Bugün : 23 Ocak 2017, Pazartesi

Favorilere Ekle!

ulo nedir?

ulo : pref. 1. Nedbe; 2. Dişeti.

 • A

  Tıp Terimleri A

 • B

  Tıp Terimleri B

 • C

  Tıp Terimleri C

 • D

  Tıp Terimleri D

 • E

  Tıp Terimleri E

 • F

  Tıp Terimleri F

 • G

  Tıp Terimleri G

 • H

  Tıp Terimleri H

 • I

  Tıp Terimleri I

 • J

  Tıp Terimleri J

 • K

  Tıp Terimleri K

 • L

  Tıp Terimleri L

 • M

  Tıp Terimleri M

 • N

  Tıp Terimleri N

 • O

  Tıp Terimleri O

 • P

  Tıp Terimleri P

 • Q

  Tıp Terimleri Q

 • R

  Tıp Terimleri R

 • S

  Tıp Terimleri S

 • T

  Tıp Terimleri T

 • U

  Tıp Terimleri U

 • V

  Tıp Terimleri V

 • W

  Tıp Terimleri W

 • X

  Tıp Terimleri X

 • Y

  Tıp Terimleri Y

 • Z

  Tıp Terimleri Z

cholesterolemia : n. Kanda kolesterol bulunması


cine-angiocardiography : n. Kontrast maddenin kalb ve damarlardan geçişini hareketli şekilde gösteren film.


deflection : n. 1. Bir tarafa dönme, bir yana hareet etme, sapma; 2. Elektrokardiyogram'da görülen dalga şeklindeik eğri; 3. Fikir ve düşüncelerin bilinç kontrolundan uzaklaşması, baskı altındaki fikir ve düşüncelerin kontrolsuz hale dönüşmesi; 4. Fetüs başının doğum esnasında, çenesi sternum'dan uzaklaşmak üzere ekstensiyon hareketi yapması.


exclave : n. Anaorgana tutunmuş organla aynı yapıyı gösteren parça (Özellikle pankreas, tiroid v.s. bezler üzerinde görülür).


gingivitis : n. Dişeti iltihabı, jenjivit, ulitis.


uva : n. (pl. Uvae). Kuru üzüm.


uveitis : n. Üveanın iltihabı, iritis.


homograft : n. Aynı türün bir ferdinden diğer bir ferdine nakledilen doku veya organ.


icterus : n. Sarılık, ikter.


intrinsic : n. 1. İçerden olan sebeplerle meydanag elen; 2. Bir şeyin içerisi ie ilgili olan, entrensek.


irritative : a. İritasyona ait.


karyogenic : a. 1. Hücre nüvesini oluşturarn; 2. Karyojeneze ait.


koniology : n. Çeşitli tozları ve insan vücudu üzerine etkilerini konu alan bilim dalı.


leukotomy : n. Beynin ön lobunun beyaz maddesinin ameliyatı, lökotomi.


massa : n. (pl. massae). See: Mass.


massive : a. AĞır, çok fazla, bol (kanama v.s. hakkında).


nephratonia : n. Böbreğin görev gücünün azalması, böbrek yetmezilği.


palpate : v. El ile muayene etmek.


para-aortic : a. Aortanın yanında bulunan.


seminuria : n. See: Semenuria.