Bugün : 20 Mayıs 2018, Pazar

Favorilere Ekle!

Bağış Bitcoin:1CcfTTwmUtTcDLxR3mkWRrsxFyGQUj59C4

ulna nedir?

BINANCE.COM Kripto Para Al - SatDünyanın en büyük kripto para borsasında işlem yapın, kazanmaya başlayın.

ulna : n. (pl. Ulnae). Bilekten dirseğe kadar uzanan iki kemiğin uzunu, dirsek kemiğ.

 • A

  Tıp Terimleri A

 • B

  Tıp Terimleri B

 • C

  Tıp Terimleri C

 • D

  Tıp Terimleri D

 • E

  Tıp Terimleri E

 • F

  Tıp Terimleri F

 • G

  Tıp Terimleri G

 • H

  Tıp Terimleri H

 • I

  Tıp Terimleri I

 • J

  Tıp Terimleri J

 • K

  Tıp Terimleri K

 • L

  Tıp Terimleri L

 • M

  Tıp Terimleri M

 • N

  Tıp Terimleri N

 • O

  Tıp Terimleri O

 • P

  Tıp Terimleri P

 • Q

  Tıp Terimleri Q

 • R

  Tıp Terimleri R

 • S

  Tıp Terimleri S

 • T

  Tıp Terimleri T

 • U

  Tıp Terimleri U

 • V

  Tıp Terimleri V

 • W

  Tıp Terimleri W

 • X

  Tıp Terimleri X

 • Y

  Tıp Terimleri Y

 • Z

  Tıp Terimleri Z

ferrosilicon : n. biochem. Silisyon ile demir katışığı.


hepatohemia : n. Karaciğer damarlarının aşırı kanla doluşu, karaciğer konjesyonu.


subendocardial : a. Endokardaltı, endokard altında ublunan.


gymnospore : n. Zarfsız spor.


hydramnios : n. Amniyon suyunun anormal çoğalışı, hidramniyon.


ileostomy : n. İleumun fistülizasyonu, ilyostomi.


incompressible : a. Basınçla yoğunlaştırılamayan, sıkıştırılamaz.


leukocyturia : n. İdrarda lökosit bulunması, lökosit işeme, lökositüri.


lycomania : n. See: Lycanthropy.


methylcellulose : n. biochem. Selülozun metil esteri olup, müleyyin olarak veya losyon, merhem gibi müstahzarların hazırlanmasında kullanılan toz.


myeloradiculodysplasia : n. Omurilik ve belkemiği sinir köklerinin anormal gelişimi.


nates : n. 1. İlyeler, kabaet bölgesi (See: Buttocks); 2. Corpora quadregemina'nın ön çifti.


nephredema : n. 1. Böbreğin pelvis renalis'te idrar birikimi nedeniyle şişmesi, böbrek ödemi; 2. Böbrek hastalığına bağlı olarak vücudun muhtelif bölgelerinde gelişen ödem.


neurohumor : n. biochem. Nevrondan salgılanan kimyasal bir madde.


parallergic : a. 1. Parallerji ile ilgili; 2. Parallerji gösteren.


perforation : n. Perforasyon: 1. Delme; 2. Bir organın duvarlarının delinmesi, delik.


perivesicular : a. Seminal vezikül çevresine, seminal vezikülü çevreleyen.


pneumatodyspnea : n. Anfizemden ileri gelen nefes darlığı.


posseting : n. Çocuklarda, az miktarda pıhtılaşmış sütün kusarak çıkarılması.


saccharum : n. biochem. Şeker.