Bugün : 17 Ocak 2017, Salı

Favorilere Ekle!

uloglossitis nedir?

uloglossitis : n. Dişetleri ve dilin birlikte iltihabı.

 • A

  Tıp Terimleri A

 • B

  Tıp Terimleri B

 • C

  Tıp Terimleri C

 • D

  Tıp Terimleri D

 • E

  Tıp Terimleri E

 • F

  Tıp Terimleri F

 • G

  Tıp Terimleri G

 • H

  Tıp Terimleri H

 • I

  Tıp Terimleri I

 • J

  Tıp Terimleri J

 • K

  Tıp Terimleri K

 • L

  Tıp Terimleri L

 • M

  Tıp Terimleri M

 • N

  Tıp Terimleri N

 • O

  Tıp Terimleri O

 • P

  Tıp Terimleri P

 • Q

  Tıp Terimleri Q

 • R

  Tıp Terimleri R

 • S

  Tıp Terimleri S

 • T

  Tıp Terimleri T

 • U

  Tıp Terimleri U

 • V

  Tıp Terimleri V

 • W

  Tıp Terimleri W

 • X

  Tıp Terimleri X

 • Y

  Tıp Terimleri Y

 • Z

  Tıp Terimleri Z

colovesical : a. 1. Kolon ve mesane ile ilgili; 2. Kolon ve mesane arasında.


cytotoxin : n. biochem. Hücreler üzerinde özel tahribedici etkisi olan bir toksin.


diaphragmalgia : n. Diyafram ağrısı.


ergometrine : n. Ergotun temel alkaloidi.


fibrinogen : n. biochem. Kanda erimiş halde bulunan ve trombin tesiriyle fibrin şeklini alarak pıhtılaşmayı sağlayan protein, fibrinojen.


foundation : n. Temel, kaide, dayanak, üzerine herhangi birşey kurulan veya oturtulan kısım.


fungistasis : n. Mantar gelişimini durdurma.


physocephaly : n. Saçlı deri altında gaz (hava) toplanması.


lanthanum : n. biochem. La sembolü ile bilinen, atom no:57 ve atom ağırlığı: 138.92 olup, aluminyumla alakalı kimyasal element, lantan.


lymphadenoma : n. See: Lymphoma.


malpractice : n. Bir doktorun itinasızca veya yanlış tedavisi.


moria : n. 1. Marazi şakalaşma temayülü; 2. Gevezelik ve budalalıkla vasıflı bunama.


odontotripsis : n. Dişlerin yıpranması, dişlerin aşınması.


onychopathy : n. Tırnak hastalığı, onikopati.


oxyblepsia : n. Göz keskinliği, keskin gözlülük.


pancarditis : n. Kalbin bütün zarlarının iltihabı, pankardit.


ptahonomy : n. Hastalık kanunları bilimi, patonomi.


peptides : n. (pl.) Bir veya daha çok sayıda aminoasidin birleşmesi ile meydanag elen kimyasal bileşikler.


quadricuspid : a. & n. 1. dört zirveli (Diş veyaaort kapağı hk); 2. Dört zirveli diş.


quartisect : v. Dörde kesmek, dört kısıma ayırmak.