Bugün : 21 Ağustos 2017, Pazartesi

Favorilere Ekle!

ulocarcinoma nedir?

ulocarcinoma : n. Dişeti kanseri.

 • A

  Tıp Terimleri A

 • B

  Tıp Terimleri B

 • C

  Tıp Terimleri C

 • D

  Tıp Terimleri D

 • E

  Tıp Terimleri E

 • F

  Tıp Terimleri F

 • G

  Tıp Terimleri G

 • H

  Tıp Terimleri H

 • I

  Tıp Terimleri I

 • J

  Tıp Terimleri J

 • K

  Tıp Terimleri K

 • L

  Tıp Terimleri L

 • M

  Tıp Terimleri M

 • N

  Tıp Terimleri N

 • O

  Tıp Terimleri O

 • P

  Tıp Terimleri P

 • Q

  Tıp Terimleri Q

 • R

  Tıp Terimleri R

 • S

  Tıp Terimleri S

 • T

  Tıp Terimleri T

 • U

  Tıp Terimleri U

 • V

  Tıp Terimleri V

 • W

  Tıp Terimleri W

 • X

  Tıp Terimleri X

 • Y

  Tıp Terimleri Y

 • Z

  Tıp Terimleri Z

colpocystotomy : n. Vagina duvarından kesit yaparak mesaneyi açma.


doderlein's bacillus : n. Asit meydanag etiren gram positif çubuk şeklinde bakteriler.


effeminacy, effemination : n. Kadınlaşma, dişileşme.


equilibrium : n. Denge, muvazene.


gemellus : n. (pl. gemelli). Leğen ikiz kasları, musculus gemeli.


uveitic : a. 1. Uvea iltihabı ile ilgili; 2. Uvea iltihabı gösteren, uvea'da iltihapla belirgin.


hysterectomy : Uterusun ameliyatla çıkarılması, histerektomi.


internals : n. Vücudun iç organları.


iridoplegia : n. Gözün iris tabakasının felci, iridopleji.


leukemia : n. Lökositlerin devamlı şekilde çoğalması ve patolojik yapı göstermesi, lösemi (lemfoid veya miyeloid tipte olur).


lobulose : a. Küçük loblardan oluşan, küçük loblara ayrılmış.


logospasm : n. Kelimelerin telaffuzu esnasında tutukluk gösterme, kelimeleri kesik telaffuzla belirgin konuşma bozukluğu, bir çeşit kekemelik.


melanin : n. Zencilerde normal olarak bulunan koyu renkli deri boyası, melanin.


mold : n. 1. iplikçik halinde yapı gösteren herhangi bir mantar, fungus; 2. Mantarın herhangi bir yüzey üzerinde meydana getirdiği küf tabakası; 3. Kalıba girmek, biçim almak; 4. Kalıp, herhagni bir oluşumun balmumu veya alçı yardımıyla çıkarılan şekli.


neuroepitelial : a. 1. Dış uyarıları alan hücrelerle ilgili, nöroepitelyum'a ait; 2. Uyarıları alan hücrelerden yapılı, bu nitelikte hücrelerden oluşmuş.


oxidation : n. Oksitlenme, paslanma, oksijen ile terkip, oksidasyon.


paraparesis : n. Her iki bacağı tutan orta derecede felç, paraparezi.


peribronchiolitis : n. Bronşiyal çevresi iltihabı, peribronşiyolit.


peripylic : a. Kapı toplar damarını saran.


phengophobia : n. Işıktan ürkme, ışığa bakamama.