Bugün : 21 Haziran 2018, Perşembe

Favorilere Ekle!

Bağış Bitcoin:1CcfTTwmUtTcDLxR3mkWRrsxFyGQUj59C4

ulnatrophy nedir?

BINANCE.COM Kripto Para Al - SatDünyanın en büyük kripto para borsasında işlem yapın, kazanmaya başlayın.

ulnatrophy : n. Dişetlerinin büzülmesi, atrofiye uğraması, ulatrophia

 • A

  Tıp Terimleri A

 • B

  Tıp Terimleri B

 • C

  Tıp Terimleri C

 • D

  Tıp Terimleri D

 • E

  Tıp Terimleri E

 • F

  Tıp Terimleri F

 • G

  Tıp Terimleri G

 • H

  Tıp Terimleri H

 • I

  Tıp Terimleri I

 • J

  Tıp Terimleri J

 • K

  Tıp Terimleri K

 • L

  Tıp Terimleri L

 • M

  Tıp Terimleri M

 • N

  Tıp Terimleri N

 • O

  Tıp Terimleri O

 • P

  Tıp Terimleri P

 • Q

  Tıp Terimleri Q

 • R

  Tıp Terimleri R

 • S

  Tıp Terimleri S

 • T

  Tıp Terimleri T

 • U

  Tıp Terimleri U

 • V

  Tıp Terimleri V

 • W

  Tıp Terimleri W

 • X

  Tıp Terimleri X

 • Y

  Tıp Terimleri Y

 • Z

  Tıp Terimleri Z

capitular : a. Kemik başına ait, kapitüler.


cerebro-spinal : a. Beyne ve omuriliğe ait.


duodenectomy : n. Duodenumun ameliyatla çıkarılması.


endaortitis : n. Aortu örten zarın iltihabı.


gatophobia : n. Marazi kedi korkusu.


graduation : n. 1. Ölçü bardağı üstündeki işaret, 2. tedricen değişme.


physiologic(al) : a. Fizyolojiye veya vücut fonksiyonlarına ait, fizyolojik.


uterosalpingography : n. Rahim ve salpenksin radyografisi.


heteroinoculation : n. Vücut dışı herhangi bir kaynaktan elde edilen bakteri veya virüslerin, aşı şeklinde verilişi, heteroinokülasyon.


hydrate : n. v. biochem. 1. Su ile başka bir maddenin karışmasından vücuda gelen bileşim, hidrat; 2. su ile karışıp terkip yapmak.


hypophysectomy : n. Hipofizin ameliyatla çıkarılması, hipofizektomi.


myocarditis : n. Miyokard iltihabı miyokardit.


optesthesia : n. Görme duyarlığı.


oxalic acid : n. biochem. Oksalik asit (HOOC.COOG.2H2O).


peptonization : n. Proteinlerin pepsin etkisiyle pepton'lar haline dönüşmesi, peptonizasyon.


perifistular : a. Fistülü saran, fistül çevresinde bulunan.


pharmaco- : pref. İlaç, ilaçlar anlamına önek.


pharyngomaxillary : a. Yutak ve çeneye ait, yutak-çene.


plague : n. Veba.


postural : a. 1. Vücudun duruş şekli ile ilgili; 2. Vücudun duruş şeklinin sebep olduğu, duruş şekline bağlı.