Bugün : 30 Nisan 2017, Pazar

Favorilere Ekle!

ulnocarpal nedir?

ulnocarpal : a. Ulna ve bilekkemiği (corpus)'ne ait.

 • A

  Tıp Terimleri A

 • B

  Tıp Terimleri B

 • C

  Tıp Terimleri C

 • D

  Tıp Terimleri D

 • E

  Tıp Terimleri E

 • F

  Tıp Terimleri F

 • G

  Tıp Terimleri G

 • H

  Tıp Terimleri H

 • I

  Tıp Terimleri I

 • J

  Tıp Terimleri J

 • K

  Tıp Terimleri K

 • L

  Tıp Terimleri L

 • M

  Tıp Terimleri M

 • N

  Tıp Terimleri N

 • O

  Tıp Terimleri O

 • P

  Tıp Terimleri P

 • Q

  Tıp Terimleri Q

 • R

  Tıp Terimleri R

 • S

  Tıp Terimleri S

 • T

  Tıp Terimleri T

 • U

  Tıp Terimleri U

 • V

  Tıp Terimleri V

 • W

  Tıp Terimleri W

 • X

  Tıp Terimleri X

 • Y

  Tıp Terimleri Y

 • Z

  Tıp Terimleri Z

circumintestinal : a. Barsağın çevresinde, barsağı çevreleyen.


decollator : n. Fetüs başını gövdesinden ayırmada kullanılan alet.


deodorant : n.&a. 1. Kokuyu azaltmak veya izale etmek için kullanılan kimyevi bir madde; 2. Dezenfekte edici.


fibrocyst : n. Kistik dejenerasyong österen fibroma.


flexibilitas : n. See: Flexibility.


follicular : a. 1. Folikül veya foliküllerle ilgili; 2.Folikül'e benzeyen, folikül gibi; 3. Foliküller gösteren, foliküllerden oluşmuş.


subluxation : n. Tam olmayan çıkık, sublüksasyon.


hemiplegic : a. Hemiplejiye ait.


hepatalgic : a. Karaciğer ağrısı ile ilgili.


hodophobia : n. Yolculuk etmekten, sebepsiz yere korkma, seyahat korkusu.


hyperphalangism : n. El veya ayak parmağında normal sayıdan fazla parmak kemiği bulunuşu hali, hiperfalanjizm.


keck : v. Öğürmek, kusmağa çalışmak.


mesotitis : n. Orta kulak iltihabı.


noctambulation : n. Uykuda kalkıp gezme, noktambulizm.


opiomaniac : n. Afyonkeş.


perirenal : a. Böbreği saran.


phacolysin : n. Göz merceğinin elde edilen bir albümin.


purgative : a. & n. Müshil, amel verici (ilaç), pürgatif


repellent : a.&n. 1. Şiş v.s.'yi giderici (ilaç); 2. Haşaratı defedici (ilaç).


tarantism : n. Tarantula adı verilen örümceğin ısırmasıyla meydana gelen, yaygın koreik hareketlerle belirgin sinir sistemi hastalığı, tarantizm.