Bugün : 20 Ocak 2017, Cuma

Favorilere Ekle!

ulnoradial nedir?

ulnoradial : a. Ulna ve radyus'a ait.

 • A

  Tıp Terimleri A

 • B

  Tıp Terimleri B

 • C

  Tıp Terimleri C

 • D

  Tıp Terimleri D

 • E

  Tıp Terimleri E

 • F

  Tıp Terimleri F

 • G

  Tıp Terimleri G

 • H

  Tıp Terimleri H

 • I

  Tıp Terimleri I

 • J

  Tıp Terimleri J

 • K

  Tıp Terimleri K

 • L

  Tıp Terimleri L

 • M

  Tıp Terimleri M

 • N

  Tıp Terimleri N

 • O

  Tıp Terimleri O

 • P

  Tıp Terimleri P

 • Q

  Tıp Terimleri Q

 • R

  Tıp Terimleri R

 • S

  Tıp Terimleri S

 • T

  Tıp Terimleri T

 • U

  Tıp Terimleri U

 • V

  Tıp Terimleri V

 • W

  Tıp Terimleri W

 • X

  Tıp Terimleri X

 • Y

  Tıp Terimleri Y

 • Z

  Tıp Terimleri Z

bisilicate : n. biochem. Bisilikat.


colpeurynter : n. Uterus boynunu genişletmek için kullanılan alet.


cultural : a. Bakteri kültürü ile ilgili.


dysmetropsia : n. Cisimleri, hacim ve biçim bakımından olduğundan değişik algılamakla belirgin görme bozukluğu.


ethylene : n. biochem. Etilen (C2H4 veya CH2:CH2).


expulsion : n. 1. Dışarı atma, dışarı itme; 2. Dışarı atılma, dışarı itilme.


grouping : n. Benzer ve müşterek özellikler göz önüne alınarak gruplama, gruplara ayırma, sınıflandırma.


livid : a. Ezilme veya berelenme sebebiyle cildi (vücudu) morarmış.


meatoscopy : n. Uretra ağzının sistoskopik muayenesi.


membrum : n. Organ.


morphogeny : n. See: Morphogenesis.


notancephalia : n. Kafatası arkası yokluğu.


oncotherapy : n. Tümör tedavisi, onkoterapi.


orifice : n. Delik, ağız, orificium (ostium).


oxy- : pref. Sivri, keskin anlamına önek; 2. Asit anlamına önek.


palinal : a. Geriye doğru hareket eden.


paramorphia : n. Şekil bozukluğu, şekil anomalisi, paramorfi.


pemphigus : n. Derinin veya mukozanın veziküllü (büllü) hastalığı, pamfigüs


periphlebitis : n. 1. Ven çevresindeki dokunun iltihabı; 2. Ven'in dış tabakası'nın ilithabı, periflebit.


pleurothotonos : n. Vücudun tetanik kasılmalar sonucunda bir tarafa bükülmesi.