Bugün : 24 Nisan 2017, Pazartesi

Favorilere Ekle!

ulocarcinoma nedir?

ulocarcinoma : n. Dişeti kanseri.

 • A

  Tıp Terimleri A

 • B

  Tıp Terimleri B

 • C

  Tıp Terimleri C

 • D

  Tıp Terimleri D

 • E

  Tıp Terimleri E

 • F

  Tıp Terimleri F

 • G

  Tıp Terimleri G

 • H

  Tıp Terimleri H

 • I

  Tıp Terimleri I

 • J

  Tıp Terimleri J

 • K

  Tıp Terimleri K

 • L

  Tıp Terimleri L

 • M

  Tıp Terimleri M

 • N

  Tıp Terimleri N

 • O

  Tıp Terimleri O

 • P

  Tıp Terimleri P

 • Q

  Tıp Terimleri Q

 • R

  Tıp Terimleri R

 • S

  Tıp Terimleri S

 • T

  Tıp Terimleri T

 • U

  Tıp Terimleri U

 • V

  Tıp Terimleri V

 • W

  Tıp Terimleri W

 • X

  Tıp Terimleri X

 • Y

  Tıp Terimleri Y

 • Z

  Tıp Terimleri Z

cardiotron : n. Mürekkepli kalemle direkt yazan elektrokardiyograf.


carotene : n. biochem. Havuç, domates, yumurta sarısı gibi maddelerde bulunan sarı renkte (lipokrom) cisim (vücutta A. vitaminine dönüşür).


chromatopsia : n. Cisimleri olduğundan farklı renklerde görme, renksiz cisimleri renkli görme ile belirgin görme bozukluğu.


deutero-albumose : n. biochem. Suda veya tuzlu eriyiklerde eriyebilen albümoz.


dysmetropsia : n. Cisimleri, hacim ve biçim bakımından olduğundan değişik algılamakla belirgin görme bozukluğu.


epidermophytosis : n. Epidermorphyton türü mantarlarla meydana gelen manter enfeksiyonu.


euplastic : a. 1. Öplazi ile ilgili; 2. normal şekilde gelişen, sıhhatli gelişme gösteren.


fissuration : n. Çatlaklık.


gastrosplenic : a. Mide ve dalağa ait.


hematogenous : a. 1. Kanda meydana gelen; 2. See: Hematogen.


leiomyosarcoma : n. Çizgisiz kas hücreleri ihtiva eden habis tüömr.


lymphangiophlebitis : a. Lenf damarlarının ve venlerin iltihabı.


mannose : n. Mayalanma özelliği gösteren bir monosakkarid.


melitis : n. Yanak (yüz) iltihabı.


mortinatality : n. Ölü doğumların tüm doğumlara oranı.


myonosus : n. Herhangi bir kas hastalığı.


oothecosalpingitis : n. Yumurtalık ve Fallop tübü (tuba uterina)'nün beraber iltihabı.


parahemophilia : n. Plazamda faktör V (proaccelerin) adlı koagülasyon faktörünün eksikliği nedeniyle gelişne kanama bozukluğu, parahemofili.


polygram : n. Poligrafın kaydettiği çizgi, poligram.


procreation : n. Üreme, çoğalma.