Bugün : 25 Şubat 2017, Cumartesi

Favorilere Ekle!

uletic nedir?

uletic : a. Dişetlerine ait:

 • A

  Tıp Terimleri A

 • B

  Tıp Terimleri B

 • C

  Tıp Terimleri C

 • D

  Tıp Terimleri D

 • E

  Tıp Terimleri E

 • F

  Tıp Terimleri F

 • G

  Tıp Terimleri G

 • H

  Tıp Terimleri H

 • I

  Tıp Terimleri I

 • J

  Tıp Terimleri J

 • K

  Tıp Terimleri K

 • L

  Tıp Terimleri L

 • M

  Tıp Terimleri M

 • N

  Tıp Terimleri N

 • O

  Tıp Terimleri O

 • P

  Tıp Terimleri P

 • Q

  Tıp Terimleri Q

 • R

  Tıp Terimleri R

 • S

  Tıp Terimleri S

 • T

  Tıp Terimleri T

 • U

  Tıp Terimleri U

 • V

  Tıp Terimleri V

 • W

  Tıp Terimleri W

 • X

  Tıp Terimleri X

 • Y

  Tıp Terimleri Y

 • Z

  Tıp Terimleri Z

dentoid : a. Dişe benzeyen, diş ş eklinde.


fibrinolysin : n. biochem. Fibrini eriten bir enzim.


fovea : n. (pl. foveae). Çukur (daha çok yuvarlak çukurlar).


hormonopoiesis : n. Hormon oluşumu.


hypalbuminosis : n. Kanda albümin noksanlığı.


hyposulfite : n. biochem. Hiposülfüröz asidin herhangi bir tuzu, hiposülfit.


kakosmia : n. Pis okku.


laparo : pref. Karın anlamına önek.


luxate : v. Ekleminden çıkarmak.


lytic : a. 1. Erime (lysis) ile ilgili; 2.Eritici antikor (lysin) ile ilgili; 3. Eritici, tahrip edici, herhangi bir maddenin normal yapısını bozucu.


megalodactylous : n. Çok büyük parmaklı, normalden çok büyük parmakları olan.


mensuration : n. Ölçme, mesaha.


modulation : n. 1. Uyma, intibak etme, hücrenin çevresel değişimlere kendini uydurması; 2. Düzenleme, düzenlenme (Tdavi düzenlenmesi gibi).


occipito-atloid : a. Artkafa ve atlas kemiğine ait.


ophthalmodesmitis : n. Göz kirişlerinin iltihabı.


paracephalus : n. Baş, gövde, el ve ayakları yeterli olgunluğa erişmemiş hilkat garibesi.


pathetic : a. Duygulanıran, duygusal, içe işleyici


plasmasome : n. Lökosit taneciği.


porokeratosis : n. Üstü boynuzsu doku ile örtülü keratoz.


precuneus : n. (pl. precunei). Beynin dörtgen lopçuğu.