Bugün : 12 Aralık 2017, Salı

Favorilere Ekle!

New Year Istanbul

ulnar nedir?

ulnar : a. Ulna'ya ait, ulnaris.

Recurrent ulnar artery : Ulnanın dönen arteri, a.recurrens ulnaris.


 • A

  Tıp Terimleri A

 • B

  Tıp Terimleri B

 • C

  Tıp Terimleri C

 • D

  Tıp Terimleri D

 • E

  Tıp Terimleri E

 • F

  Tıp Terimleri F

 • G

  Tıp Terimleri G

 • H

  Tıp Terimleri H

 • I

  Tıp Terimleri I

 • J

  Tıp Terimleri J

 • K

  Tıp Terimleri K

 • L

  Tıp Terimleri L

 • M

  Tıp Terimleri M

 • N

  Tıp Terimleri N

 • O

  Tıp Terimleri O

 • P

  Tıp Terimleri P

 • Q

  Tıp Terimleri Q

 • R

  Tıp Terimleri R

 • S

  Tıp Terimleri S

 • T

  Tıp Terimleri T

 • U

  Tıp Terimleri U

 • V

  Tıp Terimleri V

 • W

  Tıp Terimleri W

 • X

  Tıp Terimleri X

 • Y

  Tıp Terimleri Y

 • Z

  Tıp Terimleri Z

carotenase : n. biochem. Karoteni A. vitamine çeviren bir enzim.


catastrophic : a. Felaket getiren, sonu kötü biten.


ciresctomy : n. Ven'in genişleme gösteren kısmının ameliyatla çıkarılması, varis'in çıkarılması.


citrate : n.biochem. Sitrik asidin tuzu, sitrat.


elasticity : n. Elastikiyet, esneklik,


equinia : n. See: Glanders.


exanthematous : a. 1. Ekzantem'le ilgili; 2. Ekzantem gösteren; 3. Ekzantem tabiatında, ekzantem'e benzeyen.


faveolus : n. (pl. faveoli). çukurcuk.


fimbriate : a. Saçaklı, fimbriatus.


glycophilia : n. Vücudun hiperglisemi'ye eğilim göstermesi hali.


goneitis : n. Diz iltihabı.


hydrocholeresis : n. Karaciğerden düşük yoğunlukta sulu safra çıkışı, hidrokolerez.


lithosis : n. Taş tozlarını teneffüs etmekten ileri gelen akciğer hastalığı.


lymphatitis : n. See: Lymphangitis.


membranaceous : a. Zara benzer, zar şeklinde, zar yapısında.


multiple : a. Müteaddit, muhtelif (vücutta birden fazla yerde olan), mültipl.


mycosis : n. Vücutta mantarcıklar hasıl olma hastalığı, mikozis.


nanosomia : n. Cücelik, vücudun anormal küçüklüğü.


olenitis : n. Dirsek eklemi iltihabı.


residuary : a. biochem. Artık, arta kalan.