Bugün : 12 Aralık 2017, Salı

Favorilere Ekle!

New Year Istanbul

ulo nedir?

ulo : pref. 1. Nedbe; 2. Dişeti.

 • A

  Tıp Terimleri A

 • B

  Tıp Terimleri B

 • C

  Tıp Terimleri C

 • D

  Tıp Terimleri D

 • E

  Tıp Terimleri E

 • F

  Tıp Terimleri F

 • G

  Tıp Terimleri G

 • H

  Tıp Terimleri H

 • I

  Tıp Terimleri I

 • J

  Tıp Terimleri J

 • K

  Tıp Terimleri K

 • L

  Tıp Terimleri L

 • M

  Tıp Terimleri M

 • N

  Tıp Terimleri N

 • O

  Tıp Terimleri O

 • P

  Tıp Terimleri P

 • Q

  Tıp Terimleri Q

 • R

  Tıp Terimleri R

 • S

  Tıp Terimleri S

 • T

  Tıp Terimleri T

 • U

  Tıp Terimleri U

 • V

  Tıp Terimleri V

 • W

  Tıp Terimleri W

 • X

  Tıp Terimleri X

 • Y

  Tıp Terimleri Y

 • Z

  Tıp Terimleri Z

capsulectomy : n. Bir kapsülün cerrahi olarak çıkarılması, çoğu zaman göz merceği veya eklemler için kullanılan bir deyimdir.


cowperitis : n. Cowper bezlerinin iltihabı.


elimination : n. İhraç, çıkarma (organ).


exoskeleton : n. Omurgasız bazı hayvanlarda vücudu dıştan örten kabuk veya kabuğa benzer sert tabaka.


fillet : n. 1. Liflerden yapılı şerit; 2. İlmek şeklinde bandaj.


garrot : n. Damara tazyik amacıyla herhangi bir kısmı çepeçevre sıkmak için kullanılan sargı, bir cins turnike.


subjacent : a. Altında uzanan, alt kısmında yer alan.


hematospectroscope : n. Kan muayenesinde kullanılan spektroskop.


implement : n. Alet, herhangi bir işi veya girişimi (ameliyat v.s) gerçekleştirmede kullanılan alet.


intradermic : a. Deride bulunan veya meydana gelen.


isomer : n. biochem. İzomerizm gösteren cisim, izomer.


karyochrome : n. Çekirdeği kolayca boyanabilen sinir hürcesi.


keloid : n. Sert deri tümörü, keloit (nedbelerde oluşan).


metropathia : n. Uterus bozukluğu, rahim hastalığı, metropati.


oxybromide : n. biochem. Oksijen ve brom ihtiva eden bir radikal, oksibromür.


pain : n. 1. Ağrı, acı, sızı, dolor; 2. (pl). Doğum ağrıları.


pericardiopleural : a. Perikard ve plevraya ait.


propane : n. biochem. Ham petrolda bulunan bir hidrokarbon, propan.


pubic : a. Pübise veya o bölgeye ait, çatıya ait, pubicus.


radiumology : n. Tedavi amacıyla radyum uygulanmasını ve uygulama tekniklerini konu alan radyoloji dalı, radyumoloji.