Bugün : 18 Ağustos 2017, Cuma

Favorilere Ekle!

uloglossitis nedir?

uloglossitis : n. Dişetleri ve dilin birlikte iltihabı.

 • A

  Tıp Terimleri A

 • B

  Tıp Terimleri B

 • C

  Tıp Terimleri C

 • D

  Tıp Terimleri D

 • E

  Tıp Terimleri E

 • F

  Tıp Terimleri F

 • G

  Tıp Terimleri G

 • H

  Tıp Terimleri H

 • I

  Tıp Terimleri I

 • J

  Tıp Terimleri J

 • K

  Tıp Terimleri K

 • L

  Tıp Terimleri L

 • M

  Tıp Terimleri M

 • N

  Tıp Terimleri N

 • O

  Tıp Terimleri O

 • P

  Tıp Terimleri P

 • Q

  Tıp Terimleri Q

 • R

  Tıp Terimleri R

 • S

  Tıp Terimleri S

 • T

  Tıp Terimleri T

 • U

  Tıp Terimleri U

 • V

  Tıp Terimleri V

 • W

  Tıp Terimleri W

 • X

  Tıp Terimleri X

 • Y

  Tıp Terimleri Y

 • Z

  Tıp Terimleri Z

boloscope : n. Vücuda giren metalden yapılı yabancı cismin yerini tesbitte kullanılan alet.


bronchotracheal : a. Bronşlara ve trachea'ya ait olan.


chest : n. Göğüs, pektus, toraks


cholangiogastrostomy : n. Bir safra kanalının mide ile anastomozu.


deplumation : n. Kirpiklerin dökülmesi, kirpiklerin düşmesi.


derm(a) : n. See: Cutis or Corium.


exoserosis : n. serum veya eksüdanın akması.


mia string : Gözü hareket ettiren sinir veya kas.


glycolipid : n. Karbonhidrat ve yağ asitlerinden oluşan bileşik.


granulitis : n. Milyer tüerküloz, granülit.


intercanalicular : a. Kanallar arasında.


interfurca : n. Çok sayıda kök uzantısı gösteren diş kaidesinde, kökler arasında kalan saha, kökler arası kısım.


hymenectomy : n. Himeni kesip çıkarma ameliyesi.


indican : n.biochem. a) Çivit bitkisinden elde edilen bir glikozid (C26H3). b) İdrar ve terde bulunan bir madde (C6H7NSO4).


intermediate : a. 1. İki şeyni arasında yerleşmiş, arada (ortada) bulunan; 2. Arada meydana gelen, seyiresnasında oluşan; 3. Kimyasal reaksiyonun seyri esnasında oluşanmadde, ara madde.


lithosis : n. Taş tozlarını teneffüs etmekten ileri gelen akciğer hastalığı.


microphakia : n. Göz merceği (billur cisim) nin normalden küçük olması, mikrofaki.


obturation : n. 1. Tıkama; 2. Tıkanma.


pachyglossia : n. Dilin anormal kalınlaşması, dil kalınlığı, pakiglosi.


perifolliculitis : n. Saç (kıl) folikülleri çevresinin iltihabı, perifolikülit.