Bugün : 28 Nisan 2017, Cuma

Favorilere Ekle!

ulodermatitis nedir?

ulodermatitis : n. Lezyonların iyileşmesini takiben nedbe bırakmasıyla belirgin deri iltihabı, ulodermatit.

 • A

  Tıp Terimleri A

 • B

  Tıp Terimleri B

 • C

  Tıp Terimleri C

 • D

  Tıp Terimleri D

 • E

  Tıp Terimleri E

 • F

  Tıp Terimleri F

 • G

  Tıp Terimleri G

 • H

  Tıp Terimleri H

 • I

  Tıp Terimleri I

 • J

  Tıp Terimleri J

 • K

  Tıp Terimleri K

 • L

  Tıp Terimleri L

 • M

  Tıp Terimleri M

 • N

  Tıp Terimleri N

 • O

  Tıp Terimleri O

 • P

  Tıp Terimleri P

 • Q

  Tıp Terimleri Q

 • R

  Tıp Terimleri R

 • S

  Tıp Terimleri S

 • T

  Tıp Terimleri T

 • U

  Tıp Terimleri U

 • V

  Tıp Terimleri V

 • W

  Tıp Terimleri W

 • X

  Tıp Terimleri X

 • Y

  Tıp Terimleri Y

 • Z

  Tıp Terimleri Z

clairaudience : n. Normal olarak işitilmeyen sesleri işitme, fevkalade işitme hassası.


cystorectostomy : n. Mesane ile rektum arasında ameliyatla geçiş oluşturulması.


exotropia : n. Dışa şaşılık.


flavonol : n. biochem. Flavin ihtiva eden protein.


galeropsia : n. Galeropia.


germ : n. 1. Tohum, çim, tohum veya yumurtada bulunan asıl hücrecik; 2. Mikrop.


hyperalkalinity : n. Alkalin fazlalığı.


incudectomy : n. Örs kemiğinin ameliyatla çıkarılması.


infrapatellar : a. Patellaaltı.


morphosis : n. Bir organın veya dış azanın inkişaf tarzı (oluşumu), morfoz.


myelosarcoma : n. Plazma hücreli miyelom.


mythomania : n. Marazi yalan söyleme ve mübalağa etme eğilimi, yalancılık, mitomani.


periductal : a. Kanalı saran, kanal (boru) çevresinde bulunan.


reversion : n. 1. Atavik bir özelliğin yeniden belirmesi, eski atalarda görülen herhangi bir özelliğin birkaç kuşak sonra yeniden görülmesi; 2. Eski haline dönme, eski haline çevrilme.


sporotrichum : n. "Sporotrichum schenkii" başta olmak üzere bazı türlerinin sporotrikoz'a sebep olduğu bir mantar cinsi.


subpulpal : a. Diş pulpası altında.


subserous : a. Serozalatı, seroza altında bulunan.


symmelia : n. İki bacağın doğuştan birbirine yapışık oluşu.


tabatiere anatomiue : n. El başparmağı ekstansiyon halinde iken bileğin dış kenarında meydana gelen çukur, enfiye çukuru.


thrix : n. Saç, kıl.