Bugün : 21 Ağustos 2017, Pazartesi

Favorilere Ekle!

ulnocarpal nedir?

ulnocarpal : a. Ulna ve bilekkemiği (corpus)'ne ait.

 • A

  Tıp Terimleri A

 • B

  Tıp Terimleri B

 • C

  Tıp Terimleri C

 • D

  Tıp Terimleri D

 • E

  Tıp Terimleri E

 • F

  Tıp Terimleri F

 • G

  Tıp Terimleri G

 • H

  Tıp Terimleri H

 • I

  Tıp Terimleri I

 • J

  Tıp Terimleri J

 • K

  Tıp Terimleri K

 • L

  Tıp Terimleri L

 • M

  Tıp Terimleri M

 • N

  Tıp Terimleri N

 • O

  Tıp Terimleri O

 • P

  Tıp Terimleri P

 • Q

  Tıp Terimleri Q

 • R

  Tıp Terimleri R

 • S

  Tıp Terimleri S

 • T

  Tıp Terimleri T

 • U

  Tıp Terimleri U

 • V

  Tıp Terimleri V

 • W

  Tıp Terimleri W

 • X

  Tıp Terimleri X

 • Y

  Tıp Terimleri Y

 • Z

  Tıp Terimleri Z

cardiac : a. 1. Kalbî, yüreğe ait; 2. Yüreği uyaran; 3. Mide ağzına ait, cardiacus.


cholecystolithotriepsy : n. Safra kesesini açmaksızın içinde bulunan taş veya taşları ezme.


colpectasia : n. Vagina'nın genişlemesi.


congener : n. Benzer madde ,diğer bir bileşiğe yapı bakımından benzeyen madde (Etkisi aynı veya ters olabilir).


cystorectostomy : n. Mesane ile rektum arasında ameliyatla geçiş oluşturulması.


dull : a. Perküsyonda matite veren.


emetine : n. biochem. Ipeac'dan elde edilen beyaz bir toz (alkaloid) olup, bazı dizanteri tipleri için faydalıdır, emetin (C15N22NO2).


fibromyositis : n. Fibromasküler dokunun iltihabı, fibromiyozit.


uteromania : n. Kadınlarda hastalık şeklinde cinsi münasebet arzusu, aşırı derecede şehevi hisler, uteromani, nemfomani.


iliocolotomy : n. İliak bölgeden kesit yaparak kolon'u açma.


karyokinetic : a. 1. Karyokinez'le ilgili; 2. Karyokinez gösteren, karyokinez niteliğinde.


keratogneous : a. Boynuzsu madde meydana getiren, keratojen.


meningococcus : n. Menenjit mikrobu, menengokok, neisseria meningitidis.


neurorelapse : n. Frengi tedavisinden sonra beliren had sinir semptomları.


omalgia : n. Omuz bölgesinde romatizmal ağrılar, omalji.


organotrophic : a. Vücut organlarının beslenmesi ile ilgili.


osteopath : n. Osteopati uzmanı.


permeable : a. Nüfuz edebilen, içine geçilebilir, nüfuz edilir.


pertubation : n. Kapalıfallop tüpleri (tuba uterina'lar)'ni açma amacıyla içlerine basınç altında hava sevketme.


pneumonectasis : n. Akciğer anfizemi, pnömonektazi.