Bugün : 22 Ağustos 2017, Salı

Favorilere Ekle!

uliginous nedir?

uliginous : a. Çamur gibi.

 • A

  Tıp Terimleri A

 • B

  Tıp Terimleri B

 • C

  Tıp Terimleri C

 • D

  Tıp Terimleri D

 • E

  Tıp Terimleri E

 • F

  Tıp Terimleri F

 • G

  Tıp Terimleri G

 • H

  Tıp Terimleri H

 • I

  Tıp Terimleri I

 • J

  Tıp Terimleri J

 • K

  Tıp Terimleri K

 • L

  Tıp Terimleri L

 • M

  Tıp Terimleri M

 • N

  Tıp Terimleri N

 • O

  Tıp Terimleri O

 • P

  Tıp Terimleri P

 • Q

  Tıp Terimleri Q

 • R

  Tıp Terimleri R

 • S

  Tıp Terimleri S

 • T

  Tıp Terimleri T

 • U

  Tıp Terimleri U

 • V

  Tıp Terimleri V

 • W

  Tıp Terimleri W

 • X

  Tıp Terimleri X

 • Y

  Tıp Terimleri Y

 • Z

  Tıp Terimleri Z

coalescence : n. Birleşme, kaynaşma, normalde ayrı iki parçanın birbiriyel birleşmesi.


endogastritis : n. Mide mukozasının iltihabı, endogastrit.


fecaloid : a. Feçes gibi, fekaloyid.


helminthemesis : n. Solucan kusma.


hexobarbitone : n. Etkisi çabuk meydana çıkan, ancak oldukça kısa süren bir barbitürat.


hypsonosus : n. Dağ hastalığı.


liquescent : a. Sıvılaşır, erimeğe müsait.


mazopathy : n. See: Mastopathy.


mercaptopurine : n. Çocuklarda görülen lösemilerin tedavisined kullanılan bir ilaç.


metrectasia : n. Rahim (uterus) genişlemesi, metrektazi.


neurotomy : n. 1. Sinir anatomisi; 2. Nevralji v.s.'yi tedavi için yapılan sinir ameliyatı, nevrotomi.


oleandomycin : n. Penisiline benzer sepktrumu olan bir antibiotik.


omphalotribe : n. Göbek kordonunu ezme aleti.


othygroma : n. Kulakmemesinde su toplanması.


pancreatomy : n. Pankreas ameliyatı.


pasteurization, pasteurism : n. Özellikle kuduz hastalığını Pastör'ün keşfettiği usule göre bir seri şırıngalarla tedavi.


pliers : n. Pens.


psilosis : n. Psiloz, 1. Saçları döken bir deri hastalığı; 2. Bütün hazım cihazlarında yaralar meydana gelen ve sıcak ülkelere mahsus bir hastalık.


pyloroduodenitis : n. Pilor ve duodenum mukozasının iltihabı.


scirrhosarca : n. See: Scleroderma.