Bugün : 23 Haziran 2017, Cuma

Favorilere Ekle!

ulitis nedir?

ulitis : n. Dişetlerinin iltihaplanması, gamların iltihabı, jinjivit.

 • A

  Tıp Terimleri A

 • B

  Tıp Terimleri B

 • C

  Tıp Terimleri C

 • D

  Tıp Terimleri D

 • E

  Tıp Terimleri E

 • F

  Tıp Terimleri F

 • G

  Tıp Terimleri G

 • H

  Tıp Terimleri H

 • I

  Tıp Terimleri I

 • J

  Tıp Terimleri J

 • K

  Tıp Terimleri K

 • L

  Tıp Terimleri L

 • M

  Tıp Terimleri M

 • N

  Tıp Terimleri N

 • O

  Tıp Terimleri O

 • P

  Tıp Terimleri P

 • Q

  Tıp Terimleri Q

 • R

  Tıp Terimleri R

 • S

  Tıp Terimleri S

 • T

  Tıp Terimleri T

 • U

  Tıp Terimleri U

 • V

  Tıp Terimleri V

 • W

  Tıp Terimleri W

 • X

  Tıp Terimleri X

 • Y

  Tıp Terimleri Y

 • Z

  Tıp Terimleri Z

callomania : n. Güzellik kuruntusu kişinin herkesten güzel olduğuna inanması.


bregmatic : a. Bregmaya ait, bregmaticus.


catabatic : a. Hastalığın hafiflediği veya belirtilerin gerilediği devre ile ilgili.


connective tissuse : n. Vücudun bağlayıcı dokusu, bağ doku.


electroshock : n. Beyine uygulanan elektrik akımı ile yapılan şok, elektroşok.


exhaustion : n. Yorgunluk, bitkinlik, kuvvet yokluğu veya azalımı.


follicular : a. 1. Folikül veya foliküllerle ilgili; 2.Folikül'e benzeyen, folikül gibi; 3. Foliküller gösteren, foliküllerden oluşmuş.


hyperpepsinemia : n. Kanda aşırı miktarda pepsin bulunuş.


intra-arterial : a. Damar içinde hasıl olan, admariçi.


invasiveness : n. Vücuda giren herhangi bir mikrobun dokulara yayılma yeteneği.


isomerase : n. biochem. Bir cismin molekülünde iç değişiklikleri katalize eden bir enzim,izomeraz.


microcosmic : a. İnsan'la ilgili, insan vücuduyla ilgili.


myodiastasis : n. Kas liflerinin ayrılması, miyodiastaz.


oothecosalpingitis : n. Yumurtalık ve Fallop tübü (tuba uterina)'nün beraber iltihabı.


otocleisis : n. Kulak yollarının tıkanması.


palpable : a. El muayenesinde hissedilen.


plumbism : n. Kurşun zehirlenmesi.


pronation : n. İçe dönme, pronasyon (aksi; supinasyon).


pyrosulphate : n. biochem. Pirosülfat.


quadrilocular : a. Dört çukurlu, dört hücreli.