tıp Terimleri Q

 • R

  Tıp Terimleri R

 • S

  Tıp Terimleri S

 • T

  Tıp Terimleri T

 • U

  Tıp Terimleri U

 • V

  Tıp Terimleri V

 • W

  Tıp Terimleri W

 • X

  Tıp Terimleri X

 • Y

  Tıp Terimleri Y

 • Z

  Tıp Terimleri Z

choledochoduodenal : n. Safra kesesi ile duodenumu ilgilendiren, bu oluşumlara ait olan C fistül gibi.


clavicular : a. Klavikulaya ait, clavicularis.


contraction : n. Çekilme, kasılma, büzülme, daralma, küçülme, kontraksiyon.


costocoracoid : a. Kaburgalara ve korakoid çıkıntıya ait.


electrocoagulation : n. yüksek frekanslı ceryanla dokuların bazı kısımlarının pıhtılaştırılması.


ergasiophobia : n. Çalışmaktan ürkme, çalışmayı gerektiren herhangi bir iş görmekten aşırı derecede korkma.


fleece : n. Koyun postu, yapağı, muflon.


fundectomy : n. Bir organın dip kısmının ameliyatla çıkarılması, fundektomi.


galactocele : n. 1. Memenin süt ihtiva ettiği tümörü, galaktom; 2. Süt sıvı ile dolu hidrosel.


subhumeral : a. Omuzaltı, omuz altında bulunan.


hemicephalia : n. Kafatasının doğuştan yarım olması, hemisefali.


hemobilinuria : n. Kanda ve idrarda ürobilin bulunması.


hypofibrinogenemia : n. Kanda fibrinojenazalması, hipofibrinojenemi.


hypophysectomy : n. Hipofizin ameliyatla çıkarılması, hipofizektomi.


inguin : n. (pl. inguina). Kasık.


keratomalcia : n. Korneanın beslenme bozukluğu sonucu yumuyaşıp yararalar göstererek parçalanması, keratomalasi.


left-handed : a. Solak.


pack : n. 1. Hastanın vücuduna konan buzla dolu torba; 2. Kanamayı durdurmak için burun, uterus, vagina gibi boşluklara bez veya pamuk tıkama, tampon.


palmitate : n. Palmitik asit'in tuzu.


porencephalitis : n. Boşluk oluşumu ile müterafık beyin iltihabı.