Bugün : 23 Mayıs 2017, Salı

Favorilere Ekle!

uloid nedir?

uloid : a. 1. Nedbe şeklinde; 2. Cerahatli nedbe.

 • A

  Tıp Terimleri A

 • B

  Tıp Terimleri B

 • C

  Tıp Terimleri C

 • D

  Tıp Terimleri D

 • E

  Tıp Terimleri E

 • F

  Tıp Terimleri F

 • G

  Tıp Terimleri G

 • H

  Tıp Terimleri H

 • I

  Tıp Terimleri I

 • J

  Tıp Terimleri J

 • K

  Tıp Terimleri K

 • L

  Tıp Terimleri L

 • M

  Tıp Terimleri M

 • N

  Tıp Terimleri N

 • O

  Tıp Terimleri O

 • P

  Tıp Terimleri P

 • Q

  Tıp Terimleri Q

 • R

  Tıp Terimleri R

 • S

  Tıp Terimleri S

 • T

  Tıp Terimleri T

 • U

  Tıp Terimleri U

 • V

  Tıp Terimleri V

 • W

  Tıp Terimleri W

 • X

  Tıp Terimleri X

 • Y

  Tıp Terimleri Y

 • Z

  Tıp Terimleri Z

bronchiospasm : n. Bronşların, kasılma sonucu geçici olarak daralması, bronş spazmı.


echinulate : a. Kenarları üzerinde diken veya diş şeklinde küçük çıkıntılar gösteren, dikenli.


echolic : n. Gebe uterusun kasılmasına ve içinde bulunanları dışarı atmasına sebep olan maddelere verile nisim.


fantasy : n. Hayal, hülya, kuruntu.


frontooccipital : a.Frontal ve oksipital kemiklerle ilgili.


giganto : pref. İri, kocaman anlamına önek.


gonepoiesis : n. Semenin oluşumu, meni oluşumu.


subinguinal : a. Kasık altında bulunan kasıkaltı, kasıkaltına ait, subinguinalis.


hypothalamus : n. Hipotalamus


imperforate : a. Delinmemiş.


luadable : a. Sıhhatli, zararlı olmayan.


leukocytology : n. Lökosit bilgisi, lökositoloji.


lobocyte : n. Parçalı lökosit, lobosit.


malleotomy : n. 1. Malleusu parçalara ayırma; 2. Malleollerinkesilerek parçalara ayrılması.


mastitis : n. Meme iltihabı, mastit (emzikli kadınlarda görülür).


nod : pref. Yumru, düğüm anlamına önek.


orthodactylous : a. Düz parmaklı.


ovariostomy : n. Yumurtalığın drenajla ameliyatı, ovaryostomi, ooforostomi.


paraganglioma : n. Böbreküstü medullasındaki kromafin hücrelerine benzeyen hücrelerden oluşmuş tümör.


pentane : n. biochem. Petrol içinde bulunan uçucu bir gaz (C6H12).