Bugün : 21 Kasım 2017, Salı

Favorilere Ekle!

New Year Istanbul

ulnatrophy nedir?

ulnatrophy : n. Dişetlerinin büzülmesi, atrofiye uğraması, ulatrophia

 • A

  Tıp Terimleri A

 • B

  Tıp Terimleri B

 • C

  Tıp Terimleri C

 • D

  Tıp Terimleri D

 • E

  Tıp Terimleri E

 • F

  Tıp Terimleri F

 • G

  Tıp Terimleri G

 • H

  Tıp Terimleri H

 • I

  Tıp Terimleri I

 • J

  Tıp Terimleri J

 • K

  Tıp Terimleri K

 • L

  Tıp Terimleri L

 • M

  Tıp Terimleri M

 • N

  Tıp Terimleri N

 • O

  Tıp Terimleri O

 • P

  Tıp Terimleri P

 • Q

  Tıp Terimleri Q

 • R

  Tıp Terimleri R

 • S

  Tıp Terimleri S

 • T

  Tıp Terimleri T

 • U

  Tıp Terimleri U

 • V

  Tıp Terimleri V

 • W

  Tıp Terimleri W

 • X

  Tıp Terimleri X

 • Y

  Tıp Terimleri Y

 • Z

  Tıp Terimleri Z

choleperitoneum : n. Periton boluğunda safra bulunuşu.


drowsy : a. Uyuşuk, zihni uyuşmuş,uyku basmış,sersemlemiş.


elytrocele : n. Bir kısım vagina duvarının ileriye doğru bombelik göstermesi hali, vagina fıtığı.


epidemis : n. Üstderi, epiderm(is).


ethene : n. See: ethylene.


formilase : n. biochem. Asetik asidi formik aside çevirenbir enzim, formilar.


gastrophore : n. Ameliyat esnasında mide kenarlarını tutmağa mahsus cerrahi alet.


hallucination : n. Hakiki bir etki olmadan duyu organlarının tenbih almış gibi çalışması, sanrı.


heteroinoculation : n. Vücut dışı herhangi bir kaynaktan elde edilen bakteri veya virüslerin, aşı şeklinde verilişi, heteroinokülasyon.


iateria : n. See: Therapeutics.


leucotomy : n. Beynin ön lopunun beyaz maddesini kesme ameliyatı.


lipophage : n. Yağ emen hücre, lipofaj.


menses : n. See: menstruation.


mephitic : a. Zehirleyici, fena kokulu.


nephrauxe : n. Böbrek büyümesi


nepiology : n. Çocukbilim, nepyoloji.


pericardiostomy : n. Perikard boşluğundaki sıvının dışarıya akmasını mümkün kolan cerrahi ağızlaştırma.


pharmaceutist : n. İlaç yapma ve satma yetkisine sahip kişi, eczacı.


propagative : a. 1. Çoğaltıcı; 2. Üreme ile ilgili.


prostatomegaly : n. Prostat büyümesi.