Bugün : 26 Haziran 2017, Pazartesi

Favorilere Ekle!

ulnoradial nedir?

ulnoradial : a. Ulna ve radyus'a ait.

 • A

  Tıp Terimleri A

 • B

  Tıp Terimleri B

 • C

  Tıp Terimleri C

 • D

  Tıp Terimleri D

 • E

  Tıp Terimleri E

 • F

  Tıp Terimleri F

 • G

  Tıp Terimleri G

 • H

  Tıp Terimleri H

 • I

  Tıp Terimleri I

 • J

  Tıp Terimleri J

 • K

  Tıp Terimleri K

 • L

  Tıp Terimleri L

 • M

  Tıp Terimleri M

 • N

  Tıp Terimleri N

 • O

  Tıp Terimleri O

 • P

  Tıp Terimleri P

 • Q

  Tıp Terimleri Q

 • R

  Tıp Terimleri R

 • S

  Tıp Terimleri S

 • T

  Tıp Terimleri T

 • U

  Tıp Terimleri U

 • V

  Tıp Terimleri V

 • W

  Tıp Terimleri W

 • X

  Tıp Terimleri X

 • Y

  Tıp Terimleri Y

 • Z

  Tıp Terimleri Z

deric : a. Ektoderme ait.


dysuriac : a. İdrar ederken ağrı duyan kimse.


formication : n. Deri üzerinde karınca yürüme hissi.


gonion : n. Altçene açsı ucu.


maltase : n. biochem. Maltozu glikoza çviren bir enzim, maltaz.


nasopharyngeal : a. Nazofarenkse ait.


ophthalmometry : n. Gözün kırılma derecesinin tesbiti, oftalmometri.


oviform : a. See: Oval.


pancreatolipase : n. Pankreas özsuyunda bulunan yağları eritici enzim.


postorbital : a. Orbita arkası, orbita arkasında.


pyelectasis : n. Piyelon (böbrek pelvisi) genişlemesi.


restocythemia : n. Kanda parçalanmış eritrosit artıklarının bulunuşu.


retinomalacia : n. Retina yumuşaması, retinomalasi.


sanatorium : n. Sanatoryum, şifa yurdu.


shift to the left : Sola sapma (elektrokardiogramda veya lökosit formülünde).


sphincterectomy : n. Bir sfinkterin cerrahi olarak kesilmesi.


spin : pref. 1. Dikenimsi çıkıntı anlamına önek; 2. Omurga (columna vertebralis) anlamına önek.


spina : n. (pl. spinae). Diken, ucu sivri çıkıntı.


stomatosis : n. Ağız hastalığı, stomatoz.


strychnism : n. Strikninle zehirlenme.