Bugün : 19 Eylül 2017, Salı

Favorilere Ekle!

ulnatrophy nedir?

ulnatrophy : n. Dişetlerinin büzülmesi, atrofiye uğraması, ulatrophia

 • A

  Tıp Terimleri A

 • B

  Tıp Terimleri B

 • C

  Tıp Terimleri C

 • D

  Tıp Terimleri D

 • E

  Tıp Terimleri E

 • F

  Tıp Terimleri F

 • G

  Tıp Terimleri G

 • H

  Tıp Terimleri H

 • I

  Tıp Terimleri I

 • J

  Tıp Terimleri J

 • K

  Tıp Terimleri K

 • L

  Tıp Terimleri L

 • M

  Tıp Terimleri M

 • N

  Tıp Terimleri N

 • O

  Tıp Terimleri O

 • P

  Tıp Terimleri P

 • Q

  Tıp Terimleri Q

 • R

  Tıp Terimleri R

 • S

  Tıp Terimleri S

 • T

  Tıp Terimleri T

 • U

  Tıp Terimleri U

 • V

  Tıp Terimleri V

 • W

  Tıp Terimleri W

 • X

  Tıp Terimleri X

 • Y

  Tıp Terimleri Y

 • Z

  Tıp Terimleri Z

borne : a. Doğurulmuş.


bursitis : n. Burs iltihabı.


cone : n. Mahrut, koni, conus.


createrization : n. Kemikten krater'e benzer bir parça çıkarma, bu amaçla yapılan ameliyat.


deterioration : n. 1. Bozulma, kötüleşme; 2. Bozukluk hali, kötüleşme hali.


endospore : n. Yalnızca beslenme fonksiyonuna sahip olan bakteri sporu.


entopic : a. Normal yerinde bulunan.


epidemal : a. 1. Epidermis'le ilgili, 2. Epidermis'ten oluşmuş, epidermisten gelişmiş.


ethnologist : n. Etnoloji uzmanı, etnolog.


gesture : n. Konuşurken sözü kuvvetlendirmek amacıyla yapılan el, yüz veya vücut hareketi, jest.


lac : n. süt, lactis


haptophil : n. Antikor'daki antijenle birleşen atom grubu.


hydroxide : n. biochem. Bir maden veya radikalin hidrojen ve oksijen ile oluşturduğu bileşim, hidroksit.


masculinovoblastoma : n. Erkekleştirenyumurtalık tümörü.


microblepharism : n. Göz kapaklarının anormal küçüklüğü.


microvolt : n. Voltun milyonda biri, mikrovolt (µv).


naris : n. (pl. nares) Burun deliği.


neurogenesis : n. Embriyon gelişiminde sinir sistemi oluşumu, nörojenez.


neurotomical : a. Sinir ameliyatına ait.


parotic : a. Kulak yakınında, kulağın yanında.