Bugün : 11 Aralık 2017, Pazartesi

Favorilere Ekle!

New Year Istanbul

uliginous nedir?

uliginous : a. Çamur gibi.

 • A

  Tıp Terimleri A

 • B

  Tıp Terimleri B

 • C

  Tıp Terimleri C

 • D

  Tıp Terimleri D

 • E

  Tıp Terimleri E

 • F

  Tıp Terimleri F

 • G

  Tıp Terimleri G

 • H

  Tıp Terimleri H

 • I

  Tıp Terimleri I

 • J

  Tıp Terimleri J

 • K

  Tıp Terimleri K

 • L

  Tıp Terimleri L

 • M

  Tıp Terimleri M

 • N

  Tıp Terimleri N

 • O

  Tıp Terimleri O

 • P

  Tıp Terimleri P

 • Q

  Tıp Terimleri Q

 • R

  Tıp Terimleri R

 • S

  Tıp Terimleri S

 • T

  Tıp Terimleri T

 • U

  Tıp Terimleri U

 • V

  Tıp Terimleri V

 • W

  Tıp Terimleri W

 • X

  Tıp Terimleri X

 • Y

  Tıp Terimleri Y

 • Z

  Tıp Terimleri Z

cantholysis : n. Göz kapağı aralığını genişletmek amacıyla canthus'a kesit yapam.


bismuth : n. biochem. Bi sembolü ile bilinen atom no: 83 ve atom ağırlığı: 209 olan kimyasal element. Tuz ve terkipleri ishali tedaviye yarayan madeni bir element. bizmut (frengi için enjeksiyon olarak da kullanılır).


fecal : a. 1. Feçese ait; 2. Feçesli.


gluteofemoral : a. Kalça ve uylukla ilgi.i


heteroplasm : n. Normal yeri dışında bulunan doku, heteroplazma.


homeotypical : a. Normal veya mutat tipe benzeyen.


huncback : n. See: Humpback.


hyperchloremia : n. Kada klorid fazlalığı.


hypertension : n. Yüksek tansiyon, tansiyon yüksekliği, hipertansiyon.


incinerator : n. Cesedi yakıp kül haline getiren makina (fırın).


macrocyte : n. Çok büyük alyuvar.


melanoglossia : n. Siyah dillilik, dilin siyahlığı, melanoglosi.


methylene : n. biochem. Odun ispirtosu odun alkolü, metilen (CH2).


microbiology : n. Bakteri, protozoer, v.s. gibi organizmaların biyolojik tetkiki, mikropbilim, mikrobiyoloji.


oculomotor : a. 1. Göz küresinin hareketleriyle ilgili; 2. Göz küresini hareket ettirici; 3. Üçüncü kafa çifti (nervus oculomotorius) ile ilgili.


orthodontology : n. See: orthodontia.


peripleural : a. Plevrayı saran.


pharyngoplasty : n. Yutak plastik ameliaytı, farengoplasti.


photophilic : a. 1. Işığı seven; 2. Işıkta büyüyen, fotofilik.


polyunguia : n. El veya ayak parmaklarındaki tırnak adedinin normalden fazla oluşu.