Bugün : 24 Mart 2017, Cuma

Favorilere Ekle!

ulnocarpal nedir?

ulnocarpal : a. Ulna ve bilekkemiği (corpus)'ne ait.

 • A

  Tıp Terimleri A

 • B

  Tıp Terimleri B

 • C

  Tıp Terimleri C

 • D

  Tıp Terimleri D

 • E

  Tıp Terimleri E

 • F

  Tıp Terimleri F

 • G

  Tıp Terimleri G

 • H

  Tıp Terimleri H

 • I

  Tıp Terimleri I

 • J

  Tıp Terimleri J

 • K

  Tıp Terimleri K

 • L

  Tıp Terimleri L

 • M

  Tıp Terimleri M

 • N

  Tıp Terimleri N

 • O

  Tıp Terimleri O

 • P

  Tıp Terimleri P

 • Q

  Tıp Terimleri Q

 • R

  Tıp Terimleri R

 • S

  Tıp Terimleri S

 • T

  Tıp Terimleri T

 • U

  Tıp Terimleri U

 • V

  Tıp Terimleri V

 • W

  Tıp Terimleri W

 • X

  Tıp Terimleri X

 • Y

  Tıp Terimleri Y

 • Z

  Tıp Terimleri Z

cosmetic : a. & n. Cildi veya saçları güzelleştiren (madde).


diaplexal : a. Diyaplekse ait.


dysbulia : n. 1. Dikkatli belli bir noktada toplayamama, hafıza zayıflığı veya yorgunluğu; 2. İrade zayıflığı, irade bozukluğu.


dyslogia : n. 1. Muhakeme yeteneğininbozulması; 2. Konuşma güçlüğü.


embryogeny : n. Embriyon gelişimi, embriyolojeni.


gonecysititis : n. Seminal vezikül iltihabı, gonesistit.


vacciniform : a. İnek çiçek hastalığına benzer.


granulose : n. biochem. Nişastanın eriyebilen kısmı.


helminthoid : a. Solucan gibi ,barsak solucanına benzeyen.


ileoc(a) ecal : a. İlyum ve çekuma ait.


jejunum : n. Duodenumdan sonra gelen ince barsak bölümü,boşbarsak, jejunum.


menopause : n. Adetten kesilme, menopoz.


narcissist : n. Kendi şahsına aşık insan (kadın veya erkek), narsist.


pathologist : n. Patolog.


pervigilium : n. Anormal uykusuzluk.


pluripara : n. See: Multipara.


polyodontia : n. Diş adedinin normalden fazla olması, çok dişlilik, poliyodonsi.


potentiometer : n. Elektrik kudretini ölçme aleti, Potansiyometre.


promegakaryocyte : n. Megakaryositin ilkel hücresi.


pultaceous : a. 1. Lapa şeklinde, lapası; 2. Yumuşak,özlü, etli.