Bugün : 23 Haziran 2017, Cuma

Favorilere Ekle!

ulocace nedir?

ulocace : n. Dişetlerinin ülserli hali.

 • A

  Tıp Terimleri A

 • B

  Tıp Terimleri B

 • C

  Tıp Terimleri C

 • D

  Tıp Terimleri D

 • E

  Tıp Terimleri E

 • F

  Tıp Terimleri F

 • G

  Tıp Terimleri G

 • H

  Tıp Terimleri H

 • I

  Tıp Terimleri I

 • J

  Tıp Terimleri J

 • K

  Tıp Terimleri K

 • L

  Tıp Terimleri L

 • M

  Tıp Terimleri M

 • N

  Tıp Terimleri N

 • O

  Tıp Terimleri O

 • P

  Tıp Terimleri P

 • Q

  Tıp Terimleri Q

 • R

  Tıp Terimleri R

 • S

  Tıp Terimleri S

 • T

  Tıp Terimleri T

 • U

  Tıp Terimleri U

 • V

  Tıp Terimleri V

 • W

  Tıp Terimleri W

 • X

  Tıp Terimleri X

 • Y

  Tıp Terimleri Y

 • Z

  Tıp Terimleri Z

bromhexine : n. Bitkilerden elde olunan vasicine adlı alkaloidin sentetik bir türevi.


crypt. : n. 1. Kese şeklinde küçük kör boşluk, küçük kör kese, kript (ağzı dışarıya açılır), 2. Bez'de salgı yapan hücrelerin çevrelediği küçük boşluklardan her biri, bez boşluğu.


enzymolysis : n. Enzim etkisiyle meydana gelen parçalanma veya çözülme.


genital : a. Üremeye (döllenmeye) ait, genital, jenital, genitalis.


germination : n. Filizlenme.


laked : a. Hemoliz'e uğramış, hemoliz olmuş (Yapısındaki hemoglobinin açığa çıktığı eritrositler hakkında).


heteromorphic : a. See: Heteromorphous.


hiatus : n. Yarık, hiyatus: Çatlak şeklinde oyuk veya yarık.


hormonosis : n. Vücudda aşırı hormon bulunması sonucu meydana gelen marazi durum.


macrobrachia : n. Kolların aşırı uzun ve iri oluşu.


myelinic : a. Miyeline ait.


myosis : n. Gözbebeği (pupilla) ufalması, miyozis


odontopisis : n. Diş gıcırdatma.


pachyhymenia : n. Herhangi bir zarın veya zarların kalınlaşması.


papulopustular : a. Hem papüle, hem de püstüle ait olan, her iki çeşit oluşumu birlikte ilgilendiren.


ptahonomy : n. Hastalık kanunları bilimi, patonomi.


paragomphosis : n. Fetüs başının, herhangi bir sebeple pelviskanalında sıkışması.


pentaploidy : n. Hücrenin türe has haploid kromozom sayısının beş katına sahip olşu, pentaploidi.


pleurrhagia : n. Plevra'dan gelen kanama, plevra kanaması.


popliteus : n. Dizardı kası, musculus popliteus.