Bugün : 11 Aralık 2017, Pazartesi

Favorilere Ekle!

New Year Istanbul

ulocarcinoma nedir?

ulocarcinoma : n. Dişeti kanseri.

 • A

  Tıp Terimleri A

 • B

  Tıp Terimleri B

 • C

  Tıp Terimleri C

 • D

  Tıp Terimleri D

 • E

  Tıp Terimleri E

 • F

  Tıp Terimleri F

 • G

  Tıp Terimleri G

 • H

  Tıp Terimleri H

 • I

  Tıp Terimleri I

 • J

  Tıp Terimleri J

 • K

  Tıp Terimleri K

 • L

  Tıp Terimleri L

 • M

  Tıp Terimleri M

 • N

  Tıp Terimleri N

 • O

  Tıp Terimleri O

 • P

  Tıp Terimleri P

 • Q

  Tıp Terimleri Q

 • R

  Tıp Terimleri R

 • S

  Tıp Terimleri S

 • T

  Tıp Terimleri T

 • U

  Tıp Terimleri U

 • V

  Tıp Terimleri V

 • W

  Tıp Terimleri W

 • X

  Tıp Terimleri X

 • Y

  Tıp Terimleri Y

 • Z

  Tıp Terimleri Z

bronchadenitis : n. Bronş duvarındaki bezlerin iltihabı.


cerebriform : a. Beyin şeklinde, görünüş olarak beyine benzeyen.


confabulation : n. Uydurma hikayeler anlatma belirtisi, konfabülasyon.


ethmoiditis : n. Burun kemiği boşlukları iltihabı, etmoidit.


filter : n. Işık, su ve diğer sıvıları süzmeğe yarayan alet, süzgeç, filtre.


formic, : a. biochem. Karıncalarda bulunan bir aside ait.


glycemia : n. Kanda şeker miktarı, glisemi.


subject : n. 1. Tıp talebelerinin disseksiyon için kulandıkları ceset; 2. Tedavi altına alınan şahıs veya hayvan.


guilt : n. Suçluluk duygusu.


hydrargyrate : a. 1. Civa ile ilgili; 2. Yapısında civa bulunan, cıvalı.


hydropyonephrosis : n. Ureter'in tıkanması sonucu böbrek pelvisinde idrar ve cerahat toplanması hali, hidropiyonefroz (Cerahatli idrarın birikimi nedeniyle böbrek şişer).


hypophrenium : n. Diyafram ile enine kolon arasında bulunan boşluk.


idiohypnotism : n. Kendi kendine telkinle hipnoz meydana getirme.


meningococcemia : n. Kanda menengokokların bulunması, menengokoksemi.


miscible : a. Karışabilir, karışır.


mycophylaxin : n. Mikropları yok eden filaksin.


panophobia : n. Herşeyden korkma hastalığı, marazi korku, panofobi (panfobi).


photoreceptive : a. Işığı görebilen.


phototaxis : n. Işığa yönelme hareketi.


rachitogenic : a. Raşitizme sebep olan.