Bugün : 24 Mart 2017, Cuma

Favorilere Ekle!

ulodermatitis nedir?

ulodermatitis : n. Lezyonların iyileşmesini takiben nedbe bırakmasıyla belirgin deri iltihabı, ulodermatit.

 • A

  Tıp Terimleri A

 • B

  Tıp Terimleri B

 • C

  Tıp Terimleri C

 • D

  Tıp Terimleri D

 • E

  Tıp Terimleri E

 • F

  Tıp Terimleri F

 • G

  Tıp Terimleri G

 • H

  Tıp Terimleri H

 • I

  Tıp Terimleri I

 • J

  Tıp Terimleri J

 • K

  Tıp Terimleri K

 • L

  Tıp Terimleri L

 • M

  Tıp Terimleri M

 • N

  Tıp Terimleri N

 • O

  Tıp Terimleri O

 • P

  Tıp Terimleri P

 • Q

  Tıp Terimleri Q

 • R

  Tıp Terimleri R

 • S

  Tıp Terimleri S

 • T

  Tıp Terimleri T

 • U

  Tıp Terimleri U

 • V

  Tıp Terimleri V

 • W

  Tıp Terimleri W

 • X

  Tıp Terimleri X

 • Y

  Tıp Terimleri Y

 • Z

  Tıp Terimleri Z

brachycephalic, brachycephalous : a. Kısa kafalı (Önden arkaya çapı kısa olan kafa), brakikefal.


catheter : n. Çeşitli çap ve uzunlukta içi boş tüp, kateter, sonda.


cynophobia : n. See: Kynophobia.


desmology : n. Bağbilim, demoloji.


dorsoanterior : a. Rahim içindeki fetüs sırtının önde olduğunu belirtmede kullanılan terim.


electroencephalography : n. Beynin muhtelif alanları arasındaki elektrik potansiyel farklarının kaydı ile uğraşan bilim dalı, elektroensifalografi.


felon : n. Tırnak altında veya yakınında olan ufak yara, dolama.


glia : n. Sinir sistemi destek dokusu, nöroglia.


glycemia : n. Kanda şeker miktarı, glisemi.


uterosalpingography : n. Rahim ve salpenksin radyografisi.


hemataerometer : n. Kandaki gazları ölçme aleti.


hyperpinealism : n. Kozalaksı bezlerin aşırı faaliyeti.


hypodermoclysis : n. Derialtı dokularına sıvı zerkedilmesi.


lotion : n. Vücudun bir yerini yıkamak için kullanılan ilaçlı su, losyon, lotio.


melasicterus : n. Derinin koyu esmer renk aldığı kronik hepatik ikter, melasikterus.


molinima : n. Molimen'in çoğulu.


myosalgia : n. Kasta hissedilen ağrı, kas ağrısı.


ototoxic : a. Kulak üzerinde toksik etkisi olan.


phorocyte : n. Bağ dokusu hücresi.


phospholipidemia : n. Kanda fosfolipid artışı.