Bugün : 26 Haziran 2017, Pazartesi

Favorilere Ekle!

ulodermatitis nedir?

ulodermatitis : n. Lezyonların iyileşmesini takiben nedbe bırakmasıyla belirgin deri iltihabı, ulodermatit.

 • A

  Tıp Terimleri A

 • B

  Tıp Terimleri B

 • C

  Tıp Terimleri C

 • D

  Tıp Terimleri D

 • E

  Tıp Terimleri E

 • F

  Tıp Terimleri F

 • G

  Tıp Terimleri G

 • H

  Tıp Terimleri H

 • I

  Tıp Terimleri I

 • J

  Tıp Terimleri J

 • K

  Tıp Terimleri K

 • L

  Tıp Terimleri L

 • M

  Tıp Terimleri M

 • N

  Tıp Terimleri N

 • O

  Tıp Terimleri O

 • P

  Tıp Terimleri P

 • Q

  Tıp Terimleri Q

 • R

  Tıp Terimleri R

 • S

  Tıp Terimleri S

 • T

  Tıp Terimleri T

 • U

  Tıp Terimleri U

 • V

  Tıp Terimleri V

 • W

  Tıp Terimleri W

 • X

  Tıp Terimleri X

 • Y

  Tıp Terimleri Y

 • Z

  Tıp Terimleri Z

blepharorrhaphy : n. Göz kapağı kenarlarını birbirine dikme (Göz kapağı aralığını daraltma veya kapatma amacıyla uygulanır).


calcium : n. biochem. Ca işareti ile bilinen, atom no: 20 ve atom ağırlığı: 40.08 olan, diş ve kemik gelişmesini sağlayan kimyasal element, kalsiyum.


erythrism : n. Saç ve sakalın kırmızı (kızıl) olması, eritrizm.


eumycin : n. biochem. Bacillus subtilis'den elde edilen bir antibiyotik, ömisin.


exfetation : n. Dış gebelik.


fluoroscopy : n. 1. Röntgen ışınının etkilerini inceleme bilimi; 2. Rnötgende radyoskopi ekranı vasıtasiyle bakma, skopi tetkiki.


frigorific : a. Soğutan, soğutucu.


subglossal : a. Dilaltı, dil altında bulunan.


inhaler : n. 1. Solukla içeri çeken kimse; 2. Solukla içeri çekmeğe mahsus ilaçları veren alet.


iridokinesis : n. İrisin daralması ve genişlemesi, iridokinez.


maculation : n. 1. Deri veya herhangi bir oluşum üzerinde küçük leke veya benekler oluşması; 2. Üzerinde küçük leke veya benekler gösterme hali, benekli olma durumu.


naupathia : n. Deniz tutması, nausea navalis


neurorelapse : n. Frengi tedavisinden sonra beliren had sinir semptomları.


ossification : n. Kemikleşme, ossificatio.


parergasia : n. Anormal şekilde uyarılma.


pediatric : a. 1. Çocuk bakımına veya tedavisine ait; 2.Çocuk hastalıklarına ait.


pleomorphic : a. Birçok değişik şekiller arzeden.


ponos : n. Çocuk kala-azarı.


prognathic : a. Çıkık çeneli, bir veya her iki çenesi ileriye doğru aşırı çıkıntı gösteren.


pulicosis : n. Sinek ısırıkları sonucu cilt tahrişi.