Bugün : 21 Ocak 2018, Pazar

Favorilere Ekle!

Bağış Bitcoin:1CcfTTwmUtTcDLxR3mkWRrsxFyGQUj59C4

uletomy nedir?

uletomy : n. Bağ örgüsü dokusu (nedbe) ameliyatı.

 • A

  Tıp Terimleri A

 • B

  Tıp Terimleri B

 • C

  Tıp Terimleri C

 • D

  Tıp Terimleri D

 • E

  Tıp Terimleri E

 • F

  Tıp Terimleri F

 • G

  Tıp Terimleri G

 • H

  Tıp Terimleri H

 • I

  Tıp Terimleri I

 • J

  Tıp Terimleri J

 • K

  Tıp Terimleri K

 • L

  Tıp Terimleri L

 • M

  Tıp Terimleri M

 • N

  Tıp Terimleri N

 • O

  Tıp Terimleri O

 • P

  Tıp Terimleri P

 • Q

  Tıp Terimleri Q

 • R

  Tıp Terimleri R

 • S

  Tıp Terimleri S

 • T

  Tıp Terimleri T

 • U

  Tıp Terimleri U

 • V

  Tıp Terimleri V

 • W

  Tıp Terimleri W

 • X

  Tıp Terimleri X

 • Y

  Tıp Terimleri Y

 • Z

  Tıp Terimleri Z

choreoathetosis : n. Kore'de ve athetosis'de görülen hareketlere benzer hareketlerin birarada bulunuşu.


dotard : a. Bunak, yaşlılık sebebiyle hafıza zayıflığı gösteren kişi.


exogamy : n. Farklı hücrelerden meydana gelen elemenlerin birleşmesinden meydana gelen döllenme.


galactan : n. biochem. Hidrolize olduğunda galaktoz meydana getiren hidrokarbon.


gastropylorectomy : n. Mide kapısının ameliyatla çıkarılması.


germicidal : a. Mikropları öldürücü


intercostal : a. Kaburga kemikleri arasında olan, kaburgalararası, intercostalis.


gymnophobia : n. Marazi çıplaklık korkusu.


hemodilution : n. Kanda, eritrositlere oranla plazma hacmının artması, kanın sulanması, hemodilüzyon.


hydropigenous : n. 1. Vücutta suyun birikmesine sebep olan; 2. hidrops yapan, hidropijen.


hypopnea : n. Dakikadaki solunum sayısı ve solunum derinliğinin azalması ile belirgin solunum, yavaş solunum.


intra vitam : adv. Hayatta.


invasive : a. İlerleme gösteren, özellikle komşu dokulara doğru yayılma gösteren.


perineurium. : n. Snir liflerinin oluşturduğu demeti zar şeklinde saran bağ dokusu tabakası, sinir demeti kılıfı.


polymorphocellular : a. Çok şekilli hücreleri olan.


prepatellar : a. Diz kapağı (patella) önünde bulunan, patella önü.


raffinose : n. biochem. Pamuk tohumunda ve pancar küsbesinde bulunan bir şeker, meltoz.


steatocystoma : n. Yağ bezi kanalının tıkanması sonucu oluşan kist, yağ kisti.


supervirulent : a. Aşırı derecede virülan (patojen).


syndesmorrhaphy : n. Bağın dikilmesi, bağ dikişi.