Bugün : 20 Şubat 2017, Pazartesi

Favorilere Ekle!

ulocarcinoma nedir?

ulocarcinoma : n. Dişeti kanseri.

 • A

  Tıp Terimleri A

 • B

  Tıp Terimleri B

 • C

  Tıp Terimleri C

 • D

  Tıp Terimleri D

 • E

  Tıp Terimleri E

 • F

  Tıp Terimleri F

 • G

  Tıp Terimleri G

 • H

  Tıp Terimleri H

 • I

  Tıp Terimleri I

 • J

  Tıp Terimleri J

 • K

  Tıp Terimleri K

 • L

  Tıp Terimleri L

 • M

  Tıp Terimleri M

 • N

  Tıp Terimleri N

 • O

  Tıp Terimleri O

 • P

  Tıp Terimleri P

 • Q

  Tıp Terimleri Q

 • R

  Tıp Terimleri R

 • S

  Tıp Terimleri S

 • T

  Tıp Terimleri T

 • U

  Tıp Terimleri U

 • V

  Tıp Terimleri V

 • W

  Tıp Terimleri W

 • X

  Tıp Terimleri X

 • Y

  Tıp Terimleri Y

 • Z

  Tıp Terimleri Z

cautery : n. Yakış, dağlayış, dağlama aleti, koter.


coccyalgia : n. Koksiks üzerinde hissedilen ağrı, kuyruk sokumu ağrısı.


coreometer : n. Gözbebeğinin çapını ölçen alet.


ductless : a. Atıcı kanalı olmayan (endokrin bezler gibi).


exocystis : n. İdrar kesesinin düşmesi (sarkması), eksosistit.


gland : n. 1. Bez, gudde; 2. Vücudun birçok yerinde yer almış kimisi salgısını dışa (vücut boşluklarına), kiimsi de içe (kana) akıtan bezler, glandula glans.


hepatocystic : a. Karaciğer ve safra kesesine ait.


vaccinial : a. İneklerde görülen çiçek hastalığı ile ilgili.


hygienization : n. Sağlık tesisi, sıhhi şartların kurulması.


hypometabolism : n. Metabolizma azalmas.


hypomnesia : n. Hafıza bozukluğu, hafıza zayıflığı.


ileocecostmy : n. İleum ile çekum arasında anastomoz yapılması, ileoçekostomi.


irrigator : n. İrigatör.


leukon : n. Vücut lökositleri ile lökosit yapan dokular, lökon.


magnus : n. Büyük.


meta : pref. 1. Arasında ortasında (yer ve mevki); 2. Sonra (zaman); 3. değişme.


noxious : a. 1. Zararlı, sıhhati bozan; 2. Tehlikeli, öldürücü, habis, noxius.


orofacial : n. Ağız ve yüzle ilgili.


peptonize : v. Pepsin tesiri ile hazmı kolaylaştırmak.


profuse : a. Ölçülemeyecek kadar bol, profuz.