Bugün : 26 Nisan 2017, Çarşamba

Favorilere Ekle!

ulnoradial nedir?

ulnoradial : a. Ulna ve radyus'a ait.

 • A

  Tıp Terimleri A

 • B

  Tıp Terimleri B

 • C

  Tıp Terimleri C

 • D

  Tıp Terimleri D

 • E

  Tıp Terimleri E

 • F

  Tıp Terimleri F

 • G

  Tıp Terimleri G

 • H

  Tıp Terimleri H

 • I

  Tıp Terimleri I

 • J

  Tıp Terimleri J

 • K

  Tıp Terimleri K

 • L

  Tıp Terimleri L

 • M

  Tıp Terimleri M

 • N

  Tıp Terimleri N

 • O

  Tıp Terimleri O

 • P

  Tıp Terimleri P

 • Q

  Tıp Terimleri Q

 • R

  Tıp Terimleri R

 • S

  Tıp Terimleri S

 • T

  Tıp Terimleri T

 • U

  Tıp Terimleri U

 • V

  Tıp Terimleri V

 • W

  Tıp Terimleri W

 • X

  Tıp Terimleri X

 • Y

  Tıp Terimleri Y

 • Z

  Tıp Terimleri Z

bronchoalveolar : a. Bronş, bronşiyol ve akciğer hava kesecikleri ile ilgili.


carbon : n. biochem. C işaret iile bilinen atom no:6 ve atom ağırlığı: 12.011 olan kimyasal element, karbon, fahm, kömür.


carboxypolypeptidase : n. biochem. Bir polipeptidden serbest karboksil gruplarını açığa çıkaran enzim.


chloramine-T : n. biochem. Soluk sarımtrak, billüri bir toz olup, müessir antibiyotiktir(C7H7CINNaO2S.3H2O), Kloramin-t, klorazen.


choriomeningitis : n. Beyni zarları ve choroid plexus'un lökosit enfiltrasyonu ile belirgin iltihabı.


curet (te) : n. Kürtaj aleti.


euthenics : n. Çevre şartlarını daha elverişli kılarak nesli düzeltme bilimi.


glycuresis : n. İdrarda fazla miktarda şeker (glükoz) bulunuşu.


sublatio retinae : n. Retina yırtılması.


vacciniform : a. İnek çiçek hastalığına benzer.


hexonic : a. biochem. Hekson esaslarına ait.


holodiastolic : a. bütün diyastolü işgal eden.


iridencleisis : n. Bir göz ameliyatı.


liquescent : a. Sıvılaşır, erimeğe müsait.


mucoid : a. Sümüksü veya pelte gibi.


oscheoplasty : n. Testis torbasının plastik tamiri, skrotumun plastik ameliyatı.


pancreaticosplenic : a. Pankreas ve dalak'la ilgili.


paramedian : a. Orta bölümün yakınında bulunan, ortaya yakın olarak yera lan.


pneumonocirrhosis : n. Akciğer sirozu.


presystolic : a. Sistolden önce olan.