Bugün : 21 Şubat 2017, Salı

Favorilere Ekle!

ulnoradial nedir?

ulnoradial : a. Ulna ve radyus'a ait.

 • A

  Tıp Terimleri A

 • B

  Tıp Terimleri B

 • C

  Tıp Terimleri C

 • D

  Tıp Terimleri D

 • E

  Tıp Terimleri E

 • F

  Tıp Terimleri F

 • G

  Tıp Terimleri G

 • H

  Tıp Terimleri H

 • I

  Tıp Terimleri I

 • J

  Tıp Terimleri J

 • K

  Tıp Terimleri K

 • L

  Tıp Terimleri L

 • M

  Tıp Terimleri M

 • N

  Tıp Terimleri N

 • O

  Tıp Terimleri O

 • P

  Tıp Terimleri P

 • Q

  Tıp Terimleri Q

 • R

  Tıp Terimleri R

 • S

  Tıp Terimleri S

 • T

  Tıp Terimleri T

 • U

  Tıp Terimleri U

 • V

  Tıp Terimleri V

 • W

  Tıp Terimleri W

 • X

  Tıp Terimleri X

 • Y

  Tıp Terimleri Y

 • Z

  Tıp Terimleri Z

canicola eever : n. Fare, köpke, domuz, tilki, tarla faresi gibi hayvanların insanlara bulaştırdığı ve Leptospira conicola'nın etken olduğu bir enfeksiyon (leptospirosis).


calcinosis : n. Vücudun yumuşak dokularında kalsiyum veya kalsiyum tuzlarının toplanması ile belirgin durum.


chromaphil : n. See: chromaffin.


chromidium : n. Sitoplazmada çekirdek dışında görülen kromatin taneciklerinden her biri (Bazı hücrelerde izlenir).


colpopexy : n. Vagina'nın ameliyatla tesbiti, gevşemiş veya sarkmış vaginanın sakrum'a veya karın duvarına dikişle tesbiti.


compressor : n. 1. Baskı yapıcı, sıkıştırıcı; 2. kan kaybını önlemek için damar üzerine baskı yapıcı alet.


divulsor : n. Garip ayırıcı, genişletici araç, özellikle dar uretra'yıgenişletmek amacıyla kullanılan buji.


embalming : n. İlaçlarla cesedi çürümeden muhafaza etme, tahnit, mumyalama.


fibro-sarcoma : n. Fibromun sarkomlaşmış hali.


flexibility : n. Eğilme (bükülme) yeteneği, fleksibilite.


physiognomical : a. Fizyonomiye ait, fizyonomik.


utriform : a. Şişe şeklinde.


gravity : n. 1. AĞırlık; 2. Cazibe, çekim, yer çekimi.


greffotome : n. Deri veya doku grefi almada kullanılan özel bistüri.


hemangiosarcoma : n. See. Angiosarcoma.


histonuria : n. Histon işeme.


karyocyte : n. Nüveli hücre, karyosit.


laryngorrhea : Gırtlak mukozasının aşırı salgısı.


merycism : n. Geviş getirme.


mutual : a. İki taraflı, karşılıklı.