Bugün : 12 Aralık 2017, Salı

Favorilere Ekle!

New Year Istanbul

ulnoradial nedir?

ulnoradial : a. Ulna ve radyus'a ait.

 • A

  Tıp Terimleri A

 • B

  Tıp Terimleri B

 • C

  Tıp Terimleri C

 • D

  Tıp Terimleri D

 • E

  Tıp Terimleri E

 • F

  Tıp Terimleri F

 • G

  Tıp Terimleri G

 • H

  Tıp Terimleri H

 • I

  Tıp Terimleri I

 • J

  Tıp Terimleri J

 • K

  Tıp Terimleri K

 • L

  Tıp Terimleri L

 • M

  Tıp Terimleri M

 • N

  Tıp Terimleri N

 • O

  Tıp Terimleri O

 • P

  Tıp Terimleri P

 • Q

  Tıp Terimleri Q

 • R

  Tıp Terimleri R

 • S

  Tıp Terimleri S

 • T

  Tıp Terimleri T

 • U

  Tıp Terimleri U

 • V

  Tıp Terimleri V

 • W

  Tıp Terimleri W

 • X

  Tıp Terimleri X

 • Y

  Tıp Terimleri Y

 • Z

  Tıp Terimleri Z

bioscopy : n. Canlılık işaretlerinin bulunup bulunmadığını tesbit için yapılan muayene.


choledochorrhaphy : n. Ameilyatla açılan ana safra kanalının kesit kenarlarını dikişle birleştirme, safra kesesini dikme.


cricoid : a. Halka gibi, halkası, krikoid.


fibroplastic : a. Lif dokusu meyana getiren.


intraduodenal : a. Duodenumiçi.


ischiodynia : n. İskiyum ağrısı.


isotope : n. biochem. Kimyasal ve fiziksel özellikleri aynı olup atom ağırlıkları farklı olan elemanlardanbiri, izotop.


kaolin : n.biochem. Kil, alüminyum silikat.


lipoclasis : n. Yağın erimesi, yağın çözülerek parçalanması.


mammilliform : a. Meme başı şeklinde, meme başına benzeyen.


oleandomycin : n. Penisiline benzer sepktrumu olan bir antibiotik.


oligopepsia : n. Zayıf hazım, hazım kifayetsizliği.


otalgia : n. Kulak ağrısı, otalji.


pair : n. 1.Çift, yanyana gelmiş iki şey, iki parçadan oluşmuş herhangi bir şey (alet v.s.); 2. Çift çift dizmek veya dizilmek; 3. Çiftleştirmek veya çiftleşmek.


phenazocine : n. Şiddetli akut veya ronik ağrıların giderilmesi için kullanılan güçl bir analjezik.


phosphite : n. biochem. Fosforlu asit tuzu.


polyemia : n. vücutta aşırı kan bulunması, kan miktarının normalin üstüne çıkması, poliyemi.


retroplacental : n. Placenta arkasında.


rheophore : n. Elektrod.


spermatology : n. Meniyi (spermi) inceleme ilmi, meni bilgisi, spermatoloji.