Bugün : 24 Mayıs 2017, Çarşamba

Favorilere Ekle!

ulnar nedir?

ulnar : a. Ulna'ya ait, ulnaris.

Recurrent ulnar artery : Ulnanın dönen arteri, a.recurrens ulnaris.


 • A

  Tıp Terimleri A

 • B

  Tıp Terimleri B

 • C

  Tıp Terimleri C

 • D

  Tıp Terimleri D

 • E

  Tıp Terimleri E

 • F

  Tıp Terimleri F

 • G

  Tıp Terimleri G

 • H

  Tıp Terimleri H

 • I

  Tıp Terimleri I

 • J

  Tıp Terimleri J

 • K

  Tıp Terimleri K

 • L

  Tıp Terimleri L

 • M

  Tıp Terimleri M

 • N

  Tıp Terimleri N

 • O

  Tıp Terimleri O

 • P

  Tıp Terimleri P

 • Q

  Tıp Terimleri Q

 • R

  Tıp Terimleri R

 • S

  Tıp Terimleri S

 • T

  Tıp Terimleri T

 • U

  Tıp Terimleri U

 • V

  Tıp Terimleri V

 • W

  Tıp Terimleri W

 • X

  Tıp Terimleri X

 • Y

  Tıp Terimleri Y

 • Z

  Tıp Terimleri Z

cystadenocarcinoma : n. Bez epitelinden gelişip yer yer kistik oluşumlar gösteren kötü tabiatlı tümör (Özellikle over'den gelişir).


electrocoagulation : n. yüksek frekanslı ceryanla dokuların bazı kısımlarının pıhtılaştırılması.


endoderm : a. Embriyonal gelişim erken devrelerinde oluşan en iç tabaka.


explanation : n. İzah etme, açıklama, yorumlama.


phrenoplegia : n. Ani akıl bozukluğu, frenopleji.


physiogenic : a. 1. Fizyolojik faaliyetle ilgili; 2. Fizyolojik faaliyete bağlı, fizyolojik faaliyetin sebep olduğu.


uve(o) : pref. Üvea.


grouping : n. Benzer ve müşterek özellikler göz önüne alınarak gruplama, gruplara ayırma, sınıflandırma.


hematopexis : n. See: Hematopexia.


hyperbilirubinemia : n. Kanda bilirubin fazlalığı.


incompetent : a. 1. Yetersiz, kifayetsiz; 2. Akıl hastalığı sebebiyle hareket ve davranışlarından sorunlu olmayan, cezai ehliyeti bulunmayan.


insulinase : n. İnsulini inaktive eden,bir enzim.


iridoparalysis : n. Gözbebeği felci.


jusculum : n. Et suyu, et suyundan hazırlanan çorba.


larviphage : n. Larvalarla beslenen canlı (böcek veya balık).


nephropathy : n. Böbrek hastalığı, nefropati.


osteopetrotic : a. Osteopetroz'la ilili.


pneumoconiosis : n. Belirli tozların teneffüsü ile meydana gelen akciğer hastalığı.


pododynamometer : n. Bacak kaslarının kuvvetini ölçme cihazı, pododinamometre.


prostatitis : n. Prostat iltihabı.