Bugün : 22 Ekim 2017, Pazar

Favorilere Ekle!

ulnar nedir?

ulnar : a. Ulna'ya ait, ulnaris.

Recurrent ulnar artery : Ulnanın dönen arteri, a.recurrens ulnaris.


 • A

  Tıp Terimleri A

 • B

  Tıp Terimleri B

 • C

  Tıp Terimleri C

 • D

  Tıp Terimleri D

 • E

  Tıp Terimleri E

 • F

  Tıp Terimleri F

 • G

  Tıp Terimleri G

 • H

  Tıp Terimleri H

 • I

  Tıp Terimleri I

 • J

  Tıp Terimleri J

 • K

  Tıp Terimleri K

 • L

  Tıp Terimleri L

 • M

  Tıp Terimleri M

 • N

  Tıp Terimleri N

 • O

  Tıp Terimleri O

 • P

  Tıp Terimleri P

 • Q

  Tıp Terimleri Q

 • R

  Tıp Terimleri R

 • S

  Tıp Terimleri S

 • T

  Tıp Terimleri T

 • U

  Tıp Terimleri U

 • V

  Tıp Terimleri V

 • W

  Tıp Terimleri W

 • X

  Tıp Terimleri X

 • Y

  Tıp Terimleri Y

 • Z

  Tıp Terimleri Z

correlation : n. 1. İki organ veya olay arasında, birbirini etkiler şekilde karşılıklı ilişki; 2. Aferent uyarıların, gerekli cevabı oluşturmak üzere beyinin ilgili merkezined birleşmesi.


diphenhydramine hydrochloride : n. biochem. Beyaz billuri bir toz olup, allerjik bozuklukların tedavisinde kullanılır (C17H23NO HCI).


egg : n. See: Ovum.


fibroplastin : n. biochem. See: Paraglobulin.


guttatim : adv. Damla damla


hemochromogen : n. biochem. Hem ve azotlu bir maddenin birleşmesinden meydana gelen cisim.


ileitis : n. İleum iltihabı, ileit.


inochondritis : n. Fibrokartilajinöz dokunun iltihabı.


laxation : n. 1. Barsak muhteviyatını boşaltma; 2. Gevşeme, gevşeklik.


metrolymphangitis : n. Uterus lenf damarlarının iltihabı.


metropathic : a. Uterus hastalığı ile ilgili.


nasiform. : a. Burun şeklinde, burunsu.


necrectomy : n. Gangrenli (ölü) dokunun ameliyatla çıkarılması.


nepiology : n. Çocukbilim, nepyoloji.


nosetiology : n. Hastalık sebeplerini konu alan tıp dalı, nozetiyoloji.


oxylalia : n. Konuşma çabukluğu, çabuk konuşma.


panhysterectomy : n. Uterusun tamamen çıkarılması, panhisterektomi.


pharyng(o)- : pref. Yutakla ilgili, farenks.


polioencephalitis : n. Beynin enkefalonun gri maddesinin iltihabı, poliyoensefalit.


propagation : n. Yavrulama, üreme, yayılma, çoğalma, artma.