Bugün : 27 Haziran 2017, Salı

Favorilere Ekle!

uliginous nedir?

uliginous : a. Çamur gibi.

 • A

  Tıp Terimleri A

 • B

  Tıp Terimleri B

 • C

  Tıp Terimleri C

 • D

  Tıp Terimleri D

 • E

  Tıp Terimleri E

 • F

  Tıp Terimleri F

 • G

  Tıp Terimleri G

 • H

  Tıp Terimleri H

 • I

  Tıp Terimleri I

 • J

  Tıp Terimleri J

 • K

  Tıp Terimleri K

 • L

  Tıp Terimleri L

 • M

  Tıp Terimleri M

 • N

  Tıp Terimleri N

 • O

  Tıp Terimleri O

 • P

  Tıp Terimleri P

 • Q

  Tıp Terimleri Q

 • R

  Tıp Terimleri R

 • S

  Tıp Terimleri S

 • T

  Tıp Terimleri T

 • U

  Tıp Terimleri U

 • V

  Tıp Terimleri V

 • W

  Tıp Terimleri W

 • X

  Tıp Terimleri X

 • Y

  Tıp Terimleri Y

 • Z

  Tıp Terimleri Z

carinocerebral : a. Kafatası ve beyine ait.


craniometer : n. Kafataslarını ölçme aleti, kranyometre.


enterangiemphraxis : n. Barsak kan damarlarının tıkanması.


excitosecretory : a. Salgıyı uyaran.


gaucher's disease : n. Özellikle yahudi ırkına mensup çocuklarda görülen ender bir familial hastalık.


hologenesis : n. İnsan türünün yeryüzünün her yerinde aynı anda meydana geldiğini ileri süren görüş, hologenez.


hyaloplasm : n. Hücre protoplazmasının daha sıvı kısmı; hiyaloplazma.


keratoleukoma : n. Korneada beyaz donukluk.


lepothrix : n. Kılların pullanıdğı (pulla kaplandığı) bir duru.


mastoidal : a. Mastoid çıkıntı ile ilgili.


osteotabes : n. Çocuklarda görülen ve hücrelerin tahribi ile müterafık olan bir kemik iliği hastalığı.


peristole : n. 1. İçinde boşluk bulunan bir organın tam kontraksiyonu, peristol; 2. See: Peristalsis.


phlegmatic : a. 1. Lenfavi; 2. Soğukkanlı.


photobacterium : n. Bazı balık ve benzeri hayvanlar üzerinde parazit olarak yaşayan ışıldama özelliğine sahip bir bakteri cinsi (Bu cins bakterilerin kültür yüzeyleri de fosfor gibi ışıldama gösterir).


photuria : n. İdrarda fosfor bulunması.


positive : a. 1. Kat'i; 2. Müspet, pozitif; 3. Bir madde, durum veya hastalığın mevcudiyetini gösteren.


psycholeptic : a. Zihni sukunete sevkedici, ruhsal gerilimi azaltıcı.


somatesthesia : n. İnsanın kendi vücut durumundan haberdar olması.


splenokeratosis : n. Dalağın bağ dokusu artımına bağlı olarak sertleşme göstermesi, dalak sertleşmesi.


spondylosis : n. Omur eklemi ankilozu, spondiloz.