Bugün : 23 Mayıs 2017, Salı

Favorilere Ekle!

uletomy nedir?

uletomy : n. Bağ örgüsü dokusu (nedbe) ameliyatı.

 • A

  Tıp Terimleri A

 • B

  Tıp Terimleri B

 • C

  Tıp Terimleri C

 • D

  Tıp Terimleri D

 • E

  Tıp Terimleri E

 • F

  Tıp Terimleri F

 • G

  Tıp Terimleri G

 • H

  Tıp Terimleri H

 • I

  Tıp Terimleri I

 • J

  Tıp Terimleri J

 • K

  Tıp Terimleri K

 • L

  Tıp Terimleri L

 • M

  Tıp Terimleri M

 • N

  Tıp Terimleri N

 • O

  Tıp Terimleri O

 • P

  Tıp Terimleri P

 • Q

  Tıp Terimleri Q

 • R

  Tıp Terimleri R

 • S

  Tıp Terimleri S

 • T

  Tıp Terimleri T

 • U

  Tıp Terimleri U

 • V

  Tıp Terimleri V

 • W

  Tıp Terimleri W

 • X

  Tıp Terimleri X

 • Y

  Tıp Terimleri Y

 • Z

  Tıp Terimleri Z

c(a)esarean,-ian : n. Tabii yolla doğumuna imkan olmayan çocuğun karın ve uterus açılmak suretiyle dışarı alınması, sezaryen.


craniopathy : n. Kafatası hastalıkları, kranyopati.


desternalization : n. Göğüs kemiği (sternum)'ni kaburga kıkırdaklarından ayırma.


ependymoblast : n. Ependisit'i oluşturan öncü hücre, embriyonik ependim hücresi.


evisceration : n. Bir organın dış kısımlarını yerinde bırakarak içinde bulunanları çıkarma.


extrahoracic : n. Göğüs boşluğu dışında.


fasciculus : n (pl. fasciculi). Demet, fasikül.


galvanism : n. Kimyasal kuvvetle meydana gelen elektrik, galvanik elektrikiyet, galvanizm.


homeopathic : a. Homeopati ile ilgili.


iridocystectomy : n. İriste yapılan plastik ameliyat, iridosistektomi.


iritic : a. İris'le ilgili.


labia : n. Dudaklar.


leptocephalia : n. Kafa kemiklerindeki gelişim bozukluğu ve erken kaynaşma sonucu başın dar-uzun şekil gösterişi yanında ileri derecede de küçük oluşu hali, leptosefali.


masculinize : v. Erkekleştirmek, kadınlarda erkek vasıfları meydana getirmek.


microgenia : n. Çenenin normale oranla çok küçük oluşu.


neutrophilic : a. 1. Nötr boyalarla boyanabilen; 2. Reaksiyonu asit veya bazik olmayan.


nucleiform : a. Çekirdek şeklinde, çekirdek biçiminde.


oromeningitis : n. See: Orrhomeningitis.


pachylosis : n. Cildinkalınlaşma, kuruma ve soyulma hastalığı, pakiloz.


pharyngoplasty : n. Yutak plastik ameliaytı, farengoplasti.