Bugün : 27 Mart 2017, Pazartesi

Favorilere Ekle!

ulna nedir?

ulna : n. (pl. Ulnae). Bilekten dirseğe kadar uzanan iki kemiğin uzunu, dirsek kemiğ.

 • A

  Tıp Terimleri A

 • B

  Tıp Terimleri B

 • C

  Tıp Terimleri C

 • D

  Tıp Terimleri D

 • E

  Tıp Terimleri E

 • F

  Tıp Terimleri F

 • G

  Tıp Terimleri G

 • H

  Tıp Terimleri H

 • I

  Tıp Terimleri I

 • J

  Tıp Terimleri J

 • K

  Tıp Terimleri K

 • L

  Tıp Terimleri L

 • M

  Tıp Terimleri M

 • N

  Tıp Terimleri N

 • O

  Tıp Terimleri O

 • P

  Tıp Terimleri P

 • Q

  Tıp Terimleri Q

 • R

  Tıp Terimleri R

 • S

  Tıp Terimleri S

 • T

  Tıp Terimleri T

 • U

  Tıp Terimleri U

 • V

  Tıp Terimleri V

 • W

  Tıp Terimleri W

 • X

  Tıp Terimleri X

 • Y

  Tıp Terimleri Y

 • Z

  Tıp Terimleri Z

cheilognathus : n. Üst dudak ve üst çenesi dişeti bölgesinde doğşutan yarıklık gösteren kişi.


cholinergic : a. Uçlarında asetilkolin açığa çıkan (parasempatetik sinir hakkında).


cyclopropane : n. biochem. Genel anestezide kullanılan renksiz ve çabuk alevlenir bir gaz (C3H6).


deformation : n. Şeklini (biçimini) bozma, sakatlık.


election : n. Seçme.


phrenemophobia : n. Düşünmekten ürküntü duyma, düüşnmekten korkma.


hemobilinuria : n. Kanda ve idrarda ürobilin bulunması.


homeotypical : a. Normal veya mutat tipe benzeyen.


hydrocyanic : a. biochem. Hidrojen ile siyanojenden bileişk olan.


lienomalacia : n. Dalak yumuşaması, liyenomalasi.


myelinopathy : n. Beynin ak maddesinin veya omuriliğin dejenerasyonu, miyelopati.


naso-oesophageal : n. Buruna ve yemek borusuna ait olan, bu iki oluşumu beraberce ilgilendiren.


palograph : n.Arterdeki nabız atımlarının meydana getiridği titreşimleri kaydeden alet, palograf.


pleonasm : n. 1. Sayı bakımından fazlalık gösterme, vücutta bazı organ veya oluşumların sayı bakımından fazla oluşu; 2. Bir şeyi ifade ederken gerektiğinden fazla kelime kullanma, kelime fazlalığı.


prognathism : n. Altçenenin öne doğru çıkık olması, prognatizma, prognatlik, prognatismus.


pyelonephritis : n. Piyelon ve böbreğin birlikte iltihabı, piyelonefrit.


quaternary : n. Dörder dörder, dörtten ibaret, dört element veya radikalden oluşmuş, quaternarius.


spondylosis : n. Omur eklemi ankilozu, spondiloz.


staphylotomy : n. Küçük dili veya stafilomu kesme ve çıkarma ameliyatı, stafilotomi.


stationary : a. Olduğu vaziyette kalan, ilerleme veya gerileme göstermeyen, stasyoner.