Bugün : 24 Şubat 2017, Cuma

Favorilere Ekle!

ulnatrophy nedir?

ulnatrophy : n. Dişetlerinin büzülmesi, atrofiye uğraması, ulatrophia

 • A

  Tıp Terimleri A

 • B

  Tıp Terimleri B

 • C

  Tıp Terimleri C

 • D

  Tıp Terimleri D

 • E

  Tıp Terimleri E

 • F

  Tıp Terimleri F

 • G

  Tıp Terimleri G

 • H

  Tıp Terimleri H

 • I

  Tıp Terimleri I

 • J

  Tıp Terimleri J

 • K

  Tıp Terimleri K

 • L

  Tıp Terimleri L

 • M

  Tıp Terimleri M

 • N

  Tıp Terimleri N

 • O

  Tıp Terimleri O

 • P

  Tıp Terimleri P

 • Q

  Tıp Terimleri Q

 • R

  Tıp Terimleri R

 • S

  Tıp Terimleri S

 • T

  Tıp Terimleri T

 • U

  Tıp Terimleri U

 • V

  Tıp Terimleri V

 • W

  Tıp Terimleri W

 • X

  Tıp Terimleri X

 • Y

  Tıp Terimleri Y

 • Z

  Tıp Terimleri Z

cardiosclerosis : n. Kalb dokularının abğ dokusu artımına bağlı olarak sertleşmesi (Koroner arterlerde sertleşme ve tıkanmalar da olaya eşlik eder).l


citrate : n.biochem. Sitrik asidin tuzu, sitrat.


coccygodynia : n. Koksiks ağrısı.


cornynecabterium : n. Bir bakteri çeşidi.


coxa : n. (pl. coxae). Kalça kemiği, koksa, os coxae.


dioptometer : n. Gözün ışığı kırma gücünün ölçülmesinde kullanılan alet.


fasciculated : a. Demet oluşturmuş, demet şeklinde dizilmiş.


fistuloenterostomy : n. Ameliyatla eski safra kanalını kapatarak barsağa açılan yeni bir safra yolu oluşturma.


haptenic : a. Hapten'le ilgili.


hypoisotonicty : n. Hipozizotonik nitelik gösterme hali, ozmotik eriyiğin basıncında daha düşük basınca sahip olma hali.


immune : a. Bulaşıcı hastalıktan muaf (bağışık).


industrial disease : n. Zararlı olduğu bilinen sanayi ile ilgili maddelere maruz kalınmasıdan ötürü meydana çıkan meslekle ilgili hastalıklar, meslek hastalıkları.


ketosteroids : n. l. Keto grubu ihtiva eden steroidler.


luteoma : n. See: Thecoma.


malaise : n. Kırıklık, keyifsizlik.


meperidine hydrochloride : n. biochem. İnce, beyaz, billüri ve kokusuz bir toz olup, ağrı kescidir (C15H21NO2HCI), sentetik morfin türevi.


mesothelial : a. Mezotelyuma ait.


neurexeresis : n. Sinirin ameliyatla çıkarılması.


orchidotherapy : n. Testis ekstrelerinin hastalık tedavisinde kullanılışı.


osetospongioma : n. Süngersi kemik tümörü.