Bugün : 23 Şubat 2017, Perşembe

Favorilere Ekle!

uliginous nedir?

uliginous : a. Çamur gibi.

 • A

  Tıp Terimleri A

 • B

  Tıp Terimleri B

 • C

  Tıp Terimleri C

 • D

  Tıp Terimleri D

 • E

  Tıp Terimleri E

 • F

  Tıp Terimleri F

 • G

  Tıp Terimleri G

 • H

  Tıp Terimleri H

 • I

  Tıp Terimleri I

 • J

  Tıp Terimleri J

 • K

  Tıp Terimleri K

 • L

  Tıp Terimleri L

 • M

  Tıp Terimleri M

 • N

  Tıp Terimleri N

 • O

  Tıp Terimleri O

 • P

  Tıp Terimleri P

 • Q

  Tıp Terimleri Q

 • R

  Tıp Terimleri R

 • S

  Tıp Terimleri S

 • T

  Tıp Terimleri T

 • U

  Tıp Terimleri U

 • V

  Tıp Terimleri V

 • W

  Tıp Terimleri W

 • X

  Tıp Terimleri X

 • Y

  Tıp Terimleri Y

 • Z

  Tıp Terimleri Z

brachiogram : n. Kol arteri (A. brachialis) üzerindeki nabız atımlarını göseren çizelge.


bronchotomy : n. Nefes borusunu açma ameliyatı, bronkotomi.


catagmatic : a. Kırık kemik uçlarını birbirine kaynaştırma yeteneği gösteren, bu güce sahip.


catheterize : v. Kateter uygulamak, kateter aracılığıyla herhangi bir vücut boşluğunda toplanan sıvıyı dışarı almak, özellikle mesanede toplanan idrarı boşaltmak.


cerebellum : n. Beyincik, beynin arka kısmı, serebellum.


disability : n. Herhangi bir işi yapmada yetersizlik, güçsüzlük, kuvvetsizilk.


ductless : a. Atıcı kanalı olmayan (endokrin bezler gibi).


dystaxia : n. İstemli hareketlerin kontrolunda zorluk çekilmesi.


endermic : a. Cilt üzerined iğleyen, cilde sürülen (ilaç).


flush : a. Yüz ve boynun kızarması.


galactophorous : a. Süt taşıyıcı, süt nakleden, galaktofor.


goecherman regime : n. Psoriasis tedavisind uygulanan bir yöntem.


homodromous : a. Aynı veya mutat yönde bulunan veya hareket eden.


hyperparasite : n. Diğer bir parazit içinde veya üzerinde yaşayan parazit, hiperparazit.


karyoklasis : n. Hücre nüvesinin parçalanması.


needle : n. v. 1. İğne; 2. İğne ile delmek.


nymphotomy : n. Klitorisin veya küçük dudakların ameliyatla çıkarılması, nemfotomi.


ovoglobulin : n. Yumurta akı globülini.


periomphalic : a. Göbek çevresinde bulunan, göbeği saran.


pyrimidine : n. biochem. Bir organik bileşim (C4H4N2).