Bugün : 22 Ekim 2017, Pazar

Favorilere Ekle!

ulo nedir?

ulo : pref. 1. Nedbe; 2. Dişeti.

 • A

  Tıp Terimleri A

 • B

  Tıp Terimleri B

 • C

  Tıp Terimleri C

 • D

  Tıp Terimleri D

 • E

  Tıp Terimleri E

 • F

  Tıp Terimleri F

 • G

  Tıp Terimleri G

 • H

  Tıp Terimleri H

 • I

  Tıp Terimleri I

 • J

  Tıp Terimleri J

 • K

  Tıp Terimleri K

 • L

  Tıp Terimleri L

 • M

  Tıp Terimleri M

 • N

  Tıp Terimleri N

 • O

  Tıp Terimleri O

 • P

  Tıp Terimleri P

 • Q

  Tıp Terimleri Q

 • R

  Tıp Terimleri R

 • S

  Tıp Terimleri S

 • T

  Tıp Terimleri T

 • U

  Tıp Terimleri U

 • V

  Tıp Terimleri V

 • W

  Tıp Terimleri W

 • X

  Tıp Terimleri X

 • Y

  Tıp Terimleri Y

 • Z

  Tıp Terimleri Z

blistering fluid : n. Karşıt tahriş yapan bir madde.


cystorectostomy : n. Mesane ile rektum arasında ameliyatla geçiş oluşturulması.


dermographism : n. Sivri uçla deri çizildiği vakit görülen deri reaksiyonları (beyaz, kırmızı çizgi, papül oluşu, derinin diken diken olması).


dysphoria : n. Huzursuzluk hali.


ecthyma : n. sertçe bir zemin üzerinde meydana gelmiş püstüllü bir deri tezahürü (ekseriya mide-barsak bozukluğu veya parazitlerden olur), ektima.


electrocoagulator : n. Elektrokoagülasyon amacıyla kullanılan alet, elektrokoagülatör.


emmission : n. Dışarı verme, çıkarma, ihraç inzal: Özellikle uykuda semen (belsuyu)'in akması, emisyon.


furunculoid : a. Çıbanımsı, çıbana benzer.


hemotympanum : n. Timpan boşluğunda kan toplanması.


hydriatry : n. Hastalıkların su ile tedavisini konu alan bilim dalı, su tedavisi bilimi.


hypopigmentation : n. Pigmentasyonun azalması veya az olması.


iodoventriculography : n. İyotlu radyo-opak madde enjeksiyonunu takiben beyin karıncıklarının röntgen filminin alınması.


keratoacanthoma : n. Derinin hariçle temasta olan bölgelerinde sür'atle gelişen ortası keratin kitlesiyle dolu küçük yumru, keratoakantom (Genellikle yüz derisi üzerinde görülür).


nyctalopia, nyctalopy : n. Gece körlüğü, niktalopi.


otodynia : n. See: Otalgia.


palate : n. Damak, palatum.


phonomyogram : n. Adale kasılmasından çıkan sesin grafiği.


pitting : n. Çukur oluşumu, çukurlaşma.


retrodisplacement : n. Arkaya doğru yer değiştirme.


rrhea : suff. Akış akma, ifrazat, ifraz.