Bugün : 18 Ocak 2017, Çarşamba

Favorilere Ekle!

ulnocarpal nedir?

ulnocarpal : a. Ulna ve bilekkemiği (corpus)'ne ait.

 • A

  Tıp Terimleri A

 • B

  Tıp Terimleri B

 • C

  Tıp Terimleri C

 • D

  Tıp Terimleri D

 • E

  Tıp Terimleri E

 • F

  Tıp Terimleri F

 • G

  Tıp Terimleri G

 • H

  Tıp Terimleri H

 • I

  Tıp Terimleri I

 • J

  Tıp Terimleri J

 • K

  Tıp Terimleri K

 • L

  Tıp Terimleri L

 • M

  Tıp Terimleri M

 • N

  Tıp Terimleri N

 • O

  Tıp Terimleri O

 • P

  Tıp Terimleri P

 • Q

  Tıp Terimleri Q

 • R

  Tıp Terimleri R

 • S

  Tıp Terimleri S

 • T

  Tıp Terimleri T

 • U

  Tıp Terimleri U

 • V

  Tıp Terimleri V

 • W

  Tıp Terimleri W

 • X

  Tıp Terimleri X

 • Y

  Tıp Terimleri Y

 • Z

  Tıp Terimleri Z

celomic : a. Embriyodaki vücut boşluğu ile ilgili.


chem : "Chemistry", "Chemical", "Chemist" kelimelerinin kısaltılmış şekli.


cytolysin : n. biochem. Hücreleri ayırıp dağıtan bir lizin veya antikor, sitolizin.


digitoxin : n. biochem. Digitalis purpurea yapraklarından çıkarılan bir aktif glikosid (C41H64O12).


dovers powder : n. Sükunet ve ter veren afyonlu bir toz ilaç.


elaidin : n. biochem. Bir çeşit yağ (C37H10O6).


elastotic : a. 1. Elastik doku liflerindeki dejenerasyonla ilgili; 2. Elastik doku liflerinde dejenerasyon gösteren.


epidurography : n. Epidural aralığa kontrast madde zerkedildikten sonra yapılan radyolojik tetkik.


erepsin : n. biochem. Barsak suyu enzimi.


exsanguination : n. Kansız bırakma işlemi.


flax : n. Keten, keten bitkisi.


utero-ovarian : a. Rahim ve yumurtalığa ait.


histocytosis : n. See: Histiocytosis.


lymphangiestasis : n. Lenf damarı genişlemesi, lenfanjiyektaz.


microphyte : n. Mikroskopik bitki.


morbific : a. Hastalık getiren.


myoclonia : n. Belli bir kas veya kas grubunda klonik kasılmalarla belirgin hastalık, miyokloni.


odontoscopy : n. 1. Dişlerin odontoskop aracılığıyla muayenesi, odontoskopi; 2. Diş kenarlarının, kimlik tesbiti bakımından izinin alınması, bu amaçla yapılan diş muayenesi.


pericoronal : a. Diş kronu çevresinde bulunan, kronu saran.


polarity : n. 1. Kutbiyet, polarlık, polarite; 2. Bir mıknatısın kutupları gibi çekme veya defetme özelliklerine sahip olma; 3. Birbirine taban tabana zıt iki ayrı eğilimin tesiriyle hareket etme hali.