Bugün : 20 Ocak 2017, Cuma

Favorilere Ekle!

ulodermatitis nedir?

ulodermatitis : n. Lezyonların iyileşmesini takiben nedbe bırakmasıyla belirgin deri iltihabı, ulodermatit.

 • A

  Tıp Terimleri A

 • B

  Tıp Terimleri B

 • C

  Tıp Terimleri C

 • D

  Tıp Terimleri D

 • E

  Tıp Terimleri E

 • F

  Tıp Terimleri F

 • G

  Tıp Terimleri G

 • H

  Tıp Terimleri H

 • I

  Tıp Terimleri I

 • J

  Tıp Terimleri J

 • K

  Tıp Terimleri K

 • L

  Tıp Terimleri L

 • M

  Tıp Terimleri M

 • N

  Tıp Terimleri N

 • O

  Tıp Terimleri O

 • P

  Tıp Terimleri P

 • Q

  Tıp Terimleri Q

 • R

  Tıp Terimleri R

 • S

  Tıp Terimleri S

 • T

  Tıp Terimleri T

 • U

  Tıp Terimleri U

 • V

  Tıp Terimleri V

 • W

  Tıp Terimleri W

 • X

  Tıp Terimleri X

 • Y

  Tıp Terimleri Y

 • Z

  Tıp Terimleri Z

cecofixation : n. Çekum'un ameliyatla karın duvarına tesbiti.


clavus : n. Bir cilt tüberkülü.


cytocide : n. Hücreleri öldürücü medde.


enteromegaly : n. Barsağın anormal şekilde genişlemesi.


mia lid : Gözkapağı.


follicle : n. Bezcik, fölikül (foliculus.


galacturia : n. Süt görünümünde idrar çıkarma, galaktüri, kilüri.


histaminia : n. Vücutta histamin artışının sebep olduğu şok hali.


hyperasthenia : n. Aşırı zaafiyet.


iodoglobulin : n. Tiroid bezi salgısında bulunan bir madde.


ischiopubiotomy : n. Foramen obturatum'un alt kenarını oluşturan kemik kol (ischiopubic ramus)'a kesit yapma (Eskiden dar pelvis'te doğumu kolaylaştırmak için uygulanmış bir müdahale).


logagraphia : n. Fikirleri yazı ile ifade edememe, logagrafi.


lymphatitis : n. See: Lymphangitis.


mankind : n. İnsanlık, beşeriyet.


mastoidectomy : n. Mastoid hücrelerinin çıkarılması.


megalophthalmus : n. Gözlerin normale oranla büyük oluşu.


metabiosis : n. Bir organizmanın diğer bir organizmaya tabi oluşu.


methaemoglobinaemia : n. kanda methemoglobin bulunması.


pyelon : n. Böbrek pevlisi, pyileon.


redislocation : n. Bir organ veya parçanın normal durumuna getirilişini takiben yeniden yerinden kayma veya çıkma göstermesi, redislokasyon.