Bugün : 25 Temmuz 2017, Salı

Favorilere Ekle!

ulnatrophy nedir?

ulnatrophy : n. Dişetlerinin büzülmesi, atrofiye uğraması, ulatrophia

 • A

  Tıp Terimleri A

 • B

  Tıp Terimleri B

 • C

  Tıp Terimleri C

 • D

  Tıp Terimleri D

 • E

  Tıp Terimleri E

 • F

  Tıp Terimleri F

 • G

  Tıp Terimleri G

 • H

  Tıp Terimleri H

 • I

  Tıp Terimleri I

 • J

  Tıp Terimleri J

 • K

  Tıp Terimleri K

 • L

  Tıp Terimleri L

 • M

  Tıp Terimleri M

 • N

  Tıp Terimleri N

 • O

  Tıp Terimleri O

 • P

  Tıp Terimleri P

 • Q

  Tıp Terimleri Q

 • R

  Tıp Terimleri R

 • S

  Tıp Terimleri S

 • T

  Tıp Terimleri T

 • U

  Tıp Terimleri U

 • V

  Tıp Terimleri V

 • W

  Tıp Terimleri W

 • X

  Tıp Terimleri X

 • Y

  Tıp Terimleri Y

 • Z

  Tıp Terimleri Z

boopia : n. Histerik hastada görülen, inek bakışına benzer bön bakış hali.


catatonic : a. 1. Katatoni ile ilgili; 2. Katotoni ile belirgin; 3. Katatoni'ye müptela kişi.


degenerative : a. Dejenerasyona ait, dejeneratif.


ectiris : n. İrisin retina veya dış parçası.


emboitement : n. Döllenmiş ovum içinde, ilk oluşumundan itibaren kişinin minyatür halinde tam şekli ile mevcut oldğunu kabul eden eski görüş, performasyon teorisi.


epidemitis : n. Epiderm iltihabı, epidermit.


estrin : n. see: estrogen.


galactosemia : n. Galaktozun glikoza çevrilememesi ile birlikte seyreden bir metabolizma bozukluğu.


glycopenia : n. Kanda şeker miktarının azalması, glikopeni.


tenosynovectomy : n. Kiriş kılıfını çıkarma ameiyatı, tinosinovektomi.


hobnail liver : n. Karaciğer sirozu.


introitus : n. Bir boşluğa veya aralığa girme.


iodochlorhydroxyquin : n. biochem. Amipli dizanteride kullanılanl kahverengi bir toz (C9H5CIINO).


iodopsin : n. Gözün retina tabakasındaki rod'ların yapısında bulunan ve görme olayında önemli rol oynayan bir iyot bileşiği.


keratometry : n. Korneayı ölçme ameliyesi (bilgisi), keratometri.


morphology : n. Canlılarda dışşekillerden bahseden bilgi, organ oluşumundan bahseden ilim, morfoloji.


omphalopagus : n. Göbek bölgelerinden birbirine yapışık ikiz hilkat garibesi.


roseola : n. Frengi ve tifoda görülen deri üzerinde mercimek büyüklüğünde lekeler olup basınca kaybolur, rozeol, taş roze.


spasm : n. Bir kasın istek dışında olara birdenbire ve şiddetle kasılası, spazm.


spectrotherapy : n. Spekrum'u oluşturan ışınların tedavide kullanılamsı, spektrum tedaisi.