Bugün : 12 Aralık 2017, Salı

Favorilere Ekle!

New Year Istanbul

ulerythema nedir?

ulerythema : n. Nedbe ve eritemle müterafık cilt hastalığı.

 • A

  Tıp Terimleri A

 • B

  Tıp Terimleri B

 • C

  Tıp Terimleri C

 • D

  Tıp Terimleri D

 • E

  Tıp Terimleri E

 • F

  Tıp Terimleri F

 • G

  Tıp Terimleri G

 • H

  Tıp Terimleri H

 • I

  Tıp Terimleri I

 • J

  Tıp Terimleri J

 • K

  Tıp Terimleri K

 • L

  Tıp Terimleri L

 • M

  Tıp Terimleri M

 • N

  Tıp Terimleri N

 • O

  Tıp Terimleri O

 • P

  Tıp Terimleri P

 • Q

  Tıp Terimleri Q

 • R

  Tıp Terimleri R

 • S

  Tıp Terimleri S

 • T

  Tıp Terimleri T

 • U

  Tıp Terimleri U

 • V

  Tıp Terimleri V

 • W

  Tıp Terimleri W

 • X

  Tıp Terimleri X

 • Y

  Tıp Terimleri Y

 • Z

  Tıp Terimleri Z

canalization : n. 1. Herhangi bir dokuda kanal şeklinde yol veya geçitlerin oluşması; 2. Vücut içindeki bir apseden dışarıya açılan geçit meydana gelmesi, apse'nin kanalizasyonu.


bran : n. Kepek.


dehydrogenase : n. biochem. Hidrojen iyonlarının naklini kolaylaştıran enzim.


dropsy : n. Sıskalık.


exostome : n. Tohumun dış zarındaki fetha.


fix : v. 1. biochem. Katılaş(tır)mak; 2. Sabitleştirmek.


idiopathic : a. Başlı başına, idyopatik.


light : n. 1. Işık; 2. (pl.) Hayvan akciğeri.


lymphvascular : a. Lenf damarlarına ait.


malacia : n. Bir dokunun patolojik olarak yumuşaması, malasi.


myoclonic : a. Klonik kasılmalar gösteren, klonik kasılmalarla belirgin, miyoklonik.


myofibrositis : n. Kas lifi kılıfının iltihabı, miyofibrozit.


neurovirus : n. Aşı yapımında kullanılmak üzere sinir dokusunda üretilerek hastalık yapma yeteneği azaltılmış virüs, nörovirüs.


oligodontia : n. Az dişlilik.


oophoropathy : n. Yumurtalık hastalığı.


paleogenetic : a. Geçmişte olan.


phalanx : n. (pl. phalanges). Parmak kemiği, dizi kemiği, falanks.


plasmacytosis : n. Kanda plazmosit sayısının aşırı artışı.


plug : n. Tıkaç.


pseudencephalus : n. Beyin bölgesinde bağ dokusu ve kan damarlarından oluşmuş tümral kitl gösteren fetüs (Çoğu kez kafatası kubbesinin bir bölümü de gelişmemiş olup tümöral dokunun üstü açıktır).