Bugün : 22 Ağustos 2017, Salı

Favorilere Ekle!

ulnoradial nedir?

ulnoradial : a. Ulna ve radyus'a ait.

 • A

  Tıp Terimleri A

 • B

  Tıp Terimleri B

 • C

  Tıp Terimleri C

 • D

  Tıp Terimleri D

 • E

  Tıp Terimleri E

 • F

  Tıp Terimleri F

 • G

  Tıp Terimleri G

 • H

  Tıp Terimleri H

 • I

  Tıp Terimleri I

 • J

  Tıp Terimleri J

 • K

  Tıp Terimleri K

 • L

  Tıp Terimleri L

 • M

  Tıp Terimleri M

 • N

  Tıp Terimleri N

 • O

  Tıp Terimleri O

 • P

  Tıp Terimleri P

 • Q

  Tıp Terimleri Q

 • R

  Tıp Terimleri R

 • S

  Tıp Terimleri S

 • T

  Tıp Terimleri T

 • U

  Tıp Terimleri U

 • V

  Tıp Terimleri V

 • W

  Tıp Terimleri W

 • X

  Tıp Terimleri X

 • Y

  Tıp Terimleri Y

 • Z

  Tıp Terimleri Z

calorific : a. Isıtıcı.


cephaloma : n. Cüz'i fibröz stroma ihtiva etmesi sebebiyle beyin dokusu kıvamı gösteren yumuşak kanser, ensefaloid kanser.


certifiable : 1. Gerekli yerlere bildirilmesi zorunlu (enfeksiyöz hastalık vs); 2. Kanun gereği akıl hastanesine yatması zorunlu (hasta).


chlorhydria : n. Mide'de hidroklorik asit fazlalığı.


corrugator : n. Deriyi buruşturan adale, kırıştırıcı (kas).


displacement : n. 1. Yer değiştirme (organ), yerinden oynama; 2. Yerinden çıkarılma veya çıkarma.


dys- : pref. Güç, zahmetli, intizamsız, fena, dis.


ectopic : a. Normal yerinden başkayerde bulunan, dışında bulunan.


gemma : n. 1. Tomurcuk; 2. Tomurcuk şeklinde herhangi bir oluşum.


interauricular : a. See: interatrial.


hemophiliac : n.&a. 1. Hemofilili; 2. Hemofiliye ait.


halorthritis : n. Bütün eklemlerin iltihabı, genel eklem iltihabı.


house : n. 1. Ev, yuva; 2. derin.


hypochondria : n. Merak, hipokondri (bir tür sinir illeti).


hypogonadism : n. testis veya yumurtalığın faaliyet noksanlığı.


karyogenesis : n. Hücre nüvesi gelişimi, karyojenez.


laryngorrhgaia : n. gırtlak kanamas, larenksten kan gelme, larengoraji.


ligamentum : n. (pl. ligamenta).


myoseism : n. Belli bir kas veya kas grubunda düzensiz kasılmalar görülmesi hali, miyoseizm.


nephalgia : n. Böbrek sancısı, nefralji.